Инструкция для LEVENHUK Skyline 70x700 AZ Telescope, Skyline 76x700 AZ Telescope

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Levenhuk Skyline AZ Telescopes

Radost zaostřit

Mit Vergnügen näher dran!

Radość przybliżania

Приближает с удовольствием

Наближує з радістю

Levenhuk Skyline 70х700 AZ 

Levenhuk Skyline 76х700 AZ 

User Manual

Návod k použití

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

Посібник користувача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 37
  Levenhuk Skyline AZ Telescopes Levenhuk Skyline 70х700 AZ Levenhuk Skyline 76х700 AZ Radost zaostřit Mit Vergnügen näher dran! Radość przybliżania Приближает с удовольствием Наближує з радістю 1 User Manual Návod k použití Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Посібник
 • Страница 2 из 37
  Levenhuk Skyline 70х700 AZ Refractor EN B A A. Dust cap В. Dew cap C. Objective lens D. Telescope tube E. Finderscope F. Finderscope base G. Eyepiece H. Diagonal mirror 1. Azimuth lock knob 2. Fork mount 3. Altitude slow-motion control 4. Altitude lock knob a. Tripod leg b. Accessory tray c. Tripod
 • Страница 3 из 37
  PL B A A. Osłona przeciwpyłowa В. Odrośnik С. Soczewka obiektywowa D. Tubus teleskopu E. Celownica F. Wspornik celownicy G. Okular H. Lustro ukośne 1. Pokrętło blokujące teleskop w poziomie 2. Montaż widłowy 3. Pokrętło mikroruchów w pionie 4. Pokrętło blokujące teleskop w pionie a. Noga statywu b.
 • Страница 4 из 37
  Levenhuk Skyline 76x700 AZ Reflector EN A. Dust cap В. Dew cap C. Telescope tube D. Eyepiece E. Eyepiece holder F. Finderscope 1. Finderscope base 2. Fork mount 3. Altitude slow-motion control 4. Altitude lock knob 5. Azimuth lock knob a. Tripod leg b. Accessory tray c. Tripod lock knob F 1 B D E 4
 • Страница 5 из 37
  PL A. Osłona przeciwpyłowa В. Odrośnik C. Tubus teleskopu D. Okular E. Wyciąg okularowy F. Celownica 1. Wspornik celownicy 2. Montaż widłowy 3. Pokrętło mikroruchów w pionie 4. Pokrętło blokujące teleskop w pionie 5. Pokrętło blokujące teleskop w poziomie a. Noga statywu b. Tacka na akcesoria c.
 • Страница 6 из 37
  1 2 3a 3 3b 3 4a 3 4b 3 5
 • Страница 7 из 37
  5 3 6 3 6
 • Страница 8 из 37
  1 6 4 5 3 7 2 1 EN СZ DE PL RU UA 5 EN СZ DE PL RU UA Zenith2 Zenit Zenit Zenit Зенит Зеніт EN СZ DE PL RU UA Nadir Nadir Nadir Nadir Надир Надир 3 EN СZ DE PL RU UA NESW SVJZ NOSW NESW СВЮЗ ПВН С ПВД З 4 СZ DE PL RU UA 6 Rotation around the azimuth axis Otáčení kolem azimutální osy Azimut Obrót
 • Страница 9 из 37
  1 EN СZ DE PL RU 2 UA 2 1 EN СZ DE PL RU 8b UA Barlow lens Barlowova čočka Barlow-Linse Soczewka Barlowa Линза Барлоу Лінза Барлов Eyepiece Okulár Okular Okular Окуляр Окуляр 9a 9b 1 EN СZ DE PL RU UA 1 2 10 3 4 2 EN СZ DE 5 PL RU UA 3 EN СZ DE PL RU UA 4 EN СZ DE PL RU UA 5 EN СZ DE PL RU UA 8
 • Страница 10 из 37
  EN Levenhuk Skyline AZ Telescopes Congratulations on your purchase of a high-quality Levenhuk telescope! These instructions will help you set up, properly use, and care for your telescope. Please read them thoroughly before getting started. CAUTION! Never look directly at the Sun – even for an
 • Страница 11 из 37
  To align the finderscope, choose a distant object that is at least 300 yards (500 meters) away and point the telescope at the object. Adjust the telescope so that the object is in the center of the view in your eyepiece. Check the finderscope to see if the object is also centered on the crosshairs.
 • Страница 12 из 37
  Specifications Levenhuk Skyline 70x700 AZ Levenhuk Skyline 76x700 AZ refractor Newtonian reflector Optical design Aperture 70 mm 76 mm Focal length 700 mm; f/10 700 mm; f/9.2 Highest practical power 140x 150x Limiting stellar magnitude 11.2 11.4 Resolution threshold 1.9 arcsec. 1.8 arcsec Eyepiece
 • Страница 13 из 37
  receive the RA number to be displayed on the outside of your shipping container. All returns must be accompanied by a written statement setting forth the name, address and telephone number of the owner, including a description of any claimed defects. Parts or products for which replacement is made
 • Страница 14 из 37
  CZ Teleskopy Levenhuk Skyline AZ Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk! Tento návod vám ukáže, jak teleskop sestavit, správně používat a pečovat o něj. Proto si jej nejprve důkladně pročtěte. VÝSTRAHA! Nikdy – ani na okamžik - se přes teleskop nebo pointační
 • Страница 15 из 37
  Při seřizování pointačního dalekohledu si vyberte objekt ve vzdálenosti nejméně 500 m a namiřte na něj teleskop. Teleskop nastavte tak, aby byl objekt ve středu zorného pole vašeho okuláru. V pointačním dalekohledu zkontrolujte, zda je objekt vystředěn i na nitkovém kříži. K vycentrování nitkového
 • Страница 16 из 37
  Bezpečnostní pokyny týkající se baterií • • • • • • • • • • • Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před
 • Страница 17 из 37
  Veškeré mlčky předpokládané záruky, jež nelze vyloučit, budou časově omezeny na období dvou let v případě příslušenství, a to vždy od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho
 • Страница 18 из 37
  DE Levenhuk Skyline AZ-Teleskope Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen Teleskops von Levenhuk! Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege Ihres Teleskops. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. VORSICHT! Schauen Sie
 • Страница 19 из 37
  Optische Sucherrohre sind sehr nützliches Zubehör. Korrekt am Teleskop ausgerichtet, können Sie das Auffinden und Zentrieren von Objekten beschleunigen. Die Ausrichtung erfolgt am besten unter freiem Himmel bei Tageslicht, wenn es einfacher ist, Objekte zu finden. Fokussieren Sie zunächst das
 • Страница 20 из 37
  Technische Daten Levenhuk Skyline 70x700 AZ Optische Bauweise Levenhuk Skyline 76x700 AZ Refraktor Reflektor Blende 70 mm 76 mm Brennweite 700 mm; f/10 700 mm; f/9,2 Höchste praktische Vergrößerung 140x 150x Limiting stellar magnitude 11,2 11,4 Auflösungsschwelle 1,9 Bogensekunden 1,8 Bogensekunden
 • Страница 21 из 37
  Internationale Garantie Levenhuk garantiert für alle Teleskope, Mikroskope, Ferngläser und anderen optischen Erzeugnisse mit Ausnahme von Zubehör lebenslänglich die Freiheit von Material- und Herstellungsfehlern. Für Levenhuk-Zubehör gewährleistet Levenhuk die Freiheit von Material- und
 • Страница 22 из 37
  PL Teleskopy Levenhuk Skyline AZ Gratulujemy zakupu wysokiej jakości teleskopu firmy Levenhuk! Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie pomocy w konfiguracji, prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji teleskopu. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się z poniższą treścią. OSTROŻNIE! Nigdy,
 • Страница 23 из 37
  Celownice optyczne to niezwykle przydatne akcesoria. Ich prawidłowe wyrównanie względem teleskopu pozwala na szybkie lokalizowanie obiektów i ustawianie ich na środku pola widzenia. Wyrównywanie najlepiej przeprowadzać na zewnątrz w ciągu dnia, kiedy lokalizowanie obiektów jest łatwiejsze. W
 • Страница 24 из 37
  Dane techniczne Levenhuk Skyline 70x700 AZ Levenhuk Skyline 76x700 AZ Konstrukcja optyczna refraktor teleskop zwierciadlany (reflektor) Średnica soczewki obiektywowej (apertura) 70 mm 76 mm Ogniskowa 700 mm; f/10 700 mm; f/9,2 Maksymalne powiększenie 140x 150x Ograniczenie wielkości gwiazdowej 11,2
 • Страница 25 из 37
  Gwarancja międzynarodowa Wszystkie teleskopy, mikroskopy, lornetki i inne przyrządy optyczne Levenhuk, za wyjątkiem akcesoriów, posiadają dożywotnią gwarancję obejmującą wady materiałowe i wykonawcze. Wszystkie akcesoria Levenhuk są wolne od wad materiałowych i wykonawczych i pozostaną takie przez
 • Страница 26 из 37
  RU Телескопы Levenhuk Skyline AZ Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа Levenhuk! Данная инструкция поможет вам разобраться с настройкой телескопа, а также с правилами его надлежащего использования и обслуживания. Настоятельно рекомендуем полностью прочесть инструкцию перед
 • Страница 27 из 37
  Оптические искатели, закрепляемые на оптической трубе, — очень полезные приспособления. Когда они правильно настроены, объекты легко находить и удерживать в центре поля зрения. Вращайте переднюю часть искателя, пока не получите четкий фокус. 5 Выберите удаленный объект на расстоянии не менее 500
 • Страница 28 из 37
  Технические характеристики Levenhuk Skyline 70x700 AZ Оптическая схема Levenhuk Skyline 76x700 AZ рефрактор рефлектор Ньютона Апертура 70 мм 76 мм Фокусное расстояние 700 мм; f/10 700 мм; f/9,2 Максимальное увеличение 140x 150x Предельная звездная величина 11,2 11,4 Разрешение 1,9 угл. сек. 1,8
 • Страница 29 из 37
  Международная гарантия Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в
 • Страница 30 из 37
  UA Телескопи Levenhuk Skyline AZ Вітаємо з покупкою високоякісного телескопа Levenhuk! Ці інструкції допоможуть вам налаштувати, належно використовувати та піклуватися про свій телескоп. Будь ласка, старанно їх прочитайте до початку роботи. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не дивіться прямо на Сонце – навіть
 • Страница 31 из 37
  Для вирівнювання видошукача, оберіть віддалений об’єкт на відстані принаймні 500 метрів та наведіть телескоп на об’єкт. Налаштуйте телескоп таким чином, щоб об’єкт з’явився в центрі поля зору окуляра. Перевірте видошукач, щоб переконатися, що об’єкт також відцентрований у візирі. Для центрування
 • Страница 32 из 37
  Технічні характеристики Levenhuk Skyline 70x700 AZ Оптична конструкція Levenhuk Skyline 76x700 AZ рефрактор рефлектор Апертура 70 мм 76 мм Фокусна відстань 700 мм; f/10 700 мм; f/9,2 Найвища практична потужність 140x 150x Обмежуюча зоряна величина 11,2 11,4 Поріг роздільної здатності 1,9 кут. сек.
 • Страница 33 из 37
  Міжнародна гарантія Надається пожиттєва гарантія на відсутність дефектів матеріалів та конструкції для усіх телескопів, мікроскопів, біноклів та інших оптичних продуктів (крім аксесуарів) компанії Levenhuk. Надається гарантія на відсутність дефектів матеріалів та конструкції всіх аксесуарів
 • Страница 34 из 37
  EN Planisphere Levenhuk M20 / Levenhuk M12 СZ Planisféra Levenhuk M20 / Levenhuk M12 DE Planisphäre Levenhuk M20 / Levenhuk M12 PL Planisfera Levenhuk M20/Levenhuk M12 RU Подвижные карты звездного неба UA Планісфера Levenhuk M20 / Levenhuk M12 The Planisphere will help you determine the current
 • Страница 35 из 37
  EN Levenhuk Space Posters СZ Plakáty Levenhuk s vesmírnou tématikou DE Levenhuk Weltraumposter PL Plakaty kosmiczne Levenhuk RU Постеры Levenhuk «Космос» UA Космічні плакати Levenhuk Ever wondered what is the size of the Sun? How many expeditions there were to the Moon? What will happen to the Sun
 • Страница 36 из 37
  Levenhuk optics cleaning tools The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics clean and durable and to maintain its excellent quality. Narzedzia do czyszczenia optyki Levenhuk Rada cisticich prostredku Levenhuk pomuze zajistit cistotu, dlouhou zivotnost a vynikajici
 • Страница 37 из 37