Инструкция для INDESIT PIM 640 S, PIM 640 AST, PIM 640 AS, PIM 631 AS, PI 640 AS R, PI 640 S, PI 640 A R, PI 640 AST, PI 640 AS, PI 640 A, PI 640, PI 640 IB, PI 631 IB, PI 631 AS, PI 631 A, PI 631

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

KOOKPLAAT

PI 631
PI 631 A
PI 631 AS
PI 631 IB
PI 640 IB
PI 640
PI 640 A
PI 640 AS
PI 640 AST
PI 640 A R
PI 640 S
PI 640 AS R
PIM 631 AS
PIM 640 AS
PIM 640 AST
PIM 640 S

Samenvatting

Het installeren, 2-7

Plaatsing
Elektrische aansluiting
Gasaansluiting
Typeplaatje
Kenmerken van de branders en de straalpijpjes

Beschrijving van het apparaat, 8

Algemeen aanzicht

Starten en gebruik, 9

Praktisch advies voor het gebruik van de branders
Praktisch advies voor het gebruik van de elektrische
plaat

Voorzorgsmaatregelen en advies, 10

Algemene veiligheidsmaatregelen
Afvalverwijdering

Onderhoud en verzorging, 11

De elektrische stroom afsluiten
Schoonmaken van het apparaat
Onderhoud gaskranen

Storingen en oplossingen, 12

Gebruiksaanwijzing

NL

DE

Nederlands, 1

Deutsch, 13

DE

NL

Русскии,24

RS

Українською,35

UA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  Gebruiksaanwijzing KOOKPLAAT Samenvatting NL Het installeren, 2-7 NL Nederlands, 1 UA Українською,35 DE Deutsch, 13 RS Русскии,24 Plaatsing Elektrische aansluiting Gasaansluiting Typeplaatje Kenmerken van de branders en de straalpijpjes Beschrijving van het apparaat, 8 Algemeen aanzicht Starten en
 • Страница 2 из 49
  Het installeren NL DE ! Bewaar dit boekje zorgvuldig voor eventuele verdere raadpleging. Wanneer u het product weggeeft, verkoopt, of wanneer u verhuist, dient u dit boekje bij het apparaat te bewaren zodat alle nodige informatie voorhanden blijft. A ! Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door:
 • Страница 3 из 49
  600mm min. 700mm min. 600mm min. Als de kookplaat onder een keukenkastje wordt geplaatst, moet deze zich op een afstand van minstens 700 mm van het keukenblad bevinden (zie afbeelding). • De opening van het meubel moet de afmetingen hebben die in de afbeelding zijn aangegeven. De
 • Страница 4 из 49
  NL DE Wanneer het apparaat rechtstreeks op het net wordt aangesloten moet u tussen het apparaat en het net een meerpolige schakelaar aanbrengen met een afstand tussen de contacten van minstens 3mm, aangepast aan het elektrische vermogen en voldoend aan de geldende normen (de aarding mag niet worden
 • Страница 5 из 49
  3. Controleer of de brander aanblijft als u de knop snel van hoog naar laag draait. Controleren gasdichtheid ! Nadat het installeren heeft plaats gevonden moet de perfecte gasdichtheid van alle verbindingsstukken worden gecontroleerd met een zeepoplossing en nooit met een vlam. Aanpassen aan de
 • Страница 6 из 49
  Kenmerken van de branders en de straalpijpjes NL Vloeibaar gas Tabel 1 (Voor Belgie) DE Branders Doorsenee Thermisch (mm) vermogen kW (p.c.s.*) By-pass 1/100 (mm) Nom. Ger. Straal. 1/100 Natuurlijk gas Bereik* g/h Straal. 1/100 Bereik* l/h (mm) (1) *** ** (mm) G20 G25 Snel (Groot) (R) 100 3.00 0.70
 • Страница 7 из 49
  NL S R PI 640 PI 640 A PI 640 IB PI 640 AS PI 640 A R PI 640 S PI 640 AS R PIM 640 AS PIM 640 S S A S S R PI 631 PI 631 IB PI 631 A PI 631 AS PIM 631 AS A TC S DE A PI 640 AST PIM 640 AST ! De kookplaat PI 640 AST/PIM 640 AST kan worden geïnstalleerd boven een ingebouwde oven op voorwaarde dat deze
 • Страница 8 из 49
  Beschrijving van het apparaat NL Algemeen aanzicht GASBRANDERS DE ELEKTRISCHE KOOKPLAAT* Roosters voor PANNEN Controlelampje WERKING ELEKTRISCHE KOOKPLAAT* Knoppen voor het regelen van de GASBRANDERS en de ELEKTRISCHE KOOKPLAAT* Ontstekingsknop voor de GASBRANDERS* VEILIGHEIDSMECHANISME* Bougie
 • Страница 9 из 49
  Starten en gebruik ! Op iedere knop staat aangegeven waar de gasbrander of de elektrische plaat* zich precies bevindt. Gasbranders De gekozen brander kan met de betreffende knop als volgt worden geregeld: • Uit Maximum Minimum Om een van de branders aan te steken dient u er een vlam of aansteker
 • Страница 10 из 49
  Voorzorgsmaatregelen en advies NL DE ! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de geldende internationale veiligheidsvoorschriften. Deze aanwijzingen zijn geschreven voor uw veiligheid en u dient ze derhalve goed door te nemen. Algemene veiligheidsmaatregelen • Dit is een inbouwapparaat
 • Страница 11 из 49
  Onderhoud en verzorging De elektrische stroom afsluiten Onderhoud gaskranen NL Sluit altijd eerst de stroom af voordat u tot enige handeling overgaat. Met verloop van tijd kan een kraan stroef worden of vast blijven zitten; in dat geval is het noodzakelijk hem te vervangen. Schoonmaken van het
 • Страница 12 из 49
  Storingen en oplossingen NL DE Het kan gebeuren dat het kookvlak niet (afdoende) functioneert. Voordat u de servicedienst belt dient u te controleren of u het euvel zelf kunt oplossen. Verifieer om te beginnen of er een correcte stroom- en gastoevoer is, en in het bijzonder of de hoofdgasleiding
 • Страница 13 из 49
  Bedienungsanleitung KOCHMULDE Inhaltsverzeichnis Installation, 14-18 NL Nederlands, 1 UA DE Deutsch, 13 RS Русскии,24 Aufstellung Elektroanschluss Anschluss an die Gasleitung Typenschild Merkmale der Brenner und Düsen Beschreibung des Gerätes, 19 Українською,35 Geräteansicht Inbetriebsetzung und
 • Страница 14 из 49
  Installation DE ! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines Verkaufs, eines Umzugs oder einer Übergabe an einen anderen Benutzer das Gerät stets begleitet, damit auch der Nachbesitzer die
 • Страница 15 из 49
  600mm min. 600mm min. 700mm min. • Die an die Dunstabzugshaube angrenzenden Hängeschränke sind in einem Abstand von mindestens 420 mm von der Arbeitsplatte aufzuhängen (siehe Abbildung). ! Verwenden Sie die im Beipack “Zubehör” befindlichen Haken. Belüftung Sollte die Kochmulde unter einem
 • Страница 16 из 49
  Anschluss des Versorgungskabels an das Stromnetz DE Versehen Sie das Netzkabel mit einem Normstecker für die auf dem Typenschild angegebene Belastung (siehe nebenstehende Tabelle). Wird das Gerät direkt an das Stromnetz angeschlossen, ist zwischen Stromnetz und Gerät ein allpoliger, der Last und
 • Страница 17 из 49
  Anpassung an die verschiedenen Gasarten Wird die Kochmulde auf eine andere Gasart eingestellt, als die, für die sie vorgesehen wurde (ersichtlich aus dem Etikett auf der Kochmuldenunterseite oder auf der Verpackung), müssen die Düsen der Brenner auf folgende Weise ausgetauscht werden: 1. Nehmen Sie
 • Страница 18 из 49
  Merkmale der Brenner und Düsen DE Flüssiggas Tabelle 1 Brenner Durchmesser (mm) Wärmeleistung kW (p.c.s.*) Düse 1/100 (1) Menge* g/h Düse 1/100 (mm) By-pass 1/100 (mm) Nom. Red. Erdgas Menge* l/h Butan Propan (mm) G20 G25 Starkbrenner (Groß) (R) 100 3.00 0.70 39 41 86 218 214 116 286 332
 • Страница 19 из 49
  Beschreibung des Gerätes Geräteansicht DE GASBRENNER ELEKTROPLATTE* KOCHMULDENROSTE Kontrollleuchte ELEKTROPLATTE* Reglerknöpfe für GASBRENNER und ELEKTROPLATTE* Taste zur Zündung der GASBRENNER* SICHERHEITSVORRICHTUNG* GASBRENNER-ZÜNDKERZE* ELEKTROPLATTE*: zur Regulierung der Flamme bzw. der
 • Страница 20 из 49
  Inbetriebsetzung und Gebrauch DE !Auf jedem Reglerknopf ist gekennzeichnet, welcher Gasflamme oder Elektroplatte* er entspricht. Gasbrenner Der gewählte Brenner kann mittels des entsprechenden Reglerknopfes auf folgende Einstellungen gedreht werden: • Praktische Hinweise zum Gebrauch der Brenner Um
 • Страница 21 из 49
  Vorsichtsmaßregeln und Hinweise ! Das Gerät wurde entsprechend den strengsten internationalen Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Nachstehende Hinweise werden aus Sicherheitsgründen geliefert und sollten aufmerksam gelesen werden. Allgemeine Sicherheit • Dieses Gerät bezieht sich auf ein
 • Страница 22 из 49
  Reinigung und Pflege Abschalten Ihres Gerätes vom Stromnetz Wartung der Gashähne Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Im Laufe der Zeit könnte der Gashahn blockieren oder sich nur schwer drehen lassen. In einem solchen Fall ist der Hahn auszutauschen. Reinigung
 • Страница 23 из 49
  Störungen und Abhilfe Bevor Sie bei eventuellen Betriebsstörungen den Kundendienst anfordern, sollten einige Kontrollen vorab durchgeführt werden. Vergewissern Sie sich in erster Linie, dass auch keine Unterbrechung in der Strom- bzw. Gaszufuhr Ihrer Anlage besteht, vor allem, ob der Gashaupthahn
 • Страница 24 из 49
  Руководство по эксплуатации ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ Содержание RS Монтаж, 25-28 NL Nederlands, 1 UA Українською,35 DE Deutsch, 13 RS Русскии,24 Расположение Электрическое подключение Подсоединение к газопроводу Паспортная табличка Характеристики конфорок и форсунок Описание изделия, 29 Общии вид Включение
 • Страница 25 из 49
  Установка Непосредственно в атмосферу • В помещении должна быть предусмотрена система, обеспечивающая достаточныи приток воздуха для надлежащего горения. Расход воздуха, необходимого для горения, должен быть не менее 2 м<+>3/час на кВт установленнои мощности. Приток воздуха может обеспечиваться
 • Страница 26 из 49
  Схема крепления крюков ! Варочная панель I 640 AST/PIM 640 AST может быть установлена только над встраиваемыми духовыми шкафами с охладительной вентиляцией. RS 30 20 Электрическое подключение Монтаж крюка для опорных брусков H=20 мм Монтаж крюка для опорных брусков H=30 мм 40 Спереди Подсоединение
 • Страница 27 из 49
  Подсоединение к газопроводу данное изделие может быть установлено и использоваться только в помещениях с постояннои вентиляциеи в соответствии с положениями деиствующих Нормативов, только после проверки соответствия изделия типу газа, к которому он подсоединяется. В случае несоответствия выполнить
 • Страница 28 из 49
  Характеристики конфорок и форсунок RS Таблица 1 Сжиженный газ Kонфорка Диаметр (мм) Форсунка 1/100 Форсунка Расход* Форсунка Расход* 1/100 л/час 1/100 л/час Байпас 1/100 (mm) Теплотворная способность кВт (p.c.s.*) Расход* г/час (1) Номин. Сокращ. Быстрая Природный газ (mm) *** ** (mm) (mm) 100 3.00
 • Страница 29 из 49
  Описание изделия Общии вид RS g=?,2…% 3“2!%L“2"% * • Индикатор работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ* загорается, когда регулятор повернут в любое положение, отличное от выключенного. • Газовые конфорки имеют разную мощность и размер. Выберите конфорку, наиболее соответствующую диаметру используемой
 • Страница 30 из 49
  Включение и эксплуатация RS ! На каждои рукоятке показано положение соответствующеи конфорки на варочнои панели. Газовые конфорки При помощи соответствующего регулятор можно выбрать один из следующих режимов конфорки: • Выключено Максимальная мощность Минимальныи Для зажигания однои из конфорок
 • Страница 31 из 49
  Предосторожности и рекомендации ! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии с международными нормативами по безопасности. Необходимо внимательно прочитать настоящие предупреждения, составленные в целях вашеи безопасности. • В случае неисправности категорически запрещается открывать
 • Страница 32 из 49
  Техническое обслуживание и уход Обесточивание изделия RS Перед началом какои-либо операции по обслуживанию или чистке отсоедините изделие от сети электропитания. Чистка изделия Не следует пользоваться абразивными или коррозивными чистящими средствами такими как выводители пятен или средства для
 • Страница 33 из 49
  Неисправности и методы их устранения Если ваш холодильник не работает. Прежде чем обратиться в Центр Сервисного обслуживания, проверьте, можно ли устранить неисправность, используя рекомендации, приведенные в следующем перечне. Если неисправность не может быть устранена, вызовите техника из
 • Страница 34 из 49
  Сервисное обслуживание Перед тем как обратиться в Центр Технического Обслуживания: RS Проверьте, можно ли устранить неисправность самостоятельно (Неисправности и методы их устранения) • Вновь запустите программу для проверки исправности машины; • В противном случае обратитесь в уполномоченныи Центр
 • Страница 35 из 49
  Інструкція по використанню Зміст PI 631 PI 631 A PI 631 AS PI 631 IB PI 640 IB PI 640 PI 640 A PI 640 AS PI 640 AST PI 640 A R PI 640 S PI 640 AS R PIM 631 AS PIM 640 AS PIM 640 AST PIM 640 S 35 Установка, 36 Встановлення Електричне підключення Підключення газу Параметри плити Технічні
 • Страница 36 из 49
  Установка ! Перед початком експлуатації Вашої нової плити, будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію по використанню. Вона містить важливу інформацію з безпечної експлуатації, монтажу та догляду за плитою. ! Будь ласка, зберігайте цю інструкцію доступною для подальших консультацій в майбутньому.
 • Страница 37 из 49
  Кріплення для плити, які надаються в комплекті дозволяють Вам закріпити плиту до стільниці, яка має товщину від 20 до 40 мм. Для забезпечення надійної фіксації плити до стільниці, ми рекомендуємо Вам використовувати всі кріплення. Якщо плита встановлюється над піччю без примусової вентиляції та
 • Страница 38 из 49
  Перед підключенням до джерела живлення, переконайтеся у тому, що: • Плита заземлена і відповідає діючим нормам. • Розетка повинна бути розрахована на максимальну споживану потужність плити, яка вказана в таблиці. • Напруга відповідає діапазону значень, зазначеного в таблиці. • Розетка повинна бути
 • Страница 39 из 49
  • Регулювання пальника плити при мінімальних заданих значеннях: 1. Поверніть кран в мінімальне відхилення. 2. Зніміть ручку і відрегулюйте гвинт, який знаходиться всередині або поруч з краном пальника, поки полум'я невелике і стабільне. 3. Поки пальник горить, швидко прокрутити ручку від мінімуму
 • Страница 40 из 49
  Характеристики пальників і насадок Таблиця 1 Пальник Діаметр (мм) Зріджений Газ Вхідний отвір Насадка 1/100 1/100 Теплова потужність кВт (тепл.згор.*) Номін. Доп. 3,00 0,70 86 *** 218 ** 214 116 286 28 30 70 138 136 106 181 0,40 28 30 50 73 71 79 95 1,30 57 57 91 236 232 133 309 28-30 20 35 37 25
 • Страница 41 из 49
  Опис приладу Загальний вигляд Газові Пальники Підтримуюча Решітка для Посуду Електрична плита * Індикатор роботи * Електричної плити Ручки управління газових пальників і електричної плити * кнопки * Газових Пальників Пристрої Безпеки * Запалювання для Газових Пальників * • Електричні Плити можуть
 • Страница 42 из 49
  Ввімкнення і використання ! Положення відповідних газових пальників або електричних плит * показано на кожній ручці управління. Практичні поради по експлуатації пальника Газові пальники • Використовуйте відповідний посуд для кожного пальника (дивіться таблицю), так щоб полум'я не виходило за межі
 • Страница 43 из 49
  ! Ця плита була розроблена і виготовлена відповідно до міжнародних стандартів безпеки. З метою Вашої безпеки • У випадку несправності, ні за яких обставин не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Ремонт повинні бути ретельно прочитані наступні попередження. здійснений недосвідченими особами
 • Страница 44 из 49
  Відключення електроживлення Відключіть плиту від мережі електроживлення перед проведенням будь-яких робіт з нею. Очищення пристрою ! Не використовуйте абразивні або агресивні миючі засоби, таких як засоби для виведення плям, антикорозійні засоби, пральні порошки та абразивні губки: вони можуть
 • Страница 45 из 49
  Усунення несправностей Може трапитися так, що прилад не працює належним чином або взагалі не працює. Перш ніж звертатися до сервісного центру за допомогою, перевірте все, що Ви можете. По-перше, переконайтеся, що немає ніяких перерв у газі та перевірте електротехнічне обладнання, і, зокрема, чи
 • Страница 46 из 49
 • Страница 47 из 49
 • Страница 48 из 49
  03/2011 - 195047276.07 XEROX FABRIANO
 • Страница 49 из 49