Инструкция для KARCHER SDP 18000 LEVEL SENSOR, SCP 16000 LEVEL SENSOR

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Register and win!

www

.kaercher

.com

SCP 16000 LEVEL SENSOR
SDP 18000 LEVEL SENSOR

59631570

06/10

Deutsch

  5

Deutsch

  5

Deutsch

  5

Svenska

12

Deutsch

  5

Svenska

12

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Русский

61

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Русский

61

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Русский

61

Polski

69

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Русский

61

Polski

69

Deutsch

  5

Svenska

12

Suomi

19

Norsk

26

Dansk

33

Eesti

40

Latviešu

47

Lietuviškai

54

Русский

61

Polski

69

Українська

76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 87
  SCP 16000 LEVEL SENSOR SDP 18000 LEVEL SENSOR Deutsch Svenska Suomi Norsk Dansk Eesti Latviešu Lietuviškai Русский Polski Українська R e w gis w w. te ka r a er n ch d er .c w in ! om 59631570 5 12 19 26 33 40 47 54 61 69 76 06/10
 • Страница 2 из 87
  2 2
 • Страница 3 из 87
  3 3
 • Страница 4 из 87
  6.997-347.0 / 6.997-346.0 4 4 6.997-353.0
 • Страница 5 из 87
  Sehr geehrter Kunde, Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf. Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Gerät wurde für den privaten Gebrauch entwickelt und ist
 • Страница 6 из 87
  gerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt. Stecker und Kupplung einer verwendeten Verlängerungsleitung müssen spritzwassergeschützt sein. Das Netzanschlusskabel und das Kabel des Niveauschalters nicht zum Transportieren oder Befestigen des Gerätes benutzen. Nicht am Netzanschlusskabel,
 • Страница 7 из 87
  Abbildung Im Automatikbetrieb Niveauschalter auf gewünschte Einschalthöhe einstellen. Abbildung Reicht die einstellbare Schalthöhe im Automatikbetrieb nicht aus, Klammer am Niveauschalter zusammendrücken, Niveauschalter aus Führungsschiene entnehmen und in gewünschter Schalthöhe positionieren.
 • Страница 8 из 87
  Netzstecker aus Steckdose ziehen. Vorfilter mit klarem Wasser reinigen. CE-Erklärung Pflege, Wartung Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden
 • Страница 9 из 87
  Sonderzubehör Die Abbildungen der nachfolgend aufgeführten Sonderzubehöre finden Sie auf Seite 4 dieser Anleitung. 6.997-346.0 Saugschlauch Meterware 1“(25,4mm) 25m 6.997-347.0 Saugschlauch Meterware 3/4“(19mm) 25m 6.997-353.0 Edelstahlvorfilter Vakuumfester Spiralschlauch zum Zuschneiden von
 • Страница 10 из 87
  Hilfe bei Störungen ṇ Achtung Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und der Einbau von Ersatzteilen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Störung Pumpe läuft aber fördert nicht Pumpe läuft nicht an oder bleibt während des Betriebs plötzlich stehen Förderleistung nimmt
 • Страница 11 из 87
  Technische Daten SCP 16000 SDP 18000 Spannung V 230 - 240 230 - 240 Stromart Hz 50 50 Leistung Pnenn W 900 1100 Max. Fördermenge l/h 16000 18000 Max. Druck MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Max. Förderhöhe m 9 9 Max. Eintauchtiefe m 9 9 Max. Korngröße der förderbaren Schmutzpartikel mm 5 30 Gewicht
 • Страница 12 из 87
  Bäste kund, Läs denna bruksanvisning före första användning och följ anvisningarna noggrant. Denna bruksanvisning ska förvaras för senare användning eller lämnas vidare om maskinen byter ägare. Ändamålsenlig användning Denna produkt har konstruerats för privat användning och är ej avsedd för
 • Страница 13 из 87
  Drag inte i kabeln utan i kontakten för att skilja apparaten från nätet. Drag inte kabeln över vassa kanter och kläm inte ihop den. Angiven spänning på typskylten måste stämma överens med vägguttagets spänning. För att undvika risker får reparationer och reservdelsmontering endast utföras av
 • Страница 14 из 87
  från styrskena och placera den på önskat aktiveringsläge. Bild Placera pumpen stadigt på botten av i den vätska som ska pumpas, eller häng ner den i vätskan med en i handtaget fastsatt vajer. Insugningsområdet får inte vara helt eller delvis blockerat av smutspartiklar. Drift För att pumpen ska
 • Страница 15 из 87
  Skötsel, underhåll CE-försäkran Skötsel Härmed försäkrar vi att nedanstående betecknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir
 • Страница 16 из 87
  Specialtillbehör Bilderna på de följande beskrivna special tillbehören finns på sidan 4 i denna bruksanvisning. 6.997-346.0 Sugslang metervara 1/4“(25,4mm) 25m 6.997-347.0 Sugslang metervara 3/4“(19mm) 25m 6.997-353.0 Rostfritt förfilter 16 Svenska Vakumfast spiralslang för tillskärning av
 • Страница 17 из 87
  Åtgärder vid störningar ṇ Observera För att undvika risker får reparationer och reservdelsmontering endast utföras av auktoriserad kundservice. Störning Pumpen arbetar men transporterar inte Orsak Luft i pumpen Åtgärd Tryck på luftningsknappen, eller starta och stäng av pumpen upprepade gånger med
 • Страница 18 из 87
  Tekniska data SCP 16000 SDP 18000 Spänning V 230 - 240 230 - 240 Strömart Hz 50 50 Effekt Pnominell W 900 1100 Max. matningsmängd l/h 16000 18000 Max. tryck MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Max. matningshöjd m 9 9 Max. nedsänkningsdjup m 9 9 Max. kornstorlek hos transporteringsbara smutspartiklar mm
 • Страница 19 из 87
  Arvoisa asiakas, Lue käyttöohje ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja toimi sen mukaan. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä tai myöhempää omistajaa varten. Tarkoituksenmukainen käyttö Tämä laite on suunniteltu yksityiskäyttöön eikä vastaa ammattikäyttöön tarkoituksia vaatimuksia. Valmistaja
 • Страница 20 из 87
  Älä käytä verkkoliitäntäkaapelia tai pinnantasokytkimen kaapelia laitteen kuljettamiseen tai kiinnittämiseen. Kun irrotat laitteen sähköverkosta, vedä pistokkeesta, ei johdosta. Älä vedä verkkoliitäntäjohtoa terävien reunojen yli äläkä litistä sitä. Tyyppikilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava
 • Страница 21 из 87
  Käyttö Jotta pumppu alkaisi imemään itsestään, on nesteenpinnantason oltava vähintään 3 cm (SCP 16000) tai 8 cm (SDP 18000). Toimi, kuten kohdassa Tyhjäksipumppaus on kuvattu, jos veden pinnantaso on pienempi, kuin 4 cm (vain SCP 16000). Pistä pistoke pistorasiaan ja valitse jokin seuraavana
 • Страница 22 из 87
  CE-todistus Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää
 • Страница 23 из 87
  Erikoisvarusteet Seuraavassa lueteltujen erikoisvarusteiden kuvat löydät tämän käyttöohjeen sivulta 4. 6.997-346.0 Imuletku metritavarana 1“(25,4mm) 25m 6.997-347.0 Imuletku metritavarana 3/4“(19mm) 25m 6.997-353.0 Jalometalliesisuodatin Vakuuminkestävä spiraaliletku leikattavaksi haluttuihin
 • Страница 24 из 87
  Häiriöapu ṇ Huomio Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain valtuutettu asiakaspalvelupiste saa korjata koneen ja vaihtaa sen varaosat. Häiriö Pumppu ei käy tai ei pumppaa Syy Pumpussa on ilmaa Imualue on tukossa (vain manuaalisessa käytössä) vedenpinta on alle minimitason Korjaus Paina
 • Страница 25 из 87
  Tekniset tiedot SCP 16000 SDP 18000 Jännite V 230 - 240 230 - 240 Virtatyyppi Hz 50 50 Teho Pnenn W 900 1100 Maks. pumppausmäärä l/h 16000 18000 Maks. paine MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Maks. pumppauskorkeus m 9 9 Maks. upotussyvyys m 9 9 Pumpattavien epäpuhtauksien maks. raekoko mm 5 30 Paino
 • Страница 26 из 87
  Kjære kunde, Les denne bruksveiledningen før apparatet tas i bruk første gang, og følg anvisningene. Oppbevar denne bruksveiledningen til senere bruk eller for annen eier. Forskriftsmessig bruk Dette apparatet er utviklet for privat bruk og er ikke forberedt for kravene som stilles i kommersiell
 • Страница 27 из 87
  Strømkabelen og kabelen for nivåbryteren skal ikke brukes for å transportere eller feste apparatet. Trekk i støpselet, ikke i nettkabelen når du skal koble maskinen fra nettet. Ikke trekk nettkabelen over skarpe kanter, og ikke klem den fast. Den angitte spenningen på typeskiltet må stemme overens
 • Страница 28 из 87
  Figur Pumpe settes stabilt på fast grunn i væsken, eller senkes under med forankring i et tau i bærehåndtaket. Sugeområdet må ikke kunne blokkeres helt eller delvis av forurensninger. Drift Da pumpen suger på egenhånd må væskenivået være minst 3 cm (SCP 16000) eller 8 cm (SDP 18000). Dersom
 • Страница 29 из 87
  CE-erklæring Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EFdirektivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen
 • Страница 30 из 87
  Tilleggsutstyr Figurene til det etterfølgende spesialtilbehøret finner du på side 4 i denne bruksanvisningen. 6.997-346.0 Sugeslange meterware 1“(25,4mm) 25m Vakuumfast for tilkapping av individuelle sugeslanger. Kombiniert med tilkoblingsstykker og sugefilter, kan brukes som individuelt
 • Страница 31 из 87
  Feilretting ṇ Forsiktig For å unngå farer skal reparasjon og skifte av reservedeler på maskinen kun utføres av autorisert kundeservice. Feil Pumpe går ikke eller mater ikke Årsak Luft i pumpen Retting Trykk på ventilasjonstasten, eller slå på og av pumpen flere ganger ved å trykke på bryteren på
 • Страница 32 из 87
  Tekniske data SCP 16000 SDP 18000 Spenning V 230 - 240 230 - 240 Strømtype Hz 50 50 Effekt Pnominell W 900 1100 Maks. matemengde l/h 16000 18000 Maks. trykk MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Maks. matehøyde m 9 9 Maks. neddykkingsdybde m 9 9 Maks. kornstørrelse av smusspartikler i væsken mm 5 30 Vekt
 • Страница 33 из 87
  Kære kunde Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere. Bestemmelsesmæssig anvendelse Denne maskine blev udviklet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Producenten garanterer
 • Страница 34 из 87
  Træk tilslutningskablet ikke over skarpe kanter og sørg for at kablet ikke klemmes ind. Den angivne spænding på typeskiltet skal stemme overens med strømforsyningens spænding. For at undgå truende farer, må reparationer og udskiftning af reservedele på maskinen kun gennemføres af en godkendt
 • Страница 35 из 87
  Drift For at pumpen selvstændigt kan suge, skal væskestanden være mindst 3 cm (SCP 16000), hhv. 8 cm (SDP 18000). Hvis væskestanden er ringere end 4cm (kun SCP 16000), gå frem som beskrevet i kapitel "Fladsugning". Sæt netstikket i stikdåsen og vælg en af de driftsmåder som beskrives herefter.
 • Страница 36 из 87
  Overensstemmelseserklæring Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerhedsog sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os,
 • Страница 37 из 87
  Ekstratilbehør Figurerne til det efterfølgende listede ekstratilbehør findes på side 4 i denne vejledning. 6.997-346.0 Sugeslange metervare 1“(25,4mm) 25m 6.997-347.0 Sugeslange metervare 3/4“(19mm) 25m 6.997-353.0 Forfilter af rustfrit stål Vakuumfast spiralslange til tilskæring af individuelle
 • Страница 38 из 87
  Hjælp ved fejl ṇ OBS For at undgå truende farer, må reparationer og udskiftning af reservedele på maskinen kun gennemføres af en godkendt kundeservice. Fejl Pumpen kører men transporterer ikke Årsag Luft i pumpen Afhjælpning Tryk ventilationstasten eller tænd/sluk pumpen flere gange ved at trykke
 • Страница 39 из 87
  Tekniske data SCP 16000 SDP 18000 Spænding V 230 - 240 230 - 240 Strømtype Hz 50 50 Ydelse Pnom. W 900 1100 Max. transportkapacitet l/h 16000 18000 Max. tryk MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Max. transporthøjde m 9 9 Max. dykdybde m 9 9 Max. kornstørrelse af transporterbare snavspartikler mm 5 30
 • Страница 40 из 87
  Väga austatud klient, enne seadme esmakordset kasutamist tuleb lugeda käesolevat kasutusjuhendit ja toimida selle kohaselt. Juhend tuleb hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarvis alles hoida. Sihipärane kasutamine See seade töötati välja erakasutuseks ega ole ette nähtud professionaalse
 • Страница 41 из 87
  Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust ärge tõmmake mitte ühenduskaablist, vaid pistikust. Ärge tõmmake võrgukaablit üle teravate servade ning vältige selle muljumist. Tüübisildil märgitud pinge peab vastama vooluahela pingele. Et vältida ohtlikke olukordi, tohib remonttöid ja varuosade paigaldamist
 • Страница 42 из 87
  Käitamine Et pump imeks automaatselt, peab vedeliku tase olema vähemalt 3 cm (SCP 16000) või 8 cm (SDP 18000). Kui vedeliku tase on väiksem kui 4cm (ainult SCP 16000), toimige nagu kirjeldatud lameimemist käsitlevas peatükis. Ühendage võrgupistik pistikupessa ja valige mõni alljärgnevalt
 • Страница 43 из 87
  CE-vastavusdeklaratsioon Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures
 • Страница 44 из 87
  Erivarustus Alljägnevalt loetletud lisavarustuse joonised leiate selle kasutusjuhendi leheküljelt 4. 6.997-346.0 Imivoolik meetrikaup 1“(25,4 mm) 25 m 6.997-347.0 Imivoolik meetrikaup 3/4“(19 mm) 25 m 6.997-353.0 Roostevabast terasest eelfilter 44 Eesti Vaakumikindel spiraalvoolik sobiva pikkusega
 • Страница 45 из 87
  Abi härete korral ṇ NB! Et vältida ohtlikke olukordi, tohib remonttöid ja varuosade paigaldamist teostada ainult volitatud klienditeenindus. Rike Pump töötab, aga ei pumpa Põhjus Pumbas on õhku Imiala ummistunud (ainult manuaalrežiimi puhul) veetase liiga madal Pump ei käivitu või jääb töö käigus
 • Страница 46 из 87
  Tehnilised andmed SCP 16000 SDP 18000 Pinge V 230 - 240 230 - 240 Voolu liik Hz 50 50 Võimsus Pnimi W 900 1100 Maks. pumpamiskogus l/h 16000 18000 Maks. rõhk MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Maks. pumpamiskõrgus m 9 9 Maks. sukelsügavus m 9 9 Pumbatavate mustusosakeste maks. suurus mm 5 30 Kaal kg
 • Страница 47 из 87
  Godājamais klient, Pirms uzsākt aparāta lietošanu, izlasiet šo lietošanas instrukciju un rīkojieties atbilstoši tajā teiktajam. Saglabājiet darbības instrukciju vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākošajam īpašniekam. Noteikumiem atbilstoša lietošana Šis aparāts tika izstrādāts privātai lietošanai
 • Страница 48 из 87
  apstākļos izmantojiet tikai atļautus un atbilstoši marķētus pagarinātāja kabeļus ar pietiekošu vadu šķērsgriezumu. Izmantotā pagarinātāja kabeļa spraudnim un savienojumam jābūt drošiem no ūdens šļakatām. Neizmantot tīkla pieslēguma kabeli un līmeņslēdža kabeli ierīces transportēšanai vai
 • Страница 49 из 87
  Attēls Ja iestatāmais augstums automātiskajā režīmā ir nepietiekams, saspiediet skavas pie līmeņa slēdža, izņemiet līmeņa slēdzi no vadsliedes un novietojiet to nepieciešamajā vietā. Attēls Novietojiet sūkni stabili uz cietas pamatnes sūknējamā šķidrumā vai iegremdējiet tajā ar virvi, kas
 • Страница 50 из 87
  Kopšana, tehniskā apkope Tehniskā apkope Aparātam nav nepieciešama apkope. Lai panāktu drošu sūkņa pārslēgšanos, līmeņa slēdzis (līmeņa sensors) regulāri (vismaz reizi 2 mēnešos) jānotīra ar lupatiņu. Glabāšana Uzglabājiet ierīci vietā, kur tā nebūs pakļauta sala iedarbībai. CE deklarācija Ar šo
 • Страница 51 из 87
  Speciālie piederumi Tālāk uzskaitīto speciālo piederumu attēlus atradīsiet šīs instrukcijas 4. lpp. 6.997-346.0 Sūkšanas šļūtene, pārdošanā metros, 1“(25,4mm) 25m 6.997-347.0 Sūkšanas šļūtene, pārdošanā metros, 3/4“(19mm) 25m 6.997-353.0 Nerūsējošā tērauda priekšfiltrs Vakuuma droša spirālveida
 • Страница 52 из 87
  Kļūmju novēršana ṇ Uzmanību Lai izvairītos no apdraudējumiem, labošanas darbus un maiņas detaļu iebūvi drīkst veikt tikai autorizēts klientu apalpošanas dienests. Traucējums Sūknis ir ieslēgts bet nestrādā Iemesls Sūknī ir gaiss Sūkšanas teritorija ir aizsprostota (tikai manuālajam režīmam) ūdens
 • Страница 53 из 87
  Tehniskie dati SCP 16000 SDP 18000 Spriegums V 230 - 240 230 - 240 Strāvas veids Hz 50 50 Jauda Pnom W 900 1100 Maksimālais darba apjoms l/h 16000 18000 Maksimālais spiediens MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Maksimālais darba augstums m 9 9 Maksimālais iegremdēšanas dziļums m 9 9 Maksimālais
 • Страница 54 из 87
  Gerbiamas kliente, Prieš pradėdamas naudoti įsigytą prietaisą, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir vadovaukitės ja. Naudojimo instrukciją išsaugokite, kad galėtumėte naudotis ja vėliau arba perduoti kitam savininkui. Naudojimas pagal paskirtį Šis prietaisas skirtas naudoti namų ūkyje ir nėra
 • Страница 55 из 87
  Elektros ir lygio jungiklio laidų nenaudokite prietaisui nešti ar tvirtinti. Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo traukite už kištuko, o ne už elektros laido. Netempkite maitinimo kabelio per aštriabriaunius daiktus ir nesuspauskite jo. Įtampa, nurodyta prietaiso modelio lentelėje, turi sutapti
 • Страница 56 из 87
  Darbas Gilusis siurbimas (tik SCP 16000) Pumpuoti skystį siurblys gali tik, kai minimalus skysčio lygis siekia 3 cm (SCP 16000) arba 8 cm (SDP 18000). Jei vandens lygis nesiekia 4 cm (tik SCP 16000), imkitės skyriuje „Gilusis siurbimas“ nurodytų veiksmų. Tinklo kištuką įkiškite į tinklo lizdą ir
 • Страница 57 из 87
  CE deklaracija Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja. Gaminys: Tipas:
 • Страница 58 из 87
  Specialūs priedai Toliau pateiktų priedų paveikslus rasite šios instrukcijos 4 puslapyje. 6.997-346.0 Siurbimo žarna, parduodama metrais 1“(25,4mm) 25m Vakuumui atspari spiralinė žarna parduoda metrais ir gali būti individualiai pritaikyta pagal ilgį. Kartu su jungiamaisiais elementais ir siurbimo
 • Страница 59 из 87
  Pagalba gedimų atveju ṇ Dėmesio Siekiant išvengti gedimų, prietaisą remontuoti ir jo atsargines detales keisti gali tik įgaliota klientų aptarnavimo tarnyba. Gedimas Siurblys nepumpuoja skysčio Priežastis Į siurblį patekęs oras Šalinimas Paspauskite oro išleidimo mygtuką arba kelis kartus įjunkite
 • Страница 60 из 87
  Techniniai duomenys SCP 16000 SDP 18000 Įtampa V 230 - 240 230 - 240 Srovės rūšis Hz 50 50 Galingumas, Pnenn (nominalus) W 900 1100 Didžiausias debitas l/h 16000 18000 Didžiausias slėgis MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Didžiausias pakėlimo aukštis m 9 9 Didžiausias nardinimo gylis m 9 9 Didžiausia
 • Страница 61 из 87
  Уважаемый покупатель! Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту инструкцию по эксплуатации и действуйте соответственно. Сохраните эту инструкцию по эксплуатации для дальнейшего пользования или для следующего владельца. Использование по назначению Данный прибор разработан для личного
 • Страница 62 из 87
  Указания по технике безопасности ƽ Опасность для жизни При несоблюдении указаний по технике безопасности существует опасность для жизни от электрического тока! Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на наличие повреждений. Поврежденный сетевой шнур должен быть
 • Страница 63 из 87
  Описание прибора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кабель питание с выключателем для автоматического/ручного режима работы Выключатель уровня (Level Sensor) Фильтр предварительной очистки Кнопка вентиляции Рукоятка для ношения прибора Элемент подключения шланга 1“ (25,4мм) Элемент подключения шланга 11/ 4“(31,7мм)
 • Страница 64 из 87
  зависит от высоты установки выключателя уровня (Level Sensor). Ручной режим работы В ручном режиме работы насос постоянно остается включенным. Установите переключатель на сетевой вилке на позицию ON Указание: Работа всухую приводит к повышенному износу, не оставлять насос без присмотра при ручном
 • Страница 65 из 87
  Заявление о соответствии требованиям СЕ Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении
 • Страница 66 из 87
  Специальные принадлежности Изображения указанных далее специальных принадлежностей вы найдете на странице 4 данного руководства. 6.997-346.0 Всасывающий шланг, продающийся на метры 1“(25,4 мм) 25 м Вакуум-плотный спиральный шланг для нарезки отдельных шлангов необходимой длины. Совмещен с
 • Страница 67 из 87
  Неполадка Насос не запускается или внезапно остановилась в ходе работы Причина Способ устранения Прерывание подачи питания Проверить предохранители и электрические соединения Защитное термореле Вытянуть сетевую вилку, дать отключило насос из-за насосу остыть, прочистить зону перегрева. всасывания,
 • Страница 68 из 87
  Технические данные SCP 16000 SDP 18000 Напряжение V 230 - 240 230 - 240 Вид тока Hz 50 50 Мощность Рном W 900 1100 Макс. объем перекачки l/h 16000 18000 Макс. давление MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Макс. высота перекачки m 9 9 Макс. глубина опускания m 9 9 Макс. размер частиц, допустимых для
 • Страница 69 из 87
  Szanowny Kliencie! Przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu należy przeczytać poniższą instrukcję obsługi i przestrzegać jej. Instrukcję obsługi należy zachować na później lub dla następnego użytkownika. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem To urządzenie zostało opracowane do użytku prywatnego i nie
 • Страница 70 из 87
  Wszystkie elektryczne złącza wtykowe należy umieścić w obszarze zabezpieczonym przed zalaniem. Nieodpowiednie przewody przedłużeniowe mogą być niebezpieczne. Na wolnym powietrzu należy stosować tylko dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze o wystarczającym przekroju. Wtyczka i
 • Страница 71 из 87
  Przygotowanie Rysunek Przykręcić przyłącze węża z nakrętką kołpakową do pompy Nasunąć wąż przyłącze węża i zamocować przy użyciu odpowiedniej opaski zaciskowej Wskazówka: Czym większa średnica węża i czym krótszy wąż, tym wyższa wydajność. Rysunek Przy pracach bez filtra wstępnego rozłożyć nóżki
 • Страница 72 из 87
  Deklaracja CE Zasysanie płaskie (tylko SCP 16000) W trybie zasysania płaskiego ciecze można zasysać aż do wysokości resztkowej wynoszącej 1 mm. Wyjąć filtr wstępny Złożyć nóżki składane Przełącznik trybu roboczego ustawić w pozycji ON. Przy cieczach resztkowych o wysokości poniżej 10 mm nacisnąć
 • Страница 73 из 87
  Wyposażenie specjalne Rysunki wyposażenia specjalnego przedstawionego poniżej znajdują się na stronie 4 niniejszej instrukcji. 6.997-346.0 Wąż ssący, miara metrowa 1“(25,4 mm) 25 m 6.997-347.0 Wąż ssący, miara metrowa 3/4“(19 mm) 25 m 6.997-353.0 Filtr wstępny ze stali szlachetnej Hermetyczny wąż
 • Страница 74 из 87
  Usuwanie usterek ṇ Uwaga Aby wykluczyć zagrożenia, naprawy i montaż części zamiennych mogą być przeprowadzane jedynie przez autoryzowany serwis. Zakłócenie Przyczyna Pompa pracuje albo Powietrze w pompie nie przetacza Zablokowany obszar zasysania (tylko w trybie ręcznym) poziom wody pod minimalnym
 • Страница 75 из 87
  Dane techniczne SCP 16000 SDP 18000 Napięcie V 230 - 240 230 - 240 Rodzaj prądu Hz 50 50 Moc Pznam. W 900 1100 Maks. wydajność l/h 16000 18000 Maks. ciśnienie MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Maks. wys. tłoczenia m 9 9 Maks. głęb. zanurzenia m 9 9 Maks. wielk. ziarna przetłaczanych cząstek brudu mm
 • Страница 76 из 87
  Шановний покупець! Перед використанням пристрою прочитайте цю інструкцію з експлуатації і дотримуйтесь неї. Збережіть цю інструкцію з експлуатації для пізнішого використання чи для наступних власників. Правильне застосування Цей пристрій призначається для приватного використання і не пристосований
 • Страница 77 из 87
  Непридатні подовжувачі можуть бути небезпечними. На відкритому повітрі використовуйте лише придатний для цього подовжувальний кабель з відповідним маркуванням та достатнім діаметром кабелю. Штекери та з’єднання подовжувача, що використовується, повинні бути захищеними від попадання краплин води.
 • Страница 78 из 87
  Підготовка Малюнок Прикрутити накидною гайкою елемент підключення шланга до насоса Надягти шланг на елемент підключення шланга і закріпити відповідним хомутом для шланга Вказівка: Чим більше діаметр шланга й чим коротше його довжина, тим вище продуктивність перекачування. Малюнок При роботі без
 • Страница 79 из 87
  Плоске всмоктування (тільки SCP 16000) У режимі плоского всмоктування можливе всмоктування рідин до залишкового рівня 1 мм. Зняти фільтр попередньої очистки Складіть ніжки Поставити перемикач для режимів на позицію ON. При рівні залишку рідини нижче 10 мм, нажати кнопку вентиляції або кілька разів
 • Страница 80 из 87
  Спеціальне оснащення Зображення зазначених далі спеціального приладдя ви знайдете на сторінці 4 даного керівництва. 6.997-346.0 Всмоктувальний шланг, що продається на метри 1"(25,4 мм) 25 м Вакуумщільний спіральний шланг для нарізки окремих шлангів необхідної довжини. Сполучений зі з'єднальними
 • Страница 81 из 87
  Несправність Насос не запускається або раптово зупинився в ході роботи Знизилася продуктивність перекачування Занадто мала продуктивність перекачування Причина Переривання подачі живлення Захисне термореле вимкнуло насос внаслідок перегріву. Усунення Перевірити запобіжники і електричні з'єднання
 • Страница 82 из 87
  Технічні дані SCP 16000 SDP 18000 Напруга V 230 - 240 230 - 240 Тип струму Hz 50 50 Потужність Pномінальна W 900 1100 Макс. об'єм перекачування l/h 16000 18000 Макс. тиск MPa (bar) 0,09 (0,9) 0,09 (0,9) Макс. висота перекачування m 9 9 Макс. глибина опускання m 9 9 Макс. розмір часток, допустимих
 • Страница 83 из 87
 • Страница 84 из 87
 • Страница 85 из 87
 • Страница 86 из 87
  A Alfred Kärcher Ges.m.b.H. Lichtblaustraße 7 1220 Wien (01) 250 600 FIN Kärcher OY Yrittäjäntie 17 01800 Klaukkala 0207 413 600 N Kärcher AS Stanseveien 31 0976 Oslo 24 17 77 00 AUS Kärcher Pty. Ltd. 40 Koornang Road Scoresby VIC 3179 (03) 9765 - 2300 GB Kärcher(UK) Limited Kärcher House Beaumont
 • Страница 87 из 87