Инструкция для LEVENHUK Skyline 130x900 EQ Telescope, Skyline 90x900 EQ Telescope, Skyline 120x1000 EQ Telescope, Skyline 70x900 EQ Telescope

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Levenhuk Skyline EQ Telescopes

Radost zaostřit

Mit Vergnügen näher dran!

Radość przybliżania

Приближает с удовольствием

Наближує з радістю

Levenhuk Skyline 70х900 EQ 

Levenhuk Skyline 90х900 EQ

Levenhuk Skyline 130х900 EQ 

Levenhuk Skyline 120х1000 EQ

User Manual

Návod k použití

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

Посібник користувача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  Levenhuk Skyline EQ Telescopes Levenhuk Skyline 70х900 Levenhuk Skyline 90х900 Levenhuk Skyline 130х900 Levenhuk Skyline 120х1000 EQ EQ EQ EQ User Manual Návod k použití Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Посібник користувача Radost zaostřit Mit Vergnügen näher dran!
 • Страница 2 из 49
 • Страница 3 из 49
  Levenhuk Skyline EQ Telescopes СZ A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. DE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. Reflector Sekundärspiegel Staubschutzkappe Okularauszug Sucherrohr-Halterung Sucherrohr Stellschrauben
 • Страница 4 из 49
  RU A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. PL A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. Teleskop zwierciadlany Lustro wtórne Osłona przeciwpyłowa Tubus ogniskujący Wspornik celownicy Celownica Śruby regulacyjne Okular
 • Страница 5 из 49
  Levenhuk Skyline EQ Telescopes СZ A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. c. DE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. c. Refractor Staubschutzkappe Taukappe Objektivlinse Optischer Tubus Huckepackschiene Sucherrohr
 • Страница 6 из 49
  RU A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. c. PL A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. a. b. c. Teleskop zwierciadlany Osłona przeciwpyłowa Odrośnik Soczewka obiektywowa Tuba optyczna Wspornik typu „piggyback” Celownica
 • Страница 7 из 49
  1 2 1 1 EN СZ DE PL RU UA long dlouhý lange długi длинный довгий 2 EN СZ DE PL RU UA shot krátký kurz krótki короткий короткий 2 3 4 5
 • Страница 8 из 49
  6 7 8 4 1 5 7 2 6 3 1 EN СZ DE PL RU UA 2 EN СZ DE PL RU UA 3 EN СZ DE PL RU UA R.A. adjustment Nastavení rektascenze Rektaszensionseinstellung Regulacja w osi rektascensji Фиксатор прямого восхождения Налаштування прямого сходження 4 Altitude adjustment (up-down) Nastavení elevace (nahoru-dolů)
 • Страница 9 из 49
  1 EN СZ DE PL RU UA 3 2 2 EN СZ DE PL 1 RU UA 10 Diagonal mirror Diagonální zrcátko Diagonalspiegel Lustro ukośne Диагональное зеркало Діагональне дзеркало 6 1 EN СZ DE PL RU UA 2 2 EN СZ DE 4 3 PL RU UA 3 EN СZ DE 5 PL RU 13 UA Big Dipper Velká medvědice Großer Wagen Wielka Niedźwiedzica Большая
 • Страница 10 из 49
  1 13 11 9 14 6 3 2 7 5 10 4 12 8 1 EN СZ DE PL RU UA 6 EN СZ DE PL RU UA 10 EN СZ DE PL RU UA 13 EN СZ DE PL RU UA 2 Zenith Zenit Zenit Zenit Зенит Зеніт EN СZ DE PL RU UA Right Ascension 7 Rektascenze Rektaszension Rektascensja Прямое восхождение Пряме піднесення EN СZ DE PL RU UA Meridian
 • Страница 11 из 49
  EN Levenhuk Skyline EQ Telescopes Congratulations on your purchase of a high-quality Levenhuk telescope! These instructions will help you set up, properly use, and care for your telescope. Please read them thoroughly before getting started. CAUTION! Never look directly at the Sun – even for an
 • Страница 12 из 49
  Aligning the finderscope Optical finderscopes are very useful accessories. When they are correctly aligned with the telescope, objects can be quickly located and brought to the center of the view. Alignment is best done outdoors in day light when it's easier to locate objects. If it is necessary to
 • Страница 13 из 49
  Focusing Slowly rotate the focus knobs under the focuser one way or the other until the image in the eyepiece is sharp. The image usually has to be finely refocused over time, due to small variations caused by temperature changes, flexures, etc. This often happens with short focal ratio telescopes,
 • Страница 14 из 49
  This new “azimuth” motion is called Right Ascension (R.A.). In addition, the mount swivels North (+) and South (-) from the Celestial Equator towards the celestial poles. This plus or minus “altitude” from the celestial equator is called Declination (Dec.). Now, consider pointing the telescope to
 • Страница 15 из 49
  Batteries safety instructions • • • • • • • • • • • Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. Clean the battery contacts
 • Страница 16 из 49
  NOTE: This warranty is valid to USA and Canadian customers who have purchased this product from an authorized Levenhuk dealer in the USA or Canada. Warranty outside the USA or Canada is valid only to customers who purchased from an authorized Levenhuk dealer in the specific country or international
 • Страница 17 из 49
  CZ Teleskopy Levenhuk Skyline EQ Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk! Tento návod vám ukáže, jak teleskop sestavit, správně používat a pečovat o něj. Proto si jej nejprve důkladně pročtěte. VÝSTRAHA! Nikdy – ani na okamžik - se přes teleskop nebo pointační
 • Страница 18 из 49
  Seřízení pointačního dalekohledu Optické pointační dalekohledy jsou velmi užitečné příslušenství. Při správném seřízení vzhledem k teleskopu lze jimi rychle lokalizovat objekty na obloze a umístit je do středu zorného pole. Seřizování se provádí ve venkovním prostředí za denního světla, kdy se
 • Страница 19 из 49
  Polární ustavení Aby váš teleskop mohl sledovat pohyb objektů po obloze, musíte nejprve ustavit svou montáž. To znamená naklonit hlavici montáže tak, aby směřovala k severnímu (nebo jižnímu) nebeskému pólu. Pro pozorovatele na severní polokouli je to poměrně jednoduché, neboť velmi blízko severního
 • Страница 20 из 49
  jícím severním nebeským pólem (je-li montáž polárně ustavena, bude severním nebeským pólem procházet každý deklinační oblouk). Jak vidíte, pokud je potřeba optický tubus nasměrovat k objektu severně nebo jižně od tohoto oblouku, musí se zároveň otáčet kolem osy rektascenze. Nasměrování jinam než
 • Страница 21 из 49
  Bezpečnostní pokyny týkající se baterií • • • • • • • • • • • Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před
 • Страница 22 из 49
  V případě problémů s uplatněním záruky, nebo pokud budete potřebovat pomoc při používání svého výrobku, obraťte se na místní pobočku společnosti Levenhuk: Levenhuk ve světě: USA: www.levenhuk.com Kanada: www.levenhuk.ca Česká republika: www.levenhuk.cz Polsko: www.levenhukoptics.pl Rusko:
 • Страница 23 из 49
  DE Levenhuk Skyline EQ-Teleskope Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen Teleskops von Levenhuk! Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege Ihres Teleskops. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. VORSICHT! Schauen Sie
 • Страница 24 из 49
  • • Lösen Sie die Rändelschrauben am Ende des Okularauszugs und nehmen Sie die schwarze Plastikkappe ab. Setzen Sie das gewünschte Okular ein und fixieren Sie es durch Wiederanziehen der Rändelschrauben. Für Refraktoren: Setzen Sie zunächst den Diagonalspiegel in den Okularauszug ein und ziehen Sie
 • Страница 25 из 49
  Bedienen der Montierung Die Montierung verfügt über Regler für beide „konventionellen“ Richtungen im azimutalen System – Höhenwinkel (aufwärts/abwärts) und Azimut (links/rechts). Diese beiden Einstellungen eignen sich für große Änderungen der Beobachtungsrichtung und für terrestrische
 • Страница 26 из 49
  Mitte der Verbindungslinie von α und β Centauri verläuft. Der südliche Himmelspol befindet sich ungefähr am Schnittpunkt der beiden Linien. Nachführen von Himmelsobjekten Bei ausgedehnten Beobachtungen scheinen astronomische Objekte langsam durch das Sichtfeld des Teleskops zu wandern. Bei
 • Страница 27 из 49
  Kameraadapter Wenn Sie eine Kamera an Ihrem Teleskop anbringen möchten, benötigen Sie möglicherweise einen Adapter, um die Kamera fokussieren zu können. Einige Reflektoren benötigen einen Bewegungsspielraum, der größer ist, als der Okularauszug zulässt; einige Refraktoren sind zur Verwendung mit
 • Страница 28 из 49
  • • • • Berühren Sie die optischen Flächen nicht mit den Fingern. Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung des Teleskops ausschließlich die speziellen Reinigungstücher und das spezielle Optik-Reinigungszubehör von Levenhuk. Lagern Sie das Instrument an einem trockenen, kühlen Ort, der frei von
 • Страница 29 из 49
  PL Teleskopy Levenhuk Skyline EQ Gratulujemy zakupu wysokiej jakości teleskopu firmy Levenhuk! Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie pomocy w konfiguracji, prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji teleskopu. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się z poniższą treścią. OSTROŻNIE! Nigdy,
 • Страница 30 из 49
  • • • Wyjąć śruby radełkowane znajdujące się w tylnej części tubusu ogniskującego, aby usunąć czarna plastikową osłonę. Wprowadzić odpowiedni okular i zabezpieczyć go, dokręcając ponownie śruby radełkowane. W przypadku refraktorów: Najpierw wprowadzić ukośne lustro do tubusu ogniskującego i
 • Страница 31 из 49
  Montaż EQ2 posiada również pokrętła regulacji w osi rektascensji (kąt godzinny) oraz pokrętła regulacji w osi deklinacji dla obserwacji prowadzonych przy ustawieniu na Gwiazdę Polarną. W celu wprowadzenia znacznych zmian kierunku poluzować pokrętła blokujące. Po zablokowaniu pokręteł blokujących za
 • Страница 32 из 49
  Tarcza ze współrzędnymi rektascensji została podzielona na godziny (od 1 do 24). Mniejsze kreski oznaczają odstępy 10-minutowe. Górny rząd liczb związany jest z obserwacjami prowadzonymi na półkuli północnej, a rząd dolny – z obserwacjami na półkuli południowej. Ustawianie (kalibracja) tarczy
 • Страница 33 из 49
  Dane techniczne Levenhuk Skyline 120х1000 EQ Levenhuk Skyline 130х900 EQ Levenhuk Skyline 90х900 EQ Levenhuk Skyline 70х900 EQ Konstrukcja optyczna teleskop zwierciadlany teleskop zwierciadlany refraktor refraktor Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm 120 mm 130 mm 90 mm 70 mm Ogniskowa
 • Страница 34 из 49
  Gwarancja międzynarodowa Wszystkie teleskopy, aparaty fotograficzne do użytku z teleskopami, mikroskopy i lornetki Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez trzy lata od daty zakupu detalicznego. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i
 • Страница 35 из 49
  RU Телескопы Levenhuk Skyline EQ Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа Levenhuk! Данная инструкция поможет вам разобраться с настройкой телескопа, а также с правилами его надлежащего использования и обслуживания. Настоятельно рекомендуем полностью прочесть инструкцию перед
 • Страница 36 из 49
  • • • • • • Выньте два рифленых винта, расположенных около заднего края трубы телескопа (для рефлектора — около переднего края трубы). Установите крепление искателя над отверстиями в корпусе телескопа. Закрепите крепление искателя двумя рифлеными винтами. 5 Вывинтите винты с края фокусировочного
 • Страница 37 из 49
  Использование монтировки Монтировка позволяет передвигать трубу телескопа по осям высоты (вверх-вниз) и азимута (влево-вправо). Для примерной настройки по азимуту используйте большой рифленый фиксатор, расположенный снизу. Ослабьте фиксатор и поверните верхнюю часть монтировки вокруг оси азимута. С
 • Страница 38 из 49
  Отслеживание небесных тел При наблюдении в телескоп астрономические объекты медленно смещаются в поле зрения телескопа. Если установка полярной оси проведена правильно, для отслеживания объектов вам достаточно поворачивать ручку управления тонкими движениями по оси прямого восхождения. Для
 • Страница 39 из 49
  Адаптер для камеры При подключении камеры прямо к телескопу (для фотографирования в главном фокусе) иногда может потребоваться экстендер, чтобы камеру можно было сфокусировать. Некоторым рефлекторам для фокусировки камеры требуется больший ход, чем позволяет фокусер, а некоторые рефракторы
 • Страница 40 из 49
  • • • • • • • Будьте внимательны, если пользуетесь прибором вместе с детьми или людьми, не знакомыми с инструкцией. Не разбирайте прибор (в том числе и для очистки зеркал). Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких
 • Страница 41 из 49
  UA Телескопи Levenhuk Skyline EQ Вітаємо з покупкою високоякісного телескопа Levenhuk! Ці інструкції допоможуть вам налаштувати, належно використовувати та піклуватися про свій телескоп. Будь ласка, старанно їх прочитайте до початку роботи. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не дивіться прямо на Сонце – навіть
 • Страница 42 из 49
  • • Для рефракторів: Спочатку вставте діагональне дзеркало в трубу фокусувача та повторно затягніть гвинти для фіксації діагоналі. Після цього вставте бажаний окуляр в діагональ та зафіксуйте його, повторно затягнувши гвинти. 6 Вирівнювання видошукача Оптичні видошукачі - дуже корисні аксесуари.
 • Страница 43 из 49
  після того, як обидві ручки блокування були заблоковані. На вісі висоти додана додаткова шкала. Це дозволяє виконувати полярне вирівнювання на місцевій широті. 9 Лінза Барлов Лінза Барлов збільшує потужність збільшення окуляра, в той же час зменшуючи поле зору. Вона розширює конус фокусованого
 • Страница 44 из 49
  Шкала круга налаштування прямого піднесення телескопа поділена на години від 1 до 24, з невеликими проміжними лініями, що дорівнюють 10-хвилинним проміжкам. Верхня група цифр відноситься до спостережень в Північній півкулі, а цифри під ними відносяться до спостережень у Південній півкулі.
 • Страница 45 из 49
  Технічні характеристики Levenhuk Skyline 120х1000 EQ Levenhuk Skyline 130х900 EQ Levenhuk Skyline 90х900 EQ Levenhuk Skyline 70х900 EQ Оптична конструкція рефлектор рефлектор рефрактор рефрактор Апертура 120 мм 130 мм 90 мм 70 мм Фокусна відстань 1000 мм; f/8,8 900 мм; f/6,9 900 мм; f/10 900 мм;
 • Страница 46 из 49
  Международная гарантия Надається гарантія на відсутність дефектів матеріалів та конструкції всіх телескопів, камер для телескопів, мікроскопів та біноклів компанії Levenhuk впродовж трьох років від дати роздрібного продажу. Надається гарантія на відсутність дефектів матеріалів та конструкції всіх
 • Страница 47 из 49
 • Страница 48 из 49
  Levenhuk optics cleaning tools The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics clean and durable and to maintain its excellent quality. Narzedzia do czyszczenia optyki Levenhuk Rada cisticich prostredku Levenhuk pomuze zajistit cistotu, dlouhou zivotnost a vynikajici
 • Страница 49 из 49