Инструкция для LEVENHUK Strike 80 NG Telescope, Strike 60 NG Telescope, Strike 50 NG Telescope

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

1

Levenhuk Strike 50 NG
Levenhuk Strike 60 NG
Levenhuk Strike 80 NG 

User Manual
Návod k použití
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Инструкция по эксплуатации
Посібник користувача

Levenhuk Strike NG Telescopes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 28
  Levenhuk Strike NG Telescopes Levenhuk Strike 50 NG Levenhuk Strike 60 NG Levenhuk Strike 80 NG User Manual Návod k použití Bedienungsanleitung Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Посібник користувача 1
 • Страница 2 из 28
  1 3 2 4 6 14 12 13 5 7 15 10 16 9 8 Levenhuk Strike 50 NG / 60 NG / 80 NG 1. Optical tube 2. Sun shade 3. Finder 4. Eyepiece 5. Diagonal mirror 6. Adjustment rod 7. Tripod 8. Adjustable rubber leg 9. Tripod lock knob 10. Accessories tray (80 NG) 11. Azimuth lock knob 12. Alt-azimuth mount 13.
 • Страница 3 из 28
  Levenhuk Strike NG Telescopes EN EN Congratulations on your purchase of a high-quality Levenhuk telescope! These instructions will help you set up, properly use, and care for your telescope. Please read them thoroughly before getting started. CAUTION! Never look directly at the Sun — even for an
 • Страница 4 из 28
  Focusing tube Turn focusing knobs toward the telescope until it will not go further. Then focus the image by turning focusing knobs toward your body, slowly, until the image is clear. Note: you must have an eyepiece and diagonal mirror inserted in order to view image. Diagonal mirror Insert the
 • Страница 5 из 28
  Batteries safety instructions • Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. • Always replace the whole set of batteries at one time; taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types. • Clean the battery contacts and also those of
 • Страница 6 из 28
  from state to state or province to province. Levenhuk reserves the right to modify or discontinue any product without prior notice. NOTE: This warranty is valid to USA and Canadian customers who have purchased this product from an authorized Levenhuk dealer in the USA or Canada. Warranty outside
 • Страница 7 из 28
  Teleskopy Levenhuk Strike NG EN CZ Blahopřejeme vám k nákupu vysoce kvalitního teleskopu značky Levenhuk! Tento návod vám ukáže, jak teleskop sestavit, správně používat a pečovat o něj. Proto si jej nejprve důkladně pročtěte. VÝSTRAHA! Nikdy — ani na okamžik — se přes teleskop nebo pointační
 • Страница 8 из 28
  Poznámka: na tubus nasaďte okulár a diagonální zrcátko, jinak se obraz v teleskopu neobjeví. Diagonální zrcátko Vložte hranol do zaostřovací hlavice. Okulár Po vložení diagonálního zrcátko nasaďte okulár (20 mm). Čím nižší je číslo na okuláru, tím vyšší je jeho zvětšení. S rostoucím zvětšením se
 • Страница 9 из 28
  Bezpečnostní pokyny týkající se baterií • Vždy nakupujte baterie správné velikosti a typu, které jsou nejvhodnější pro zamýšlený účel. • Při výměně vždy nahrazujte celou sadu baterií a dbejte na to, abyste nemíchali staré a nové baterie, případně baterie různých typů. • Před instalací baterií
 • Страница 10 из 28
  žádné všeobecné, speciální, přímé, nepřímé či následné škody, jež mohou vyplynout z porušení jakékoliv záruky, případně nastat v důsledku užívání nebo nemožnosti použití jakéhokoliv výrobku značky Levenhuk. Veškeré mlčky předpokládané záruky, jež nelze vyloučit, budou časově omezeny na období dvou
 • Страница 11 из 28
  Levenhuk Strike NG Teleskops EN DE Herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines hochwertigen Teleskops von Levenhuk! Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme, Bedienung und Pflege Ihres Teleskops. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch. VORSICHT! Schauen Sie
 • Страница 12 из 28
  Fokussiertubus Drehen Sie den Fokussierhebel von sich weg, bis der Fokussiertubus ganz eingefahren ist. Stellen Sie anschließend das Bild scharf, indem Sie den Fokussierhebel langsam zu sich drehen, bis das Bild scharf wird. Hinweis: Sie müssen ein Okular und ein Diagonalspiegel einsetzen, um ein
 • Страница 13 из 28
  Sicherheitshinweise zum Umgang mit Batterien • Immer die richtige, für den beabsichtigten Einsatz am besten geeignete Batteriegröße und -art erwerben. • Stets alle Batterien gleichzeitig ersetzen. Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedenen Typs nicht mischen. • Batteriekontakte und
 • Страница 14 из 28
  Garantien oder Zusicherungen einschließlich Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Die einzige Verpflichtung von Levenhuk im Rahmen dieser Herstellergarantie ist die Reparatur oder der Austausch von Produkten, die unter die Garantie fallen, gemäß den vorstehend
 • Страница 15 из 28
  Teleskopy Strike NG EN PL Gratulujemy zakupu wysokiej jakości teleskopu firmy Levenhuk! Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie pomocy w konfiguracji, prawidłowym użytkowaniu i pielęgnacji teleskopu. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie zapoznaj się z poniższą treścią. OSTROŻNIE! Nigdy, nawet
 • Страница 16 из 28
  Tubus ogniskującyus Obróć całkowicie pokrętła regulacji ostrości – w kierunku teleskopu. Następnie ustaw ostrość obrazu, obracając powoli pokrętła regulacji ostrości do siebie do momentu uzyskania wyraźnego obrazu. Uwaga: do wyświetlenia obrazu niezbędne są okular oraz złączka diagonalna. Lustro
 • Страница 17 из 28
  Instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bateriami • Należy używać baterii odpowiedniego typu i w odpowiednim rozmiarze. • Należy wymieniać wszystkie baterie jednocześnie; nie należy łączyć starych i nowych baterii ani baterii różnych typów. • Przed włożeniem baterii należy wyczyścić
 • Страница 18 из 28
  ogólne lub specjalne, pośrednie, bezpośrednie lub wynikowe powstałe wskutek naruszenia warunków jakiejkolwiek umowy gwarancyjnej bądź z użycia lub niemożliwości użycia jakiegokolwiek produktu Levenhuk. Wszelkie dorozumiane gwarancje, w przypadku których firma Levenhuk nie może zrzec się
 • Страница 19 из 28
  Телескопы Levenhuk Strike NG EN RU Поздравляем вас с приобретением высококачественного телескопа Levenhuk! Данная инструкция поможет вам разобраться с настройкой телескопа, а также с правилами его надлежащего использования и обслуживания. Настоятельно рекомендуем полностью прочесть инструкцию перед
 • Страница 20 из 28
  Фокусировочный узел Прокрутите ручку фокусера в направлении от себя, пока труба фокусера не зайдет внутрь до конца. Затем, чтобы сфокусировать изображение, медленно крутите ручки фокусера на себя, пока изображение не станет четким. Примечание: операции с фокусером следует выполнять со вставленным
 • Страница 21 из 28
  Окуляры в комплекте Искатель Тренога F20 мм, F6 мм оптический 3x20 с красной точкой стальная, 630-1080 мм Использование элементов питания • Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. • При необходимости замены элементов питания меняйте сразу весь комплект, не
 • Страница 22 из 28
  Гарантия не распространяется на комплектующие с ограниченным сроком использования, элементы питания и прочее. Компания Levenhuk оставляет за собой право вносить любые изменения или прекращать производство изделия без предварительного уведомления. Срок гарантии: на аксессуары — 6 (шесть) месяцев со
 • Страница 23 из 28
  Телескопи Levenhuk Strike NG EN UA Вітаємо з покупкою високоякісного телескопа Levenhuk! Ці інструкції допоможуть вам налаштувати, належно використовувати та піклуватися про свій телескоп. Будь ласка, старанно їх прочитайте до початку роботи. ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ніколи не дивіться прямо на Сонце — навіть
 • Страница 24 из 28
  Примітка: для перегляду зображення вам потрібно вставити окуляр і діагональне дзеркало. Діагональне дзеркало Вставте діагональне дзеркало в корпус фокусувача. Окуляр Після встановлення діагонального дзеркала встановіть в дзеркало окуляр (20 мм). Чим менше число на окулярі, тим більшу потужність
 • Страница 25 из 28
  Інструкції з техніки безпеки по роботі з батареями • Завжди купуйте відповідний розмір та клас батареї, що найбільше відповідає використанню за призначенням. • Завжди заміняйте увесь комплект батарей одночасно, звертаючи увагу на те, щоб не змішувати старі та нові батареї або батареї різних типів.
 • Страница 26 из 28
  Levenhuk відмовляється від усіх гарантій, явних чи непрямих, щодо товарного вигляду чи відповідності особливому використанню, крім явно виражених у цьому документі. Єдиним зобов’язанням компанії Levenhuk за цією обмеженою гарантією є ремонт чи заміна покритого виробу згідно з термінами, вказаними у
 • Страница 27 из 28
  Levenhuk optics cleaning tools For cleaning the binoculars optics the original Levenhuk cleaning accessories are recommended. Prostředky na čištění optiky Levenhuk K čištění binokulárních dalekohledů doporučujeme originální čisticí prostředky Levenhuk. Levenhuk Optik-Reinigungszubehör Zur Reinigung
 • Страница 28 из 28