Инструкция для MICROLIFE AG1-20

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

IB AG1-20 N-V6 0813

Europe / Middle-East / Africa

 Microlife AG

Espenstrasse 139

9443 Widnau / Switzerland

Tel. +41 / 71 727 70 30

Fax +41 / 71 727 70 39

Email admin@microlife.ch

www.microlife.com 

Asia

Microlife Corporation. 

9F, 431, RuiGang Road, NeiHu

Taipei, 11492, Taiwan, R.O.C.

Tel. 886 2 8797-1288

Fax

.

886 2 8797-1283

Email service@microlife.com.tw

www.microlife.com 

North / Central / South America

Microlife USA, Inc.

1617 Gulf to Bay Blvd., 2nd Floor Ste A

Clearwater, FL 33755 / USA

Tel. +1 727 442 5353

Fax +1 727 442 5377 

Email msa@microlifeusa.com

www.microlife.com

Read the instructions carefully before using this device.

Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją.

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas.

Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 77
  Read the instructions carefully before using this device. Prieš naudodamiesi prietaisu perskaitykite instrukciją. Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas. Enne seadme kasutust lugege hoolikalt juhiseid. Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство. Lue
 • Страница 2 из 77
  Microlife BP AG1-20 EN Aneroid Blood Pressure Kit Instruction Manual (1-11) LT Aneroidinis kraujospūdžio matavimo komplektas Naudojimo instrukcija (12-23) LV Aneroīda asinsspiediena mērierīces komplekts Instrukcija (24-35) EE Aneroidne vererõhu mõõtmise komplekt Kasutusjuhend (36-47) RU
 • Страница 3 из 77
  Aneroid Blood Pressure Kit Instruction Manual
 • Страница 4 из 77
  Table of contents EN 1. Introduction 1.1. Features 1.2. Important information about self-measurement 2. Important information on the subject of blood pressure and its measurement 2.1. How does high/low blood pressure arise? 2.2. Which values are normal? 2.3. What can be done, if regular high/low
 • Страница 5 из 77
  1. Introduction 1.1. Features The aneroid blood pressure kit is a non-automated, mechanical blood pressure measuring device for use on the upper arm. It offers proven reliability and superior performance at an economical price. With the advanced non-stop pin mechanism and ergonomic bulb with
 • Страница 6 из 77
  2.2 Which values are normal? Blood pressure is too high if at rest, the diastolic pressure is above 90 mmHg and/or the systolic blood pressure is over 140 mmHg. In this case, please consult your doctor immediately. Longterm values at this level endanger your health due to the associated advancing
 • Страница 7 из 77
  2.3. What can be done, if regular increased/low values are obtained? a) Please consult your doctor. b) Increased blood pressure values (various forms of hypertension) are associated long- and medium term with considerable risks to health. This concerns the arterial blood vessels of your body, which
 • Страница 8 из 77
  • Avoid reaching the limit of your performance. • With previous illnesses and/or an age of over 40 years, please consult your doctor before beginning your sporting activities. He will advise you regarding the type and extent of types of sport that are possible for you. 3. The various components of
 • Страница 9 из 77
  All these factors influence the measurement result. Try and find time to relax by sitting in an armchair in a quite atmosphere for about ten minutes before the measurement. • Remove any garment that fits closely to your upper arm. • Measure always on the same arm (normally left). • Attempt to carry
 • Страница 10 из 77
  c) Tighten the free end of the cuff and close the cuff with the closer. d) There must be no free space between the arm and the cuff as this would influence the result. Clothing must not restrict the arm. Any piece of clothing which does (e.g. a pullover) must be taken off. e) Secure the cuff with
 • Страница 11 из 77
  4.4.2. Inflating the cuff Close the air valve on the bulb by turning the screw clock­ ise. w Do not over-tighten. Squeeze the inflation bulb with the hand at a steady rate until the pointer on the gauge is 30 mmHg above your normal systolic pressure value. If you are not sure the value, inflate to
 • Страница 12 из 77
  5. Malfunction / Troubleshooting If problems occur when using the device, the following points should be checked and if necessary, the corresponding measures are to be taken: Malfunction The sound transmission is poor, distorted or there is extraneous noise. Remedy 1. Check the ear pieces if they
 • Страница 13 из 77
  6. Care and maintenance, recalibration With proper care and maintenance, this blood pressure measuring device will provide years of satisfactory service. Follow the general rules below: • Do not drop. • Never inflate beyond 300 mmHg. • Do not expose the device to either extreme temparatures,
 • Страница 14 из 77
  8. Reference to standards Device standard: Device corresponds to the requirements of the EN 1060-1/-2 ANSI / AAMI SP09 This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC. 9. www.microlife.com Detailed user information about our products as well as services can be
 • Страница 15 из 77
  Aneroidinis kraujospūdžio matavimo komplektas Naudojimo instrukcija 12
 • Страница 16 из 77
  Turinys LT 1. Įvadas 1.1. Prietaiso savybės 1.2. Svarbi informacija apie savarankišką kraujospūdžio matavimą 2. Svarbi informacija apie kraujospūdį ir jo matavimą 2.1. Kaip atsiranda aukštas / žemas kraujospūdis? 2.2. Koks kraujospūdis laikytinas normaliu? 2.3. Ką daryti, jei kraujospūdis nuolat
 • Страница 17 из 77
  1. Įvadas 1.1. Prietaiso savybės Aneroidinis kraujospūdžio matavimo komplektas - neautomatinis kraujospūdžio matavimui ant žasto skirtas prietaisas. Tai išbandytas ir patikimas matavimo prietaisas už patrauklią kainą. Šiuolaikiško adatinio nepertraukiamo veikimo mechanizmo ir ergonomiško balionėlio
 • Страница 18 из 77
  2.2 Koks kraujospūdis laikytinas normaliu? Kraujospūdis yra aukštas, jei ilsintis diastolinis kraujospūdis viršija 90 mmHg ir/arba sistolinis kraujospūdis aukštesnis nei 140 mmHg. Tokiu atveju nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Ilgalaikis nurodyto lygio kraujospūdis pavojingas Jūsų sveikatai, nes
 • Страница 19 из 77
  ☞ Papildoma informacija • Jei Jūsų kraujospūdis normalus kai ilsitės, tačiau fizinio ar fiziologinio streso sąlygomis smarkiai padidėja – Jūs tikriausiai sergate «labilia hipertenzija». Jei įtariate, kad tai yra kraujospūdžio pokyčių priežastis, kreipkitės į gydytoją. • Jei teisingai atlikus
 • Страница 20 из 77
  D) Fizinė parengtis • Po preliminarios medicininės apžiūros reguliariai sportuokite. • Pasirinkite sporto šaką, kuriai reikalinga ištvermė, o ne fizinė jėga. • Žinokite savo galimybes, nepervarkite. • Jei sergate anksčiau minėtomis ligomis ir/arba Jums yra daugiau nei 40 metų, prieš pradėdami
 • Страница 21 из 77
  4. Matavimas 4.1. Prieš matuojant • Prieš pat matavimą nevalgykite, nerūkykite, o taip pat venkite bet kokios įtampos. Šie faktoriai veikia matavimo rezultatus. Prieš atlikdami matavimą atsipalaiduokite. Apie 10 minučių pasėdėkite fotelyje tylioje aplinkoje. • Nusivilkite prie žasto priglundančius
 • Страница 22 из 77
  apatinis manžetės kraštas būtų 2 - 3 cm aukščiau alkūnės, o guminis vamzdelis eitų vidine dilbio puse. Dėmesio! Balta 3 cm ilgio juostelė turi būti tiksliai virš arterijos, einančios vidine dilbio puse. 2 - 3 cm vamzdelis c) Užsekite manžetę. d) Tarp žasto ir manžetės neturi būti jokio tarpo, nes
 • Страница 23 из 77
  žarnelė. Jei stetoskopas netinkamai uždėtas ar pažeistas, bus girdimas iškreiptas signalas arba dėl prasto garso perdavimo bus gauti netikslūs parodymai. 4.4.2. Manžetės pripūtimas Uždarykite guminės kriaušės oro vožtuvą pasukdami varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi. Neperveržkite. Pastoviu ritmu
 • Страница 24 из 77
  ☞ Papildoma informacija Atlikus vieną matavimą, negalima tuoj pat vykdyti antro, nes gausite klaidingus rezultatus. Prieš pradėdami pakartotinį matavimą, keletą minučių atsipalaiduokite, pasėdėkite arba pagulėkite. 5. Galimi gedimai ir jų šalinimas Jei naudojant prietaisą iškyla sunkumų, reikia
 • Страница 25 из 77
  ☞ Svarbi informacija Svyruoja net ir sveikų žmonių kraujospūdis. Todėl svarbu, kad palyginami duomenys būtų atlikti vienodomis sąlygomis (ramybės sąlygomis)! Jei laikantis visų reikalavimų rezultatų skirtumai viršija 15 mmHg ir/arba kelis kartus išgirstate nepastovaus pulso garsus, prašome
 • Страница 26 из 77
  naudojimas, avarijos, darbo instrukcijų nesilaikymas arba trečių asmenų atlikti prietaiso pakeitimai. Garantija galioja tik pateikus platintojo užpildytą garantijos kortelę. 8. Standartų nuorodos Prietaiso standartas: Prietaisas atitinka šiuos reikalavimus: EN 1060-1/-2; ANSI / AAMI SP09 Šis
 • Страница 27 из 77
  Aneroīda asinsspiediena mērierīces komplekts Instrukcija 24
 • Страница 28 из 77
  Satura rādītājs LV 1. Ievads 1.1. Apraksts 1.2. Svarīga informācija par patstāvīgu mērīšanu 2. 2.1. 2.2. 2.3. Svarīga informācija par asins spiedienu un tā mērīšanu Kā rodas augsts/zems asinsspiediens? Kādi ir normāli rādītāji? Kas darāms, kad tiek iegūti augsti/zemi rādītāji? 3. Dažādas
 • Страница 29 из 77
  1. Ievads 1.1. Apraksts Aneroīda asinsspiediena mērītāja komplekts ir neautomātiska, mehāniska asins mērīšanas ierīce, kas domāta rokas augšdaļai. Tā sniedz pārbaudītu ticamību un lielisku darbību par taupīgu cenu. Pateicoties uzlabotajam nepārtrauktajam adatas mehānismam un ergonomiskam gumijas
 • Страница 30 из 77
  2.2. Kādi ir normāli rādītāji? Asinsspiediens ir pārāk augsts, ja miera stāvoklī diastoliskais asinsspiediens ir virs 90 mmHg un/vai sistoliskais asinsspiediens pārsniedz 140 mmHg. Šajā gadījumā ilgstoši nemainīgi rādītāji apdraud Jūsu veselību, jo tas izraisa progresējošus asinsvadu bojājumus Jūsu
 • Страница 31 из 77
  2.3. Kas darāms, kad tiek iegūti augsti/zemi rādītāji? a) Lūdzu, konsultējieties ar ārstu. b) Paaugstināti asinsspiediena rādītāji (dažādas hipertensijas formas), kas tiek novēroti ilgstoša perioda vai vidēji ilga perioda garumā, var radīt nozīmīgu risku Jūsu veselībai. Tas ir saistīts ar organisma
 • Страница 32 из 77
  • Ar iepriekšējām slimībām un/vai vecumā pāri 40 gadiem, konsultējieties ar ārstu pirms sporta nodarbību uzsākšanas. Ārsts ieteiks Jums piemērotā sporta veidu un slodzes. 3. Dažādas asinsspiediena mērītāja komplekta sastāvdaļas Attēlā ir parādīts no kā sastāv BP AG1-20: a) Mērierīce: Manometrs
 • Страница 33 из 77
  4.2. Visbiežākie kļūmju avoti Piezīme: Asinsspiediena mērījumiem, kurus izmantojat salīdzināšanai, ir nepieciešami vienādi nosacījumi! Parasti tie ir mierīgi nosacījumi. • Pacienta mēģinājumi atbalstīt roku var paaugstināt asinsspiedienu. Pārliecinieties, ka Jums ir ērti, Jūs atrodaties atslābinātā
 • Страница 34 из 77
  (ar delnu uz augšu) tā, lai manšete būtu vienā līmenī ar sirdi. Pārliecinieties, ka caurule nav savijusies. f) Pasēdiet pāris minūtes mierīgi pirms mērīšanas veikšanas. Komentārs: Ja neizdodas uzvilkt manšeti uz kreisās rokas, to iespējams uzģērbt uz labās. Tomēr visi mērījumi ir jāveic, izmantojot
 • Страница 35 из 77
  4.4.3. Sistoliskā asinsspiediena rādījums Lēni atveriet vārstu, griežot skrūvi pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam un turiet stetoskopa galviņu uz pleca artērijas. Atbilstošs gaisa izlaišanas ātrums ir svarīgs, lai saņemtu precīzu rādījumu, tādēļ Jums ir jātrenē un jāapgūst gaisa
 • Страница 36 из 77
  Pasākums 1. Pārbaudiet vai austiņas nav aizsitušās vai ieplaisājušas. Ja nav, tad pārliecinieties, vai tās labi pieguļ un nav no­ietotas. l 2. Pārbaudiet, vai caurule nav bojāta vai sagriezusies. 3. Pārbaudiet, vai uz stetoskopa galviņas un diafragmas nav plaisu. 4. Pārliecinieties, ka stetoskopa
 • Страница 37 из 77
  6. Kopšana un uzglabāšana, atkārtota kalibrēšana Pareizi izmantojot un uzglabājot šo asinsspiediena mērītāja ierīci, tā nodrošinās gadiem ilgu kalpošanu. Sekojiet vispārīgiem nosacījumiem: • Nenometiet. • Nekad nepiepūtiet vairāk par 300 mmHg. • Nepakļaujiet ierīci izteikti zemas vai augstas
 • Страница 38 из 77
  8. Atsauce uz standartiem Ierīces standarts: Ierīce atbilst EN 1060-1/-2 un ANSI / AAMI SP09 Šī ierīce atbilst Direktīvas par medicīniskām ierīcēm 93/42/EEC prasībām. 9. www.microlife.lv Sīkāka lietotāja informācija par produktu, kā arī ar pakalpojumiem ir pieejama vietnē www.microlife.lv 10.
 • Страница 39 из 77
  Aneroidne vererõhu mõõtmise komplekt Kasutusjuhend 36
 • Страница 40 из 77
  Sisukord EE 1. Sissejuhatus 1.1. BP AG1-20 omadused 1.2. Oluline teave iseendal vererõhu mõõtmise kohta 2. 2.1. 2.2. 2.3. Oluline teave vererõhu ja selle mõõtmise kohta Kuidas tekib kõrge/madal vererõhk? Millised vererõhuväärtused on normaalsed? Mida saab teha, kui mõõdetud vererõhuväärtused on
 • Страница 41 из 77
  1. Sissejuhatus 1.1. BP AG1-20 omadused Õlavarrele asetatava aneroidse vererõhu mõõtmise komplektiga BP AG1-20 ei mõõdeta vererõhku automaatselt, vaid mehhaaniliselt. Lisaks soodsale hinnale on seade usaldusväärne ja kindla kvaliteediga. Tänu kaasaegsele nõelamehhanismile ja täisõhuventiilidega
 • Страница 42 из 77
  2.2. Millised vererõhuväärtused on normaalsed? Vererõhk on liiga kõrge, kui diastoolse vererõhu väärtus ületab puhkeolekus 90 mmHg ja/või süstoolse vererõhu väärtus 140 mmHg. Sellisel juhul pöörduge viivitamatult arsti poole. Pikka aega püsiv kõrge rõhk ohustab tervist, kahjustades pidevalt
 • Страница 43 из 77
  2.3. Mida saab teha, kui mõõdetud vererõhuväärtused on regulaarselt kõrged/madalad? a) Palun konsulteerige arstiga. b) Kõrgenenud vererõhk (hüpertensiooni eri vormid) ohustab tervist nii keskmiselt kui ka pikaajaliselt. Niisugune seisund mõjutab organismi veresooni (artereid), põhjustades
 • Страница 44 из 77
  • Kaasnevate haigustega ja/või üle 40-aastased inimesed peaksid enne sportlikku tegevust konsulteerima arstiga. Arst annab nõu, milline spordiala valida ning kui intensiivne võib treening olla. 3. Aneroidse vererõhu mõõtmise komplekti osad Pildil on kujutatud vererõhuaparaat BP AG1-20, mille
 • Страница 45 из 77
  need tegurid mõjutavad mõõtmise tulemust. Võtke endale aega ja lõdvestuge, istudes tugitoolis rahulikus õhkkonnas ligikaudu kümme minutit enne mõõtmist. • Eemaldage kõik riided, mis on tihedalt õlavarre ümber. • Mõõtke rõhku alati samal käel (tavaliselt vasakul). • Püüdke mõõta korrapäraselt iga
 • Страница 46 из 77
  mõjutada mõõtmistulemust. Riided ei tohi kätt pigistada. Kõik sellised riided (näiteks kampsun) tuleb ära võtta. e) Sulgege mansett takjakinnitusega nii, et see asetseb mugavalt ega ole liiga tihedalt ümber. Asetage käsi laua peale (peopesa ülespoole) nii, et mansett oleks südamega samal kõrgusel.
 • Страница 47 из 77
  4.4.3. Süstoolse vererõhu näit Avage õhuventiil aeglaselt, keerates kruvi kellaosutile vastupidises suunas ja hoidke stetoskoobi otsikut õlavarrearteri kohal. Täpsete tulemuste saamiseks on oluline, et rõhku langetataks õige kiirusega. Seega peate harjutades omandama, kuidas langetada rõhku
 • Страница 48 из 77
  Probleem Heli ülekanne on nõrk, heli on moondunud või on kuulda lisamüra Kummiballooni pumbates rõhk ei suurene Õhku vabastavat ventiili avades ei õnnestu rõhku langetada kiirusel 2 - 3 mmHg sekundis Tühja manseti puhul ei näita osuti 0 +/- 3 mmHg Mida teha 1. Kontrollige, kas kõrvaotsikud on
 • Страница 49 из 77
  6. Hooldus ja teenindus, ümberkalibreerimine Õige hoolduse ja remondi puhul on see aparaat töökorras aastaid. Järgige alltoodud põhireegleid. • Ärge laske aparaadil maha kukkuda. • Ärge mansetti täites kunagi ületage rõhku 300 mmHg. • Kaitske aparaati liiga kõrge temperatuuri, niiskuse ja otsese
 • Страница 50 из 77
  8. Standardnäitajad Aparaadi standard: Vastab Euroopa standardi nõuetele: EN 1060–1/-2; ANSI / AAMI SP09 See seade vastab kõigile Meditsiiniseadme Direktiivi 93/42/EEC nõuetele. 9. www.microlife.ee Üksikasjalikku informatsiooni meie toodete ja teenuste kohta leiate Microlife kodulehelt
 • Страница 51 из 77
  Механический прибор для измерения артериального давления Руководство по пользованию 48
 • Страница 52 из 77
  Содержание 1. Введение. 1.1. Особенности 1.2. Важные указания по самостоятельному измерению кровяного давления 2. 2.1. 2.2. 2.3. RU Важная информация о кровяном давлении и его измерении. Kак возникает повышенное или пониженное давление? Kакое давление является нормальным? Что делать, если регулярно
 • Страница 53 из 77
  1. Введение. 1.1. Особенности Комплект для измерения артериального давления является неавтоматическим, механическим прибором для измерения давления, использующимся на плечевой зоне. Он предоставляет достоверные результаты и превосходные эксплуатационные характеристики при экономичной цене. При
 • Страница 54 из 77
  изменяется маленькими мышцами в стенках сосудов). Уровень артериального давления периодически изменяется в процессе сердечной деятельности: во время «выброса крови» (систолы) значение давления максимально (систолическое значение давления), в конце фазы покоя (диастолы) - минимально (диастолическое
 • Страница 55 из 77
  Диапазон 1. 2. 3. 4. 5. 6. ☞ • • Систолическое Диастолическое Рекомендация < 100 < 60 артериальное давление Обратитесь к врачу слишком низкое 60 - 80 оптимальное артериальное 100 - 120 Самостоятельный давление контроль 120 - 130 80 - 85 артериальное давление Самостоятельный в норме контроль 130 -
 • Страница 56 из 77
  в) Повышенное артериальное давление может быть вызвано множеством причин. Различают часто встречаемую первичную (эссенциальную) гипертонию и вторичную гипертонию. Вторичная гипертония может приводить к неправильной работе органов. В отношении возможных причин повышенного давления
 • Страница 57 из 77
  3. Составные части прибора для измерения кровяного давления. Ниже изображен прибор для измерения кровяного давления, состоящий из следующих частей: а) Прибор Сумка-чехол Ушные оливы Манометр Манжета Стетоскоп Нагнетатель с клапаном откачки Головка фонендоскопа б) Манжета Тип AC-1 M размер 22 - 32
 • Страница 58 из 77
  • Освободите левую руку от одежды. Hе закатывайте рукав, т.к. он сдавит вашу руку и это приведет к неточности при измерении. • Измеряйте давление всегда на одной и той же руке (обычно левой). • Cтарайтесь выполнять измерения регулярно в одно и то же время суток, так как кровяное давление изменяется
 • Страница 59 из 77
  в) Затяните свободный конец манжеты и застегните манжету на «липучку». г) Она должна быть затянута на плече, но не слишком туго. Любую одежду, которая ограничивает руку (например, свитер), следует снять. д) Положите руку на стол (ладонью вверх) так, чтобы манжета находилась на уровне сердца.
 • Страница 60 из 77
  4.4.2. Накачивание манжеты 3акройте воздушный клапан, расположенный на резиновом баллоне, повернув винт по часовой стрелке. Не затягивайте слишком туго. Сжимайте резиновый баллон в руке равномерно до тех пор, пока указатель датчика не превысит на 30 мм рт.столба Ваше обычное систолическое давление.
 • Страница 61 из 77
  Помните, что только Ваш терапевт имеет квалификацию, достаточную для того, чтобы интерпретировать показания Вашего аретиального давления. ☞ ПРИМЕЧАНИЕ Не следует повторять измерения одно за другим через короткий промежуток времени, так как результаты измерения от этого искажаются. Прежде чем
 • Страница 62 из 77
  Скорость выпуска воздуха не может быть установлена на 2-3 мм рт. ст./сек регулировки клапана выпуска воздуха. В состоянии покоя указатель не находится на отметке 0 +/- 3 мм рт.столба. • Отсоедините клапан от «груши» для того, чтобы проверить, не имеется ли препятствий для воздуха внутри клапана.
 • Страница 63 из 77
  • Xраните все устройство в сумке для хранения для того, чтобы его детали оставались в чистоте. • Температурные условия хранения: -20 - +70 °С при относительной влажности 85 % (без конденсации). • Протирайте манометр и резиновый баллон мягкой тряпочкой. Стерильная обработка не является необходимой,
 • Страница 64 из 77
  9. www.microlife.ru Подробную полезную информацию о сервисных возможностях наших термометров и тонометров, Вы найдете на нашей странице www.microlife.ru. 10. Tехнические данные. Bес: 450 г. Pазмеры: 175 x 70 x 103 мм Tемпература хранения: от -20 °C до +70 °C; отн. влажность в пределах 85 %
 • Страница 65 из 77
  Aneroid verenpainemittari pakkaus Käyttöohjeet 62
 • Страница 66 из 77
  Sisällysluettelo FI 1. Esittely 1.1. Verenpainemittarin toiminnot 1.2. Tärkeää tietoa verenpaineen kotimittauksesta 2. Tärkeää tietoa verenpaineesta ja sen mittaamisesta 2.1. Miten korkea/matala verenpaine ilmenee? 2.2. Mitkä ovat normaalit verenpainearvot? 2.3. Mitä voidaan tehdä, jotta
 • Страница 67 из 77
  1. Esittely 1.1. Verenpainemittarin toiminnot Aneroidi verenpainemittari ei ole automaattimittari vaan mekaaninen verenpaineen olkavarresta tapahtuvaan mittaamiseen tarkoitettu laite. Sillä voidaan mitata luotettavasti, hyvin ja edullisesti. Kehittynyt jatkuva ruuvimekanismi ja ergonominen
 • Страница 68 из 77
  2.2 Mitkä ovat normaalit verenpainearvot? Verenpaine on liian korkea, jos diastolinen paine on levossa yli 90 mmHg ja/tai systolinen verenpaine on yli 140 mmHg. Näissä tapauksissa kääntykää välittömästi lääkärin puoleen. Jos arvot ovat pitkän aikaa tällä tasolla, ne edistävät elimistönne
 • Страница 69 из 77
  • Oikein mitattu diastolinen verenpaine yli 120 mmHg vaatii kiireellistä lääkinnällistä hoitoa. 2.3. Mitä voidaan tehdä, jotta saavutetaan normaalit korkeat/matalat verenpainearvot? a) Kääntykää lääkärin puoleen. b) Pitempiaikaiset kohonneet verenpainearvot (verenpainetaudin eri muodot) voivat olla
 • Страница 70 из 77
  • Valitse liikuntalajeja, jotka vahvistavat kestävyyttä ja vältä voimailulajeja. • Välttäkää saavuttamasta suorituskykynne ylärajaa. • Jos teillä on ollut aikaisempia sairauksia ja/tai olette yli 40-vuotias, kääntykää lääkärinne puoleen ennen liikuntaharrastuksen aloittamista. Hän antaa neuvoja
 • Страница 71 из 77
  4. Mittauksen suorittaminen 4.1. Ennen mittausta • Vältä fyysisiä aktiviteetteja, syömistä ja tupakointia välittömästi ennen mittausta. Kaikki edellä mainitut asiat vaikuttavat verenpaineen mittaustuloksiin. Istuudu vähintään 10 minuutiksi ennen mittausta ja rentoudu rauhallisessa paikassa. •
 • Страница 72 из 77
  sisäpuolelle. Tärkeää! Merkki (noin 3 cm pitkä viiva) on tarkalleen valtimon yläpuolella ja letku sen kohdalla. c) Kiristä mansetin vapaasta päästä ja lukitse mansetti paikoilleen. 2 - 3 cm letku d) Mansetin pitää olla käden ympärillä niin, että mansetin ja ihon välissä ei ole ylimääräistä tilaa.
 • Страница 73 из 77
  4.4.2. Mansetin täyttö Sulje pumpussa oleva ilmaventtiili kääntämällä ruuvia myötäpäivään. Älä ylikiristä. Pumppaa ilmapumppua kädellä tasaisesti, kunnes laitteen viisari osoittaa 30 mmHg yli normaalin systolisen verenpaineesi. Jos et ole varma arvosta, niin täytä mansetti 200 mmHg ensin. 4.4.3.
 • Страница 74 из 77
  5. Virheilmoitukset / virhetoiminnot Jos mittauksen aikana ilmenee jokin vika, niin seuraavat asiat pitää tarkistaa ja jos tarpeellista niin vastaava mittaus pitää tehdä uudelleen: Virheilmoitus Äänen siirto on heikko, vääristynyt tai siellä on ylimääräisiä häiriöitä. Paine ei nouse, vaikka pumppu
 • Страница 75 из 77
  6. Hoito, huolto ja uudelleenkalibrointi Pitämällä hyvin ja huoltamalla tätä verenpainemittaria se kestää vuosia. Noudata seuraavia ohjeita: • Älä pudota. • Älä koskaan täytä mansettia yli 300 mmHg. • Älä koskaa altista mittaria korkeille lämpötiloille, kosteudelle tai suoralle auringon valolle. •
 • Страница 76 из 77
  8. Käytetyt standardit Laitteen standardi: Laite vastaa ei-invasiivisten verenpainemittareiden eurooppalaisen standardin vaatimuksia: EN 1060-1/-2; ANSI / AAMI SP09 Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista asetettuja vaatimuksia. 9. www.microlife.fi Yksityiskohtaiset
 • Страница 77 из 77