Инструкция для MORPHY RICHARDS FP48954MEE

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

45

www.morphyrichards.com

VIKTIGA
SÄKERHETSINSTRUKTIO
NER

Användningen av en elektrisk
hushållsapparat kräver att du följer
nedanstående förnuftiga
säkerhetsregler.

Primärt finns risken för personskada
och/eller dödsfall och sekundärt
finns risken att orsaka skada i
hushållsapparaten. Dessa indikeras i
texten med följande två
konventioner:

VARNING: Risk för personskada!

VIKTIGT: Fara för hushållsapparaten!

Dessutom ger vi följande viktiga
säkerhetsråd: 

Placering

Avlägsna allt förpackningsmaterial
och behåll dem för framtida bruk. 

Se till att apparaten används på en
stabil, plan yta.

Använd inte apparaten utomhus eller
i badrum.

Placera inte apparaten på en mycket
polerad träyta, eftersom det kan
orsaka skador på ytan.

Placera inte apparaten på eller nära
en het yta, som t.ex. värmeplatta
eller spisplattor eller i närheten av
öppen låga.

Nätsladd

Nätsladden skall nå utan att
anslutningarna sträcks. 

Låt inte nätsladden hänga över
kanten på en arbetsyta där ett barn
kan nå den.

Låt inte sladden gå över en öppen
yta, tex. mellan ett lågt sittande
vägguttag och bordet, en spis,
brödrost eller annat varmt område
som kan skada sladden.

Strömsladden kan inte bytas ut.
Kontakta Morphy Richards för mer
information.

Personlig säkerhet

Undvik att vidröra rörliga delar. Håll
händer, hår, kläder samt stekspadar
och andra hushållsredskap borta
från rörliga delar under användning.
Detta förhindrar personskada
och/eller skada i hushållsapparaten.

VARNING: För att undvika
elektriska stötar ska du ALDRIG

sänka ner hushållsapparaten i
vatten eller i någon annan
vätska, och alltid se till att de
elektriska anslutningarna hålls
torra.

• 

Denna hushållsapparat är inte avsedd
att användas av små barn eller klena
personer, förutsatt att de inte har blivit
handledda av någon ansvarig person
som kan säkerställa att de använder
hushållsapparaten på ett säkert sätt.

Barn

• 

Låt aldrig barn använda denna
hushållsapparat. Lär barn att vara
medvetna om farorna i köket, varna
dem om farorna av att nå upp till ytor
där de inte kan se vad som finns på
dem, och att de heller inte ska
försöka nå upp till dessa ytor.

Kontrollera att inte små barn leker
med hushållsapparaten

Övriga säkerhetsåtgärder

Använd inte en hushållsapparat med
skadad sladd eller kontakt, och ej
heller en apparat med tekniskt fel
eller en apparat som har skadats på
något sätt. Ring kundtjänst för att få
råd om undersökning och
reparation.

Använd inte tillbehör som inte
rekommenderas av tillverkaren
eftersom det finns risk för brand,
elektrisk stöt eller personskada.

Ta ut kontakten ur uttaget när
apparaten inte används.

Produktspecifik säkerhet

VARNING: Skydda mot brand,
elektrisk stöt och personskada
genom att inte sänka ner sladd,
kontakt eller elvisp i vatten eller
annan vätska.

Ta ur kontakten ur eluttaget innan
rengöring och innan vispar eller
degkrokar sätts på.

Låt inte roterande tillbehör vidröra
strömsladden.

Rengör inte tillbehören under
rinnande vatten när de sitter fast i
apparaten.

Se till att elvispen är avstängd innan
kontakten sätts i eller tas ur
eluttaget.

s

44

www.morphyrichards.com

INNEHÅLL

Viktiga säkerhetsinstruktioner

45

Elektriska krav

46

Delar

46

Montering

46

Använda elvispen

46

Användbara tips

47

Rengöring

47

Kundtjänst och support

47

Garanti

47

Internationell Tjänst Centerrna

64

Få ut det mesta av din nya hushållsapparat ...

Säkerhet
Använd inte elvispen längre än 6 minuter i sträck (med vispar) eller 2 minuter
(med degkrokar). När denna tid har gått, låt den svalna i 10 minuter innan den
används på nytt.

Användning
Degkroken med spåret ska passa i rätt hål i mixern. Se information på sidan 47.

Vi rekommenderar att man börjar vispa på låg hastighet och sedan höjer
hastigheten efter behov.

s

FP48954MEE-Rev1  26/4/06  4:21 pm  Page 44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 1 Hand Mixer g Please read and keep these instructions Batteur f Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions Handrührgerät d Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und heben Sie sie gut auf Batidor de varillas manual e Lea estas instrucciones
 • Страница 2 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 2 g IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CONTENTS The use of any electrical appliance requires the following basic common sense safety rules. • Important safety instructions 3 Electrical requirements 4 Features 4 Assembly 4 Using your Hand Mixer 4 Top tips 5 Cleaning 5
 • Страница 3 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 4 A ¤ • • ‹ ‡ ⁄ 55 44 33 22 ¤ 2 3 11 00 ‹ fl fi 4 Turbo Turbo Use turbo on speed 5. Pressing the turbo on speed 1-4 will give a slight increase in speed if required. Switch off by returning the slider to 0. To eject the beaters and dough hooks place the mixer on
 • Страница 4 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 6 YOUR TWO YEAR GUARANTEE It is important to retain the retailers receipt as proof of purchase. Staple your receipt to this back cover for future reference. Please quote the following information if the product develops a fault. These numbers can be found on the
 • Страница 5 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES Lorsque vous utilisez tout appareil électrique, vous devez respecter des règles de sécurité de bon sens. Tout appareil électrique peut blesser ou même provoquer la mort. Vous risquez également d’endommager l’appareil. Ces
 • Страница 6 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 10 A • • • • 2 B 3 4 1 (vitesse la plus faible) à 5 (vitesse la plus élevée). Nous vous recommandons de commencer à faible vitesse, puis de passer à une vitesse supérieure si nécessaire. Utilisez la position turbo uniquement pendant de très courtes périodes
 • Страница 7 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 12 l’article est remplacé pendant la période de garantie (deux ans), la période de garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date d’achat d’origine. Il est donc très importants de conserver votre bon d’achat original afin de connaître la date
 • Страница 8 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 14 WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT Eigene Sicherheit • Für die Benutzung elektrischer Haushaltsgeräte sind folgende Regeln zur Wahrung der Sicherheit einzuhalten. Es besteht vorwiegend Verletzungsbzw. Lebensgefahr und sekundär auch die Gefahr einer Beschädigung
 • Страница 9 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 16 A Der Umgang mir Ihrem Handrührgerät 1 • • • • B 2 3 4 Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Drehzahlschieber auf eine der Positionen von 1 (niedrigste Drehzahl) bis 5 (höchste Drehzahl) stellen. Es ist ratsam, bei niedriger Drehzahl mit dem Rühren zu
 • Страница 10 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 18 ausdrücklich in den oben genannten Bestimmungen niedergelegt sind und erstreckt sich nicht auf Forderungen infolge eines Verlustes oder einer Beschädigung. Diese Garantie wird als zusätzliche Leistung angeboten und greift Ihre gesetzlich zuerkannten Rechte
 • Страница 11 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 20 INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Seguridad personal • El uso de un aparato eléctrico requiere la aplicación de las siguientes normas básicas de seguridad de sentido común. En primer lugar, existe el peligro de lesiones o muerte y, en segundo, el peligro
 • Страница 12 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 22 A CONSEJOS • Cuando vaya a amasar, mezcle primero los ingredientes secos, incluyendo aceites, grasas o mantequilla con la varilla batidora durante aprox. 30 segundos al 5 hasta que se formen migas. Cambie a las varillas amasadoras y vaya añadiendo agua
 • Страница 13 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 24 h BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES INHOUD Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen volgende veiligheidsinstructies te worden nageleefd. Belangrijke veiligheidsinstructies 25 Elektrische vereisten 26 Functies 26 Assemblage 26 Uw handmixer gebruiken
 • Страница 14 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 26 • ¤ ‹ ‡ ⁄ • • 55 44 33 ¤ 2 22 11 3 00 ‹ fl Turbo Turbo 4 › fi ELEKTRISCHE VEREISTEN Wanneer uw stopcontacten niet geschikt zijn voor de stekker van dit apparaat, dient de stekker te worden verwijderd en vervangen door een aangepaste stekker. Ontgrendelknop
 • Страница 15 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 28 product vanaf de originele aankoopdatum. Daarom is het belangrijk dat uw aankoopbewijs of factuur de originele aankoopdatum vermeldt. p CONTEÚDOS Instruções de segurança importantes 1 2 3 4 5 6 28 Het defect het gevolg is of kan zijn van accidenteel gebruik,
 • Страница 16 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 30 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES A utilização de qualquer aparelho eléctrico exige as seguintes regras de segurança de senso comum. • Antes de mais, existe o perigo de ferimentos ou morte, assim como o perigo de danos no aparelho. Estes são indicados ao
 • Страница 17 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 32 A • • • • 2 3 B 4 baixa) e 5 (velocidade mais elevada). Recomendamos que comece por utilizar as varetas ou os ganchos a uma velocidade reduzida e que vá aumentando gradualmente, conforme necessário. Utilize apenas a função turbo para impulsos curtos de
 • Страница 18 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 34 IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA i SOMMARIO Importanti informazioni di sicurezza Requisiti elettrici 36 Caratteristiche 36 Utilizzo dello sbattitore 36 Suggerimenti importanti 37 Pulizia 37 Servizio di assistenza telefonica dedicato 37 La vostra garanzia
 • Страница 19 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 36 ¤ ‹ ‡ ⁄ 55 44 11 00 ‹ fl fi • • 33 22 ¤ • 2 3 Turbo Turbo › 4 • • ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ REQUISITI ELETTRICI AVVERTENZA: verificare che lo sbattitore sia spento e scollegato dall’alimentazione. Se le prese dell’abitazione non sono adatte alla spina fornita con
 • Страница 20 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 38 del prodotto. Nr. modello Nr. di serie 4 Tutti i prodotti Morphy Richards vengono testati individualmente prima di lasciare la fabbrica. Nell’improbabilità che un apparecchio risulti guasto entro 28 giorni dall’acquisto, deve essere restituito al rivenditore
 • Страница 21 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 40 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER • Brug af elektriske apparater kræver, at følgende grundlæggende sikkerhedsregler overholdes. Det er sund fornuft. • Der er først og fremmest fare for personskade eller død og dernæst fare for beskadigelse af apparatet. Disse
 • Страница 22 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 42 A • • • 2 3 4 til en højere hastighed efter behov. Turboindstillingen må kun bruges i korte øjeblikke ved miksning. Brug turbo ved hastighed 5. Hvis du trykker på turboknappen ved hastighed 1-4, øges hastigheden en smule. Sluk for mikseren ved at skubbe
 • Страница 23 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 44 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIO NER s INNEHÅLL Viktiga säkerhetsinstruktioner Elektriska krav 46 Delar 46 Montering 46 Använda elvispen Användningen av en elektrisk hushållsapparat kräver att du följer nedanstående förnuftiga säkerhetsregler. 45 46 Användbara
 • Страница 24 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 46 ¤ ‹ ‡ ⁄ 55 2 3 44 33 22 11 ¤ 00 4 ‹ fl fi ELEKTRISKA KRAV Delar Kontrollera att spänningen på märkplåten på din hushållsapparat motsvarar ditt hus elförsörjning som måste vara växelström. ⁄ ¤ ‹ › fi fl ‡ Om den kontakt som medföljer denna apparat inte passar i
 • Страница 25 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 48 inom 24 månader från det ursprungliga inköpsdatumet bör du kontakta hjälplinjen och uppge det modell- och serienummer som finns på produkten eller skriv till Morphy Richards på nedanstående adress. Du kommer att bli ombedd att returnera produkten (säkert och
 • Страница 26 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 50 ISTOTNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Użytkowanie każdego urządzenia elektrycznego wymaga przestrzegania następujących podstawowych, zdroworozsądkowych zasad bezpieczeństwa. Po pierwsze, istnieje ryzyko obrażeń ciała lub śmierci, po drugie - ryzyko
 • Страница 27 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 52 A KORZYSTANIE Z MIKSERA RĘCZNEGO 1 • • • • B 2 3 4 WAŻNE: Nie wolno włączać miksera na okres dłuższy niż 6 minut (z zamontowanymi końcówkami do ubijania piany) lub 2 minuty (z zamontowanymi końcówkami do wyrabiania ciasta) pracy ciągłej urządzenia. Po tym
 • Страница 28 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 54 ≈ Меры предосторожностË Содержание При использовании любого электроприбора необходимо соблюдать следующие основные правила безопасности. • Во-первых, неправильное использование может повлечь травму или смерть, а, во-вторых, привести к повреждению устройства.
 • Страница 29 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 56 Составные части ¤ ‹ ⁄ Кнопка для отсоединения насадок ¤ Регулятор скорости ‹ Кнопка «турбо» режима › Корпус миксера fi Установочные отверстия fl Насадки для взбивания ‡ Крюкообразные насадки для теста ‡ ⁄ 55 44 33 22 11 ¤ 00 ‹ fl fi A 5 4 3 2 1 0 Сборка Turbo
 • Страница 30 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 58 Важные рекомендации • гарантийного талона, заполненного и подписанного продавцом. Серийный номер прибора должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне. При приготовлении теста сначала перемешайте насадками для взбивания сухие ингредиенты,
 • Страница 31 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 60 1. Г арантийное обслуживание продукцииMorphyRichardsосуществляется на всей территории России техническими центрами РТЦ «СОВИНСЕРВИС». 2. Г арантийный срок на изделияMorphyRichardsсоставляет 2 года с момента продажи. 3. Г арантийное обслуживание
 • Страница 32 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 62 g For electrical products sold within the European p Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Community. At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check
 • Страница 33 из 34
  FP48954MEE-Rev1 26/4/06 4:21 pm Page 64 g Morphy Richards products are intended for household use only. Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design. The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time. The After
 • Страница 34 из 34