Инструкция для IMP PUMPS CL, CLD, CB

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

7340009 v.2

Centrifugalne črpalke CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx izvedba
Centrifugal pumps CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx configuration
Kreiselpumpen CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx-Ausfertigung
Центробежные насосы CL 40, 50, 65, 80, 100 

Конфигурации EEx
Centrifugalne crpke CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx izvedba

Tehnična navodila

Tenical instructions

Technische Anleitung

Tehničke upute

Техническая инструкция

RU

D

GB

SLO

CRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 57
  Centrifugalne črpalke CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx izvedba Centrifugal pumps CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx configuration Kreiselpumpen CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx-Ausfertigung Центробежные насосы CL 40, 50, 65, 80, 100 Конфигурации EEx Centrifugalne crpke CL 40, 50, 65, 80, 100 EEx izvedba SLO Tehnična
 • Страница 2 из 57
  ES -Izjava o skladnosti / EC -DECLARATION OF CONFORMITY V skladu z Direktivo o strojih 2006/42/EC in Prilogo II, točka A, te Direktive, ter ATEX Direktivo 94/9/ES / According to Machinery Directive 2006/42/EC and Annex II, Point A of this Directive and ATEX Directive 94/9/ES we IMP PUMPS d.o.o. Pod
 • Страница 3 из 57
  1.1 1. Varnostni napotki 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.2 Splošno Varnostni napotki .............................. 3 Splošno .............................................. 3 Oznake varnostnih navodil............... 3 Izobrazba in uvajanje osebja ............ 4 Nevarnosti ob neupoštevanju varnostnih
 • Страница 4 из 57
  SLO 1.3 Izobrazba in uvajanje osebja 1.7 Varnostna navodila za vzdrževalna, nadzorna in montažna dela Osebje, ki bo napravo upravljalo, jo vzdrževalo, pregledovalo in montiralo, mora biti za to delo ustrezno kvalificirano. Uporabnik mora natančno opredeliti področje odgovornosti, pristojnosti in
 • Страница 5 из 57
  SLO 2. Splošno Ta navodila se nanašajo na črpalke tipov CL. Črpala ima prigrajen motor drugega proizvajalca, upoštevajte, da se podatki o motorju lahko razlikujejo od navedenih v teh navodilih. 3. Dobava in ravnanje 3.1 Dobava Črpalka je iz tovarne dobavljena v kartonski embalaži z lesenim dnom, ki
 • Страница 6 из 57
  SLO 4. Namen uporabe zaradi spremenjenih hidravličnih učinkov paziti na naslednje: • večji padec tlaka, • padec hidravličnega učinka, • povečamo potrebno moč črpalke. V teh primerih moramo predvideti črpalko z večjimi motorji. V dvomljivih primerih stopite v kontakt z Imp Pumpsom. Standardno
 • Страница 7 из 57
  SLO 5.2 Transport Transportiranje črpalke mora potekati strokovno in sicer tako, da deli črpalke niso nikoli izpostavljeni neenakomernim obremenitvam. 5.3 Skladiščenje Skladiščenje naj poteka v suhem prostoru, kjer ni večje vlage. Ob zunanjem skladiščenju se mora črpalko shraniti uvodno nepropustno
 • Страница 8 из 57
  SLO bo preprečeval dostop škodljivih delcev do funkcionalno pomembnih delov črpalke. Črpalko se lahko uporabi samo za črpanje mešanice vode in glikola. Uporaba topil ni dovoljena, ker lahko poškodujejo tesnila. • Črpalka ne sme delati pri zaprtih zapornih ventilih v tlačni napeljavi, kajti to
 • Страница 9 из 57
  izklopom črpalke je najprej potrebno zapreti ventile na tlačni strani črpalke, kar je bistveno za preprečevanje nastajanja proti-tlaka. Izredno pomembno ob izklopu črpalke je tudi, da so zaporni ventili na sesalnih cevovodih odprti. • Višja temperatura je lahko nevarna ob demontaži, zato moramo
 • Страница 10 из 57
  SLO 7.2 Poškodbe drsnih tesnil tehničnih podatkih na napisni tablici črpalke. • Paziti je potrebno ob poškodbi mehanskega tesnila, da medij ne prodre do elektromotorja, saj ga lahko s tem trajno poškoduje. Ostala tesnila (ploščata, tesnilo) je potrebno kontrolirati in paziti na pojavljanje puščanja
 • Страница 11 из 57
  SLO • Za skladiščenje in ravnanje z elastomeri so posebna navodila: Guma iz kavčuka ne sme priti v stik z mineralnimi olji in mazivi ! • Stator ni predviden za plastično deformacijo, ker lahko pride do zloma. • Ravne površine ne smejo biti nečiste in zamazane z mazivi, temveč suhe, nepralne in
 • Страница 12 из 57
  SLO 7.4 Sestavni deli črpalk CL 40, 50, 65, 80, 100 1. Hidravlično ohišje 2. 1-HIDRAVLIČNO OHIŠJE Matica 3. 2-MATICA Tekač 4. 3-TEKAČ tesnilo Ploščato 5. 4-PLOŠČATO TESNILO Drsno tesnilo 5-DRSNO TESNILO 1. Elektromotor 6. 6-KONZOLA (pri 2-polnih -Konzola + Konzola (pri 2-polnih 2. Objemka Prekatna
 • Страница 13 из 57
  1. Safety instructions 1. Safety instructions ........................... 13 1.1 General .............................................. 13 1.2 Safety instruction signs................... 13 1.3 Education and training of personnel .......................................... 13 1.4 Danger when
 • Страница 14 из 57
  GB properly qualified. The user must exactly divide the regions of responsibility, competence, and supervision of personnel. study of the installation and operation instructions, perform all maintenance works. By rule, these works can only be performed when the device is not operational. The given
 • Страница 15 из 57
  3. Delivery and handling Pumps with lifting handles should be raised using nylon straps and chains. See diagram 2. 3.1 Delivery GB The pump is shipped from the factory in cardboard packaging with a wooden bottom that is purposely designed for transportation with a forklift. 3.2 Handling With the
 • Страница 16 из 57
  5. Installation GB For optimum performance, it is important that the field of operation of the device lies within the permissible area of operation for pumps. Danger of burns! With devices pumping hot medium, attention should be paid that personnel do not come into contact with hot upper surfaces
 • Страница 17 из 57
  • When connected to the piping system, the suction pipe must raise towards the pump to prevent the formation of an air cushion. The formation of mechanical stresses on the pump and piping system must be prevented with the installation of bearers and supporters. • When planning, the proper selection
 • Страница 18 из 57
  GB 6. The start and end of operation To avoid this danger, the smallest flow must run through the pump. We ensure this by installing a bypass or a circulation to the vessel etc on the pressure side of the pump. The flow running through the pump must always amount to 10% of the flow at the best
 • Страница 19 из 57
  • With the increase of the medium temperature and possible leakage of the medium at the contacts protected by seals, care should be taken that the screws are properly fastened, and in the case of excessive dripping, the screws should be tightened. • The shutdown of the pump should also be
 • Страница 20 из 57
  or install spare parts from the manufacturer of the pump. Dismantling the pump is also implemented according to certain rules: • The lock valves on both the pressure and suction sides must be closed. • The electrical supply must be switched off. • The medium in the system must be cooled to a
 • Страница 21 из 57
  • Flat surfaces must not be unclean or soiled with oils, but must be dry, dust free and carefully installed. • For the MG variation, the elastic materials should be moistened with water and pushed circularly onto the shaft. Oils and lubricants must not be used! Pressure may be applied only to the
 • Страница 22 из 57
  7.4 Composite parts of the pump CL 40, 50, 65, 80, 100 GB 1. Pump casing 2. Nut 1-HIDRAVLIČNO OHIŠJE 3. Impeller 2-MATICA 3-TEKAČ 4. Seal 5. 4-PLOŠČATO TESNILO Mechanical seal 1. Electric 5-DRSNO TESNILO motor 6. 6-KONZOLA (pri22-polnih -Console + Console (for poles 2. Clamp separating wall)
 • Страница 23 из 57
  1. Sicherheitsanweisungen 1. Sicherheitsanweisungen ................ 23 1.1 Allgemein ......................................... 23 1.2 Bezeichnungen der Sicherheitsanweisungen.................. 23 1.3 Ausbildung und Einweisung des Personals .......................................... 24 1.4 Gefahren
 • Страница 24 из 57
  1.3 Ausbildung und Einweisung des Personals 1.7 Sicherheitsanweisungen für Wartungs-, Kontroll- und Montagearbeiten D Personal, das die Anlage betreiben, warten, kontrollieren und montieren wird, muss dafür entsprechend qualifiziert sein. Benutzer muss Bereiche der Verantwortung, Zuständigkeit und
 • Страница 25 из 57
  Anleitung angegeben sind, überschritten werden. 2. Allgemein D Diese Anleitung bezieht sich auf die Pumpen des CL-Typs. Pumpe hat einen Motor des anderen Herstellers eingebaut, bitte berücksichtigen Sie, dass sich die Motordaten von denen unterscheiden können, die in dieser Anleitung angegeben
 • Страница 26 из 57
  4. Verwendungszweck • Industrieflüssigkeiten, • enthärtetes Wasser. D Pumpen sind für das Pumpen von heißem und kaltem Wasser geeignet, wie z.B. in: Wenn man eine Flüssigkeit mit der Dichte und/oder Viskosität pumpt, die sich von Wasser unterscheidet, muss man wegen veränderten hydraulischen
 • Страница 27 из 57
  5.4 Anschluss D • überprüfen, ob der Schutz vor Explosionen des Elektromotors der Umgebung entspricht (Zone, Gasgruppe, Temperaturklasse) • überprüfen, wie die Umgebung auf den Betrieb des Elektromotors wirkt (aggressive Umgebung, Temperatur, Staub, usw.) • lokale und betriebliche Besonderheiten
 • Страница 28 из 57
  zum Behälter auf der Druckseite der Pumpe installiert. Durch die Pumpe muss immer der kleinste Durchfluss fließen, der 10% des Durchflusses im besten Betriebspunkt beträgt. Durchfluss und Durchflusshöhe liest man von dem Schild mit der Pumpentypbezeichnung heraus. D • Beim Projektieren muss man
 • Страница 29 из 57
  6. Beginn Betriebs und Ende des 6.1 Stromanschluss Stromanschluss darf nur von einem Elektriker vorgenommen werden! Man muss die VDE-Vorschriften 0100 und bei EX- Schutz 0165. Vergleichen Sie die Netzspannung mit den Daten auf dem Fabrikschild des Motors und wählen Sie die richtige Einstellung. Bei
 • Страница 30 из 57
  D 7. Instandhaltung, Abbau, Schäden der Gleitdichtungen, Ersatz- und Zusammenbauteile Elektromotor der Pumpe die vorgesehenen Endumdrehungen erreicht hat. • Beim Temperaturanstieg und bei möglichem Lecken von Medium an Fugen, die mit den Dichtungen gesichert sind, muss man auf Befestigung der
 • Страница 31 из 57
  • Wenn es zu Schaden von Teilen kommt, die wichtige Funktion für Gleitdichtung haben, muss man auch diese mit den originellen Teilen des Herstellers wechseln. Vor dem Einbau der Gleitdichtung muss man an allen Berührungsflächen Schmutz entfernen. • Man muss Einbauausmessungen wie auch
 • Страница 32 из 57
  D Gummi aus dem Kautschuk darf nicht in Kontakt mit den Mineralölen und Schmierstoffen kommen! • Stator ist nicht für plastische Deformation vorgesehen, weil es zum Bruch kommen kann. • Ebene Flächen dürfen nicht schmutzig oder von den Schmierstoffen verschmutzt sein, sondern trocken, ohne Staub
 • Страница 33 из 57
  7.4 Zusammenbauteile der Pumpen CL 40, 50, 65, 80, 100 Konsole KU (bei doppelpoligen Konsole + Wandkammer) 8. Inbus-Schraube 9. Gleitdichtung 10. Dichtung 10 11. Läufer 12. Pumpengehäuse 7. 9 8 7 6 5 4 IMP PUMPS D.O.O. ZAGORICA 18 1292 IG 3 SLOWENIEN Tel. : +386 1 2806 418 Fax. : +386 1 2806 460 2
 • Страница 34 из 57
  1. Sigurnosne upute 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 CRO Sadržaj 1.1 Općenito Sigurnosne upute ............................ 34 Općenito........................................... 34 Oznake sigurnosnih uputa ............. 34 Izobrazba i upućivanje osoblja....... 35 Opasnosti pri nepoštivanju sigurnosnih uputa
 • Страница 35 из 57
  1.3 Izobrazba i upućivanje osoblja stanju. Nakon završetka radova obavezno podesiti sve zaštite u stanje u kojem su bile prije zahvata. Osoblje, koje će ugrađivati, koristiti, pregledavati i održavati napravu mora biti za te radove odgovarajuće kvalificirano. Vlasnik mora detaljno razraditi
 • Страница 36 из 57
  3.2 Rukovanje CRO Pomoću ušica za podizanje kojima su opremljeni veći motori smije se podizati samo crpna glava (motor, nosač motora i lopatično kolo). Pomoću ušica za podizanje na motoru ne smije se podizati cijela crpka Crpke bez ušica za podizanje smiju se podizati pomoću najlonskih remena (sl.
 • Страница 37 из 57
  4.1 Crpljeni mediji 5.1 Postavke elektromotora Čisti, rijetko tekuči, neagresivni, nezapaljivi i neeksplozivni mediji bez krutih i dugovlaknastih sastavnih dijelova. Crpljeni medij ne smije mehanički ili kemijski oštetiti materijal iz kojeg je crpka izrađena. Kod podešenja elektromotora treba:
 • Страница 38 из 57
  5.4 Priključak • Kod projektiranja treba paziti na ispravan odabir nazivnih promjera cjevovoda kao i na prolaze između manjih u veće promjere cijevi, gdje kutevi ne smiju prelaziti 8 stupnjeva, kod većih radnih tlakova 5 stupnjeva. • Projektanti moraju predvidjeti ugradnju zapornih i protupovratnih
 • Страница 39 из 57
  iznad najviše točke razine cjevovoda ili rezervoara. • Pri punjenju sistema medijem treba osigurati da su usisni cjevovod i crpka napunjeni medijem i odzračeni. Otvoriti zaporni ventil na usisnoj strani, zaporni ventil na cijevi za odzračenje, a zatvoriti zapornu armaturu na tlačnoj strani . Slika
 • Страница 40 из 57
  CRO • Kod upuštanja crpke polako otvarati ventil na tlačnoj strani nakon što je elektromotor postigao nazivne okreataje • Kod povišene temperature medija na spojevima koji su zabrtvljeni brtvama, ukoliko dođe do ispuštanja medija vijke dotegnuti • Isključenje crpke treba također izvesti prema
 • Страница 41 из 57
  uporabiti sredstvo za odstranjivanje rđe. 7.2 Oštećenja kliznih brtvi Oštećenje klizne brtve je znak da ju treba zamijeniti u cijelosti. Pri demontaži treba paziti da se ne oštete naliježne površine i dosjedi na mjestima gdje ugrađena klizna brtva. • Ukoliko dođe do oštećenja dijelova koji su
 • Страница 42 из 57
  7.4 Sastavni dijelovi crpki CL 40, 50, 65, 80, 100 1. Kućište crpke 2. 1-HIDRAVLIČNO OHIŠJE Matica 3. 2-MATICA kolo Lopatično 3-TEKAČ 4. Brtva 5. 4-PLOŠČATO TESNILO Klizna brtva 5-DRSNO TESNILO 6. 6-KONZOLA (pri 2-polnih -konzola+ Konzola (kod 2-polnih 1. Elektromotor 2. Prekatna stena) pregradna
 • Страница 43 из 57
  Содержание 1.1 1. Инструкции по технике безопасности 1. Инструкции по технике безопасности ................................... 43 1.1 Общие инструкции ......................... 43 1.2 Условные обозначения ................. 43 1.3 Обучение и подготовка персонала
 • Страница 44 из 57
  - Внимание (Неосторожное обращение может привести к поломке или неисправной работе насоса) Необходимо обращать внимание на надписи на устройстве, такие как: • стрелка, показывающая направление вращения, • указания соединений, и следовать их указаниям. работе, эксплуатации оборудования и правил
 • Страница 45 из 57
  3.2 основании соглашения с производителем. В целях безопасности следует использовать только оригинальные запасные части или дополнительное оборудование, согласованное с производителем. Использование каких-либо иных деталей отменяет действие гарантии в случае возникновения любых повреждений. 1.9
 • Страница 46 из 57
  4.1 Перекачиваемая среда Чистая, свободнотекучая, неагрессивная и невзрывоопасная без твердых или длинноволокнистых частиц. Перекачиваемая среда не должна вызывать механической или химической коррозии материала насоса. Примеры: • вода центральных отопительных систем (рекомендуется, чтобы вода
 • Страница 47 из 57
  5. Установка Опасность ожогов! При обращении с устройствами, перекачивающими горячие среды, необходимо следить за тем, чтобы персонал не прикасался к горячим верхним поверхностям насоса. образом, чтобы предотвратить контакт всех его деталей с водой. Необходимо обеспечить особую защиту его опор и
 • Страница 48 из 57
  • При подсоединении к системе трубопровода всасывающая труба должна подниматься навстречу насосу с тем, чтобы предотвратить образование воздушного буфера. Необходимо избегать механической нагрузки на насос и систему трубопровода путем установки опор и подпорок. насос. Во избежание этой опасности
 • Страница 49 из 57
  6. Начало и завершение работы конфигураций с противовзрывной защитой, увеличенной безопасностью или увеличенным классом температуры должно осуществляться через аварийный выключатель. • Направление вращения электродвигателя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе насоса. Проведите
 • Страница 50 из 57
  RU определенных правил. Перед отключением трубы все клапаны на стороне нагнетания насоса должны быть закрыты: это крайне важно для того, чтобы избежать обратного давления. Во время отключения также важно, чтобы запорные клапаны всасывающей трубы были открытыми. • Высокие температуры могут быть
 • Страница 51 из 57
  • В случае чрезмерной коррозии соединительных контактов необходимо использовать антикоррозийное вещество для удаления ржавчины. 7.2 Повреждение уплотнений Повреждение механического уплотнения является знаком того, что оно должно быть полностью заменено. При отсоединении необходимо следить за тем,
 • Страница 52 из 57
  для заказа запасных частей и укажите тип насоса, серийный номер, необходимую деталь или часть продукции для замены, а также число заказываемых вами деталей. 7.4 Составные части насосов CL 40, 50, 65, 80, 100 1. Электродвигатель RU 1. 1-HIDRAVLIČNO OHIŠJE Корпус насоса 2. Хомут 2. 2-MATICA Гайка 3.
 • Страница 53 из 57
  IZJAVA O GARANCIJI IN GARANCIJSKIH POGOJIH Proizvajalec izjavlja: - Da ima izdelek predpisane oziroma deklarirane kakovostne značilnosti. - Da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, ob upoštevanju danega tehničnega navodila. - Da bo na svoje stroške odpravil okvare in pomanjkljivosti, ki
 • Страница 54 из 57
  DECLARATION ON GUARANTEE AND TERMS OF GUARANTEE GB Guarantee period: 24 months Manufacturer declares: - That the product conforms to the prescribed/declared quality. - That the product will operate faultlessly within the term of guarantee if the technical instructions provided are observed by user.
 • Страница 55 из 57
  GARANTIESCHEIN UND GARANTIEBEDINGUNGEN Hersteller gibt Garantie in Dauer von 18 Monaten nach dem Verkauf des Produkts. Garantiereparaturen werden nur von den bevollmächtigten Wartungsdiensten des Herstellers durchgeführt. Garantie wird mit bestätigtem Garantieschein bzw. Rechnung des Herstellers
 • Страница 56 из 57
 • Страница 57 из 57