Инструкция для MAKITA 3706

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Cutout Tool

Instruction Manual

Rotationsschneider

Betriebsanleitung

Wyrzynarka

Instrukcja obsługi

Режущий инструмент

Инструкция по эксплуатации

3706

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 25
  Cutout Tool Instruction Manual Rotationsschneider Betriebsanleitung Wyrzynarka Instrukcja obsługi Режущий инструмент Инструкция по эксплуатации 3706
 • Страница 2 из 25
  1 2 3 4 5 8 2 6 7 3 1 2 9 11 10 3 4 13 5 6 7 8 2 OFF ON 12
 • Страница 3 из 25
  5 6 10 15 14 9 9 9 10 14 16 10 9 5 6 11 12 10 17 16 13 14 14 15 14 5 10 17 17 15 6 16 3
 • Страница 4 из 25
  17 20 18 19 17 18 18 Symbols The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use. Symbole Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut. Symbole Poniższe symbole
 • Страница 5 из 25
  ENGLISH Explanation of general view 1 2 3 4 5 6 7 Bit Adapter Collet nut Wrench Loosen Tighten Shaft lock 8 9 10 11 12 13 14 Collet cone Shoe Thumb screw Switch lever Bump off switch Shoe base Circular guide SPECIFICATIONS Model 3706 Collet chuck capacity ...................... 3.18 mm, 6.35 mm
 • Страница 6 из 25
  19. Stay alert Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate tool when you are tired. 20. Check damaged parts Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function.
 • Страница 7 из 25
  Switch action (Fig. 4) Operation CAUTION: Before plugging in the tool, always check to see that the switch lever actuates properly and returns to the “OFF” position. Loosen the knob, and adjust its position in accordance with the size of the circle to be cut. (The hole dimensions to be cut are
 • Страница 8 из 25
  Noise and Vibration The typical A-weighted sound pressure level is 84 dB (A). The noise level under working may exceed 85 dB (A). – Wear ear protection. – The typical weighted root mean square acceleration value is not more than 2.5 m/s2. EC-DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole
 • Страница 9 из 25
  DEUTSCH Übersicht 1 2 3 4 5 6 7 Fräser Adapter Spannzangenmutter Maulschlüssel Lösen Anziehen Spindelarretierung 8 9 10 11 12 13 14 Spannzangenkonus Gleitschuh Flügelschraube Ein-Aus-Schalter Abschalter Gleitschuhbasis Kreisführung TECHNISCHE DATEN Modell 3706 Spannzangenfutterweite
 • Страница 10 из 25
  15. Ziehen Sie den Netzstecker Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel, wie zum Beispiel Sägeblatt, Bohrer und Maschinenwerkzeugen aller Art. 16. Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken Überprüfen Sie vor dem Einschalten, daß die Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
 • Страница 11 из 25
  19. Machen Sie auf die Notwendigkeit aufmerksam, Fräser mit korrektem Schaftdurchmesser zu verwenden, die für die Drehzahl der Maschine geeignet sind. BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF. BEDIENUNGSHINWEISE Montage und Demontage des Fräsers (Abb. 1) VORSICHT: • Vergewissern Sie sich vor der
 • Страница 12 из 25
  Kreisführung WARTUNG Kreisschnittdurchmesser: 10 – 34 cm VORSICHT: Vor Arbeiten an der Maschine vergewissern Sie sich, daß sich der Schalter in der “AUS-” Position befindet und der Netzstecker gezogen ist. Montage der Kreisführung Lösen Sie die Flügelschraube, die den Gleitschuh feststellt. (Abb.
 • Страница 13 из 25
  POLSKI Wyjaśnienia dotyczące urządzenia i jego użycia 1 2 3 4 5 6 7 8 Końcówka robocza Adapter Nakrętka oprawki Klucz Odkręcanie Zakręcanie Blokada wałka Stożek oprawki 9 10 11 12 13 14 15 16 But Śruba motylkowa Dźwignia włącznika Wyłącznik do uderzania Podstawa buta Prowadnica do okręgów Występ
 • Страница 14 из 25
  14. Pamiętaj o dobrej konserwacji urządzenia Utrzymuj urządzenie ostre i czyste dla jego lepszego i bezpieczniejszego działania. Wykonaj podane instrukcje w celu smarowania lub wymiany elementów wyposażenia. Regularnie sprawdzaj przewody urządzenia, i jeżeli są uszkodzone, oddaj je do naprawy do
 • Страница 15 из 25
  16. Przed wyjęciem końcówki roboczej z obrabianego przedmiotu zawsze wyłącz urządzenie i zaczekaj, aż końcówka robocza zatrzyma się całkowicie. 17. Nie dotykaj końcówki roboczej ani obrabianego przedmiotu natychmiast po zakończeniu pracy; mogą one być bardzo gorące i poparzyć skórę. 18. Zawsze
 • Страница 16 из 25
  UWAGI: 1. Podczas pracy urządzenia obroty powodują ciągnięcie. Im mniejszy nacisk jest wywierany na urządzenia, tym mniejsze jest ciągnięcie i dokładniejsze wycinanie. Nadmierny nacisk lub zbyt szybkie wycinanie mogą doprowadzić do przedwczesnego stępienia lub pęknięcia końcówki roboczej. 2.
 • Страница 17 из 25
  Szumy i drgania Typowy A-ważony poziom ciśnienia dźwięku wynosi 84 dB (A). Poziom szumów w trakcie pracy może przekroczyć 85 dB (A). – Noś ochraniacze uszu. – Typowa wartość ważonej średniej kwadratowej przyspieszenia nie jest większa niż 2,5 m/s2. CE-DEKLARACJA ZGODNOŚCII Oświadczamy, biorąc za to
 • Страница 18 из 25
  РУССКИЙ ЯЗЫК 1 2 3 4 5 6 7 Резец Адаптер Цанговая гайка Гаечный ключ Отвинтите Завинтите Фиксатор вала Объяснения общего плана 8 Цанговый конус 9 Подставка 10 Винт с накатанной головкой 11 Пусковой механизм 12 Толчковый переключатель 13 Основа подставки ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель 3706
 • Страница 19 из 25
  12. Закрепите рабочее изделие Используйте зажимы или тиски для крепления рабочего изделия. Это является более безопасным, чем использование Вашей руки, и при этом освобождаются две руки для управления инструментом. 13. Не заходите слишком далеко Сохраняйте правильную стойку и баланс все время. 14.
 • Страница 20 из 25
  5. 6. 7 . 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 . 18. 19. Перед резкой проверьте правильный зазор под рабочим изделием так, чтоб резец не мог удариться о твердую поверхность, такую, как пол, рабочий стол и т.д. Не режьте металлические предметы, такие, как гвозди и винты. Перед эксплуатацией
 • Страница 21 из 25
  Действия при переключении (Рис. 4) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед подсоединением инструмента в сеть всегда проверяйте, что пусковой механизм действует правильно и возвращается в положение “OFF” (ВЫКЛ). Для запуска инструмента передвиньте пусковой механизм в положение “ON” (ВКЛ). Для остановки инструмента
 • Страница 22 из 25
  Установка крышки пылесоса (Рис. 14) Отвинтите винт с накатанной головкой и удалите подставку. Присоедините крышку пылесоса и закрепите её плотно, используя винт с накатанной головкой. Установка крышки пылесоса с круговой направляющей Отвинтите винт с накатанной головкой, который служит для фиксации
 • Страница 23 из 25
  23
 • Страница 24 из 25
  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan Made in U.S.A 884373-209
 • Страница 25 из 25