Инструкция для LEVENHUK SkyMatic 127 GT MAK, SkyMatic 105 GT MAK Telescope, SkyMatic 135 GTA Telescope

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Levenhuk GoTo telescopes

SkyMatic 
SkyMatic 
SkyMatic 

User Manual
Návod k použití
Инструкция по эксплуатации
Посібник користувача

Radost zaostřit
Приближает с удовольствием
Наближує з радістю

135 GTA
105 GT MAK
127 GT MAK  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 65
  Levenhuk GoTo telescopes SkyMatic 135 GTA SkyMatic 105 GT MAK SkyMatic 127 GT MAK User Manual Návod k použití Инструкция по эксплуатации Посібник користувача Radost zaostřit Приближает с удовольствием Наближує з радістю
 • Страница 2 из 65
 • Страница 3 из 65
  1 SkyMatic 135 GTA SkyMatic 105 GT MAK Multi-function mount / Multifunkční montáž Многофункциональная монтировка Багатофункціональне кріплення SkyMatic 127 GT MAK AutoTracking mount / Samonaváděcí montáž / Монтировка с автоматическим трекингом / Багатофункціональне кріплення RJ-45 2 Switch/ Vypínač
 • Страница 4 из 65
  SynScan Firmware Loader SynScan Firmware Loader 1.0 Firmware File: 5 Browse Update HC. Version SynScan Firmware Loader SynScan Firmware Loader 1.0 Firmware File: Browse Update 7 6 8 RJ-11 connector Diagram připojení: Коннектор RJ-11 Схема з'єднань: 9 Rear view of the DB9 connector Zadní pohled na
 • Страница 5 из 65
  Levenhuk GoTo telescopes EN Congratulations! Congratulations on your purchase of a high-quality Levenhuk SkyMatic GoTo telescope! This series includes modern state of the art optical instruments that allow you to easily navigate across the celestial sphere and find exactly what you need in no time
 • Страница 6 из 65
  Assembling the telescope Spread the tripod legs apart to stand the tripod upright and attach the accessory tray. Adjust the height of the tripod as needed. Place the mount atop the tripod head and secure it in place with a clamping screw. Loosen the focuser thumbscrew and remove the plastic cap.
 • Страница 7 из 65
  Function keys Function keys are located at the top of the hand controller, directly below the display. ESC key may be used to cancel a command or to go up the menu tree. SETUP key may be used to quickly access the Setup menu. ENTER key may be used to confirm selections and commands. Direction keys
 • Страница 8 из 65
  Press ENTER to confirm your entry. Enter the current date in mm/dd/yyyy format with numeric keys. Press ENTER to confirm your entry. Enter the current local time in 24-hour format (2PM = 1400 hrs.). Press ENTER to confirm and move on to setting the daylight savings time. If you want to correct your
 • Страница 9 из 65
  The telescope will not turn to point at the first alignment star automatically, so you will have to do this manually, using the direction keys. You can increase the rotation rate of the servo motor by pressing the RATE key and scrolling through available options (0 is the slowest, 9 is the
 • Страница 10 из 65
  Center the currently observed object in the field of view (you can skip this step, if this is already done). Press and hold the ESC key for two seconds. The “Re-center” message and the name of the reference object will appear on the display. The object name will blink three times. If you are using
 • Страница 11 из 65
  M, NGC, IC keys By pressing M, NGC, IC keys you will open the corresponding catalogue of celestial objects. Input the number of the object you wish to observe with numeric keys. Press ENTER and you will see the coordinates of the object on the display. Use scroll keys to see the information on the
 • Страница 12 из 65
  LUNAR RATE activates the Lunar tracking rate. SOLAR RATE activates the Solar tracking rate. STOP TRACKING immediately stops the current tracking. SET SLEW LIMITS allows you to set up the rotation limits on your mount about its vertical axis. Setting these limits will prevent any impacts and
 • Страница 13 из 65
  Identifying the unknown object Your telescope can identify an object, at which it is currently pointing. 6 To do this, either press the ID key on the keypad or use scroll keys to choose the IDENTIFY command in the main menu and press ENTER. SynScan™ AZ will display a list of the nearby objects, as
 • Страница 14 из 65
  Your hand controller will beep to confirm that the connection has been established. Run the SynScanFirmwareLoader application on your PC. The “HC. Version” button in the application window will show you the current version of hardware, firmware and database of your hand controller. These numbers
 • Страница 15 из 65
  Specifications Power supply Motor type Resolution Slew rate 1A, 11 ~ 15V DC (tip positive) DC servo motors 1.8° 0.144 arcseconds or 9,024,000 steps/rev (AZ-80) 0 = 1.0x, 1 = 2.0x, 2 = 16x, 3 = 32x, 4 = 64x, 5 = 128x 6 = 400x, 7 = 500x, 8 = 600x, 9 = 800x sidereal, lunar, solar dual-axis tracking
 • Страница 16 из 65
  Get RA-Dec E 34AB, 12CE# Cancel Goto M # The finderscope has to be aligned Is Goto in Progress L 0# or 1# 0 = No, 1 = Yes. “0” is the ASCII zero character Is Alignment Complete J 0# or 1# 0 = No, 1 = Yes HC version V 22 Two bytes represent Version 2.2 Stop/Start Tracking Tx x = 0 (tracking off) x =
 • Страница 17 из 65
  1. Convert the angular position into a 24-bit number (see “Slow-Goto command”). 2. Send the following 8-byte command: a. Set Az position: 80, 4, 16, 4, PosHighByte, PosMedByte, PosLowByte, 0 b. Set Alt position: 80, 4, 17, 4, PosHighByte, PosMedByte, PosLowByte, 0 3. Hand controller returns “35”.
 • Страница 18 из 65
  including a description of any claimed defects. Parts or products for which replacement is made will become the property of Levenhuk. The customer will be responsible for all costs of transportation and insurance to and from Levenhuk or its authorized dealers and will be required to prepay such
 • Страница 19 из 65
  Teleskopy Levenhuk GoTo CZ Blahopřejeme! Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu Levenhuk SkyMatic GoTo! V této řadě jsou zastoupeny moderní optické přístroje, které vám umožňují snadno se zorientovat na nebeské sféře a doslova okamžitě najít přesně to, co hledáte. Snadno použitelné
 • Страница 20 из 65
  Sestavení teleskopu Nohy stativu roztáhněte tak, aby bylo stativ možno vzpřímeně postavit, a připevněte k němu přihrádku na příslušenství. Dle potřeby nastavte výšku stativu. Na hlavu stativu položte montáž a pomocí upínacího šroubu ji zajistěte na místě. Uvolněte křídlatý šroub na okulárovém
 • Страница 21 из 65
  Funkční klávesy Funkční klávesy se nacházejí v horní části ovladače, přímo pod displejem. Klávesu ESC můžete použít ke zrušení příkazu nebo k přechodu o úroveň výše v hierarchii nabídky. Klávesa SETUP slouží k rychlému přístupu do nabídky Setup (Nastavení). Klávesa ENTER slouží k potvrzení
 • Страница 22 из 65
  numerických kláves zvolte své časové pásmo (+ pro východ, — pro západ). Např. časové pásmo PST by se mělo zadat v následující podobě: -08:00. Svou volbu potvrďte stisknutím klávesy ENTER. Pomocí numerických kláves zadejte aktuální datum ve formátu mm/dd/rrrr. Svou volbu potvrďte stisknutím klávesy
 • Страница 23 из 65
  Na druhém řádku bude uvedena její přibližná poloha. Předpokládejme, že za hvězdu, podle níž se provádí ustavení, byl zvolen Arktur. Jeho hvězdná velikost je 0,0, poloha je 88,1° E a 24,1° podle osy rektascenze. Teleskop se nebude směrem k první hvězdě, podle níž se provádí ustavení, otáčet
 • Страница 24 из 65
  Zvýšení přesnosti pointace Kterákoli ze shora uvedených metod by měla zajistit dostatečnou přesnost pro vaše pozorování. Pokud však vyžadujete ještě vyšší přesnost, může pro vás být mimořádně užitečná funkce zvýšení přesnosti pointace (PAE), kterou SynScan™ AZ nabízí. Tuto funkci můžete použít v 85
 • Страница 25 из 65
  Stisknutí klávesy TOUR vás zavede na výpravu po noční obloze, na které se seznámíte s nejjasnějšími a nejkrásnějšími objekty hlubokého vesmíru. Seznamem vybraných hvězd můžete procházet pomocí navigačních kláves. Svou volbu potvrďte stisknutím klávesy ENTER. Zobrazí se souřadnice vybraného objektu.
 • Страница 26 из 65
  SORT BY dá pokyn ručnímu ovladači, aby sestavil seznam aktuálně viditelných hvězd, z nichž může uživatel provést manuální výběr. Seznam hvězd bude uspořádán podle abecedy nebo podle hvězdné velikosti. BACKLASH vám umožňuje pro každou rotační osu zadat hodnotu kompenzace mrtvého chodu. Aby bylo
 • Страница 27 из 65
  Výběr objektu z uživatelské databáze Otevřete uživatelskou databázi (viz pokyny výše). Zvolte možnost “Recall Object“ a stiskněte ENTER. Pomocí navigačních kláves vyberte objekt, který chcete pozorovat. Stisknutím klávesy ENTER zobrazíte souřadnice tohoto objektu. Dalším stisknutím tlačítka ENTER
 • Страница 28 из 65
  Způsob aktualizace vašeho ovladače SynScan™ AZ: 7 Svůj ruční ovladač připojte k počítači. Konektor RJ-11 by se měl zasunout do prostředního portu na SynScan™ AZ, zatímco konektor DB9 by se měl připojit k portu RS232 na počítači. Současně stiskněte a podržte klávesy 0 a 8, pak svůj ruční ovladač
 • Страница 29 из 65
  MAIN MENU (HLAVNÍ NABÍDKA) UTILITY FUNC. SETUP MODE TOUR (POMOCNÉ FUNKCE) (REŽIM NASTAVENÍ) (PROHLÍDKA) Date (Datum) Show Position Time (Čas) (Ukázat polohu) Observ. Site Show Information (Pozorovací stanoviště) (Ukázat informace Daylight Saving Alignment Time Version (Verze) (Nastavení letního
 • Страница 30 из 65
  Práh rozlišení 0,92 úhlové vteřiny 1,18 úhlové vteřiny 1,1 úhlové vteřiny Okulár 1.25'' SUPER10 & SUPER25 1.25'' SUPER10 & SUPER25 1.25'' SUPER10 & SUPER25 Hledáček 6x30 6x30 6x30 Typ montáže AZ 114 GT; AZ SynScan AZ 114 GT; AZ SynScan AZ 114 GT; AZ SynScan Stativ nerezová ocel; 630 mm – 1150 mm
 • Страница 31 из 65
  c. Pozitivní Alt sledování: 80, 3, 17, 6, TrackRateHighByte, TrackRateLowByte, 0, 0 d. Negativní Alt sledování: 80, 3, 17, 7, TrackRateHighByte, TrackRateLowByte, 0, 0 4. Odezva ručního ovladače je “35”. Odeslání příkazu pomalého navádění (slow-Goto) přes Rs232: 1. Úhlovou polohu konvertujte na
 • Страница 32 из 65
  Přístroj ukládejte na suchém, chladném místě, mimo dosah nebezpečných kyselin nebo jiných chemikálií, topných těles, otevřeného ohně a jiných zdrojů vysokých teplot. Pokud teleskop nepoužíváte, zakryjte jeho čelní stranu prachovým víčkem. Tím zabráníte usazování prachu na povrchu zrcadla nebo
 • Страница 33 из 65
  Телескопы Levenhuk с автонаведением RU Поздравляем! Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа с автонаведением Levenhuk SkyMatic GoTo! Телескопы этой линейки — это современные устройства, которые помогут вам легко отыскивать объекты (планеты, туманности, звездные скопления,
 • Страница 34 из 65
  Сборка телескопа с автонаведением Раздвиньте опоры штатива (треноги) до полного раскрытия и установите лоток для аксессуаров. Выдвиньте опоры штатива на нужную высоту. Установите основание вилки телескопа на штатив, вставьте и затяните стяжной винт в нижнюю часть основания вилки. Ослабьте
 • Страница 35 из 65
  Клавиши режима Клавиши режима расположены сверху, рядом с ЖК-дисплеем: Клавиша ESC используется для отмены команды или возврата на предыдущий уровень. Клавиша SETUP обеспечивает быстрый переход в меню настроек (Setup). Клавиша ENTER используется для выбора функций и пунктов меню, а также для
 • Страница 36 из 65
  При включении ручного управления экран показывает номер версии (Version Screen). Нажмите ENTER. Появится предупреждение о наблюдении Солнца только с правильным оборудованием. Если вы уже читали это сообщение, нажмите ESC, чтобы перейти к следующему шагу. Если ручное управление находится в режиме
 • Страница 37 из 65
  Направление Северо-восточное небо Восточное небо Юго-восточное небо Южное небо Юго-западное небо Западное небо Северо-западное небо Диапазон по азимуту 315°-45° 45°-135° 90°-180° 135°-225° 180°-270° 225°-315° 270°-360° После того как деление выбрано, ручное управление вычислит и составит список
 • Страница 38 из 65
  Когда он остановится, отрегулируйте его с помощью клавиш направления так, чтобы звезда была центрирована в перекрестье искателя. Отцентрируйте объект в поле зрения окуляра, и нажмите ENTER. Если обе звезды правильно выровнены, на дисплее появится сообщение "Alignment Successful" («Выравнивание
 • Страница 39 из 65
  Каталог объектов Телескоп с автонаведением поставляется с обширной базой, содержащей координаты более 42 900 объектов, а также информацию о них. Данная база включает в себя следующие каталоги: Солнечная система — остальные 7 планет нашей Солнечной системы и Луна. Именованные звезды — список 212
 • Страница 40 из 65
  Служебные функции Служебные функции — это полезные средства для прямого управления телескопом. SHOW POSITION («Показать положение») — выводит координаты небесной точки, на которую в данный момент нацелен телескоп. SHOW INFORMATION («Показать информацию») — в этом подменю можно проверить местное
 • Страница 41 из 65
  Использование пользовательской базы данных Телескоп с автонаведением позволяет сохранить до 25 объектов в пользовательскую базу данных. 5 Запись объекта в базу С помощью клавиш прокрутки выберите Object Catalog («Каталог объектов») в главном меню. Нажмите ENTER. Выберите в списке опцию Select User
 • Страница 42 из 65
  Идентификация неизвестного объекта SynScan™ AZ умеет идентифицировать неизвестный объект, на который в данный момент нацелен телескоп. 6 Для идентификации объекта нажмите клавишу ID или с помощью клавиш прокрутки выберите IDENTIFY («Идентифицировать») в главном меню, затем нажмите ENTER. Ручное
 • Страница 43 из 65
  Запустите приложение SynScanFirmwareLoader на компьютере. Кнопка HC. Version показывает номер версии оборудования, прошивки и базы данных ручного управления. Эти данные только для вашего сведения, для обновления они не потребуются. Нажмите Browse и выберите в папке SynScan файл SynScanVXXXXAZ.ssf.
 • Страница 44 из 65
  Спецификация Источник питания Тип привода Разрешение Скорость поворота Скорость трекинга Режим трекинга Метод выравнивания Точность наведения База данных Диаграмма подключения: от 11 до 15 V DC 1Amp (положит.) cервоприводы переменного тока 0.8923 угл.сек. или 1,452,425 шагов/об (AZ-80) 0 = 1.0X, 1
 • Страница 45 из 65
  Goto RА-Dec (Переход на R34B, 12CE пр.восх./скл.) # Труба искателя должна быть выровнена. Если команда конфликтует с границами поворота, никакого действия не будет выполнено Get Azm-Alt (Получить альт-аз.) Z 12AB, 4000# возвращается 10 символов, 12AB=азимут, запятая, 4000=Alt, # Get RA-Dec
 • Страница 46 из 65
  Отсылка команды slow-Goto (медленный переход) в ручное управление через RS232: 1. Преобразуйте угловое положение в 24-битное число. Например: если желаемое положение 220°, то POSITION_24BIT = (220/360)*224 = 10,252,743. 2. Разделите POSITION_24BIT на три байта: POSITION_24BIT = PosHighByte * 65536
 • Страница 47 из 65
  Когда прибор не используется, всегда надевайте на него пылезащитную крышку. Это защищает поверхность линз и зеркал от попадания пыли. Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью. Международная гарантия Продавец гарантирует соответствие качества
 • Страница 48 из 65
  Телескопи Levenhuk GoTo UA Вітаємо! Вітаємо з покупкою високоякісного телескопа Levenhuk SkyMatic GoTo! Ця лінійка включає надсучасні оптичні інструменти, що дозволяють легко переміщатися небесною сферою та знаходити точно те, що потрібно, майже не витрачаючи часу! Легкі у використанні елементи
 • Страница 49 из 65
  Збірка телескопа Розставте ніжки триноги до повного розкриття та встановіть лоток для аксесуарів. Встановіть потрібну висоту триноги. Розмістіть пристрій поверху головки триноги і закріпіть її за допомогою зажимного гвинта. Послабте гвинт з рифленою головкою фокусувача та зніміть пластикову кришку.
 • Страница 50 из 65
  Функціональні клавіші Функціональні клавіші розташовані зверху ручного управління, одразу нижче дисплея. Клавішу ESC можна використовувати для відміни команди або переходу вверх по дереву меню. Клавішу SETUP можна використовувати для швидкого доступу до меню Setup (Налаштування). Клавішу ENTER
 • Страница 51 из 65
  Введіть довготу і широту вашого поточного розташування (у вказаному порядку) за допомогою цифрових клавіш. Використовуйте клавіші прокрутки для прокрутки по основним напрямкам: W — на захід, E — на схід, N — на північ і S — на південь. Використовуючи клавіші вліво і вправо, можна прокручувати
 • Страница 52 из 65
  Напрямок Північний схід Схід Південний схід Південь Південно-південний схід Захід Північний захід Градусний діапазон по азимуту 315°-45° 45°-135° 90°-180° 135°-225° 180°-270° 225°-315° 270°-360° Після вибору основного напрямку ручне управління створює перелік зірок щонайменше зоряної величини 1,5,
 • Страница 53 из 65
  Натисніть ENTER (Ввід) для підтвердження. Якщо вирівнювання проведено належним чином, з'явиться повідомлення «Alignment Successful» (Вирівнювання успішне). Якщо щось пішло неправильно, з'явиться повідомлення «Alignment Failed» (Вирівнювання невдале), і процес прийдеться повторити. Для найкращих
 • Страница 54 из 65
  NGC (New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars — Новий загальний каталог туманностей та скупчень зірок), що включає 7840 найяскравіших об'єктів дальнього космосу. IC, що включає 5386 зірок та об'єктів дальнього космосу. Месьє, що включає 110 об'єктів, які додав Ш. Мессьє. Колдвел, що
 • Страница 55 из 65
  Меню Setup (Налаштування) Це меню дозволяє змінити поточні налаштування положення телескопа, дати, часу і вирівнювання. Для доступу до меню налаштування натисніть клавішу SETUP (Налаштування) або прокрутіть меню до розділу SETUP (Налаштування). Ось перелік усіх функцій, доступних в меню Setup
 • Страница 56 из 65
  Телескоп може зберігати координати у двох форматах: R.A./Dec. (Пряме піднесення/Схилення) та Alt/Az (Висота/Азимут). Натисніть 1, щоб вибрати формат R.A./Dec. (Пряме піднесення/Схилення), або 2 для формату Alt/Az (Висота/Азимут). SynScan™ AZ типово показує координати поточного об'єкта спостереження
 • Страница 57 из 65
  З'єднання з комп'ютером Вашим телескопом також можна управляти за допомогою програмного забезпечення. Для цього достатньо лише увімкнути його у комп'ютер. До початку такої роботи переконайтеся, що телескоп належно вирівняний. Вмикати телескоп в комп'ютер можна лише після перевірки вирівнювання.
 • Страница 58 из 65
  Після закінчення оновлення на екрані з'явиться повідомлення «Update complete» (Оновлення завершено). Цей процес займає біля 30 секунд, хоча, якщо використовувати адаптер USBRS232, цей процес може зайняти довше. Вітаємо з успішним оновленням прошивки SynScan™! Натисніть «Browse» (Переглянути) і
 • Страница 59 из 65
  Характеристики Живлення Тип мотору Роздільна здатність Швидкість повороту Швидкість стеження Режим стеження Метод вирівнювання Точність наведення База даних Схема з'єднань: 1 А, 11~15 В постійного струму (позит.) cервомотори постійного струму 1,8° 0,144 кутових секунд або 9 024 000 кроків/об.
 • Страница 60 из 65
  Get Az-Alt (Отримати азимут-висоту) Z 12AB, 4000# Повертає десять символів. 12AB = координати азимуту, кома, 4000 Get RA-Dec (Отримати пряме піднесення/схилення E 34AB, 12CE# Потрібно вирівняти видошукач Cancel Goto (Відмінити перехід) M # Is Goto in Progress (Перехід в процесі) L 0# or 1# 0 = Ні,
 • Страница 61 из 65
  Надсилання команди Goto (Перейти) в повільному режимі через RS232: 1. Перетворити кутове положення в 24-бітне число. Напр., якщо бажане кутове положення — 220°, то POSITION_24BIT = (220/360)*224 = 10 252 743. 2. Розділіть POSITION_24BIT на три байти, щоб POSITION_24BIT = PosHighByte * 65536 +
 • Страница 62 из 65
  Заміняйте кришку від пилу на передньому кінці телескопа, коли він не використовується. Це не дасть пилу осідати на поверхні дзеркал або лінз. Негайно звертайтеся по медичну допомогу при ковтанні маленьких частин або батареї. Міжнародна гарантія Надається пожиттєва гарантія на відсутність дефектів
 • Страница 63 из 65
 • Страница 64 из 65
  Levenhuk T NG series Telescope Eyepiece Digital Cameras May be used with any type of telescopes Okulárové digitální kamery pro teleskopy řady Levenhuk T NG Vhodné pro práci se všemi typy teleskopů Цифровые камеры-окуляры для телескопов Levenhuk серия T NG Подходят для работы со всеми видами
 • Страница 65 из 65