Инструкция для MORPHY RICHARDS FP48954MEE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

27

www.morphyrichards.com

Gebruik de turbostand alleen voor
kort mengen.

Gebruik turbo in stand 5. 

Als u in stand 1-4 op turbo drukt,
krijgt u een kleine
snelheidstoename.

2

Zet het apparaat uit door de
snelheidsregelaar op 0 te zetten.

3

Om de kloppers en deeghaken te
verwijderen, plaatst u de mixer op
zijn motorhuis en drukt u met beide
handen op de bovenste helft van de
ontgrendelknop aan de voorzijde
van de mixer 

B.

4

Verwijder de klopper of deeghaken
voorzichtig.

BELANGRIJK: Gebruik de mixer
niet langer dan 6 minuten
achter elkaar (met 2 kloppers)
of niet langer dan 2 minuten
achter elkaar (met deeghaken).
Laat het apparaat daarna 10
minuten afkoelen voor u het
weer gebruikt.

Wanneer u werkt met vloeistoffen,
gebruikt u best een lage snelheid
om spatten te verkomen. Houd de
beker met de vloeistof goed vast.

BELANGRIJKE TIPS

Als u deeg maakt, dient u eerst de
droge ingrediënten, zoals olie, vet of
boter, gedurende ca. 30 seconden in
stand 5 te mengen met de klopper,
tot er broodkruimels ontstaan.
Schakel dan over naar deeghaken
en voeg geleidelijk water bij terwijl u
in stand 5 werkt.
Ga naar stand 2 om het deeg
gedurende ca. 1 minuut te kneden.

Reinigen

Trek voor het reinigen van het
apparaat altijd de stekker uit het
stopcontact.

Verwijder de kloppers en
deeghaken, was ze af in een warm
sopje en droog ze grondig af.

Veeg het motorhuis schoon met een
vochtige doek. Gebruik nooit
schurende reinigingsmiddelen of
producten op basis van
oplosmiddelen.
WAARSCHUWING Dompel het
motorhuis nooit onder in water
of andere vloeistoffen.

TWEE JAAR          
GARANTIE

Producten van Morphy Richards
worden geproduceerd
overeenkomstig internationaal
erkende kwaliteitsnormen. Boven uw
wettelijke vastgestelde rechten uit,
garandeert Morphy Richards dat dit
product vanaf de datum van
aankoop gedurende een periode van
TWEE JAAR vrij zal zijn van
materiaal- en fabricagefouten. 

Bewaar uw kassabon als bewijs van
aankoop. Niet uw kassabon aan
deze pagina. 

Wij zullen u om deze gegevens
vragen als het apparaat defect raakt.
Deze nummers vindt u op de
onderzijde van het product. 

Modelnummer

Serienummer 

Wanneer het apparaat is vervangen
tijdens de garantieperiode (2 jaar),
loopt de garantie voor het nieuwe

h

26

www.morphyrichards.com

ELEKTRISCHE
VEREISTEN

Controleer of de spanning op het
typeplaatje van het apparaat
overeenkomt met de netspanning
(wisselstroom).

Wanneer uw stopcontacten niet
geschikt zijn voor de stekker van dit
apparaat, dient de stekker te
worden verwijderd en vervangen
door een aangepaste stekker.

Waarschuwing: De stekker die
van het netsnoer wordt gehaald,
dient te worden vernietigd. Een
stekker met ongeïsoleerde
draden kan erg gevaarlijk zijn
wanneer deze in een
stroomvoerend stopcontact
wordt gestoken.

Functies

⁄ Ontgrendelknop
¤ Snelheidsregelaar
‹ Turboknop
› Motorhuis
fi Gaten voor accessoires
fl Kloppers
‡ Deeghaken

Assemblage

WAARSCHUWING Zet de mixer
uit en trek de stekker uit het
stopcontact.

1

Bepaal welke accessoire u gaat
gebruiken. 

Gebruik de kloppers om te mengen
en kloppen en voor het opschuimen
van vloeistoffen en mengsels.

Gebruik deeghaken om deeg te
kneden. 

2

Steek het uiteinde van de klopper of
deeghaak in een van de gaten voor
de accessoires in het motorhuis. 

De deeghaak met de groef past in
het gat met de huls op de mixer 

A.

3

Duw en draai totdat de klopper of
deeghaak vastklikt.

4

Herhaal dit voor de andere klopper
of deeghaak.

Uw handmixer gebruiken

1

Zet het apparaat aan door de
snelheidsregelaar op de gewenste
stand te zetten (1 is de laagste
stand en 5 is de hoogste stand).

U begint best met een lage snelheid
en kiest dan indien nodig een
hogere snelheid.

0

1

2

3

4

5

Turbo

¤

0

1

2

3

4

5

Turbo

¤

0

1

2

3

4

5

Turbo

A

B

FP48954MEE-Rev1  26/4/06  4:21 pm  Page 26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 1 Hand Mixer g Please read and keep these instructions Batteur f Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Handrührgerät d Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und heben Sie sie gut auf Batidor de varillas manual e Lea estas instrucciones
 • Страница 2 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 2 g IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CONTENTS The use of any electrical appliance requires the following basic common sense safety rules. • Important safety instructions 3 Electrical requirements 4 Features 4 Assembly 4 Using your Hand Mixer 4 Top tips 5 Cleaning 5
 • Страница 3 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 4 A ¤ • • ‹ ‡ ⁄ 55 44 33 22 ¤ 2 3 11 00 ‹ fl fi 4 Turbo Turbo Use turbo on speed 5. Pressing the turbo on speed 1-4 will give a slight increase in speed if required. Switch off by returning the slider to 0. To eject the beaters and dough hooks place the mixer on
 • Страница 4 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 6 YOUR TWO YEAR GUARANTEE It is important to retain the retailers receipt as proof of purchase. Staple your receipt to this back cover for future reference. Please quote the following information if the product develops a fault. These numbers can be found on the
 • Страница 5 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lorsque vous utilisez tout appareil électrique, vous devez respecter des règles de sécurité de bon sens. Tout appareil électrique peut blesser ou même provoquer la mort. Vous risquez également d’endommager l’appareil. Ces
 • Страница 6 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 10 A • • • • 2 B 3 4 1 (vitesse la plus faible) à 5 (vitesse la plus élevée). Nous vous recommandons de commencer à faible vitesse, puis de passer à une vitesse supérieure si nécessaire. Utilisez la position turbo uniquement pendant de très courtes périodes
 • Страница 7 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 12 l’article est remplacé pendant la période de garantie (deux ans), la période de garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date d’achat d’origine. Il est donc très importants de conserver votre bon d’achat original afin de connaître la date
 • Страница 8 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 14 WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT Eigene Sicherheit • Für die Benutzung elektrischer Haushaltsgeräte sind folgende Regeln zur Wahrung der Sicherheit einzuhalten. Es besteht vorwiegend Verletzungsbzw. Lebensgefahr und sekundär auch die Gefahr einer Beschädigung
 • Страница 9 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 16 A Der Umgang mir Ihrem Handrührgerät 1 • • • • B 2 3 4 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehzahlschieber auf eine der Positionen von 1 (niedrigste Drehzahl) bis 5 (höchste Drehzahl) stellen. Es ist ratsam, bei niedriger Drehzahl mit dem Rühren zu
 • Страница 10 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 18 ausdrücklich in den oben genannten Bestimmungen niedergelegt sind und erstreckt sich nicht auf Forderungen infolge eines Verlustes oder einer Beschädigung. Diese Garantie wird als zusätzliche Leistung angeboten und greift Ihre gesetzlich zuerkannten Rechte
 • Страница 11 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 20 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Seguridad personal • El uso de un aparato eléctrico requiere la aplicación de las siguientes normas básicas de seguridad de sentido común. En primer lugar, existe el peligro de lesiones o muerte y, en segundo, el peligro
 • Страница 12 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 22 A CONSEJOS • Cuando vaya a amasar, mezcle primero los ingredientes secos, incluyendo aceites, grasas o mantequilla con la varilla batidora durante aprox. 30 segundos al 5 hasta que se formen migas. Cambie a las varillas amasadoras y vaya añadiendo agua
 • Страница 13 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 24 h BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INHOUD Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen volgende veiligheidsinstructies te worden nageleefd. Belangrijke veiligheidsinstructies 25 Elektrische vereisten 26 Functies 26 Assemblage 26 Uw handmixer gebruiken
 • Страница 14 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 26 • ¤ ‹ ‡ ⁄ • • 55 44 33 ¤ 2 22 11 3 00 ‹ fl Turbo Turbo 4 › fi ELEKTRISCHE VEREISTEN Wanneer uw stopcontacten niet geschikt zijn voor de stekker van dit apparaat, dient de stekker te worden verwijderd en vervangen door een aangepaste stekker. Ontgrendelknop
 • Страница 15 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 28 product vanaf de originele aankoopdatum. Daarom is het belangrijk dat uw aankoopbewijs of factuur de originele aankoopdatum vermeldt. p CONTEÚDOS Instruções de segurança importantes 1 2 3 4 5 6 28 Het defect het gevolg is of kan zijn van accidenteel gebruik,
 • Страница 16 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 30 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES A utilização de qualquer aparelho eléctrico exige as seguintes regras de segurança de senso comum. • Antes de mais, existe o perigo de ferimentos ou morte, assim como o perigo de danos no aparelho. Estes são indicados ao
 • Страница 17 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 32 A • • • • 2 3 B 4 baixa) e 5 (velocidade mais elevada). Recomendamos que comece por utilizar as varetas ou os ganchos a uma velocidade reduzida e que vá aumentando gradualmente, conforme necessário. Utilize apenas a função turbo para impulsos curtos de
 • Страница 18 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 34 IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA i SOMMARIO Importanti informazioni di sicurezza Requisiti elettrici 36 Caratteristiche 36 Utilizzo dello sbattitore 36 Suggerimenti importanti 37 Pulizia 37 Servizio di assistenza telefonica dedicato 37 La vostra garanzia
 • Страница 19 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 36 ¤ ‹ ‡ ⁄ 55 44 11 00 ‹ fl fi • • 33 22 ¤ • 2 3 Turbo Turbo › 4 • • ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ REQUISITI ELETTRICI AVVERTENZA: verificare che lo sbattitore sia spento e scollegato dall’alimentazione. Se le prese dell’abitazione non sono adatte alla spina fornita con
 • Страница 20 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 38 del prodotto. Nr. modello Nr. di serie 4 Tutti i prodotti Morphy Richards vengono testati individualmente prima di lasciare la fabbrica. Nell’improbabilità che un apparecchio risulti guasto entro 28 giorni dall’acquisto, deve essere restituito al rivenditore
 • Страница 21 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 40 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER • Brug af elektriske apparater kræver, at følgende grundlæggende sikkerhedsregler overholdes. Det er sund fornuft. • Der er først og fremmest fare for personskade eller død og dernæst fare for beskadigelse af apparatet. Disse
 • Страница 22 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 42 A • • • 2 3 4 til en højere hastighed efter behov. Turboindstillingen må kun bruges i korte øjeblikke ved miksning. Brug turbo ved hastighed 5. Hvis du trykker på turboknappen ved hastighed 1-4, øges hastigheden en smule. Sluk for mikseren ved at skubbe
 • Страница 23 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 44 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIO NER s INNEHÅLL Viktiga säkerhetsinstruktioner Elektriska krav 46 Delar 46 Montering 46 Använda elvispen Användningen av en elektrisk hushållsapparat kräver att du följer nedanstående förnuftiga säkerhetsregler. 45 46 Användbara
 • Страница 24 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 46 ¤ ‹ ‡ ⁄ 55 2 3 44 33 22 11 ¤ 00 4 ‹ fl fi ELEKTRISKA KRAV Delar Kontrollera att spänningen på märkplåten på din hushållsapparat motsvarar ditt hus elförsörjning som måste vara växelström. ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ Om den kontakt som medföljer denna apparat inte passar i
 • Страница 25 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 48 inom 24 månader från det ursprungliga inköpsdatumet bör du kontakta hjälplinjen och uppge det modell- och serienummer som finns på produkten eller skriv till Morphy Richards på nedanstående adress. Du kommer att bli ombedd att returnera produkten (säkert och
 • Страница 26 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 50 ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania następujących podstawowych, zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, istnieje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci, po drugie - ryzyko
 • Страница 27 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 52 A KORZYSTANIE Z MIKSERA RĘCZNEGO 1 • • • • B 2 3 4 WAŻNE: Nie wolno włączać miksera na okres dłuższy niż 6 minut (z zamontowanymi końcówkami do ubijania piany) lub 2 minuty (z zamontowanymi końcówkami do wyrabiania ciasta) pracy ciągłej urządzenia. Po tym
 • Страница 28 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 54 ≈ Меры предосторожностË Содержание При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать следующие основные правила безопасности. • Во-первых, неправильное использование может повлечь травму или смерть, а, во-вторых, привести к повреждению устройства.
 • Страница 29 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 56 Составные части ¤ ‹ ⁄ Кнопка для отсоединения насадок ¤ Регулятор скорости ‹ Кнопка «турбо» режима › Корпус миксера fi Установочные отверстия fl Насадки для взбивания ‡ Крюкообразные насадки для теста ‡ ⁄ 55 44 33 22 11 ¤ 00 ‹ fl fi A 5 4 3 2 1 0 Сборка Turbo
 • Страница 30 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 58 Важные рекомендации • гарантийного талона, заполненного и подписанного продавцом. Серийный номер прибора должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне. При приготовлении теста сначала перемешайте насадками для взбивания сухие ингредиенты,
 • Страница 31 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 60 1. Г арантийное обслуживание продукцииMorphyRichardsосуществляется на всей территории России техническими центрами РТЦ «СОВИНСЕРВИС». 2. Г арантийный срок на изделияMorphyRichardsсоставляет 2 года с момента продажи. 3. Г арантийное обслуживание
 • Страница 32 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 62 g For electrical products sold within the European p Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Community. At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check
 • Страница 33 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 64 g Morphy Richards products are intended for household use only. Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time. The After
 • Страница 34 из 34