Инструкция для LEVENHUK Strike 1000 PRO Telescope, Strike 950 PRO Telescope, Strike 900 PRO Telescope

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Levenhuk Strike PRO Telescopes

Radost zaostřit

Mit Vergnügen näher dran!

Radość przybliżania

Приближает с удовольствием

Наближує з радістю

Levenhuk Strike 900 PRO 

Levenhuk Strike 950 PRO

Levenhuk Strike 1000 PRO

User Manual

Návod k použití

Bedienungsanleitung

Instrukcja obsługi

Инструкция по эксплуатации

Посібник користувача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 61
  Levenhuk Strike PRO Telescopes User Manual Návod k použití Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Посібник користувача Radost zaostřit Mit Vergnügen näher dran! Radość przybliżania Приближает с удовольствием Наближує з радістю Levenhuk Strike 900 PRO Levenhuk Strike 950
 • Страница 2 из 61
 • Страница 3 из 61
  Levenhuk Strike 900 PRO EN 13 A B CD 12 E 11 10 8 4 7 2 9 1 H 6 G 3 5 b a c F A Piggyback bracket B Finderscope C Finderscope bracket D Adjustment screws E Eyepiece F Diagonal mirror G Focuser tube H Focusing knob 1 Dec. slow-motion control 2 Latitude adjustment T-bolt 3 Azimuth adjustment knob 4
 • Страница 4 из 61
  RU 13 A B CD 12 E 11 10 8 4 7 2 9 1 H 6 G F 3 5 b a c A Платформа для фотокамеры B Искатель C Крепление искателя D Юстировочные винты E Окуляр F Диагональное зеркало G Фокусировочный узел H Ручка фокусировки 1 Ручка управления тонкими движениями по оси склонения 2 Регулировочный винт полярной оси
 • Страница 5 из 61
  Levenhuk Strike 950 PRO / 1000 PRO EN A 9 B 1 C 8 7 4 2 6 3 5 A Eyepiece B Diagonal mirror C Focusing knob 1 R.A. axis scale 2 R.A. slow-motion control 3 Latitude adjustment T-bolt 4 Azimuth adjustment knob 5 Counterweight 6 Counterweight lock screw 7 Counterweight rod 8 Dec. lock knob 9 Dec. axis
 • Страница 6 из 61
  RU A 9 B 1 C 8 7 4 2 6 3 5 b A Окуляр B Диагональное зеркало C Ручка фокусировки 1 Координатный круг прямого восхождения 2 Ручка управления тонкими движениями по оси склонения 3 Фиксатор широты места наблюдения 4 Фиксатор азимута 5 Противовес 6 Винт фиксации противовеса 7 Ось противовеса 8 Фиксатор
 • Страница 7 из 61
  1 2 3 4 3 5
 • Страница 8 из 61
  5 3 1 EN 4 3 СZ DE 2 PL RU UA 2 1 EN СZ DE PL RU 6 3 5 3 EN СZ DE PL RU UA Azimuth adjustment knob Šroub nastavení azimutu Azimut-Stellknopf Pokrętło regulacji w poziomie Винт регулировки азимута Гвинт налаштування азимута 4 EN СZ DE PL RU UA Scope Hledáček Visier Szukacz Искатель Шукач 6 UA 5 EN
 • Страница 9 из 61
  5 1 4 7 2 6 3 1 EN СZ DE PL RU UA 2 EN СZ DE PL RU UA 3 EN СZ DE PL RU UA 4 EN СZ DE PL RU UA R.A. adjustment Nastavení rektascenze Rektaszensionseinstellung Regulacja w osi rektascensji Фиксатор прямого восхождения Налаштування прямого сходження 5 Altitude adjustment (up-down) Nastavení elevace
 • Страница 10 из 61
  9 1 1 6 EN СZ DE PL RU UA 2 2 EN СZ DE 4 3 PL RU UA 3 5 EN СZ DE PL 11 RU UA Big Dipper Velká medvědice Großer Wagen Wielka Niedźwiedzica Большая Медведица Велика Ведмедиця 4 Little Dipper Malý medvěd Kleiner Wagen Mała Niedźwiedzica Малая Медведица Мала Ведмедиця 5 Polaris Polárka Polarstern
 • Страница 11 из 61
  1 12 10 6 8 13 3 2 5 9 4 11 13 7 1 EN СZ DE PL RU UA 6 EN СZ DE PL RU UA 9 EN СZ DE PL RU UA 12 EN СZ DE PL RU UA 2 Zenith Zenit Zenit Zenit Зенит Зеніт EN СZ DE PL RU UA Right Ascension 7 Rektascenze Rektaszension Rektascensja Прямое восхождение Пряме піднесення EN СZ DE PL RU UA Meridian line
 • Страница 12 из 61
  Levenhuk Strike PRO Telescopes EN Congratulations on your purchase of a high-quality Levenhuk telescope! These instructions will help you set up, properly use, and care for your telescope. Please read them thoroughly before getting started. CAUTION! Never look directly at the Sun – even for an
 • Страница 13 из 61
  Eyepiece assembly • • • • Unthread the thumbscrews on the focuser tube. Insert the diagonal mirror into the focuser tube and secure it by retightening the thumbscrews. Unthread the thumbscrews on the diagonal mirror. Insert the desired eyepiece into the diagonal mirror and secure it by retightening
 • Страница 14 из 61
  Operating the mount The mount has controls for both conventional altitude (up-down) and azimuth (left-right) directions of motion. These two adjustments are suggested for large direction changes and for terrestrial viewing. To adjust azimuth, loosen the big knob under the mount base and rotate the
 • Страница 15 из 61
  low you to locate celestial objects whose celestial coordinates have been determined from star charts. The telescope’s R.A. setting circle is scaled in hours, from 1 to 24, with small lines in between representing 10 minute increments. The upper set of numbers applies to observations in the
 • Страница 16 из 61
  Specifications Levenhuk Strike 900 PRO Optical design Levenhuk Strike 950 PRO Levenhuk Strike 1000 PRO achromatic refractor Maksutov-Cassegrain Maksutov-Cassegrain Aperture 90 mm 90 mm 102 mm Focal length 900 mm; f/10 1250 mm; f/13.9 1300 mm; f/12.8 Highest practical power 180x 180x 200x Limiting
 • Страница 17 из 61
  Levenhuk Limited Warranty All Levenhuk telescopes, microscopes, binoculars and other optical products, except for accessories, carry a lifetime warranty against defects in materials and workmanship. All Levenhuk accessories are warranted to be free of defects in materials and workmanship for six
 • Страница 18 из 61
  2. Stellarium. This is a 3D planetarium that allows you to plan your observations and explore the night sky several years in the future. The database of this software contains over 600,000 stars, planets of the Solar System, the Moon, comets and asteroids, galaxies, nebulae and star clusters. All
 • Страница 19 из 61
  CZ Teleskopy Levenhuk Strike PRO Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk! Tento návod vám ukáže, jak teleskop sestavit, správně používat a pečovat o něj. Proto si jej nejprve důkladně pročtěte. VÝSTRAHA! Nikdy – ani na okamžik - se přes teleskop nebo pointační
 • Страница 20 из 61
  Použití projekčního hledáčku typu Red Dot Projekční hledáček typu Red Dot je pointační nástroj s nulovým zvětšením, který využívá stínítko k projekci malého červeného bodu na noční oblohu. Projekční hledáček je vybaven regulací jasu a šrouby pro nastavení azimutu a elevace. Hledáček je napájen
 • Страница 21 из 61
  Zaostření Pomalu otáčejte knoflíkem ostření na jednu nebo druhou stranu, dokud není obraz v okuláru ostrý. V důsledku drobného kolísání způsobeného změnami teploty, průhybem atd. je obraz obvykle po nějaké době potřeba doostřit. Doostření je téměř vždy potřeba provést při výměně okuláru, přidání
 • Страница 22 из 61
  Problémem pro řadu začátečníků je pochopit, že polárně ustavená paralaktická montáž funguje jako azimutální montáž, která byla ustavena na nebeský pól. Klín naklání montáž v úhlu odpovídajícím zeměpisné šířce pozorovatele, a ta se tedy otáčí kolem roviny rovnoběžné s nebeským (a zemským) rovníkem.
 • Страница 23 из 61
  Bezpečnostní pokyny týkající se baterií • • • • • • • • • • • Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. Před
 • Страница 24 из 61
  příslušenství, a to vždy od data zakoupení v maloobchodní prodejně. Společnost Levenhuk si vyhrazuje právo provádět bez předchozího upozornění úpravy jakéhokoliv výrobku, případně zastavit jeho výrobu. Záruka mimo území USA nebo Kanady platí pouze pro zákazníky, kteří provedli nákup u
 • Страница 25 из 61
  Dříve nebo později si prohlédnete vše, co lze pomocí standardní soupravy spatřit, a rozhodnete se, že je čas ponořit se hlouběji do vesmíru. Na této cestě vás doprovodí další příslušenství z naší nabídky! Do soupravy jsme zařadili: • okulár 6,3 mm, skvělý univerzální okulár, jehož pomocí dosáhnete
 • Страница 26 из 61
  Levenhuk Strike PRO-Teleskope DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen Teleskops von Levenhuk! Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege Ihres Teleskops. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. VORSICHT! Schauen Sie
 • Страница 27 из 61
  Montage des Okulars • • • • Schrauben Sie die Rändelschrauben am Okularauszug ab. Setzen Sie den Diagonalspiegel in den Okularauszug ein und fixieren Sie ihn durch Wiederanziehen der Rändelschrauben. Schrauben Sie die Rändelschrauben am Diagonalspiegel ab. Setzen Sie das gewünschte Okular in den
 • Страница 28 из 61
  • • Gewähren Sie dem Teleskop ein wenig Spiel und ermitteln Sie, in welche Richtung es sich zu drehen versucht. Lösen Sie die Rohrschellen des Teleskops und schieben Sie den Teleskoptubus in den Schellen vor oder zurück, bis er ausgewuchtet ist. Wenn das Teleskop bei horizontaler Ausgangsposition
 • Страница 29 из 61
  je nach Lage des Himmelspols relativ zum Polarstern. Verwenden Sie nur die Rektaszensions-Feinabstimmung, um das Zielobjekt in der Mitte des Sichtfeldes zu halten. Nachdem das Teleskop am Himmelspol ausgerichtet ist, sollten während der laufenden Observation Azimut und Höhenwinkel der Montierung
 • Страница 30 из 61
  Ein weiteres Problem ist, dass sich der optische Tubus oft so dreht, dass das Okular, das Sucherrohr und die Fokussierräder an wenig bequemen Positionen zu liegen kommen. Das Okular lässt sich durch Drehen des Diagonalspiegels anpassen. Die Positionen des Sucherrohrs und der Fokussierräder können
 • Страница 31 из 61
  • • Instrumente nach Verwendung ausschalten. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren, um Verschlucken, Ersticken und Vergiftungen zu vermeiden. Pflege und Wartung • • • • • • • • Richten Sie das Instrument ohne Spezialfilter unter keinen Umständen direkt auf die Sonne, andere helle
 • Страница 32 из 61
  Händler oder Distributor, wenn Sie Garantieservice benötigen. Bei Problemen mit der Garantie, oder wenn Sie Unterstützung bei der Verwendung Ihres Produkts benötigen, wenden Sie sich an die lokale Levenhuk-Niederlassung: Levenhuk weltweit: USA: www.levenhuk.com Kanada: www.levenhuk.ca Tschechische
 • Страница 33 из 61
  Es ist uns ein Anliegen, dafür zu sorgen, dass Ihr Teleskop bei Transport und Lagerung gut geschützt ist. Daher ist im Lieferumfang eine Teleskoptasche enthalten: Levenhuk Zongo 80 (Strike 900 PRO) bzw. Levenhuk Zongo 60 (Strike 950 PRO, Strike 1000 PRO) Die Tasche besteht aus einem
 • Страница 34 из 61
  Teleskopy Levenhuk Strike PRO PL Gratulujemy zakupu wysokiej jakości teleskopu firmy Levenhuk! Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie pomocy w konfiguracji, prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji teleskopu. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się z poniższą treścią. OSTROŻNIE! Nigdy,
 • Страница 35 из 61
  Montaż okularu • • • • Odkręcić śruby radełkowane na tubusie ogniskującym. Umieścić ukośne lustro w tubusie ogniskującym i zabezpieczyć je, dokręcając śruby radełkowane. Odkręcić śruby radełkowane na lustrze ukośnym. Zamocować do lustra ukośnego odpowiedni okular i zabezpieczyć go, dokręcając śruby
 • Страница 36 из 61
  • Jeżeli zwolniony teleskop pozostaje w pozycji początkowej i nie obraca się, dokręcić pierścienie oraz pokrętło blokujące w osi deklinacji. Przywrócić ustawienia osi w pionie zgodne z bieżącą szerokością geograficzną. Obsługa montażu Montaż posiada system regulacji dla pionowej, konwencjonalnej
 • Страница 37 из 61
  mie i szerokości geograficznej montażu ani zmieniać położenia statywu. Do utrzymywania obiektu w polu widzenia wystarczy regulacja względem osi rektascensji i deklinacji. Osoby przebywające na półkuli południowej muszą ustawić montaż na południowy biegun niebieski, wykorzystując do jego
 • Страница 38 из 61
  celownicy i pokręteł ustawiania ostrości nie jest wygodne. Okular można regulować poprzez obracanie lustra ukośnego. Jednak aby wyregulować ustawienie celownicy i pokręteł ustawiania ostrości, należy poluzować pierścienie utrzymujące tubus teleskopu i delikatnie je obrócić. Czynność tę należy
 • Страница 39 из 61
  Konserwacja i pielęgnacja • • • • • • • • Pod żadnym pozorem nie wolno kierować urządzenia bezpośrednio na słońce, światło laserowe lub inne źródło jasnego światła bez stosowania specjalnego filtra, ponieważ może to spowodować TRWAŁE USZKODZENIE SIATKÓWKI lub doprowadzić do ŚLEPOTY. Zachowaj
 • Страница 40 из 61
  autoryzowanego sprzedawcy Levenhuk w danym kraju lub od dystrybutora międzynarodowego. W kwestiach związanych z obsługą gwarancyjną należy kontaktować się z powyższymi podmiotami. W przypadku wątpliwości związanych z gwarancją lub korzystaniem z produktu, proszę skontaktować się z lokalnym
 • Страница 41 из 61
  Chcieliśmy również zadbać o odpowiednią ochronę teleskopu podczas przenoszenia i przechowywania. Dlatego do teleskopów dołączyliśmy następujące futerały: Levenhuk Zongo 80 (Strike 900 PRO) i Levenhuk Zongo 60 (Strike 950 PRO, Strike 1000 PRO). Ten futerał jest wykonany z wytrzymałego, wodoodpornego
 • Страница 42 из 61
  Телескопы Levenhuk Strike 950 PRO RU Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа Levenhuk! Данная инструкция поможет вам разобраться с настройкой телескопа, а также с правилами его надлежащего использования и обслуживания. Настоятельно рекомендуем полностью прочесть инструкцию
 • Страница 43 из 61
  • и затяните винт фиксации. Вставьте искатель в крепление, продвинув его так, чтобы уплотнительное кольцо зафиксировало искатель в креплении. 4 Установка окуляра • • • • Ослабьте винты фиксации на тубусе фокусера. Вставьте диагональное зеркало в тубус фокусера и затяните винты фиксации, чтобы
 • Страница 44 из 61
  • • Медленно отпустите телескоп и определите, в каком направлении он поворачивается. Ослабьте кольца трубы и продвиньте трубу вперед или назад так, чтобы она пришла в равновесие. Когда телескоп больше не поворачивается из исходного положения (труба параллельна земле), затяните кольца трубы и
 • Страница 45 из 61
  В Южном полушарии следует выровнять монтировку на Южный небесный полюс, определив его положение по карте звездного неба, т.к. рядом с Южным небесным полюсом нет удобной яркой звезды. Ближайшая к нему звезда — слабая Сигма Октанта звездной величины 5,5, расположенная на расстоянии примерно в один
 • Страница 46 из 61
  фокусировки, ослабьте кольца трубы и слегка поверните в них трубу. Это имеет смысл делать, если вы собираетесь долго наблюдать выбранную область неба, но не стоит этого делать всякий раз, когда вы быстро переходите от одной области к другой. Наконец, чтобы сеанс наблюдения был комфортным, следует
 • Страница 47 из 61
  • • • • Никогда не закорачивайте полюса элементов питания – это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Выключайте прибор после использования. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы
 • Страница 48 из 61
  Представительства компании Levenhuk: США: www.levenhuk.com Канада: www.levenhuk.ca Чехия: www.levenhuk.cz Нидерланды: www.levenhuk.nl Польша: www.levenhukoptics.pl Россия: www.levenhuk.ru Украина: www.levenhuk.ua Европа: www.levenhuk.eu Дата продажи ______________________________________ Подпись
 • Страница 49 из 61
  Каждый любитель астрономии знает, что телескоп полностью раскрывает все свои возможности лишь вдали от городской засветки, под темным звездным небом. Мы позаботились о том, чтобы при транспортировке ваш телескоп был надежно защищен — модель комплектуется специальной сумкой для переноски и хранения
 • Страница 50 из 61
  Телескопи Levenhuk Strike 950 PRO UА Вітаємо з покупкою високоякісного телескопа Levenhuk! Ці інструкції допоможуть вам налаштувати, належно використовувати та піклуватися про свій телескоп. Будь ласка, старанно їх прочитайте до початку роботи. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не дивіться прямо на Сонце –
 • Страница 51 из 61
  Вузол окуляра • • • • Відкрутіть гвинти на трубі фокусувача. Вставте діагональне дзеркало в трубу фокусувача та зафіксуйте його, повторно затягнувши гвинти. Відкрутіть гвинти на діагональному дзеркалі. Вставте бажаний окуляр в діагональне дзеркало та зафіксуйте його, повторно затягнувши гвинти. 5
 • Страница 52 из 61
  • кілець телескопа та переміщайте трубу телескопа вперед або назад між кільцями до повного збалансування. Як тільки телескоп перестає повертатися з паралельного початкового положення, повторно затягніть кільця труби та ручку блокування схилення. Змініть вісь висоти на місцеву висоту. Робота з
 • Страница 53 из 61
  5,5. Сигма Октанти, яка усього на один градус в стороні. Дві групи вказівників, які допомагають найти Південний небесний полюс: α і β Хреста (в Південному Хресті) та вказівник, що знаходиться під прямим кутом до лінії, що з’єднує α і β Центавра. Відстеження небесних об’єктів Під час спостереження в
 • Страница 54 из 61
  Врешті, є кілька речей, які потрібно обдумати, щоб забезпечити вам комфорт під час сесії перегляду. Спочатку, налаштування висоти кріплення від землі за допомогою ніжок триноги. Потрібно враховувати висоту, на якій хочете, щоб був ваш окуляр, і, якщо можливо, запланувати сидіння на зручному кріслі
 • Страница 55 из 61
  Догляд і підтримка • • • • • • • • Ніколи, ні за яких обставин не дивіться через цей пристрій без спеціального фільтра прямо на Сонце або в його напрямку, на інше яскраве джерело світла чи на лазер, бо це може спричинити НЕЗВОРОТНЄ ПОШКОДЖЕННЯ СІТКІВКИ і може призвести до СЛІПОТИ. Вживайте
 • Страница 56 из 61
  Гарантійне зобов’язання припиняється на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України. Якщо у вас з’явилися проблеми або вам потрібна допомога щодо використання виробу, сконтактуйтеся з місцевим відділенням Levenhuk: Світові відділення Levenhuk: США: www.levenhuk.com Канада:
 • Страница 57 из 61
  Ми також хотіли захистити ваш телескоп при переміщенні чи збереженні. Тому до комплекту ми додали чохол для телескопа: Levenhuk Zongo 80 (Strike 900 PRO) або Levenhuk Zongo 60 (Strike 950 PRO, Strike 1000 PRO) Чохол зроблений з міцного водостійкого матеріалу, а внутрішня оббивка захищає телескоп
 • Страница 58 из 61
 • Страница 59 из 61
 • Страница 60 из 61
  Levenhuk optics cleaning tools The Levenhuk series of cleaning tools is all you need to keep your optics clean and durable and to maintain its excellent quality. Narzedzia do czyszczenia optyki Levenhuk Rada cisticich prostredku Levenhuk pomuze zajistit cistotu, dlouhou zivotnost a vynikajici
 • Страница 61 из 61