Инструкция для MORPHY RICHARDS FP48954MEE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

41

www.morphyrichards.com

ELEKTRISKE KRAV

Kontroller, at den angivne spænding
på apparatets typeskilt svarer til
husholdningens elforsyning
(vekselstrøm).

Hvis stikkontakterne i dit hjem ikke
passer til stikket på apparatets
ledning, skal stikket udskiftes med
det korrekte stik.

Advarsel: Stikket, der fjernes fra
ledningen, skal bortskaffes hvis
det beskadiges, da et stik med
en ledning uden isolering udgør
en stor fare, hvis det sættes i
en stikkontakt.

Hvis det er nødvendigt at udskifte
sikringen på 13 A i stikket, skal den
udskiftes med en 3 A BS1362-
sikring.

Dette apparat behøver ikke at blive
jordforbundet. Det er
dobbeltisoleret.

Dele

⁄ Udløsningsknap
¤ Skyder til hastighedskontrol
‹ Turboknap 
› Motorrum
fi Værktøjshuller
fl Piskeris
‡ Dejkroge

q

40

www.morphyrichards.com

VIGTIGE
SIKKERHEDSANVISNINGER

Brug af elektriske apparater kræver,
at følgende grundlæggende
sikkerhedsregler overholdes. Det er
sund fornuft.

Der er først og fremmest fare for
personskade eller død og dernæst
fare for beskadigelse af apparatet.
Disse risici er indikeret i teksten med
følgende to advarsler:

ADVARSEL: Fare for
personskade!

VIGTIGT: Beskadigelse af apparatet!

Derudover har vi de følgende
sikkerhedsråd. 

Placering

Fjern al emballage, og gem det til
eventuel senere brug. 

Sørg for, at apparatet bruges på en
solid, flad overflade.

Brug ikke apparatet udendørs eller i
badeværelset.

Anbring ikke apparatet på en fint
poleret overflade af træ, da det kan
beskadige træet.

Anbring ikke apparatet på eller i
nærheden af varme overflader som
f.eks. en varm tallerken, en
strålevarmer eller i nærheden af
åben ild.

Netledning

El-ledningen skal kunne nå uden at
“trække” i stikkontakten. 

Lad ikke ledningen hænge ud over
kanten af bordet, hvor et barn kan
nå den.

Før ikke ledningen henover et åbent
område, f.eks. mellem en lavt
placeret stikkontakt og et bord, et
komfur eller en brødrister eller andre
varme områder, som kan beskadige
ledningen.

Strømkablet kan ikke udskiftes.
Kontakt Morphy Richards, hvis du
ønsker råd og vejledning.

Personlig sikkerhed

Undgå kontakt med de bevægelige
dele. Hold hænder, hår, beklædning
såvel som spartler og andre
køkkenredskaber væk fra mikserens
bevægelige dele under brug for at
forebygge personskade og/eller
beskadigelse af apparatet.

ADVARSEL: For at beskytte mod
risikoen for elektrisk stød må
apparatets motordel ALDRIG
neddyppes i vand eller nogen
anden væske, og de elektriske
forbindelser skal altid holdes
tørre.

• 

Apparatet er ikke beregnet til at blive
anvendt af små børn eller uegnede
personer, medmindre der føres
tilstrækkeligt tilsyn med dem af en
ansvarlig person, der kan sørge for, at
de anvender apparatet på forsvarlig
vis.

Børn

• 

Lad aldrig børn betjene dette apparat.
Lær børn at være opmærksomme på
farer i køkkenet, og advar dem om
eventuelle farer på steder, hvor de
ikke kan se ordentligt, eller ikke bør
befinde sig.

Der skal altid føres opsyn med små
børn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet

Andre
sikkerhedsovervejelser

Anvend ikke et apparat med en
beskadiget ledning eller stik.
Apparatet må heller ikke bruges, når
det ikke fungerer korrekt, eller hvis
det er blevet beskadiget. Kontakt
vores hjælpelinje for at få råd om
eftersyn og reparation.

Anvend ikke tilbehør, som ikke
anbefales af producenten, da det
kan udgøre en risiko for brand,
elektrisk stød eller tilskadekomst.

Træk stikket ud af stikkontakten, når
håndmikseren ikke er i brug.

Produktspecifik sikkerhed

ADVARSEL: For at beskytte mod
brand, elektrisk stød og
personskade må ledningen,
stikket eller mikseren ikke
dyppes i vand eller andre
væsker.

Tag stikket ud af stikkontakten før
rengøring og før piskeris og
dejkroge sættes på eller afmonteres.

De roterende redskaber må ikke
komme i kontakt med ledningen.

Rengør ikke redskaberne under
rindende vand, mens de sidder på
mikseren.

Kontroller, at mikseren er slukket, før
stikket sættes i eller tages ud af
stikkontakten.

0

1

2

3

4

5

Turbo

¤

0

1

2

3

4

5

Turbo

¤

FP48954MEE-Rev1  26/4/06  4:21 pm  Page 40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 1 Hand Mixer g Please read and keep these instructions Batteur f Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Handrührgerät d Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und heben Sie sie gut auf Batidor de varillas manual e Lea estas instrucciones
 • Страница 2 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 2 g IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CONTENTS The use of any electrical appliance requires the following basic common sense safety rules. • Important safety instructions 3 Electrical requirements 4 Features 4 Assembly 4 Using your Hand Mixer 4 Top tips 5 Cleaning 5
 • Страница 3 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 4 A ¤ • • ‹ ‡ ⁄ 55 44 33 22 ¤ 2 3 11 00 ‹ fl fi 4 Turbo Turbo Use turbo on speed 5. Pressing the turbo on speed 1-4 will give a slight increase in speed if required. Switch off by returning the slider to 0. To eject the beaters and dough hooks place the mixer on
 • Страница 4 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 6 YOUR TWO YEAR GUARANTEE It is important to retain the retailers receipt as proof of purchase. Staple your receipt to this back cover for future reference. Please quote the following information if the product develops a fault. These numbers can be found on the
 • Страница 5 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lorsque vous utilisez tout appareil électrique, vous devez respecter des règles de sécurité de bon sens. Tout appareil électrique peut blesser ou même provoquer la mort. Vous risquez également d’endommager l’appareil. Ces
 • Страница 6 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 10 A • • • • 2 B 3 4 1 (vitesse la plus faible) à 5 (vitesse la plus élevée). Nous vous recommandons de commencer à faible vitesse, puis de passer à une vitesse supérieure si nécessaire. Utilisez la position turbo uniquement pendant de très courtes périodes
 • Страница 7 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 12 l’article est remplacé pendant la période de garantie (deux ans), la période de garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date d’achat d’origine. Il est donc très importants de conserver votre bon d’achat original afin de connaître la date
 • Страница 8 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 14 WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT Eigene Sicherheit • Für die Benutzung elektrischer Haushaltsgeräte sind folgende Regeln zur Wahrung der Sicherheit einzuhalten. Es besteht vorwiegend Verletzungsbzw. Lebensgefahr und sekundär auch die Gefahr einer Beschädigung
 • Страница 9 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 16 A Der Umgang mir Ihrem Handrührgerät 1 • • • • B 2 3 4 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehzahlschieber auf eine der Positionen von 1 (niedrigste Drehzahl) bis 5 (höchste Drehzahl) stellen. Es ist ratsam, bei niedriger Drehzahl mit dem Rühren zu
 • Страница 10 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 18 ausdrücklich in den oben genannten Bestimmungen niedergelegt sind und erstreckt sich nicht auf Forderungen infolge eines Verlustes oder einer Beschädigung. Diese Garantie wird als zusätzliche Leistung angeboten und greift Ihre gesetzlich zuerkannten Rechte
 • Страница 11 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 20 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Seguridad personal • El uso de un aparato eléctrico requiere la aplicación de las siguientes normas básicas de seguridad de sentido común. En primer lugar, existe el peligro de lesiones o muerte y, en segundo, el peligro
 • Страница 12 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 22 A CONSEJOS • Cuando vaya a amasar, mezcle primero los ingredientes secos, incluyendo aceites, grasas o mantequilla con la varilla batidora durante aprox. 30 segundos al 5 hasta que se formen migas. Cambie a las varillas amasadoras y vaya añadiendo agua
 • Страница 13 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 24 h BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INHOUD Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen volgende veiligheidsinstructies te worden nageleefd. Belangrijke veiligheidsinstructies 25 Elektrische vereisten 26 Functies 26 Assemblage 26 Uw handmixer gebruiken
 • Страница 14 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 26 • ¤ ‹ ‡ ⁄ • • 55 44 33 ¤ 2 22 11 3 00 ‹ fl Turbo Turbo 4 › fi ELEKTRISCHE VEREISTEN Wanneer uw stopcontacten niet geschikt zijn voor de stekker van dit apparaat, dient de stekker te worden verwijderd en vervangen door een aangepaste stekker. Ontgrendelknop
 • Страница 15 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 28 product vanaf de originele aankoopdatum. Daarom is het belangrijk dat uw aankoopbewijs of factuur de originele aankoopdatum vermeldt. p CONTEÚDOS Instruções de segurança importantes 1 2 3 4 5 6 28 Het defect het gevolg is of kan zijn van accidenteel gebruik,
 • Страница 16 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 30 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES A utilização de qualquer aparelho eléctrico exige as seguintes regras de segurança de senso comum. • Antes de mais, existe o perigo de ferimentos ou morte, assim como o perigo de danos no aparelho. Estes são indicados ao
 • Страница 17 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 32 A • • • • 2 3 B 4 baixa) e 5 (velocidade mais elevada). Recomendamos que comece por utilizar as varetas ou os ganchos a uma velocidade reduzida e que vá aumentando gradualmente, conforme necessário. Utilize apenas a função turbo para impulsos curtos de
 • Страница 18 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 34 IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA i SOMMARIO Importanti informazioni di sicurezza Requisiti elettrici 36 Caratteristiche 36 Utilizzo dello sbattitore 36 Suggerimenti importanti 37 Pulizia 37 Servizio di assistenza telefonica dedicato 37 La vostra garanzia
 • Страница 19 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 36 ¤ ‹ ‡ ⁄ 55 44 11 00 ‹ fl fi • • 33 22 ¤ • 2 3 Turbo Turbo › 4 • • ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ REQUISITI ELETTRICI AVVERTENZA: verificare che lo sbattitore sia spento e scollegato dall’alimentazione. Se le prese dell’abitazione non sono adatte alla spina fornita con
 • Страница 20 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 38 del prodotto. Nr. modello Nr. di serie 4 Tutti i prodotti Morphy Richards vengono testati individualmente prima di lasciare la fabbrica. Nell’improbabilità che un apparecchio risulti guasto entro 28 giorni dall’acquisto, deve essere restituito al rivenditore
 • Страница 21 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 40 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER • Brug af elektriske apparater kræver, at følgende grundlæggende sikkerhedsregler overholdes. Det er sund fornuft. • Der er først og fremmest fare for personskade eller død og dernæst fare for beskadigelse af apparatet. Disse
 • Страница 22 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 42 A • • • 2 3 4 til en højere hastighed efter behov. Turboindstillingen må kun bruges i korte øjeblikke ved miksning. Brug turbo ved hastighed 5. Hvis du trykker på turboknappen ved hastighed 1-4, øges hastigheden en smule. Sluk for mikseren ved at skubbe
 • Страница 23 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 44 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIO NER s INNEHÅLL Viktiga säkerhetsinstruktioner Elektriska krav 46 Delar 46 Montering 46 Använda elvispen Användningen av en elektrisk hushållsapparat kräver att du följer nedanstående förnuftiga säkerhetsregler. 45 46 Användbara
 • Страница 24 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 46 ¤ ‹ ‡ ⁄ 55 2 3 44 33 22 11 ¤ 00 4 ‹ fl fi ELEKTRISKA KRAV Delar Kontrollera att spänningen på märkplåten på din hushållsapparat motsvarar ditt hus elförsörjning som måste vara växelström. ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ Om den kontakt som medföljer denna apparat inte passar i
 • Страница 25 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 48 inom 24 månader från det ursprungliga inköpsdatumet bör du kontakta hjälplinjen och uppge det modell- och serienummer som finns på produkten eller skriv till Morphy Richards på nedanstående adress. Du kommer att bli ombedd att returnera produkten (säkert och
 • Страница 26 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 50 ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania następujących podstawowych, zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, istnieje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci, po drugie - ryzyko
 • Страница 27 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 52 A KORZYSTANIE Z MIKSERA RĘCZNEGO 1 • • • • B 2 3 4 WAŻNE: Nie wolno włączać miksera na okres dłuższy niż 6 minut (z zamontowanymi końcówkami do ubijania piany) lub 2 minuty (z zamontowanymi końcówkami do wyrabiania ciasta) pracy ciągłej urządzenia. Po tym
 • Страница 28 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 54 ≈ Меры предосторожностË Содержание При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать следующие основные правила безопасности. • Во-первых, неправильное использование может повлечь травму или смерть, а, во-вторых, привести к повреждению устройства.
 • Страница 29 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 56 Составные части ¤ ‹ ⁄ Кнопка для отсоединения насадок ¤ Регулятор скорости ‹ Кнопка «турбо» режима › Корпус миксера fi Установочные отверстия fl Насадки для взбивания ‡ Крюкообразные насадки для теста ‡ ⁄ 55 44 33 22 11 ¤ 00 ‹ fl fi A 5 4 3 2 1 0 Сборка Turbo
 • Страница 30 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 58 Важные рекомендации • гарантийного талона, заполненного и подписанного продавцом. Серийный номер прибора должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне. При приготовлении теста сначала перемешайте насадками для взбивания сухие ингредиенты,
 • Страница 31 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 60 1. Г арантийное обслуживание продукцииMorphyRichardsосуществляется на всей территории России техническими центрами РТЦ «СОВИНСЕРВИС». 2. Г арантийный срок на изделияMorphyRichardsсоставляет 2 года с момента продажи. 3. Г арантийное обслуживание
 • Страница 32 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 62 g For electrical products sold within the European p Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Community. At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check
 • Страница 33 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 64 g Morphy Richards products are intended for household use only. Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time. The After
 • Страница 34 из 34