Инструкция для LEVENHUK Skyline PRO 127 MAK Telescope, Skyline PRO 105 MAK Telescope, Skyline PRO 90 MAK Telescope, Skyline PRO 80 MAK Telescope

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Levenhuk Skyline PRO 80 MAK
Levenhuk Skyline PRO 90 MAK
Levenhuk Skyline PRO 105 MAK
Levenhuk Skyline PRO 127 MAK
Levenhuk Skyline PRO 150 MAK

Levenhuk Telescopes

User Manual
Návod k použití
Инструкция по эксплуатации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 41
  Levenhuk Telescopes Levenhuk Levenhuk Levenhuk Levenhuk Levenhuk Skyline Skyline Skyline Skyline Skyline PRO PRO PRO PRO PRO User Manual Návod k použití Инструкция по эксплуатации 80 MAK 90 MAK 105 MAK 127 MAK 150 MAK
 • Страница 2 из 41
  Levenhuk Skyline PRO 80/90 MAK (EQ1) A. Dust сap (not shown, remove before viewing) / Prachové víčko / Пылезащитная крышка В. Red dot finder / Pointační dalekohled / Искатель с красной точкой С. Focuser lock screw / Aretační šroub okulárového výtahu / Винт фиксации фокусера D. Eyepiece / Okulár /
 • Страница 3 из 41
  Levenhuk Skyline PRO 105 MAK (EQ2) A. Dust сap (not shown, remove before viewing) / Prachové víčko / Пылезащитная крышка В. Red dot finder / Pointační dalekohled / Искатель с красной точкой С. Focuser lock screw / Aretační šroub okulárového výtahu / Винт фиксации фокусера D. Eyepiece / Okulár /
 • Страница 4 из 41
  Levenhuk Skyline PRO 127 MAK (EQ3 (3-2)) A B C D A. Dust сap (not shown, remove before viewing) / Prachové víčko / Пылезащитная крышка В. Red dot finder / Pointační dalekohled / Искатель с красной точкой С. Focuser lock screw / Aretační šroub okulárového výtahu / Винт фиксации фокусера D. Eyepiece
 • Страница 5 из 41
  Levenhuk Skyline PRO 150 MAK (EQ5) A. Dust сap / Prachové víčko / Пылезащитная крышка В. Red dot finder / Pointační dalekohled / Искатель с красной точкой С. Focuser lock screw / Aretační šroub okulárového výtahu / Винт фиксации фокусера D. Eyepiece / Okulár / Окуляр Е. Diagonal mirror / Diagonální
 • Страница 6 из 41
  EQ1 1 EQ2 2 EQ1 3 EQ2 4
 • Страница 7 из 41
  EQ3 (3-2) 5 EQ5 6 EQ3 (3-2) 7 EQ5 8
 • Страница 8 из 41
  10 9 EQ1 11 12 EQ2 EQ3 (3-2) EQ5 13 14 15
 • Страница 9 из 41
  Azimuth adjustment knob Šroub nastavení azimutu Юстировочные винты по азимуту Scope / Hledáček / Зрительная труба Brightness control Regulátor jasu Регулятор яркости ВКЛ/ВЫКЛ Altitude adjustment knob Šroub nastavení elevace Юстировочные винты по высоте Battery compartment cover Kryt prostoru pro
 • Страница 10 из 41
  R.A. adjustment / Kruh nastavení rektascenze / Фиксатор оси прямого восхождения R.A. settling circle / Dělený kruh rektascenze / Установочный круг оси прямого восхождения Arrow / Šipka / Стрелка 22 Zenith / Zenit / Зенит Right Ascension Rektascenze Прямое восхождение Object you are viewing
 • Страница 11 из 41
  Levenhuk Skyline PRO Telescopes EN Congratulations on your purchase of high-quality Levenhuk telescope! Levenhuk Skyline PRO telescopes are designed for high-resolution viewing of astronomical objects. With their precision optics, you will be able to locate and enjoy hundreds of fascinating
 • Страница 12 из 41
  Telescope assembly with the EQ1 and EQ2 mount Telescope and mount assembly Slowly loosen the tripod locking knobs and gently pull out the lower section of each tripod leg. Tighten the locking knobs to hold the legs in place. Spread the tripod legs apart and stand the tripod upright. Adjust the
 • Страница 13 из 41
  Finderscope assembly Optical Finderscope Remove two locking nuts from protruding bolts on the optical tube (close to the focuser). Attach the finderscope bracket to these bolts on the optical tube and lock it in place with thumbscrews. 10 Red Dot Finderscope Insert the finderscope bracket into a
 • Страница 14 из 41
  Like all finderscopes, the red dot finder must be properly aligned with the telescope before use. This is a simple process using the azimuth and altitude adjustment knobs. Open the battery compartment by pulling down the cover and remove the plastic shipping cover over the battery. Turn on the red
 • Страница 15 из 41
  Operating the mount The mount has controls for both conventional altitude (up-down) and azimuth (left-right) directions of motion. These two adjustments are suggested for large direction changes and for terrestrial viewing. To adjust azimuth, loosen the big knob under the mount base and rotate the
 • Страница 16 из 41
  Loosen the Dec. lock knob and rotate the telescope tube until the pointer on the setting circle reads 90°. Retighten the Dec. lock knob. Loosen the azimuth lock knob and move the mount so that the R.A. axis points roughly at Polaris. Use the two azimuth adjustment knobs above the "N" to make fine
 • Страница 17 из 41
  Pointing in any direction other than due North requires a combination of R.A. and Dec. positions. This can be visualized as a series of Dec. arcs, each resulting from the position of rotation around the R.A. axis. In practice however, the telescope is usually pointed, with the aid of a finderscope,
 • Страница 18 из 41
  Specifications Levenhuk Skyline PRO 80 MAK Levenhuk Skyline PRO 90 MAK 80 90 Levenhuk Skyline PRO 150 MAK 127 150 Maksutov-Cassegrain Optical design Objective lens diameter (aperture), mm Levenhuk Skyline PRO 127 MAK Levenhuk Skyline PRO 105 MAK 105 Focal length, mm 1000 1250 1300 1500 1800
 • Страница 19 из 41
  Care and maintenance Never, under any circumstances, look directly at the Sun through this device without a special filter, or look at another bright source of light or at a laser, as this may cause PERMANENT RETINAL DAMAGE and may lead to BLINDNESS. Take necessary precautions when using the device
 • Страница 20 из 41
  This warranty does not apply to any defects or damages resulting from alteration, modification, neglect, misuse, usage of improper power sources, damage in transportation, abuse, or any cause other than normal use, or to malfunction or deterioration due to normal wear. Levenhuk disclaims all
 • Страница 21 из 41
  Teleskopy Levenhuk Skyline PRO CZ Blahopřejeme! Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk! Teleskopy Levenhuk Skyline PRO jsou určeny k pozorování astronomických objektů při vysokém rozlišení. Díky jejich přesné optice budete schopni nalézt a užít si pozorování stovek
 • Страница 22 из 41
  Sestavení teleskopu s montáží EQ1 a EQ2 Montáž teleskopu Pomalu uvolněte aretační šrouby stativu a opatrně vysuňte spodní část každé nohy stativu. Utažením šroubů nohy zafixujte v nastavené poloze. Nohy stativu roztáhněte tak, aby bylo stativ možno vzpřímeně postavit. Upravte výšku jednotlivých
 • Страница 23 из 41
  Montáž pointačního dalekohledu (hledáčku) Optický hledáček Z vyčnívajících šroubů na optickém tubusu (v blízkosti okulárového výtahu) sejměte dvě pojistné matice. K těmto šroubům na optickém tubusu připevněte patici hledáčku a zajistěte ji pomocí křídlatých matic. 10 Hledáček s červenou tečkou Do
 • Страница 24 из 41
  hledáčku provedete tak, že při pohledu do hledáčku natáčíte tubus, dokud není červená tečka v zákrytu s požadovaným objektem. 16 Před použitím se musí projekční hledáček správně seřídit vůči teleskopu. Jedná se o snadný úkon prováděný pomocí šroubů pro nastavení azimutu a elevace: Sundejte víčko
 • Страница 25 из 41
  Kromě toho je montáž EQ2 vybavena prvky nastavení rektascenze (hodinový úhel) a deklinace určenými k astronomickým pozorováním při polárním nastavení teleskopu. Po uvolnění aretačních knoflíků lze provádět velké změny nastavení směru. K přesnému nastavení můžete po zajištění obou šroubů použít
 • Страница 26 из 41
  T-adaptér a nástavec Při použití fotoaparátu připevněného k teleskopu může být k jeho zaostření potřeba adaptér. Některé refraktory jsou určeny k použití s diagonálními zrcátky, a potřebují tedy při práci s fotoaparátem delší ohniskovou vzdálenost. Toho lze dosáhnout připojením nástavce k
 • Страница 27 из 41
  Použité baterie včas vyměňujte. Baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet, mohlo by dojít k úniku obsahu baterie, požáru nebo k explozi. Baterie nikdy nezkratujte, mohlo by to vést ke zvýšení teploty, úniku obsahu baterie nebo k explozi. Baterie se nikdy nepokoušejte oživit zahříváním. Po použití
 • Страница 28 из 41
  Společnost Levenhuk vyvine přiměřené úsilí k tomu, aby výrobek, na nějž se vztahuje tato záruka, opravila nebo vyměnila do 30 dnů od jeho obdržení. V případě, že bude oprava nebo výměna trvat déle než 30 dní, bude o tom společnost Levenhuk zákazníka informovat. Společnost Levenhuk si vyhrazuje
 • Страница 29 из 41
  Телескопы Levenhuk Skyline PRO RU Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа Levenhuk! Телескопы Levenhuk Skyline PRO имеют высокую разрешающую способность благодаря их качественной оптике вы сможете без труда найти множество астрономических объектов и насладиться чарующими
 • Страница 30 из 41
  Сборка телескопа на монтировке EQ1 и EQ2 Сборка монтировки и трубы телескопа Слегка ослабьте зажимные винты и выдвиньте нижние секции ножек треноги. Закрепите их фиксирующими винтами в выдвинутом положении. Раздвиньте ножки треноги и установите ее. Регулируя высоту ножек, установите треногу так,
 • Страница 31 из 41
  Установка искателя Оптический искатель Снимите две крепежные гайки с винтов на трубе телескопа (возле фокусера). Установите держатель искателя на эти винты и закрепите его гайками. 10 Искатель с красной точкой Установите стойку крепления в разъем на трубе телескопа и затяните фиксирующий винт. 11
 • Страница 32 из 41
  Смотреть следует обоими глазами. Искатель с красной точкой перед использованием также следует правильно настроить. Настройка выполняется с помощью юстировочных винтов по азимуту и высоте: Откройте батарейный отсек, выдвинув его вниз (можно аккуратно зацепить 2 маленьких выемки) и выньте пластиковый
 • Страница 33 из 41
  Когда телескоп больше не поворачивается из исходного положения (труба параллельна земле), затяните кольца трубы и фиксатор оси склонения. Восстановите настройки широты для вашей местности. Использование монтировки Монтировка позволяет передвигать трубу телескопа по осям высоты (вверх-вниз) и
 • Страница 34 из 41
  Найдите на карте широту своей местности. Для этого прекрасно подходят карты дорог. Посмотрите на верхнюю часть монтировки сбоку — там находится шкала от 0 до 90 градусов. Ослабьте фиксатор, слегка нажимая на рычаг против часовой стрелки. Снизу верхней части монтировки есть винт, который давит на
 • Страница 35 из 41
  Калибровка установочного круга оси прямого восхождения: чтобы установить круг оси прямого восхождения, следует сначала найти в поле зрения звезду с известными координатами. Подходящая звезда — Вега со звездной величиной 0.0 в созвездии Лиры. Из звездных карт мы знаем, что координата прямого
 • Страница 36 из 41
  зеркалом, поэтому при использовании только с камерой им требуется удлинение фокусного расстояния, особенно при фотографировании близко расположенных объектов. Камеру с линзой телескопа можно сфокусировать на дальнем объекте (звезде и т.п.), но для фокусировки близко расположенного объекта
 • Страница 37 из 41
  Перед установкой элементов питания очистите контакты элементов и контакты в корпусе прибора. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и -). Если прибор не используется длительное время, следует вынуть из него элементы питания. Оперативно вынимайте из прибора
 • Страница 38 из 41
  изделие имеет механические повреждения, царапины, сколы, трещины и повреждения оптики; изделие вышло из строя в результате ударов, сжатия, растяжения корпуса; изделие разбиралось или ремонтировалось лицом, не имеющим на то соответствующих полномочий. Гарантия не распространяется на комплектующие с
 • Страница 39 из 41
 • Страница 40 из 41
  Levenhuk optics cleaning tools The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics clean and durable, and to maintain its excellent quality. Prostředky na čištění optiky Levenhuk Řada čisticích prostředků Levenhuk pomůže zajistit čistotu, dlouhou životnost a vynikající kvalitu
 • Страница 41 из 41