Инструкция для LEVENHUK Energy PLUS 12x50 Binoculars, Energy PLUS 16x42 Binoculars, Energy PLUS 10x50 Binoculars, Energy PLUS 10x42 Binoculars, Energy PLUS 8x42 Binoculars, Energy PLUS 10x32 Binoculars, Energy PLUS 8x32 Binoculars, Energy PLUS 10x25 Binoculars, Energy PLUS 8x25 Binoculars

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Levenhuk Energy PLUS binoculars 

Radost zaostřit
Mit Vergnügen näher dran!
Radość przybliżania
Приближает с удовольствием
Наближує з радістю

User Manual

Návod k použití

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

Посібник користувача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  Levenhuk Energy PLUS binoculars User Manual Návod k použití Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Посібник користувача Radost zaostřit Mit Vergnügen näher dran! Radość przybliżania Приближает с удовольствием Наближує з радістю
 • Страница 2 из 41
 • Страница 3 из 41
  Levenhuk Energy PLUS binoculars EN Caution: Never look directly at the Sun through these binoculars, as this may cause permanent eye damage and even blindness. General information Compact, reliable and sturdy, Levenhuk Energy PLUS binoculars are a perfect choice for people, who like to travel a
 • Страница 4 из 41
  Parts of binoculars C D E F A A – Binoculars shell B – Objective lens C – Eyepieces D – Diopter adjustment ring E – Central focusing wheel F – Bracket for the strap B Focusing and diopter adjustment Your left eye vision might be different from that of your right eye and you might need to adjust the
 • Страница 5 из 41
  Do not try to take these binoculars apart on your own. For repairs of any kind, please contact your local specialized service center. Levenhuk Energy PLUS binoculars specifications 8x25 10x25 8x32 10x32 8x42 10x42 16x42 10x50 Prism type Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Prism material
 • Страница 6 из 41
  Care and maintenance Do not touch the optical surfaces with your fingers. You can use a soft napkin or a cleaning wipe, dipped in ether or absolute alcohol, to clean lenses. We recommend using special optics cleaning fluids from Levenhuk. Abrasive particles, such as sand, should not be wiped off
 • Страница 7 из 41
  which, upon inspection by Levenhuk, is found to be defective in materials or workmanship. As a condition to the obligation of Levenhuk to repair or replace such product, the product must be returned to Levenhuk together with proof of purchase satisfactory to Levenhuk. This warranty does not cover
 • Страница 8 из 41
  from breach of any warranty, or arising out of the use or inability to use any Levenhuk product. Any warranties which are implied and which cannot be disclaimed will be limited in duration to a term of three years for telescopes, cameras for telescopes, microscopes and binoculars or six months for
 • Страница 9 из 41
  Binokulární dalekohled Levenhuk Energy PLUS CZ Upozornění: Tímto binokulárním dalekohledem se nikdy nedívejte přímo do slunce, neboť hrozí nebezpečí trvalého poškození zraku či přímo oslepnutí. Obecné informace Díky své kompaktnosti, spolehlivosti a odolnosti jsou triedry Levenhuk Energy PLUS
 • Страница 10 из 41
  Návod k použití; Záruční list. Části triedru C D E F A A — Tělo triedru B — Čočka objektivu C — Okuláry D — Kroužek dioptrické korekce E — Středový zaostřovací šroub F — Úchytka na popruh B Zaostřování a dioptrická korekce Svým levým okem můžete vidět jinak než pravým, a proto může být nutné
 • Страница 11 из 41
  Při použití tohoto triedru dětmi nebo osobami, které tento návod nečetly nebo s jeho obsahem nebyly plně srozuměny, uplatněte nezbytná preventivní opatření. Nepokoušejte se sami triedr rozebírat. S opravami veškerého druhu se obracejte na své místní specializované servisní středisko. Specifikace
 • Страница 12 из 41
  Péče a údržba Nedotýkejte se povrchů optiky svými prsty. K vyčištění čoček můžete použít měkký ubrousek nebo čistící utěrku navlhčené v éteru, případně v čistém alkoholu. Doporučujeme používat speciální čisticí prostředky na optiku značky Levenhuk. Abrazivní částice, například písek, by se neměly z
 • Страница 13 из 41
  materiálu a provedení, a to po dobu dvou let od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk provede opravu či výměnu výrobku nebo jeho části, u nichž se po provedení kontroly společností Levenhuk prokáže výskyt vad materiálu nebo provedení. Nezbytnou podmínkou toho, aby společnost
 • Страница 14 из 41
  Společnost Levenhuk odmítá jakékoliv jiné záruky, výslovně uvedené i mlčky předpokládané, týkající se obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, kromě těch, jež jsou výslovně uvedeny v této omezené záruce. Jediným závazkem společnosti Levenhuk v rámci této omezené záruky bude provedení
 • Страница 15 из 41
  Levenhuk Energy PLUS Fernglas DE Vorsicht: Schauen Sie mit dem Fernglas nie direkt in die Sonne. Erblindungsgefahr! Allgemeine Informationen Kompakt, zuverlässig und robust – das Levenhuk Energy PLUS Fernglas ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel und gerne reisen, oft wandern und sich dabei
 • Страница 16 из 41
  Komponenten des Fernglases C D E F A A – Fernglasgehäuse B – Objektivlinse C – Okulare D – Dioptrienring E – Zentrales Scharfstellrad F – Riemenlasche B Scharfstellen und Dioptrieneinstellung Wenn Ihr linkes und Ihr rechtes Auge unterschiedliche Sehstärken haben, müssen Sie an einem Okular die
 • Страница 17 из 41
  Versuchen Sie nicht, das Fernglas selbst auseinanderzunehmen. Wenden Sie sich für Reparaturen an ein spezialisiertes Servicecenter vor Ort. Dane techniczne lornetki Levenhuk Energy PLUS 8x25} Dachprisma Prismenmateri BaK-4 al OptikVollbeschichtung flächig mehrfac h beschichte t Vergrößerung 8x
 • Страница 18 из 41
  Wir empfehlen die Verwendung spezieller OptikReinigungsflüssigkeiten von Levenhuk. Schleifkörper wie Sandkörner dürfen nicht abgewischt werden. Sie können sie wegblasen oder einen weichen Pinsel verwenden. Üben Sie beim Fokussieren oder beim Einstellen von Dioptrien oder Augenabstand keinen
 • Страница 19 из 41
  Levenhuk ein Material- oder Herstellungsfehler festgestellt wird, werden von Levenhuk repariert oder ausgetauscht. Voraussetzung für die Verpflichtung von Levenhuk zu Reparatur oder Austausch eines Produkts ist, dass dieses zusammen mit einem für Levenhuk ausreichenden Kaufbeleg an Levenhuk
 • Страница 20 из 41
  Levenhuk schließt alle vorstehend nicht ausdrücklich dargelegten ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen einschließlich Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Die einzige Verpflichtung von Levenhuk im Rahmen dieser
 • Страница 21 из 41
  Lornetka Levenhuk Energy PLUS PL Uwaga: Nigdy nie należy kierować lornetki bezpośrednio w stronę słońca, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie wzroku lub nawet ślepotę. Informacje ogólne Kompaktowa, wytrzymała i niezawodna. Lornetka Levenhuk Energy PLUS to doskonały wybór dla osób, które
 • Страница 22 из 41
  Instrukcja obsługi; Karta gwarancyjna. Budowa lornetki C D E F A A – Obudowa lornetki B – Soczewka obiektywowa C – Muszle oczne D – Pierścień regulacji dioptrii E – Centralne koło ustawiania ostrości F – Miejsce zaczepu paska B Ustawianie ostrości i regulacja dioptrii Obraz odbierany lewym i prawym
 • Страница 23 из 41
  Nie naprawiać lornetki samodzielnie. W celu wszelkich napraw proszę skontaktować się z punktem serwisowym. Dane techniczne lornetki Levenhuk Energy PLUS 8x25 Typ pryzmatu Materiał, z którego wykonano pryzmat Powłoka soczewek 10x25 8x32 10x32 8x42 10x42 16x42 10x50 12x50 Dachow Dachow Dachow Dachow
 • Страница 24 из 41
  Polecamy stosowanie specjalnych środków do czyszczenia układu optycznego firmy Levenhuk. Cząsteczki ścierające, takie jak ziarna piasku, powinny być zdmuchiwane z powierzchni soczewek lub usuwane za pomocą miękkiej szczotki. Nie używać nadmiernej siły podczas ustawiania ostrości, regulowania
 • Страница 25 из 41
  prowadzona przez Levenhuk wykaże obecność wad materiałowych lub wykonawczych. Warunkiem wywiązania się przez firmę Levenhuk z obowiązku naprawy lub wymiany produktu jest dostarczenie danego produktu firmie razem z dowodem zakupu uznawanym przez Levenhuk. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części
 • Страница 26 из 41
  nieprawidłowego działania lub spadku jakości wynikającego ze zużycia produktu. Levenhuk nie udziela gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w zakresie przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, za wyjątkiem wszelkich gwarancji określonych w niniejszym dokumencie. Jedynym obowiązkiem
 • Страница 27 из 41
  Бинокли Levenhuk Energy PLUS RU ВНИМАНИЕ: Не смотрите в бинокль на Солнце! Это может привести к необратимым повреждениям зрения. Предназначение Компактные, надежные, функциональные бинокли Levenhuk Energy PLUS предназначены для активных туристов, путешественников и всех тех, кто часто попадает в
 • Страница 28 из 41
  Устройство бинокля C D E F A A – Корпус бинокля B – Объективы C – Окуляры D – Кольцо диоптрийной коррекции E – Центральное колесико фокусировки F – Крепление для ремешка B Фокусировка и диоптрийная настройка Ваше зрение может отличаться у левого и правого глаза, поэтому потребуется дополнительная
 • Страница 29 из 41
  Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Фокусировка и диоптрийная настройка 8x25 10x25 8x32 10x32 8x42 10x42 16x42 10x50 Тип призмы Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof Roof 12x50 Roof Материал призм BaK-4 BaK-4 BaK-4 BaK-4
 • Страница 30 из 41
  Эксплуатация, уход и хранение Не касайтесь пальцами поверхностей линз. Для очистки линз пользуйтесь мягкой чистой салфеткой, на которую можно капнуть немного спирта или эфира, но лучше всего использовать оригинальные средства для чистки оптики компании Levenhuk. Абразивные частицы (например, песок)
 • Страница 31 из 41
  транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции. В течение гарантийного периода покупатель может вернуть неисправное изделие продавцу либо в Сервисный центр компании Levenhuk. Компания Levenhuk по своему усмотрению
 • Страница 32 из 41
  Представительства компании Levenhuk: США: www.levenhuk.com Чехия: www.levenhuk.cz Россия: www.levenhuk.ru Украина: www.levenhuk.ua Европа: www.levenhuk.eu Дата продажи _______________Подпись __________________Печать
 • Страница 33 из 41
  Бінокль Levenhuk Energy PLUS UA Попередження: Ніколи не дивіться прямо на Сонце через бінокль, оскільки це може призвести до незворотного пошкодження очей або навіть сліпоти. Загальна інформація Компактний, надійний і стійкий бінокль Levenhuk Energy PLUS – ідеальний вибір для людей, які люблять
 • Страница 34 из 41
  Частини бінокля C D E F A A – корпус бінокля B – лінза об'єктива C – окуляри D – колесо налаштування діоптрій E – центральне фокусне колесо F – вушко для ременя B Фокусування і налаштування діоптрій Бачення лівим оком може відрізнятися від бачення правим оком, тому може знадобитися налаштувати
 • Страница 35 из 41
  Збільшення 8x 10x 8x 10x 8x 10x 16x 10x 50x Діаметр лінз об’єктивів, мм 25 25 32 32 42 42 42 50 50 Кут огляду @ 1000 м, м 126 105 129 101 129 101 82 101 82 Виніс вихідної зіниці, мм 14.0 14.0 17.5 14.0 17.5 14.0 11.0 17.5 14.0 Вихідний отвір, мм 3.1 2.5 4.0 4.1 5.2 4.1 4.1 5.0 4.1 Кут огляду,
 • Страница 36 из 41
  Догляд і підтримка Не торкайтеся пальцями оптичних поверхонь. Для очищення лінз користуйтеся серветкою або очисною тканиною, змоченою в ефірі або абсолютному спирті. Рекомендуємо використовувати спеціальну очисні рідини для оптики від Levenhuk. Абразивні частинки, такі, як пісок не повинні
 • Страница 37 из 41
  роздрібного продажу. Надається гарантія на відсутність дефектів матеріалів та конструкції всіх аксесуарів компанії Levenhuk впродовж шести місяців від дати роздрібного продажу. Компанія Levenhuk відремонтує або замінить такий виріб або його частину, яка після обстеження компанією Levenhuk виявиться
 • Страница 38 из 41
  чи погіршення роботи внаслідок нормального зношення. Levenhuk відмовляється від усіх гарантій, явних чи непрямих, щодо товарного вигляду чи відповідності особливому використанню, крім явно виражених у цьому документі. Єдиним зобов'язанням компанії Levenhuk за цією обмеженою гарантією є ремонт чи
 • Страница 39 из 41
 • Страница 40 из 41
  Levenhuk optics cleaning tools For cleaning the binoculars optics the original Levenhuk cleaning accessories are recommended. Prostředky na čištění optiky Levenhuk K čištění binokulárních dalekohledů doporučujeme originální čisticí prostředky Levenhuk. Levenhuk Optik-Reinigungszubehör Zur Reinigung
 • Страница 41 из 41