Инструкция для KENWOOD FP110

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

www.kenwood.co.uk

2185/2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 26
  Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwood.co.uk 2185/2
 • Страница 2 из 26
  FP110 series
 • Страница 3 из 26
  English 2-3 Português 4-5 Español 6-7 Türkçe 8-9 Ïesky 10 - 11 Magyar 12 - 13 Polski 14 - 15 Русский 16 - 18 Ekkgmij 19 - 20 w∂¸´ UN FO LD 22 - 12
 • Страница 4 из 26
  ቪ ባ ተ ቢ ቤ ቫ ቱ ብ ቭ ቦ ቨ ቲ ቧ ቩ ቮ ታ ቯ ᕥ ᕢ ᕡ ᕣ ᕤ ᕧ ᕧ ᕨ ᕦ 1 ᕩ
 • Страница 5 из 26
  English safety to use the food processor G 1 Fit the bowl onto the processor base - handle towards the back - lower and turn clockwise until it locks firmly into place ᕡ. 2 Add an attachment over the food processor drive. G Always fit the bowl and attachment onto the machine before adding
 • Страница 6 из 26
  Cake making Sponge type cakes are best made by the ‘all in one method’. All the ingredients are placed into the bowl and processed until smooth - approximately 10 seconds. A ‘soft tub’ margarine used straight from the refrigerator and cut into 2cm/3⁄4in cubes should always be used. maxi blend
 • Страница 7 из 26
  Português Antes de ler, por favor abra a primeira página com as ilustrações precauções utilizar o robot de cozinha G 1 Coloque a taça na base do robot - com a pega voltada para a parte de trás do aparelho - baixe a taça e rode para a direita até ficar firmemente fixa no lugar ᕡ. 2 Acrescente um
 • Страница 8 из 26
  G nozes Corte nozes para bolos e biscoitos colocando-as na taça e processando-as até alcançar a consistência desejada. G fazer bolos Os bolos tipo pão de ló são mais bem confeccionados através do ‘método todos em um’. Colocam-se todos os ingredientes na taça, os quais são processados até ficarem
 • Страница 9 из 26
  Español Antes de leer, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones seguridad utilización del robot de cocina G 1 Coloque el bol sobre la base del robot de cocina, posicionando el mango hacia atrás. Baje el bol y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se acople firmemente
 • Страница 10 из 26
  G frutos secos Trocee los frutos secos para hacer bizcochos y galletas, colocándolos en el bol y procesándolos hasta obtener la consistencia deseada. G elaboración de bizcochos La mejor forma de hacer bizcochos es mediante el método “todo en uno”. Coloque todos los ingredientes en el bol y se
 • Страница 11 из 26
  Türkçe Kullanım yönergelerini okumadan önce ön sayfayı çeviriniz ve açıklayıcı resimlere bakınız yönünde çevirin ᕣ. Cihaz, kapak düzgün tak›lmad›¤›nda çal›flmayacakt›r. 4 Aç/kapa kolunu ‘I’ konumuna getirerek kasedeki g›day› istedi¤iniz k›vama getirene kadar çevirin YA DA kase içine takt›¤›n›z ek
 • Страница 12 из 26
  mayonez Yumurta ve baharatlar› kaseye dökün ve birkaç saniye kar›flt›r›n. Cihaz çal›fl›rken ya¤› yavaflça ve düzenli bir flekilde g›da giriflinden içeri dökün. temizlik G G mayal› hamur Un, ya¤ ve di¤er malzemeleri kaseye dökün ve birkaç saniye kar›flt›r›n. S›v› kar›fl›m›n›, cihaz çal›fl›rken g›da
 • Страница 13 из 26
  Ïesky Ne¥ zaïnete návod ïíst, rozlo¥te si první stránku s ilustracemi straně strojku – ᕢ. Otočte doprava, až je šipka na víku v rovině s ryskou na skříňce strojku – ᕣ. G Pokud víko na nádobu nenasadíte správně, kuchyňský strojek se nerozběhne. 4 Strojek se zapíná přepnutím vypínače do polohy „I“
 • Страница 14 из 26
  lité těsto Do pracovní nádoby s nasazeným sekacím nožem vložte suché přísady, vejce a trochu tekutiny a nechte zpracovat do hladka. Za chodu přilijte zbývající tekuté přísady. lis na citrusové ovoce (na přání) Slouží k lisování šťáv z citrusových plodů, tedy např. pomerančů, citronů, limet a
 • Страница 15 из 26
  Magyar A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek. vonalba nem esik a géptesten található domborított vonallal ᕣ. A keverŒedény fedelének nem megfelelŒ illesztése esetén a készülék nem üzemel. 4. Kapcsolja be a készüléket; ehhez a
 • Страница 16 из 26
  G el a diót a keverŒedénybe, kapcsolja be a készüléket és a folytassa a feldolgozást a kívánt állapot eléréséig. piskótakészítés A piskóta jellegı tészták elkészítésének legjobb módszere az “minden együtt” módszer. Minden hozzávalót helyezzünk a keverŒedénybe és keverjük mindaddig, amíg egyenletes,
 • Страница 17 из 26
  Polski Przed przyståpieniem do czytania instrukcji prosimy roz¢o¯yç pierwszå stronë z ilustracjami będzie pracował tak długo, jak długo przycisk pozostanie wciśnięty. Umożliwia Ci to kontrolowanie konsystencji przerabianych surowców, np. mięsa. 5 W celu zdjęcia miski, pokrywki i narzędzia należy
 • Страница 18 из 26
  pracuje, powoli jednym strumieniem dodawaj olej. 2 Zamocuj stożek wyciskający na wałek napędowy i puść ,aby opadł na sam spód (nr ᕩ). 3 Przekrój owoce na połowę. Włącz malakser i przyciśnij owoc do stożka. ciasto drożdżowe Umieść w misce mąkę, tłuszcz i inne suche składniki, mieszaj przez kilka
 • Страница 19 из 26
  Русский Перед тем, как прочитать эту брошюру, разверните титульный лист с иллюстрациями стрелке до прочной фиксации на месте ᕡ. 2 Наденьте насадку на приводной вал кухонного комбайна. G Всегда устанавливайте чашу и насадку на машину, прежде чем добавлять ингредиенты. 3 Накройте чашу крышкой таким
 • Страница 20 из 26
  Супы Суп доводится до консистенции пюре. Это делается до либо после варки. Слейте воду, поместите ингредиенты в чашу и добавьте немного жидкости, указанной в рецепте блюда. Производите обработку до получения необходимой консистенции, после чего добавьте остальную жидкость. трубку. Удалите
 • Страница 21 из 26
  Обслуживание и ремонт G G G При повреждении шнура он должен быть заменен по соображениям безопасности непосредственно фирмой Kenwood или ее уполномоченным специалистом. Eсли вы нуждаетесь в помощи относительно: эксплуатации комбайна или технического обслуживания, запасных частей или ремонта
 • Страница 22 из 26
  Ekkgmij , ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ G 1 ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÌÔÏ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ - Ì ÙËÓ Ï·‚‹ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ - ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÌÔÏ ÒÛÙ ӷ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ· ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙË ı¤ÛË ᕡ. 2 ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ¤Ó· ÂÍ¿ÚÙËÌ· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹
 • Страница 23 из 26
  ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ„›Ì·ÙÔ˜ ∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Îfi„Ù ٷ ÙÚfiÊÈÌ· ÚÈÓ Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ÛˆÏ‹Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ÎÔ˘ÎÔ‡ÙÛÈ· Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·fi ÙÚfiÊÈÌ· fiˆ˜ Ì‹Ï· Î·È ÈÂÚȤ˜. ∆ÔÔıÂÙ›ÛÙ ٷ ÙÚfiÊÈÌ· Û οıÂÙË ı¤ÛË ÛÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜. ∆Ô ‡„Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
 • Страница 24 из 26
  Æ∂q Æd«¡… «∞∑FKOLU‹ «∞d§U¡ ≠∑` «∞BH∫W «ô±U±OW «∞∑w ¢∫∑uÍ ´Kv «∞dßu±U‹ «∞∑u{O∫OW 12
 • Страница 25 из 26
  22
 • Страница 26 из 26