Инструкция для HAMA Basic Keyboard 2100

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, 
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

Hama GmbH & Co KG

D-86651 Monheim/Germany

www.hama.com

 00053836_67053836_89053836_R1053836/04.10 

00053836man_cz_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sl_sk_sv_tr.indd   Abs1:2

00053836man_cz_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sl_sk_sv_tr.indd   Abs1:2

19.08.10   07:29

19.08.10   07:29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 11
  All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied. 00053836man_cz_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sl_sk_sv_tr.indd Abs1:2
 • Страница 2 из 11
  P C - H A R D W A R E Basic Keyboard »2100« 00053836 00053836man_cz_de_el_en_es_fi_fr_hu_it_nl_pl_pt_ro_ru_sl_sk_sv_tr.indd Abs2:1 19.08.10 07:29
 • Страница 3 из 11
  d Bedienungsanleitung INSTALLATION DER TASTATUR (USB) Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Schnittstelle am PC oder einem USB-Hub. Die Tastatur wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt und installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Hinweis Im
 • Страница 4 из 11
  e Instrucciones de uso INSTALACIÓN DEL TECLADO (USB) Una la conexión USB del teclado al puerto USB del PC, o bien, a un hub USB. El teclado es identificado e instalado automáticamente por el sistema operativo. Este proceso puede durar algunos segundos. Nota: A diferencia de la instalación mediante
 • Страница 5 из 11
  k Οδηγίες χρήσης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ (USB) Συνδέστε τη σύνδεση USB του πληκτρολογίου στη θύρα USB του υπολογιστή ή σε διανομέα USB. Το πληκτρολόγιο αναγνωρίζεται και εγκαθίσταται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Επισήμανση Σε
 • Страница 6 из 11
  q Instrukcja obsługi INSTALACJA KLAWIATURY (USB) Wtyk USB klawiatury należy podłączyć do wolnego portu USB w komputerze lub hubie. Klawiatura zostanie automatycznie rozpoznana przez system i zainstalowana. Proces instalacji może zając kilka min. UWAGA! W przeciwieństwie do instalacji klawiatury z
 • Страница 7 из 11
  v Návod na použitie Inštalácia klávesnice (USB) Vložte USB zástrčku klávesnice do USB portu Vášho PC alebo do USB Hub. Operačný program automaticky vyhľadá a nainštaluje klávesnicu. Tento postup môže pár sekúnd trvať. Poznámka Nemusíte vypínať Váš PC, ako tomu býva pri inštalácii používania PS/2
 • Страница 8 из 11
  t Kullanma kılavuzu KLAVYENİN (USB) KURULMASI Klavyenin USB bağlantısını PC veya bir USB-Hub‘ın USB arabirimine bağlayın. Klavye işletim sistemi tarafından otomatik olarak tanınır ve kurulur. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Uyarı PS/2 arabirimi üzerinden kurulmadan farklı olarak, PC‘nin
 • Страница 9 из 11
  d Hinweis zum Umweltschutz: Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
 • Страница 10 из 11
  q Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
 • Страница 11 из 11