Инструкция для MSI 790X-G45

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Preface

MS-7622

v

Preface

MS-7622

TÜRKÇE

Çevrec özellğyle blnen MSI dünyada çevrey korumak çn hatırlatır:
Avrupa  Brlğ  (AB)  Kararnames  Elektrk  ve  Elektronk  Malzeme  Atığı,  2002/96/EC 

Kararnames altında 13 Ağustos 2005 tarhnden tbaren geçerl olmak üzere, elektrkl 

ve elektronk malzemeler dğer atıklar gb çöpe atılamayacak ve bu elektonk chazların 

üretcler, chazların kullanım süreler bttkten sonra ürünler ger toplamakla yükümlü 

olacaktır. Avrupa Brlğ’ne satılan MSI markalı ürünlern kullanım süreler bttğnde MSI 

ürünlern ger alınması steğ le şbrlğ çersnde olacaktır. Ürünlernz yerel toplama 

noktalarına bırakablrsnz.

ČESKY

Záleží nám na ochraně žvotního prostředí - společnost MSI upozorňuje...
Podle směrnce Evropské une (“EU”) o lkvdac elektrckých a elektronckých výrobků 

2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakázáno lkvdovat “elektrcké a elektroncké 

výrobky” v běžném komunálním odpadu a výrobc elektronckých výrobků, na které se 

tato směrnce vztahuje, budou povnn odebírat takové výrobky zpět po skončení je-

jch  žvotnost.    Společnost  MSI  splní  požadavky  na  odebírání  výrobků  značky  MSI, 

prodávaných v zemích EU, po skončení jejch žvotnost. Tyto výrobky můžete odevzdat 

v místních sběrnách.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy környezetünket megvédjük, lletve környezetvédőként fellépve 

az MSI emlékeztet Önt, hogy ...
Az Európa Unó („EU”) 2005. augusztus 13-án hatályba lépő, az elektromos és elek-

tronkus berendezések hulladékaról szóló 2002/96/EK rányelve szernt az elektromos 

és elektronkus berendezések többé nem kezelhetőek lakosság hulladékként, és az 

lyen elektronkus berendezések gyártó kötelessé válnak az lyen termékek vsszavé-

telére azok hasznos élettartama végén.  Az MSI betartja a termékvsszavétellel kapc-

solatos követelményeket az MSI márkanév alatt az EU-n belül értékesített termékek 

esetében, azok élettartamának végén. Az lyen termékeket a legközelebb gyűjtőhelyre 

vhet.

ITALIANO

Per proteggere l’ambente, MSI, da sempre amca della natura, t rcorda che….
In base alla Drettva dell’Unone Europea (EU) sullo Smaltmento de Materal Elettrc 

ed Elettronc, Drettva 2002/96/EC n vgore dal 13 Agosto 2005, prodott appartenent 

alla categora de Materal Elettrc ed Elettronc non possono pù essere elmnat come 

rfiut muncpal:  produttor d dett materal saranno obblgat a rtrare ogn prodotto 

alla fine del suo cclo d vta. MSI s adeguerà a tale Drettva rtrando tutt  prodott 

marchat MSI che sono stat vendut all’nterno dell’Unone Europea alla fine del loro 

cclo d vta. È possble portare  prodott nel pù vcno punto d raccolta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146