Инструкция для KENWOOD JE560

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

montering och användning

1 Montera fruktköttuppsamlaren 

, och se till att pipen

ቧ kommer framtill på råsaftcentrifugen.

2 Montera filtret inuti fruktköttuppsamlaren 

.

3 Sätt på locket. Vrid sedan locket moturs tills det

knäpps fast 

. Råsaftcentrifrugen fungerar inte om

locket inte är fastlåst.

4 Kläpp fast behållaren på locket genom att trycka ner

det stadigt 

.

5 Tryck in eventuell överskottssladd i utrymmet i basen.
6 Skjut in kannan under pipen tills det hörs ett knäpp.

Skumavskiljaren 

ቮ i kannan ser till att det inte kommer

med något skum när du häller.

7 Skär frukten eller grönsakerna i små bitar så att de går

ner i matarröret.

8 Koppla på och kör ner fruktbitarna med stöten. Använd

hastighet 1 för mjukare frukt och 2 för hårdare.

G

Vid mycket hård konsistens kan det hända att
råsaftcentrifugen saktar ner eller stannar. Om det
händer måste du stänga av och göra ren filtret.

G

Stäng av och töm fruktköttsuppsamlaren regelbundet
under användningen.

G

Se alltid till att hastighetsreglaget står på

avstängt läge “O” och silen har stannat innan

du tar bort locket.

Dra alltid ut kontakten efter användningen.

tips

G

Mata mjuk frukt eller grönsaker långsamt för att få ut
mest juice.

G

Vitaminer försvinner – ju kortare tid juicen får stå desto
mer vitaminer får du.

G

Om juicen måste lagras ett par timmar ska den förvaras
i kylskåp. Den håller sig bättre om du tillsätter några
droppar citronsaft.

G

Drick inte mer än tre glas (tre kvarts liter) juice per dag
om du inte är van vid det.

G

För barn ska juicen spädas med lika stor mängd
vatten.

G

Juice från mörkgröna grönsaker (broccoli, spenat etc)
eller mörkröda grönsaker (rödbetor, rödkål etc) är
mycket starka och bör alltid spädas ut.

G

Fruktjuice är rik på fruktos, så diabetiker eller personer
med lågt blodsocker ska undvika att dricka mycket av
det.

G

Blanda inte fruktjuice och grönsaksjuice (utom äpple
och morot). Det kan ge plågsamma väderspänningar
eller känsla av uppkördhet. 

ta isär råsaftcentrifugen

Följ anvisningarna i omvänd ordning för att ta isär
råsaftcentrifugen.
Pipen på fruktköttuppsamlaren 

ቧ kan tas bort för enkel

rengöring.
För att ta loss pipen vrider du den medurs och drar
bort den.
För att sätta tillbaka pipen sätter i den och vrider den
moturs till den knäpps fast 

.

rengöring

G

Stäng alltid av, dra ut sladden och montera isär
apparaten innan du diskar den.

G

Om filtret är för hårt åtdraget kan du vänta ett par
minuter tills det lossnar.

G

Diska inte några av delarna i maskin.

G

Vissa livsmedel t.ex. morot missfärgar plast.
Missfärgningen kan delvis avlägsnas genom att man
gnider med en duk doppad i vegetabilisk olja.

motorenheten

G

Torka med en fuktig duk och torka.

fruktköttuppsamlare

G

Diska i varmt vatten med diskmedel.

filter

G

gör rent med mjuk borste.

G

Undersök filtret regelbundet för att se att det

är oskadat. Använd det inte om det är skadat.

Se “service och kundtjänst”

andra delar

G

Diska i varmt vatten med diskmedel.

OBS: Behållaren kan vändas upp-och-ner på pressen för
förvaring .

27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 59
  Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK www.kenwoodworld.com 54027/2
 • Страница 2 из 59
  JE560
 • Страница 3 из 59
  English 2-4 Nederlands 5-7 Français 8 - 10 Deutsch 11 - 13 Italiano 14 - 16 Português 17 - 19 Español 20 - 22 Dansk 23 - 25 Svenska 26 - 28 Norsk 29 - 31 Suomi 32 - 34 Türkçe 35 - 37 Ïesky 38 - 40 Magyar 41 - 43 Polski 44 - 46 Русский 47 - 49 Ekkgmij 50 - 52 w∂¸´ 55 - 35
 • Страница 4 из 59
  ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቭ ቩ ቮ ቫ ቪ
 • Страница 5 из 59
  safety G G G G G G G G G G G G G G key Do not use the juicer if the filter is damaged. Never let the power unit, cord or plug get wet. Switch off and unplug: G before fitting or removing parts G before cleaning G after use. Never use a damaged juicer. Get it checked or repaired: see 'Service and
 • Страница 6 из 59
  to take the juicer apart 5 Push any excess cord into the compartment at the back of the juicer. 6 Slide the juice jug under the outlet until you hear a click. The froth separator ቮ in the jug ensures that the juice is free from froth when pouring. 7 Cut the food into small pieces to fit the feed
 • Страница 7 из 59
  service and customer care G If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by Kenwood or an authorised Kenwood repairer. UK If you need help with: G using your juicer or G servicing or repairs (in or out of guarantee) ట call Customer Care at Kenwood on 023 9239 2333. Have your
 • Страница 8 из 59
  Nederlands Vouw voor het lezen a.u.b. de voorpagina met illustraties uit veiligheid G G G G G G G G G G G G G G sleutelwoorden De fruitpers niet gebruiken als het filter beschadigd is. Zorg ervoor dat het apparaat, het snoer en de stekker nooit nat worden. De machine uitzetten en de stekker uit het
 • Страница 9 из 59
  G montage en gebruik 1 Breng de vruchtvleesverzamelaar aan met de tuit ቧ aan de voorkant van de fruitpers. 2 Plaats het filter in de vruchtvleesverzamelaar . 3 Doe het deksel erop. Draai het deksel linksom tot het vastzit . De fruitpers werkt alleen als het deksel vastzit. 4 Klem de vultrechter op
 • Страница 10 из 59
  G G klantenservice filter Met een zachte borstel schoonmaken. Controleer het filter regelmatig op beschadigingen. Het filter niet gebruiken als het beschadigd is. Lees het deel “onderhoud en klantenservice” G G andere onderdelen G In warm zeepwater schoonmaken. Opmerking: De vultrechter kan worden
 • Страница 11 из 59
  Français Veuillez déplier les illustrations de la première page sécurité G G G G G G G G G G G G G G légende N’utilisez pas votre centrifugeuse si le filtre est endommagé. Ne laissez jamais le bloc-moteur, le cordon ou la prise se mouiller. Éteignez et débranchez : G avant de mettre en place ou de
 • Страница 12 из 59
  G assemblage et utilisation Si vous devez conserver le jus préparé pendant quelques heures, privilégiez le réfrigérateur. Il se conservera mieux si vous y ajoutez quelques gouttes de jus de citron. Ne buvez pas plus de 3 verres de 23 cl de jus par jour, à moins d’y être habitué. G Pour les enfants,
 • Страница 13 из 59
  G G service après-vente bloc moteur Essuyez à l’aide d’un chiffon humide, puis séchez. récupérateur de pulpe Lavez dans une eau chaude savonneuse. G G G filtre Nettoyez à l’aide d’une brosse douce. Vérifiez le filtre régulièrement afin de déceler tout dommage apparent. N’utilisez pas l’appareil si
 • Страница 14 из 59
  Deutsch Bitte die Titelseite mit dem Abbildungen aufklappen. Sicherheitshinweise G G G G G G G G G G G G G G Legende Wenn der Filter beschädigt ist, den Entsafter nicht weiter benutzen. Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker vor Nässe schützen. Ausschalten und den Netzstecker ziehen: G während
 • Страница 15 из 59
  G Zusammenbau und Verwendung 1 Den Fruchtfleischfänger mit dem Ausgießer ቧ zur Vorderseite der Zitruspresse aufsetzen. 2 Den Filter in den Pulpenbehälter einsetzen . 3 Den Deckel aufsetzen und nach links (gegen den Uhrzeigersinn) drehen, bis er einrastet . Die Zitruspresse läßt sich nur
 • Страница 16 из 59
  Kundendienst G G Aus Sicherheitsgründen darf ein beschädigtes Netzkabel nur von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Fachwerkstatt ausgetauscht werden. Bei Fragen steht Ihnen der KENWOOD-Kundendienst oder der Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, gerne zur Verfügung. 13
 • Страница 17 из 59
  Italiano Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni sicurezza G G G G G G G G G G G G G G legenda Non usare l’apparecchio se il filtro risulta danneggiato. Non lasciare mai che il corpo motore, il cavo o la spina elettrica si bagnino. Spegnere l’apparecchio e
 • Страница 18 из 59
  G come montare ed usare l’apparecchio G 1 Inserire il dispositivo di raccolta della polpa , controllando che il beccuccio ቧ si trovi sul davanti dell’apparecchio. 2 Montare il filtro all’interno del dispositivo vi raccolta della polpa . 3 Mettere il coperchio sull’apparecchio e poi ruotarlo in
 • Страница 19 из 59
  G manutenzione e assistenza tecnica Controllare regolarmente il filtro per escludere la presenza di danni. Non usare l’apparecchio con un filtro danneggiato. Vedere la sezione “manutenzione e assistenza tecnica”. G altri componenti Lavare in acqua calda saponata. NB: È possibile capovolgere
 • Страница 20 из 59
  Português Por favor desdobre as ilustrações da primeira página. segurança G G G G G G G G G G G G G G legenda Não utilize a centrifugadora se o filtro estiver danificado. Nunca deixe molhar o motor, o fio eléctrico ou a ficha. Desligue no interruptor e da tomada: G antes de instalar ou retirar
 • Страница 21 из 59
  G montagem e utilização 1 Encaixe o depósito de polpa , certificando-se de que o bico ቧ fica na parte da frente da centrifugadora. 2 Encaixe o filtro dentro do depósito de polpa . 3 Coloque a tampa. Depois rode a tampa para a esquerda até prender . A centrifugadora não funciona se a tampa não
 • Страница 22 из 59
  serviços de assistência técnica ao cliente G G G Se o cabo estiver danificado, por razões de segurança, deverá ser substituído pela KENWOOD ou num posto de assistência técnica autorizado pela KENWOOD. Se precisar de ajuda no que se refere a: como utilizar o centrifugador de sumos, ou assistência ou
 • Страница 23 из 59
  Español Por favor, despliegue la cubierta que contiene las ilustraciones seguridad G G G G G G G G G G G G G G leyenda No utilice el exprimidor de zumos si el filtro está dañado. Nunca deje que la unidad eléctrica, el cable o el enchufe se humedezcan. Apague y desenchufe: G antes de acoplar o
 • Страница 24 из 59
  G ensamblaje y utilización 1 Coloque el recolector de pulpas asegurándose de que el pico para verter ቧ queda hacia la parte delantera del exprimidor. 2 Acople el filtro dentro del recolector de pulpas . 3 Ponga la tapadera. A continuación gire la tapadera hacia adentro y en el sentido contrario al
 • Страница 25 из 59
  servicio y atención al cliente G G G G Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, por razones de seguridad debe ser sustituido por KENWOOD o un técnico autorizado de KENWOOD. Si necesita ayuda sobre: el uso de la licuadora el servicio o asistencia técnica, contacte con la tienda donde
 • Страница 26 из 59
  Dansk Fold forsiden med illustrationerne ud. G G G G G G G G G G G G G G oversigt sikkerhed Anvend ikke saftcentrifugen, hvis filteret er beskadiget. Lad aldrig motorenheden, ledningen eller stikket blive våde. Sluk for apparatet og tag stikket ud af stikkontakten: G før dele sættes på eller tages
 • Страница 27 из 59
  G samling og anvendelse 1 Sæt pulpsamleren på. Sørg for at tuden ቧ vender fremad på centrifugen. 2 Sæt filteret ind i pulpsamleren . 3 Sæt låget på. Drej så låget i retning mod uret, indtil det er låst fast . Saftcentrifugen kan ikke virke, hvis låget ikke er låst rigtigt fast. 4 Sæt tragten på
 • Страница 28 из 59
  service og kundeservice G G G Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af KENWOOD eller en autoriseret KENWOOD forhandler. Hvis du har brug for hjælp med: brug af saftcentrifugen, service eller reparationer, skal du kontakte den forretning, hvor saftcentrifugen er
 • Страница 29 из 59
  Svenska Vik ut främre omslaget med bilderna. säkerheten G G G G G G G G G G G G G G delar Använd inte saftcentrifugen om filtret är skadat. Låt aldrig kraftdelen, sladden eller kontakten bli våta. Koppla av apparaten och dra ur kontakten: G innan du monterar eller monterar bort delar G innan du gör
 • Страница 30 из 59
  G montering och användning 1 Montera fruktköttuppsamlaren , och se till att pipen ቧ kommer framtill på råsaftcentrifugen. 2 Montera filtret inuti fruktköttuppsamlaren . 3 Sätt på locket. Vrid sedan locket moturs tills det knäpps fast . Råsaftcentrifrugen fungerar inte om locket inte är fastlåst. 4
 • Страница 31 из 59
  service och kundtjänst G G G G Om sladden skadas måste den av säkerhetsskäl bytas ut av KENWOOD eller en av KENWOOD godkänd reparatör Om du behöver hjälp med hur du använder råsaftcentrifugen, eller service eller reparationer, ombedes du kontakta butiken där du köpte råsaftcentrifugen. 28
 • Страница 32 из 59
  Norsk Brett ut framsiden med illustrasjoner sikkerhetshensyn G G G G G G G G G G G G G G deler Ikke bruk saftpressen hvis filteret er skadet. Du må aldri la strømkoblingen, ledningen eller støpselet bli våte. Slå av og trekk ut støpselet: G før du setter på eller tar av deler G før rengjøring G
 • Страница 33 из 59
  G sammenstilling og bruk 1 Sett på mosbeholderen mens du passer på at tuten ቧ er foran på saftsentrifugen. 2 Sett filteret ned i mosbeholderen . 3 Sett på lokket. Vri så lokket mot klokken til det låser seg . Saftsentrifugen virker ikke hvis ikke lokket er låst. 4 Trakten festes på lokket ved å
 • Страница 34 из 59
  service og kundetjeneste G G G Hvis ledningen er skadet, må den, av sikkerhetsmessige grunner, erstattes av KENWOOD eller en autorisert KENWOOD-reparatør. Hvis du trenger hjelp til å bruke saftsentrifugen utføre vedlikehold eller reparasjon ta kontakt med din forhandler. 31
 • Страница 35 из 59
  Suomi Taita auki etusivun kuvitukset turvallisuus G G G G G G G G G G G G G G kuvien selitykset Mehulinkoa ei saa käyttää, jos suodatin on vaurioitunut. Älä koskaan anna moottoriosan, virtajohdon tai pistotulpan kastua. Kytke laite pois päältä ja irrota pistotulppa pistorasiasta: G ennen laitteen
 • Страница 36 из 59
  G kokoaminen ja käyttö 1 Kiinnitä jäteastia siten, että nokka ቧ on kohti mehulingon etuosaa. 2 Aseta suodatin jäteastian sisään . 3 Aseta kansi päälle. Työnnä kantta vastapäivään, kunnes se lukkiutuu . Mehulinko ei toimi, jos kansi ei ole kunnolla kiinni. 4 Kiinnitä syöttölautanen kunnolla kannen
 • Страница 37 из 59
  huolto ja käyttökysymykset G Mikäli laitteeseen tulee vikaa tai virtajohto on vioittunut, ottakaa yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Yhteystiedot ja takuuehdot saa joko KENWOODkauppiaalta tai maahantuojalta. Käyttöön liittyvissä kysymyksissä tai epäselvissä tapauksissa ottakaa yhteys
 • Страница 38 из 59
  Türkçe Ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız güvenlik önlemleri G G G G G G G G G G G meyve sıkacaòının parçaları Filtresi hasarlıysa meyve sıkacaòını kullanmayınız. Meyve sıkacaòının güç birimini, elektrik kordonunu ve fi…ini ıslak yüzeylerden uzak tutunuz ve ıslatmayınız. Meyve
 • Страница 39 из 59
  parçaların takılması ve kullanımı 1 Aòızlıòın ቧ meyve sıkacaòının önünde olmasına dikkat ederek posa toplayıcıyı takınız. 2 Filtreyi posa toplayının içine yerle…tiriniz. 3 Kapaòı kapatınız. Arkasından, yerine oturuncaya kadar sola doòru çeviriniz. Kapak yerine tam oturmazsa, meyve sıkacaòı
 • Страница 40 из 59
  bakım ve mü…teri hizmetleri G Elektrik kordonu hasar görürse, güvenlik nedeniyle KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD onarımcısı tarafından deòi…tirilmeli ya da onarılmalıdır. G Aygıtın kullanımı, ek parça sipari…i, bakım ve onarımı için aygıtı satın aldıòınız satıcıya ba…vurunuz. 37
 • Страница 41 из 59
  Ïesky Nezapomeñte si prosím rozev¡ít titulní stránku s vyobrazením bezpeïnost G G G G G G G G G G G G G G legenda Nepou¥ívejte od•flavñovaï, pokud má po•kozenƒ filtr. Nikdy nedovolte, aby zdroj proudu, kabel nebo zásuvka zvlhly. Spot¡ebiï vypínejte a odpojujte od zásuvky: G p¡ed montá¥í a demontá¥í
 • Страница 42 из 59
  G montᥠa pou¥ití 1 Nainstalujte sbêrací nádobu na d¡eñ tak, aby její hubiïka ቧ byla na p¡ední stranê od•tavñovaïe. 2 Do sbêraïe d¡enê vlo¥te filtr. 3 Nasadte víko. Potom jím pootáïejte proti smêru pohybu hodinovƒch ruïiïek, dokud nezaklapne . Od•tavnovaï nebude fungovat, dokud nebude víko
 • Страница 43 из 59
  servis a slu¥by zákazníkºm G G G G V p¡ípadê po•kození •ñºry, mº¥e její vƒmênu - z bezpeïnostních dºvodº -provést pouze firma KENWOOD nebo firmou KENWOOD autorizovaná opravna. Pokud pot¡ebujete pomoc s: pou¥itím odst¡edivky •fláv nebo servisem a opravami, obraflte se na firmu, u ní¥ jste odst¡edivku
 • Страница 44 из 59
  Magyar A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az elsò oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek. elsò a biztonság G G G G G G G G G G G G G G jelmagyarázat Sérült szûròvel ne használja a gyümölcscentrifugát! Ügyeljen arra, hogy a meghajtó egységet, a hálózati vezetéket és a
 • Страница 45 из 59
  G a készülék összeszerelése és használata G 1 Helyezze fel a pépgyûjtòt úgy, hogy a kiöntò csòr ቧ a gyümölcscentrifuga eleje felé nézzen. 2 Tegye a szûròt a pépgyûjtò belsejébe . 3 Tegye fel a fedelet, majd az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el addig, amíg rögzül (c). Ha a fedél
 • Страница 46 из 59
  G G szûrò Puha kefével tisztítsa meg. A szûrò épségét rendszeresen ellenòrizni kell. Sérült szûròvel ne használja a gyümölcscentrifugát! (Lásd Javíttatás) javíttatás Figyelem: A megsérült hálózati vezetéket azonnal ki kell cserélni. A javítást - biztonsági okokból - csak a Kenwood vagy az általa
 • Страница 47 из 59
  Polski Prosímy roz¢o¯yç ilustracje na pierwszej stronie bezpieczeæstwo pracy G G G G G G G G G G G G G G opis Nie u¯ywaj sokowirówki jeÿli filtr jest uszkodzony. Nigdy nie dopuszczaj do zawilgocenia jednostki napëdowej, kabla zasilajåcego ani wtyczki. Wy¢åcz i wyjmij wtyczkë z gniazdka: G przed
 • Страница 48 из 59
  G monta¯ i obs¢uga 1 Za¢ó¯ zbiornik miazgi tak, aby dziobek ቧ znalaz¢ sië z przodu sokowirówki. 2 W¢ó¯ filtr do zbiornika miazgi . 3 Za¢ó¯ pokrywë. Nastëpnie, przekrëcajåc pokrywë w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zamknij sokowirówkë . Sokowirówka nie bëdzie dzia¢aç, jeÿli pokrywa
 • Страница 49 из 59
  pozosta¢e czëÿci sk¢adowe Myj w goråcej wodzie z myd¢em. Uwaga: Przy przechowywaniu sokowirówki lej mo¯na odwróciç . G serwis i us¢ugi dla klienta G G G G Jeÿli sznur ulegnie uszkodzeniu, to z uwagi na bezpieczeæstwo musi go wymieniç wy¢åcznie KENWOOD lub autoryzowany punkt naprawczy KENWOODA. Gdy
 • Страница 50 из 59
  Русский Пожалуйста, разверните первую страницу с иллюстрациями Меры безопасности G G G G G G G G G G G G G G Пояснения к рисунку Использовать соковыжималку с поврежденным фильтром запрещается. Не допускайте попадания воды на блок электродвигателя агрегата, а также на соединительный шнур или
 • Страница 51 из 59
  Сборка и эксплуатация G 1 Установите емкость для отжатой мякоти так, чтобы слив ቧ находился в передней части соковыжималки. 2 Поместите фильтр внутрь емкости для отжатой мякоти . 3 Установите крышку, после чего поверните ее против часовой стрелки до срабатывания запирающего устройства . Ваша
 • Страница 52 из 59
  Очистка G G G G Обслуживание и ремонт Перед очисткой соковыжималка выключается, отключается от сети и разбирается. Если фильтр не снимается, подождите несколько минут и вновь попытайтесь снять его. Мыть какие-либо части прибора в посудомоечной машине запрещается. Некоторые продукты, например
 • Страница 53 из 59
  Ekkgmij G ቢ ባ ቤ ብ ቦ ቧ ቨ ቩ ቪ ቫ ቭ ቮ . G , . G : G G . G G . : “ “. G on/off . . . G , . G ( G , , ). . G i G ( , . G ( , . , , . G G , - G G , ). , , , , , , . . Kenwood. G . G 89/336/ . 1 2 . : “ . , G ”. 50 a o ). ,
 • Страница 54 из 59
  G 1 ቧ . . G , ’ 2 . . 3 G . . . . 230ml (8fl. G 4 oz.) , . , . G , 5 . G . ( ( 6 , , " ". ቮ ) ) ’ . . G 7 ( ) . 8 , . . 1 2 G . ( G ), . . , . G , . G , “O” (off) . , . 51
 • Страница 55 из 59
  G , KENWOOD . . ቧ . : . G - G . . G , . G , . G . G , , . . G . G . G . G . . “ ” G . : . 52
 • Страница 56 из 59
  szU°e∞« W¥U´¸Ë W±bª∞« ,W±öº∞U° oKF∑¢ »U∂ßô ,VπO≠ ¡U°dNJ∞« pKß ¸dC¢ «–« .œËuMOØ q∂Æ s± W∞uª± `OKB¢ WN§ Ë« œËuMOØ q∂Æ s± t∞«b∂∑ß« G :ÊQA° …b´Uº± v∞« r∑π∑•« «–« “UNπ∞« ‰ULF∑ß« G `OKB∑∞« Ë« W±bª∞« G .“UNπ∞« tM± r∑¥d∑®« Íc∞« dπ∑L∞U° ‰UB¢ô« ¡U§d∞« ట 35
 • Страница 57 из 59
  .…¸UBF∞« nKî WFÆ«u∞« …dOπ∫∞« w≠ bz«“ pKß Í« l≠œ« qÅU≠ sLC¥ . WI© lLº¢ v∑• cHML∞« X∫¢ dOBF∞« ¡U´Ë o∞“« bM´ …u¨d∞« s± dOBF∞« uKî ¡U´u∞« œu§uL∞« w≠ 12 …u¨d∞« .VJº∞« .W¥cG∑∞« »u∂≤« rπ∫∞ W∂ßUM± …dOGÅ lDÆ v∞« ÂUFD∞« lDI¥ qLF∑º¢ .WF≠«b∞« WDß«u° qHßô« v∞« œ«uL∞« l≠œ«Ë “UNπ∞« qG® .W°öÅ d∏Øô« W¥c¨ö∞ 2
 • Страница 58 из 59
  w°d´ WO∫O{u∑∞« ‹U±ußd∞« vK´ Íu∑∫¢ w∑∞« WO±U±ô« W∫HB∞« `∑≠ ¡U§d∞« ÕU∑H± ÍeØdL∞« œdD∞U° qLF¢ …¸UB´ WF≠«œ lLÆ ¡UD¨ `®d± VK∞« lL§ ¡U´Ë Èdπ± W´dº∞« rJ∫¢Ë ·UI¥ô«/qOGA∑∞« ÕU∑H± WÆUD∞« …b•Ë pKº∞« Êeª± dOBF∞« ¡U´Ë ¡U´u∞« ¡UD¨ …u¨d∞« qÅU≠ W±öº∞« .«¸dC∑± `®dL∞« ÊUØ «–« …¸UBF∞« qLF∑º¢ ô .‰ö∑°ôU° f°UI∞« Ë«
 • Страница 59 из 59