Инструкция для HUSQVARNA GTH260Twin

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

532 43 24-94

GTH260TWIN

03002

Руководство по эксплуатации

Внимательно  прочитайте  эти 
инструкции,  Вы  должны  знать 
и  понимать  их  перед  тем,  как 
приступить к работе с машиной.

Kasutusjuhend

Palun lugege neid juhiseid hoolikalt ja 
veenduge, et saite neist aru, enne kui 
masinat kasutama hakkate.

Instrukcija

Prieš naudojat šia įrangą, prašome 
atidžiai perskaityti šią instrukciją ir 
įsitikinti, kad gerai supratote. 

Lietošanas instrukcijas

Lūdzam uzmanīgi izlasīt šīs instrukci-
jas, lai jūs tās izprastu, pirms sākat 
lietot mašīnu.

Инструкции за експлоатация

Моля , прочетете внимателно тези 
инструкции  и  се  уверете,  че  сте 
ги  разбрали,  преди  да  започнете 
работа с машината.

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza această maşină, 
vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste 
instrucţiuni  şi fiţi siguri că le-aţi 
înţeles.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 89
  03002 GTH260TWIN Руководство по эксплуатации Instrukcija Инструкции за експлоатация Внимательно прочитайте эти инструкции, Вы должны знать и понимать их перед тем, как приступить к работе с машиной. Prieš naudojat šia įrangą, prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją ir įsitikinti, kad gerai
 • Страница 2 из 89
  1 Правила техники безопасности. Ohutusnõuded. Saugumo taisykles. Drošības noteikumi. Указания за безопасност. Reguli de siguranţă. 2 Сборка. Kokkupanek. Montažas. Montēšana. Монтаж. Asamblare. 18 3 Функциональное описание. Funktsiooni kirjeldus. Veiksmu aprašas. Funkcionālais apraksts. Описание на
 • Страница 3 из 89
  1. Saugumo taisyklės Saugaus darbo praktika vairuojamiems pjovimo agregatams. SVARBU: ŠI PJOVIMO MAŠINA GALI AMPUTUOTI RANKAS IR KOJAS IR SVIESTI UŽKLIUDYTUS DAIKTUS. SEKANČIŲ SAUGUMO TAISYKLIŲ NESILAIKYMAS GALI RIMTAI SUŽALOTI ARBA SUKELTI MIRTĮ. I. APMOKYMAS III. NAUDOJIMAS • Atidžiai
 • Страница 4 из 89
  • • • Atjunkite prikabintos įrangos tiekiamąjį laidą kada transportuojate arba nenaudojate. Sustabdykite variklį: - prieš degalų įpylimą; - prieš žolės surinkėjo nuėmimą; - prieš aukštumo reguliavimą, išskyrus, jeigu tą numatyta reguliuoti nuo operatoriaus vietos. Sumažinkite droselio sklendės
 • Страница 5 из 89
  1. Ohutusnõuded Juhiistmega muruniidukite ohutu kasutamine TÄHTIS: ANTUD LÕIKEMASIN VÕIB PÕHJUSTADA KÄTE JA JALGADE AMPUTEERIMIST NING ESEMED VÕIVAD SELLEST HOOGA EEMALE PAISKUDA. ALLPOOLTOODUD OHUTUSNÕUETE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI VÕI SURMA. III. TÖÖTAMINE I. I ÜLDIST • • Lugege
 • Страница 6 из 89
  • • • Masinat transportides või kui seda ei kasutata vabastage lisaseadmed. Enne tankimist peatage mootor ja vabastage lisaseadmed; - enne rohukoguja eemaldamist; - enne kõrguse reguleerimist, välja arvatud juhul, kui seda on võimalik teha juhiistmelt lahkumata. Vähendage gaasikangi seadet mootori
 • Страница 7 из 89
  1. Saugumo taisyklės Saugaus darbo praktika vairuojamiems pjovimo agregatams. SVARBU: ŠI PJOVIMO MAŠINA GALI AMPUTUOTI RANKAS IR KOJAS IR SVIESTI UŽKLIUDYTUS DAIKTUS. SEKANČIŲ SAUGUMO TAISYKLIŲ NESILAIKYMAS GALI RIMTAI SUŽALOTI ARBA SUKELTI MIRTĮ. I. APMOKYMAS III. NAUDOJIMAS • Atidžiai
 • Страница 8 из 89
  • • • Atjunkite prikabintos įrangos tiekiamąjį laidą kada transportuojate arba nenaudojate. Sustabdykite variklį: - prieš degalų įpylimą; - prieš žolės surinkėjo nuėmimą; - prieš aukštumo reguliavimą, išskyrus, jeigu tą numatyta reguliuoti nuo operatoriaus vietos. Sumažinkite droselio sklendės
 • Страница 9 из 89
  1. Drošības noteikumi Braucamo pašgājēju pļāvēju drošas ekspluatācijas noteikumi SVARĪGI: ŠĪ GRIEŠANAS MAŠĪNA VAR AMPUTĒT KĀJAS UN ROKAS, UN MEST PRIEKŠMETUS. SEKOJOŠO DROŠĪBAS INSTRUKCIJU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT NOPIETNUS IEVAINOJUMUS VAI NĀVI. I. APMĀCĪBA III. EKSPLUATĀCIJA • Uzmanīgi izlasiet
 • Страница 10 из 89
  • • • Apstādiniet komplektējošās iekārtas, transportējot mašīnu vai arī, kad tā netiek lietota. Apstādiniet dzinēju un apstādiniet komplektējošās iekārtas - pirms degvielas uzpildes; - pirms zāles savācēja noņemšanas; - pirms regulējat augstumu, ja vien regulēšanu nevar veikt no operatora
 • Страница 11 из 89
  1. Указания за безопасност Указания за безопасност при работа с роторна косачка ВАЖНО: ТАЗИ МАШИНА ЗА КОСЕНЕ НА ТРЕВА МОЖЕ ДА ОТРЕЖЕ РЪКА ИЛИ КРАК, ИЛИ ДА СРЕЖЕ ПОПАДНАЛ В НЕЯ ПРЕДМЕТ. НЕСПАЗВАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНИЯ ДОРИ И ДО СМЪРТ. • I. Указания за
 • Страница 12 из 89
  • Освободете прикрепените уреди, спрете двигателя и откачете кабела на свеща или махнете ключа за запалване: - преди почистване на задръствания или отпушване на фунията; - преди проверка, почистване или работа върху косачката; - след спъване в чужд обект. Проверете косачката за повреди и поправете
 • Страница 13 из 89
  1. Reguli de siguranþã Practici de Operare Sigură pentru Motocositoare IMPORTANT: ACEASTĂ MAŞINĂ DE TĂIERE POATE AMPUTA MĂINILE ŞI A PICIOARELE ŞI POATE AZVĂRLI OBIECTE. NESOCOTIREA URMĂTOARELOR REGULI DE SIGURANŢĂ POATE DUCE LAACCIDENTE GRAVE SAU LA ACCIDENTE MORTALE. III. EXPLOATARE I.
 • Страница 14 из 89
  • • • GTH260TWIN În timpul transportului sau după folosire decuplaţi acţionarea echipamentului adiţional. Opriţi motorul şi decuplaţi acţionarea echipamentului adiţional - înainte de realimentare; - înainte de îndepărtarea deflectorului de iarbă; - înainte de a face reglajele de înălţime, în afară
 • Страница 15 из 89
  Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение. Need sümbolid leiate oma masinalt või tootega kaasas olnud dokumentidest. Tehke nende tähendus endale selgeks Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų įrangos
 • Страница 16 из 89
  Эти символы могут быть нанесены на вашей машине или встречаться в сопроводительной документации. Вы должны хорошо знать их значение. Need sümbolid leiate oma masinalt või tootega kaasas olnud dokumentidest. Tehke nende tähendus endale selgeks Šie simboliai gali būti pavaizduoti ant jūsų įrangos
 • Страница 17 из 89
  01738 ЗАЩИТИТЕ ГЛАЗА ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛЕПЛЕНИЮ ИЛИ ТРАВМАМ ЗАПРЕЩЕНО • ИСКРЫ • ОГОНЬ • СИГАРЕТЫ СЕРНАЯ КИСЛОТА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОСЛЕПЛЕНИЮ ИЛИ ТЯЖЕЛЫМ ОЖОГАМ НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА ВОДОЙ. БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ ОБРАТИТЬСЯ К KAITSKE SILMI PLAHVATUSOHTLIKUD GAASID VÕIVAD PÕHJUSTADA
 • Страница 18 из 89
  2. Сборка. 2. Kokkupanek. 2. Montažas. 2. Montēšana. 2. Mohtaжeh. 2. Montare. Перед эксплуатацией трактора необходимо провести монтаж некоторых частей, которые для облегчения транспортировки поставляются в разобранном виде. Pirms traktoru var sākt lietot, atsevišķas detaļas ir jāsamontē, tā kā
 • Страница 19 из 89
  2 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ Поднимите рукоятку регулировки (A) и установите сиденье в удобное для вас положение, обеспечивающее нормальное управление педалью сцепления/тормоза. Чтобы зафиксировать сиденье в нужном положении, отпустите рукоятку. REGULEERIGE ISTE Kergitage reguleerimishooba (A) ja
 • Страница 20 из 89
  2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА К ГАЗОНОКОСИЛКЕ 1. PRIE ŽOLIAPJOVĖS PRITAISYKITE PRIEKINĮ RATĄ 1. Присоединение переднего колеса к газонокосилке проводите как показано на схеме, используя болт с буртиком, шайбу и контргайку из набора запчастей. Крепко затяните болт. Iš maišelio su dalimis paimkite
 • Страница 21 из 89
  2 ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕДНОТО КОЛЕЛО НА КОСАЧКАТА 1. MONTAREA ROŢII FAŢĂ PE MAŞINA DE TUNS IARBA Използвайки раменния болт, шайбата и гайката от плика с части, сглобете предното колело към косачката както е показано. Затегнете здраво 1. Se folosesc şurubul cu guler, şaiba şi contrapiuliţa din punga cu
 • Страница 22 из 89
  2 L B M F K A E H S C D C D ПРИСОЕДИНИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО К КОСИЛКЕ 7. Повторите операцию с противоположной стороны трактора. 8. ПРИСОЕДИНИТЕ ЗАДНИЕ ТЯГИ – Поднимите задний угол косилки, совместите вырез в узле тяги (С) со штифтом заднего кронштейна косилки (D), и закрепите, используя шайбу и
 • Страница 23 из 89
  2 L B M F K A E H S C D C D 8. KINNITAGE TAGUMISED TÕSTEVARDAD– Kergitage niiduki tagumist nurka ja paigutage ühendusmehhanismis olev ava (C) niiduki tagatoendi tihvti (D) kohale ning kinnitage seibi ja suure tagastusvedruga. 9. Korrake sama protseduuri traktori teisel küljel. 10. Pöörake
 • Страница 24 из 89
  2 L B M F K A E H S C D C D 6. ŽOLIAPJOVĖS ŠONINIUS PAKABOS SVERTUS PRITVIRTINKITE PRIE VAŽIUOKLĖS – Sverte (A) esančią skylę sutaikykite su kaiščiu (B), esančiu traktoriaus važiuoklės išorinėje pusėje, ir įtvirtinkite poveržle bei didele fiksuojamąja spyruokle. 7. Tuos pačius veiksmus atlikite
 • Страница 25 из 89
  2 L B M F K A E H S C D C D 6. NOSTIPRINIET ZĀLES PĻĀVĒJA SĀNA PIEKARES BALSTUS PIE ŠASIJAS – Novietojiet caurumu uz balsta (A) virs tapas (B) uz traktora šasijas ārpuses un nostipriniet ar starpliku un lielu savilcējatsperi. 7. Šo pašu darbību veiciet arī traktora otrajā pusē. 8. UZSTĀDIET
 • Страница 26 из 89
  2 L B M F K A E H S C D C D 6. ПРИКАЧЕТЕ СТРАНИЧНИТЕ ОКАЧВАЩИ СЕ РЪЧКИ КЪМ ШАСИТО – Позиционирайте дупката в ръчка (А) над щифт (В) на външната страна на шасито на трактора и закрепете с гайка и голяма задържаща пружина. 7. Повторете същото на срещуположната страна на трактора. 8. ПРИКРЕПЕТЕ
 • Страница 27 из 89
  2 L B M F K A E H S C D C D 6. ATAŞAŢI BRAŢELE LATERALE DE SUSPENSIE ALE DISPOZITIVULUI DE ŞASIU- Poziţionaţi gaura din braţul de suspensie (A) pe bolţul (B) din partea exterioară a şasiului vehiculului şi fixaţi-o cu ajutorul şaibei şi al arcului mare de siguranţă. 7. Repetaţi operaţia pentru
 • Страница 28 из 89
  3. Функциональное описание. 3. Funktsiooni kirjeldus. 3. Veikimo aprašas. 3. Funkcionālais apraksts. 3. Описание на функциите. 3. Descrierea funcţionării. 14 2 1 5 7 11 3 4 8 12 6 9 Расположение органов управления 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. Juhtseadiste paigutus Выключатель фар
 • Страница 29 из 89
  3 14 2 1 5 7 11 3 4 8 12 6 9 Kontrolių pozicijas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 14. Разположение на устройствата за обслужване Šviesos jungiklis. Droselio sklendė. Stabdžio pedalas. Tiesioginės/atbulinės eigos pedalas. Pagalbiniu įtaisu sankabos jungiklis. Greitas pjovimo agregato
 • Страница 30 из 89
  3 1. Положение переключателя фар. 1. Tulede lüliti asend. 3 01 47 1. Šviesos jungiklio pozicija. 1. Gaismas slēdža pozīcija 1. Ключ за светлините. 1. Întrerupătorul luminilor. 2. Регулятор дроссельной заслонки Регулятор дроссельной заслонки регулирует обороты двигателя и следовательно скорость
 • Страница 31 из 89
  3 3. Педаль тормоза Используется для торможения трактора и пуска двигателя. 3. Piduripedaal Kasutatakse traktori pidurdamiseks ja mootori käivitamiseks. 3. Stabdžio pedalas Jis naudojamas traktoriui sustabdyti ir varikliui užvesti. 3 3. Bremžu pedālis To lieto traktora apstādināšanai un dzinēja
 • Страница 32 из 89
  3 5. Переключатель сцепления навесного приспособления 5. Elektrilise siduri lüliti 5. Priekabų sankabos jungiklis 5. Komplektējošās iekārtas sajūga slēdzis 5. Включване/изключване на косачния агрегат 5. Întrerupătorul cuplajului echipamentelor adiţionale 6. Быстрый подъем/опускание режущего блока
 • Страница 33 из 89
  3 OFF ROS ON ON 02927 START 7. Aizdedzes slēdzene 7. Ключ зажигания Aizdedzes atslēgai ir četras dažādas pozīcijas: IZSLĒGTS Visa elektriskā strāva pārtraukta. ROS IESLĒGTS Reversa operâcijas sistçma (ROS) pieslçgta IESLĒGTS Elektriskā strāva pieslēgta. STARTS Starta dzinējs pieslēgts. Reversa
 • Страница 34 из 89
  3 8. Rankinis stabdys Įjunkite rankinį stabdį sekančiu būdu: 1. Nuspauskite stabdžio pedalą į apatinę poziciją. 2. Pakelkite rankinio stabdžio svirtį ir išlaikykite šioje pozicijoje. 3. Atleisti stabdžio pedalą. Norint atleisti rankinį stabdį tereikia nuspausti stabdžio pedalą. 8. Stāvbremze
 • Страница 35 из 89
  3 9. Tuščiosios eigos kontrolės svirtis Kad buksyruoti arba išjudinti traktorių be variklio pagalbos, tuščiosios eigos kontrolės rankena turi būti ištraukta ir padėta tuščiosios eigos pozicijoj. 9. Brīvgaitas vadības kloķis Lai vilktu traktoru tauvā vai kustinātu bez dzinēja palīdzības, ir jāizvelk
 • Страница 36 из 89
  3 12. РЫЧАГ СТАБИЛИЗАТОРА СКОРОСТИ Режим стабилизации скорости может применяться только при движении вперёд. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ Система стабилизации скорости может использоваться только при косьбе или транспортировке по относительно ровным и прямолинейным участкам. В других условиях, например,
 • Страница 37 из 89
  3 14. НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ / ТАЙМЕР Сигнализирует о необходимости проведения обслуживания двигателя и косилки. 14. HOOLDUSAJA MEELDETULETAJA/ TUNNILOENDUR Osutab ajale, mil mootor ja niiduk vajavad hooldust. 03013 14. PRIMINIMO APIE APTARNAVIMĄ ĮTAISAS / LAIKMATIS Nurodo, kada varikliui ir
 • Страница 38 из 89
  4. Перед стартом. 4. Enne Käivitamist. 4. Prieš užvedimą. 4. Pirms iedarbināšanas. 4. Мерки преди стартиране. 4. Pregătiri. Заправка Uzpildīšana ar degvielu Двигатель должен работать на чистом (не смешанным с маслом) неэтилированном бензине. Не заливайте бензин выше уровня нижней кромки
 • Страница 39 из 89
  4 Уровень масла Eļļas līmenis Поднимите капот, чтобы получить доступ к пробке маслозаправочного отверстия и масляному щупу. Проверяйте уровень масла перед каждым запуском двигателя. Убедитесь, что трактор находится в горизонтальном положении. Отвинтите масляный щуп и протрите его. Установите на
 • Страница 40 из 89
  5. Вождение. 5. Braukđana. 5. Sõitmine. 5. Valdymas. 5. Работа. 5. Conducere. Запуск двигателя Сядьте на сидение в рабочем положении, нажмите на педаль тормоза и подключите стояночный тормоз. Убедитесь, что режущий блок находится в положении для транспортировки (верхнее положение), и что рычаг
 • Страница 41 из 89
  5 Разогретый двигатель: переместите регулятор газа на пол-пути в положение полного газа “ “. Soe mootor: Viige gaasihoob täisgaasi asendisse “ “. Šiltas variklis: Pastumkite benzino kontrole iki puses į pilno gazo pozicija “ “. Silts dzinējs: Spiediet gāzes vadību līdz pusei pilnas gāzes pozīcijas
 • Страница 42 из 89
  5 ПРОЧИСТКА ПЕРЕДАЧИ • Для обеспечения безотказной работы и высоких эксплуатационных показателей, рекомендуется прочистить систему передачи перед первой эксплуатацией трактора. Эта процедура удалит из системы передачи все воздушные пробки, которые могли образоваться во время транспортировки
 • Страница 43 из 89
  5 • TRANSMISIJAS TĪRĪŠANA Lai nodrošinātu pareizu ekspluatāciju un sniegumu, ir ieteicams tīrīt transmisiju pirms traktors tiek darbināts pirmo reizi. Šī procedūra atbrīvos visu gaisu, kas ir iesprostota transmisijā, kas varēja rasties jūsu traktora transportēšanas laikā. SVARĪGI: JA JŪSU
 • Страница 44 из 89
  5 ПРИМЕЧАНИЕ! IEVĒROJIET! Машина оборудована предохранительным выключателем, который немедленно обесточивает двигатель, если водитель оставляет сидение при работающем двигателе и при рычаге подключения/отключения, установеленным в “подключенном” положение. Mašīna ir apgādāta ar drošības slēdzi, kas
 • Страница 45 из 89
  5 Преден и заден ход Judëjimas á prieki ir atbuline eiga Judëjimo kryptis ir greitá kontroliuojame su judëjimo á prieká ir atbulinës eigos pedalais. • Uţveskite traktoriř ir atleiskite rankiná stabdá. • Lëtai nuspauskite judëjimo á prieká arba atbulinës eigos pedalŕ kad pradëti judëjimŕ.
 • Страница 46 из 89
  5 Положение двигателя “ON” (обычная работа) Engine “ON” (normaalne töötamine) Veikiantis variklis (normalus veikimas) Dzinçjs ieslçgts (Normâlais darba stâvoklis) Положение системы ROS “ON” ROS “ON” ROS įjungta ROS ieslçgts ROS “ВКЛЮЧЕНО” ROS “ON” 02828 Система управления задним ходом (ROS)
 • Страница 47 из 89
  5 Система за Обратно Задвижване (ROS) Советы по кошению Тракторът Ви е оборудван със Система за Обратно Задвижване (ROS). Докато ключа за запалване не бъде завъртян в позиция “ВКЛЮЧЕНО” на Системата за Обратно Задвижване (ROS), всеки опит от страна на оператора на машината да потегли в обратна
 • Страница 48 из 89
  5 Съвети за косене Patarimai pjovimui • • • • • • • • Pašalinkite nuo vejos akmenis ir kitus objektus, kuriuos peiliai gali užkliudyti ir nusviesti. Atraskite ir pažymėkite akmenis it kitus objektus, kad išvengtumėte susidūrimų. Pradėkite su dideliu pjovimo aukščiu ir sumažinkite aukštį kol gaunate
 • Страница 49 из 89
  5 ĮSPĖJIMAS! • • • Nevažiuokite per paviršių kurio nuolydis yra didesnis negu max. 15º. Yra didelė rizika, kad įranga gali apsiversti. Ant stačių šlaitų dirbant, yra gana didelė apsivertimo rizika. Išvenkite sustabdymo ir užvedimo ant stataus paviršiaus. UZMANĪGI! • • • ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! •
 • Страница 50 из 89
  5 Отключение двигателя Установите управление сцеплением навесного устройства в положение «выключено». Установите управление дроссельной заслонкой в положение между средним и соответствующим высокой скорости. Поднимите рабочий узел косилки и поверните ключ зажигания в положение “STOP”. Mootori
 • Страница 51 из 89
  6. Техобслуживание, регулировки. 6. Hooldus, reguleerimine 6. Techninė priežIūra, reguliavimas. 6. Apkope, regulēšana. 6. Поддръжка, Настройки. 6. Întreţinere, ajustare. UZMANĪGI! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Pirms dzinēja vai griešanas ierīces apkopes nepieciešams veikt sekojošās darbības: • Piespiediet
 • Страница 52 из 89
  6 Kapotikaas • • • 1 • • Tõstke kapotikaas üles. Ühendage lahti tulede ühenduspistik. Seiske traktori ette. Võtke kapotikaane külgedest kinni, kallutage seda ette ja tõstke traktori küljest maha. Uuesti tagasipanemiseks lükake kapotikaane tugiklambrid raamis olevatesse avadesse. Ühendage uuesti
 • Страница 53 из 89
  6 5 • • Vajaduse korral laadige aeglaselt 6 A juures. Hoidke traktor puhtana porist ja rohupurust, et vältida mootori kahjustumist või ülekuumenemist. • Kontrollige pidurite tööd. Puhastamine Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesurit. Vesi võib sattuda mootorisse ja käigukasti, mis lühendab
 • Страница 54 из 89
  6 • 5 2 Остранявайте от косачката замърсяване и окосене трева, за да избегнете повреда на двигателя или прегряване. • Проверявайте функционирането на спирачките. Почистване За почистването не използвайте уреди за почистване под високо налягане. Водата би могла да проникне в двигателя или
 • Страница 55 из 89
  6 ALYVOS KEITIMAS Tepalo vamzdelio ventilis Nuimkite dangtelį ir įtaisykite vamzdelio tūbelę. Norėdami atsukti ventilį, lengvai spustelėkite, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite. • Norėdami užsukti ventilį, įkiškite ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę. • Remove drain tube and install
 • Страница 56 из 89
  6 ЖУРНАЛ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ Заносите в журнал даты проведения периодического техобслуживания. как нужно Каждые 8 часов Каждые 25 часов Каждые Каждые Каждые 50 часов 100 часов 200 часов Замена моторного масла (без масляного фильтра) .............................................................• Замена
 • Страница 57 из 89
  6 PRIEŽIŪROS SĄRAŠAS Įrašykite reguliarios technikinės priežiūros atlikimo datas. Kada reikalinga Po katrř Po katrř Po katrř Po katrř Po katrř 8 valandř 25 valandř 50 valandř 100 valandř 200 valandř Pakeisti variklio alyvą (be alyvos filtro)
 • Страница 58 из 89
  6 Протокол за поддръжката Попълнете датата след приключване на поддръжката При необходимост На 8ч На 25 ч На 50 ч На 100 ч На 200 ч Смяна на маслото на двигателя (без маслен филтър) ........................................................................• Смяна на маслото на двигателя (с маслен
 • Страница 59 из 89
  6 Система присутствия оператора и система обратного хода (ROS) Убедитесь, что системы присутствия оператора и обратного хода работают надлежащим образом. Если Ваш трактор не работает, как описано выше, немедленно устраните неполадку. • Двигатель не следует запускать до тех пор, пока педаль тормоза
 • Страница 60 из 89
  6 Operatora klâtbűtnes sistçma un reversa operâcijas sistçma (ROS) Pârliecinieties, vai operatora klâtbűtnes un reversa operâcijas sistçmas darbojas normâli. Ja Jűsu traktors nedarbojas atbilstođi aprakstam, nekavçjoties novçrsiet problçmu. • Dzinçjs nedrîkst sâkt darboties, ja bremzes pedâlis nav
 • Страница 61 из 89
  6 Lõiketerad Parimate tulemuste saavutamiseks peavad lõiketerad olema teravad. Kõverad või defektsed lõiketerad tuleb välja vahetada. Teritamine on võimalik viili või lihvimiskettaga. MÄRKUS: On väga tähtis, et mõlemad lõiketerad oleksid võrdselt teravad. Nii väldite tasakaalustamatust. LÕIKETERADE
 • Страница 62 из 89
  6 Ножодържач За най-добри резултати от косене ножодържачите трябва да са винаги оптимално шлифовани. Веднага смен-яйте изкривени или повредени ножо-държачи. Те се заточват с помoща на пила или диск за шлайфане. УКАЗАНИЕ: За да се избегне дебаланс двете страни на ножодържачите трябва да се заточват
 • Страница 63 из 89
  6 Проверка тормозов Lai pārbaudītu bremzes Если тормозной путь трактора при движении с максимальной скоростью на верхней передаче по горизонтальной сухой бетонированной или с иным твёрдым покрытием поверхности превышает 5 (пять) футов (1,52 м), тормозная система нуждается в обслуживании. Можно
 • Страница 64 из 89
  6 M A L K E D Как снять косилку Niiduki eemaldamine • • • Viige lisaseadme sidur „VABASTATUD“ asendisse. Langetage lisaseadme tõstmise hoob kõige madalamasse asendisse. • Vabastage rihmapingutusvarras (K) luku raamilt (L). ETTEVAATUST: Rihmapingutusvarras on vedrukoormusega. Hoidke tugevalt vardast
 • Страница 65 из 89
  6 Kaip pašalinti šienapjovę Îndepărtarea cositoarei • • • • Pritvirtinimo sankabą nustatykite padėtyje „IŠJUNGTA“. Pritvirtinimo pakėlimo svirtį nuleiskite iki žemiausios padėties. • Atlaisvinkite diržo įtempimo strypą (K) nuo užrakto laikytuvo (L). ĮSPĖJIMAS: Diržo įtempimo strypas turi spyruoklę.
 • Страница 66 из 89
  6 P Q M L P K Q R S R Niiduki ülekanderihma asendamine Замена приводного ремня косилки Niiduki ülekanderihma eemaldamine 1. Parkige traktor horisontaalsele pinnale. Rakendage seisupidur. 2. Laske lisaseadme tõstehoob selle madalaimasse asendisse. 3. Ühendage rihmapingutusvarras (K) kinnitustoendi
 • Страница 67 из 89
  6 P Q M L P K Q R S R Žoliapjovės pavaros diržo keitimas Lai noņemtu zāles pļāvēja dzensiksnu žoliapjovės pavaros diržo keitimas 1. Traktorių pastatykite ant lygaus paviršiaus. Užtraukite stovėjimo stabdį. 2. Priedo keliamąją svirtį nuleiskite į žemiausią padėtį. 3. Diržo tempiamąjį strypą (K)
 • Страница 68 из 89
  6 P Q M L P K Q R S R За да смените задвижващия ремък на косачката Pentru a înlocui cureaua de transmisie a dispozitivului de tuns iarba Demontarea curelei de transmisie a dispozitivului 1. Parcaţi vehiculul pe teren drept. Activaţi frâna de mână. 2. Coborâţi pârghia ridicătoare adiacentă în
 • Страница 69 из 89
  6 Fig. 3 Fig. 1 02548 A B B Fig. 4 02473 B 02473 A 02948 Fig. 2 02966 B A 02473 A 02473 02950 Установка косилки по уровню. 4. Если требуется регулировка, смотри пункты 2 и 3 инструкции по Визуальной регулировки уровня (см. выше). 5. Ещё раз измерьте расстояние до земли, в случае необходимости
 • Страница 70 из 89
  6 Fig. 3 Fig. 1 02548 A B B Fig. 4 02473 B 02473 A 02948 Fig. 2 02966 B A 02473 A 02473 02950 Risotaalseks seadmine 5. Mõõtke vahemaa uuesti ja reguleerige vajadusel uuesti, kuni mõlemad küljel on samad mõõtmistulemused. Veenduge, et rehvid on täis puhutud rehvidel näidatud rõhuühikuni. Kui rehvid
 • Страница 71 из 89
  6 Fig. 3 Fig. 1 02548 A B B Fig. 4 02473 B 02473 A 02948 Fig. 2 02966 B A 02473 A 02473 02950 Žoliapjovės išlyginimas liavimas iš akies” aprašytus 2 ir 3 veiksmus. 5. Dar kartą išmatuokite atstumą, jei reikia, vėl sureguliuokite, kad jis būtų vienodas abiejose pusėse. Patikrinkite, ar padangos
 • Страница 72 из 89
  6 Fig. 3 Fig. 1 02548 A B B Fig. 4 02473 B 02473 A 02948 Fig. 2 02966 B A 02473 A 02473 02950 4. Ja nepieciešams veikt labojumus, skatieties 2. un 3. soli augstāk minētajos uzskates norādījumos attiecībā uz regulēšanu. 5. Pārbaudiet mērījumus un, ja nepieciešams, regulējiet, līdz abas puses ir
 • Страница 73 из 89
  6 Fig. 3 Fig. 1 02548 A B B Fig. 4 B 02473 A 02473 02948 Fig. 2 02966 B A 02473 A 02473 02950 до земята. Разстоянието от двете страни трябва да е еднакво (Fig. 2). 4. Ако е необходимо регулиране, вижте стъпки 2 и 3 в Инструкции за зрително регулиране по-горе. 5. Проверете отново измерванията,
 • Страница 74 из 89
  6 Fig. 3 Fig. 1 02548 A B B Fig. 4 02473 B 02473 A 02948 Fig. 2 02966 B A 02473 A 02473 02950 Pentru ajustarea dispozitivului de tuns iarba 4. Dacă este nevoie de ajustări, consultaţi paşii 2 şi 3 de la “Ajustarea Vizuală” de mai sus. 5. Verificaţi din nou distanţele şi ajustaţi-le dacă este cazul
 • Страница 75 из 89
  6 PRIEKŠĒJĀ VELKOŠĀ TILTA ATDZESĒŠANA ОХЛАЖДЕНИЕ БЛОКА ВЕДУЩЕЙ ТРАНСМИССИИ Transmisijas ventilatoram un dzesētājšķautnēm vienmēr ir jābūt tīriem, lai nodrošinātu pareizu dzesēšanu. Necentieties tīrīt ventilatoru vai transmisiju, kamēr dzinējs darbojas vai arī, kad transmisija ir karsta. •
 • Страница 76 из 89
  6 2. Протяните ремень в направлении передней части трактора, установите его вокруг электрического сцепления и наденьте на шкив двигателя (G). 3. Протяните ремень в направлении задней части трактора. Осторожно опустите его, пропуская вокруг вентилятора охлаждения трансмиссии, и наденьте на первичный
 • Страница 77 из 89
  6 2. Diržą traukite traktoriaus priekio link, apvyniokite aplink elektrinę sankabą ir užmaukite ant variklio skriemulio (G). 3. Diržą traukite traktoriaus užpakalio link. Atsargiai užmaukite jį ant transmisijos aušinimo ventiliatoriaus ir įvadinio skriemulio (F). Patikrinkite, ar diržas įspraustas
 • Страница 78 из 89
  6 3. Дръпнете ремъка към задната част на трактора. Внимателно прокарайте ремъка надолу около охладителния вентилатор на трансмисията и на входното трансмисионно колело (F). Уверете се, че ремъка е в ремъчния предпазител. 4. Сложете ремъка на централната свързваща макара (Е). 5. Прокарайте ремъка
 • Страница 79 из 89
  6 DEKI TÜHJENDUSAVA. B A Teie traktori dekk on varustatud pesuvee tühjendusavaga. Seda peaks puhastama peale iga kasutamist. • Sőitke oma traktoriga tasasele ja lagedale kohale oma muruplatsil, mis oleks samas aia veevooliku pikkust arvestades veekraanile piisavalt lähedal. TÄHTIS: Jälgige, et
 • Страница 80 из 89
  6 KLÂJA NOSKALOĐANAS PIESLÇGVIETA B A Traktora klâjs aprîkots ar noskalođanas pieslçgvietu, kas ir daďa no klâja tîrîđanas sistçmas. To jâizmanto pçc katras lietođanas. • Aizvadiet traktoru lîdz lîdzenai, tîrai vietai mauriňâ, kas atrodas netâlu no dârza laistîđanas đďűtenes pieslçguma vietas.
 • Страница 81 из 89
  6 ORIFICIUL DE SPĂLARE AL MECANISMULUI B A Mecanismul tractorului dv. este dotat cu un orificiu de spălare, pe suprafaţa sa, ca parte a sistemului de spălare a mecanismului. Acesta trebuie folosit după fiecare utilizare. • Duceţi tractorul într-un loc plan şi liber de pe pajişte, aproape de un
 • Страница 82 из 89
  6 НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ / ТАЙМЕР SERVISA ATGĀDINĀTĀJS / STUNDU MĒRĪTĀJS Устройство, напоминающее об обслуживании, указывает общее количество часов, отработанное двигателем, и подаёт сигнал (мигает) о том, что двигатель или косилка нуждаются в обслуживании. Если требуется обслуживание,
 • Страница 83 из 89
  7. Устранение неисправностей. Двигатель не запускается 1. Отсутствие топлива в топливном баке. 2. Неисправная свеча зажигания. 3. Неисправное подсоединение свечи зажигания. 4. Грязь в карбюраторе или трубе подачи топлива. 7. Rikete otsimine Mootor ei käivitu 1. Paagis ei ole kütust. 2. Süüteküünal
 • Страница 84 из 89
  7. Gedimai. 7. Traucējumu meklēšana. Dzinējs nesāk darboties 1. Tvertnē nav degvielas. 2. Korķis ir bojāts. 3. Korķa savienojums ir bojāts. 4. Netīrumi karburatorā vai degvielas caurulē. Starteris negriež dzinēju 1. Akumulators izlādējies. 2. Slikts kontakts starp vadu un akumulatora polu. 3.
 • Страница 85 из 89
  7. Търсене на повреди. 7. Depănare. Двигателят не пали 1. Няма гориво в резервоара 2. Дефектна запалителна свещ 3. Дефектна връзка към запалителната свещ 4. Замърсяване в карбуратора или горивопровода Motorul nu vrea să pornească 1. Nu este carburant în rezervorul de carburant. 2. Bujie defectă. 3.
 • Страница 86 из 89
  8. Хранение. 8. Hoiustamine. ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СЕЗОНА КОШЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: • • • • • • • • Почистить всю машину, особенно, под кожухом режущего блока. Нельзя использовать для чистки воду под давлением. Вода может попасть в двигатель и трансмиссию и укоротить срок службы
 • Страница 87 из 89
  8. Съхранение. 8. Depozitare. СЛЕД КРАЯ НА СЕЗОНА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ • ·• • • • • • LA SFÂRŞITUL SEZONULUI DE COSIRE TREBUIE EFECTUAŢI PAŞII URMĂTORI: Да се почисти цялата машина, особено под капака на косачното устройство. За почистване не използвайте уреди за почистване под
 • Страница 88 из 89
  11.05.09 BAD Printed in the U.S.A.
 • Страница 89 из 89