Инструкция для LEVENHUK Broadway 325F Binoculars, Broadway 325N Opera Glasse, Broadway 325F Opera Glasses

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

DE

EN

CZ

Levenhuk Broadway opera glasses

Divadelní kukátko Levenhuk Broadway 

Levenhuk Broadway Opernglas

Lornetka teatralna Levenhuk Broadway

Театральные бинокли Levenhuk Broadway 

Театральні біноклі Levenhuk Broadway

PL

UA

RU

Mit Vergnügen näher dran!

Radost zaostřit

Приближает с удовольствием

Наближує з радістю

Radość przybliżania

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  EN Levenhuk Broadway opera glasses CZ Divadelní kukátko Levenhuk Broadway DE Levenhuk Broadway Opernglas PL Lornetka teatralna Levenhuk Broadway RU Театральные бинокли Levenhuk Broadway UA Театральні біноклі Levenhuk Broadway Mit Vergnügen näher dran! Radost zaostřit Приближает с удовольствием
 • Страница 2 из 21
 • Страница 3 из 21
  Levenhuk Broadway opera glasses EN Operation • Adjust the interpupillary distance by moving the barrels of the binoculars until you see a single circular image. • Rotate the focusing wheel until you get a sharp image of the observed object. Maintenance and care • Store your binoculars in a cool and
 • Страница 4 из 21
  or part thereof which, upon inspection by Levenhuk, is found to be defective in materials or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk to repair or replace such product, the product must be returned to Levenhuk together with proof of purchase satisfactory to Levenhuk. A Return
 • Страница 5 из 21
  exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state or province to province. Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior notice. NOTE: This warranty is valid to USA and
 • Страница 6 из 21
  CZ Divadelní kukátko Levenhuk Broadway Použití • Úpravou polohy tubusů binokulárního dalekohledu nastavte osové vzdálenosti tak, abyste viděli jediný kruhový obraz. • Zaostřovacím kolečkem otáčejte tak dlouho, dokud nedosáhnete ostrého obrazu pozorovaného objektu. Údržba a péče • Svůj binokulární
 • Страница 7 из 21
  dodáváno bez jakýchkoli vad materiálu a provedení, a to po dobu dvou let od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk provede opravu či výměnu výrobku nebo jeho části, u nichž se po provedení kontroly společností Levenhuk prokáže výskyt vad materiálu nebo provedení. Nezbytnou
 • Страница 8 из 21
  Veškeré mlčky předpokládané záruky, jež nelze vyloučit, budou časově omezeny na období tří let v případě teleskopů, fotoaparátů k teleskopům, mikroskopů a triedrů, nebo dvou let v případě příslušenství, a to vždy od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo
 • Страница 9 из 21
  Levenhuk Broadway Opernglas DE Bedienung • Passen Sie den Augenabstand an, indem Sie die Tuben des Opernglases bewegen, bis das Blickfeld einen einzelnen Kreis bildet. • Drehen Sie am Scharfstellrad, bis Sie ein scharfes Bild des beobachteten Objekts sehen. Schutz- und Pflegehinweise • Bewahren Sie
 • Страница 10 из 21
  Prüfung durch Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht. Voraussetzung für die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem für Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an
 • Страница 11 из 21
  Datenverlust oder allgemeine, spezielle, direkte, indirekte oder Folgeschäden aufgrund Verletzung einer Garantieverpflichtung oder infolge der Verwendung oder der Nichtverwendbarkeit eines Levenhuk-Produkts ist ausgeschlossen. Stillschweigende Zusicherungen, die nicht ausgeschlossen werden können,
 • Страница 12 из 21
  PL Lornetka teatralna Levenhuk Broadway Użytkowanie • Wyregulować rozstaw okularów, zbliżając lub oddalając tubusy względem siebie do momentu uzyskania pojedynczego obrazu. • Obracać pokrętłem regulacji ostrości do momentu uzyskania ostrego obrazu obserwowanego obiektu. Konserwacja i pielęgnacja •
 • Страница 13 из 21
  Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez dwa lata od daty zakupu detalicznego. Firma Levenhuk naprawi lub wymieni produkty lub ich części, w przypadku których kontrola prowadzona przez Levenhuk wykaże obecność wad materiałowych lub
 • Страница 14 из 21
  objętego nią produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. Levenhuk nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty zysków, straty informacji lub inne szkody ogólne lub specjalne, pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe powstałe wskutek naruszenia warunków jakiejkolwiek umowy
 • Страница 15 из 21
  Театральные бинокли Levenhuk Broadway RU Порядок работы • Установите межзрачковое расстояние, разводя левую и правую трубки бинокля до тех пор, пока не увидите изображение в одном круге. • Вращайте колесо фокусировки до получения резкого изображения рассматриваемого объекта. Уход и хранение •
 • Страница 16 из 21
  исправное изделие продавцу либо в Сервисный центр компании Levenhuk. Компания Levenhuk по своему усмотрению отремонтирует или бесплатно заменит неисправное изделие. Претензии по качеству изделия не принимаются при отсутствии правильно оформленного гарантийного талона или при наличии исправлений в
 • Страница 17 из 21
  Театральні біноклі Levenhuk Broadway UA Використання • Встановіть міжзіничну відстань, розводячи ліву і праву трубки бінокля до тих пір, поки не побачите зображення в одному колі. • Обертайте колесо фокусування до отримання чіткого зображення розглядуваного об’єкта. Утримання та зберігання •
 • Страница 18 из 21
  виявиться з дефектним матеріалом або конструкцією. В якості умови зобов’язання компанії Levenhuk для ремонту чи заміни такого виробу його потрібно повернути в компанію Levenhuk разом із доказом покупки, що задовольняє компанію Levenhuk. Така гарантія не покриває витратні матеріали, такі, як
 • Страница 19 из 21
  неможливо відмовитися, обмежуються тривалістю на термін до трьох років для телескопів, мікроскопів та біноклів, або шість місяців для аксесуарів від дати роздрібного продажу. Levenhuk зберігає за собою право змінювати або знімати з виробництва виріб без попередження. Гарантія за межами України діє
 • Страница 20 из 21
  Levenhuk optics cleaning tools The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics clean and durable and to maintain its excellent quality. Prostředky na čištění optiky Levenhuk Seria narzędzi czyszczących Levenhuk to wszystko, czego potrzeba do zapewnienia czystości i
 • Страница 21 из 21