Инструкция для MTX RT500.1D

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu

Kytkeminen ja asennus

MTX suosittelee, että annat uuden RoadTHUNDER vahvistimesi asennuksen valtuutetun jälleenmyyjän tehtäväk-
si. Mikä tahansa poikkeama kytkentäsuosituksista saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa vahvistimella, kaiuttimille 
ja/tai auton sähköjärjestelmille. Tarkista vielä kaikki kytkennät ennen järjestelmän päällekytkemistä.

1. Irroita auton akun maadoituskaapeli (- johto).

2. Määritä MTX vahvistimen asennuspaikka. Huimioi, että vahvistimen jäähdytyselementtien ympärillä tulee olla 
riittävästi tilaa ilmanvirtaukselle, jotta vahvistimelle on riittävä jäähdytys. Merkitse vahvistimen kiinnityspaikat ja 
poraa tarvittavat reiät vahvistimen kiinnittämiseksi. Ennen reikien poraamista, varmista, ettei auton sähköjohto-
ja, jarru- tai polttoainelinjoja tms. ole asennuksen esteenä. Asenna MTX vahvistimesi.

3. Tuo  virtakaapeli  auton  akulta  vahvistimelle. Varmista,  että  läpiviennäissä  on  riittävä  suojaus,  ettei  kaapelin 
eriste pääse hankautumaan rikki pitkänkään ajan kuluessa. Tuo kaapel ivahvistimelle ja kytke se vahvistimen 
päävirtaliittimeen (+). Älä kuitenkaan kytke toista päätä vielä akkuun. 
Huomautus : Varmista, että sekä virta-, että maadoituskaapelit ovat riittävän paksuisia..

4. Kytke päävirtajohtoon sulake, enintään 20cm päähän akusta. Tämä pienentää tehokkaasti vahinkoriskiä si-
nulle ja autollesi mahdollisen oikosulun tai onnettomuuden sattuessa. Varmista, että sulake on irroitettu, äläkä 
laita sitä paikalleen ennenkuin kaikki kytkennät on tehty ja tarkastettu.. Tämän jälkeen voit kykeä kaapelin kiinni 
akkuun.

5. Etsi hyvä maadoituspaikka auton rungosta ja poista siitä maali siten, että kontaktipinnassa on paljas metal-
li. Kiinnitä maadoitusliitin tiukasti tähän kohtaan ja kaapelin toinen pää MTX vahvistimen maadoitusliitäntään 
(GND).

6. Kytke herätevirtajohto soittimelta MTX vahvistimen Remote liittimeen. Mikäli soittimessasi ei ole erillistä “re-
mote” johtoa, voit tehdä kytkennän myös sähköantenni liitäntään (Power Antenna).

7. Signaalitulojen kytkeminen vahvistimeen : On kaksi vaihtoehtoa signaalitulojen kytkemiseksi.
• Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi, suosittelemme korkealaatuisten RCA kaapeleiden kytkemistä vastaa-
viin liitäntöihin ohjelmalähteessä ja vahvistimessa.

8. Kytke kaiuttimesi MTX vahvistimesi kaiutinliitäntöihin käyttäen oikean vahvuisia johtimia. Vähintään 4 ohmin 
kuorma sillattuna vaaditaan maksimitehon saavuttamiseksi. MTX vahvistimesi vaatii vähintään 2 ohmin kuor-
man maksimitehon saavuttamiseksi.

9.  Tarkista  kaikki  edellämainitut  kytkentävaiheet,  erityisesti  johdotukset  ja  komponenttien  kytkennät.  Mikäli 
kaikki kytkennät ovat oikein, kytke auton akun maadoituskaapeli, laita sulake opaikalleen ja ala säätämään vah-
vistintasi. 

Huomautus : Varmista, että Gainin säätö on käännetty minimiin (vastapäivään) ennenkuin aloitat säätämisen.

O

mistajan k

äsik

irja - RT500.1D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 49
  RT500.1D Mono-Block Class-D Power Amplifier 500W RMS Designed by MTX in the USA www.mtxaudio.com www.mtxaudio.eu
 • Страница 2 из 49
  Owner’s Manual - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Introduction Thank you for purchasing an MTX Audio Hi-Performance amplifier. Proper installation matched with MTX speakers and subwoofers provide superior sound and performance for endless hours of waking the neighbors, slammin' your
 • Страница 3 из 49
  Control Panel Gain Control (GAIN) - The gain control matches the input sensitivity of the amplifier to the source unit being used. The operating range varies from 100mv to 6V. Adjusting the gain 1. Turn the gain control on the amplifier all the way down (counter clockwise). 2. Turn up the volume
 • Страница 4 из 49
  Owner’s Manual - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Installation & Mounting MTX recommends your new RoadTHUNDER amplifier be installed by an Authorized MTX retailer. Any deviation from specified installation instructions can cause serious damage to the amplifier, speakers and/or vehicles
 • Страница 5 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 6 из 49
  www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Manuel - RT500.1D Introduction : Merci d'avoir fait confiance à MTX en achetant un amplificateur hautes performances de la série RoadTHUNDER. Une bonne installation combinée à des subwoofers MTX adaptés donnera des résultats hallucinants. Elle vous permettra de
 • Страница 7 из 49
  Réglages : Niveau de sensibilité (GAIN) - Ce réglage permet d'aligner la sensibilité de votre ampli avec celle de votre source. Elle varie sur l'amplificateur de 0,1 à 6V. Cette commande n'est pas un volume ! Cela ne sert à rien de la mettre à fond. Ajuster le niveau de sensibilité (Gain) 1.
 • Страница 8 из 49
  Manuel - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Installation et montage MTX vous recommande de faire appel à un installateur spécialisé pour le montage de votre amplificateur. Tout mauvais branchement peut gravement endommager votre amplificateur, vos haut-parleurs ou encore le système
 • Страница 9 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 10 из 49
  Manual de usuario - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Introducción Gracias por elegir MTX para alcanzar plenitud de sonido en tu vehículo. Con los amplificadores, altavoces y subs MTX con conexiones StreetWires podrá eschuchar, sentir y experimentar la música como nunca antes y de la
 • Страница 11 из 49
  Panel de control : Control de ganancia (GAIN) - Este control es usado para parejar la sensibilidad de entrada a una fuente en particular que estes usando. El rango de ganancia varía de 100mV a 6V. Ajuste de ganancia 1. Gira el control de ganancia del amplificador a cero (contrario a las agujas del
 • Страница 12 из 49
  Manual de usuario - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Instalación y montaje MTX recomienda que un instalador autorizado de MTX haga la instalación de tu amplificador RoadTHUNDER. Cualquier variación de las especificaciones recomendadas en la conexión del amplificador podría dañar
 • Страница 13 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 14 из 49
  Bedienungsanleitung - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für MTX entschieden haben. Mit einem MTX Verstärker, Lautsprechern, Subwoofer und StreetWires Verkabelung erreichen Sie das optimale Klangerlebnis. Technische Daten • 1-Kanal Class-D Mono
 • Страница 15 из 49
  Einstellungen : Pegelregler (GAIN) - Der Pegelregler ermöglicht es, die Eingangsempfindlichkeit des Verstärkers and die Ausgangsspannung Ihres Radios anzupassen. Die mögliche Empfindlichkeit liegt zwischen 100mV (max. im Uhrzeigersinn) und 6V (max. gegen den Uhrzeigersinn). Einstellung des Pegels
 • Страница 16 из 49
  Bedienungsanleitung - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Installation & Befestigung MTX empfiehlt den Einbau Ihrer RoadTHUNDER Endstufe durch einen authorisierten MTX Fachhändler. Etwaige Abweichungen von den hier gezeigten Anschlussmöglichkeiten können zu ernsthaften Schäden an der
 • Страница 17 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 18 из 49
  Manuale Istruzioni - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Introduzione Grazie per aver scelto MTX per ottenere il massimo dal vostro impianto audio. Un amplificatore MTX, abbinato a subwoofers ed altopatlanti MTX, consente di ascoltare la musica proprio come nelle intenzioni dell'artista.
 • Страница 19 из 49
  Pannello Controlli Controllo Gain (GAIN) : Si utilizza per armonizzare la sensibiltà di uscita dell'autoradio con la sensibilità di ingresso dell'amplificatore. Regolabile da 100mV a 6V input in senso antiorario. Regolazione del Gain 1. Gira il controllo del gain completamente in senso antiorario.
 • Страница 20 из 49
  Manuale Istruzioni - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Installazione e Montaggio MTX si raccomanda di far installare i propri amplificatori da un installatore MTX autorizzato. Qualsiasi cambiamento rispetto i collegamenti illustrati può causare seri danni all'amplificatore, agli
 • Страница 21 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 22 из 49
  Owner’s Manual - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Introduction Obrigado por escolher MTX para alcançar o melhor som no seu carro. Ao incluir amplificadores MTX, altifalantes MTX compatíveis e subwoofers com conecções StreetWires irá ter melhores condições para ouvir e sentir a
 • Страница 23 из 49
  Painel de Controlo Controlo de ganho (GAIN) - Este controlo é usado para adaptar a sensibilidade de entrada do amplificador à unidade fonte que está a usar. A gama de operação varia entre 100mV e 6V. Ajustando o ganho : 1. Rode o controlo de ganho até ao mínimo (contra os ponteiros do relógio) 2.
 • Страница 24 из 49
  Owner’s Manual - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Instalação & Montagem A MTX recomenda que proceda à instalação do seu novo amplificador RoadTHUNDER através de um agente autorizado MTX. Qualquer desvio das especificações de instalação recomendadas pode causar prejuízo grave ao
 • Страница 25 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 26 из 49
  Gebruikers handleiding - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Introductie Bedankt voor het kiezen voor MTX voor je ultieme car audio systeem. Door gebruik te maken van MTX versterkers, subwoofers en luidsprekers en Streetwires bekabeling ben je een stap dichterbij het beleven van de muziek
 • Страница 27 из 49
  Instel paneel : Gain (GAIN) : Hiermee wordt de ingangs gevoeligheid van de versterker afgesteld op het uitgangs voltage van de source unit. Het bereik ligt tussen 100mV Gain volledig open en 6V Gain volledig dicht.. Afstellen van de Gain 1. Draai de Gain op de versterker helemaal dicht (tegen de
 • Страница 28 из 49
  Gebruikers handleiding - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Installatie en montage MTX adviseerd om jou RoadTHUNDER versterker in te laten bouwen door een authorized MTX Dealer. Wanneer de versterker niet volgens onderstaande gegevens wordt aangesloten kan dit schadelijke gevolgen hebben
 • Страница 29 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 30 из 49
  Руководство по эксплуатации усилителя - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Введение Спасибо, что выбрали усилители Mtx Audio Hi-Performance. Правильная установка, а также колонки и сабвуферы обеспечат непревзойдённый звук и долгие часы без сна для Ваших соседей, а также заставят Ваших
 • Страница 31 из 49
  Панель управления Регулятор усиления (GAIN) - Регулятор усиления соединяет внутреннюю чувствительность усилителя с используемым источником питания. Рабочий диапазон варьируется от 100мВ до 6В. Настройка усиления : 1. Установите регулятор усиления на минимальной отметке (против часовой стрелки). 2.
 • Страница 32 из 49
  Руководство по эксплуатации усилителя - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Установка и монтаж MTX рекомендует устанавливать Ваш новый усилитель RoadTHUNDER авторизированным представителем MTX. Малейшее отклонение от специальных инструкций по установке может нанести серьезный вред
 • Страница 33 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 34 из 49
  Manualul proprietarului - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Introducere Va multumim ca ati ales MTX. Folosind amplificatoarele, difuzoarele si subwooferele MTX interconectate cu produsele de conectica de la Streetwires veti putea auzi si simti muzica asa cum au dorit artistii sa o
 • Страница 35 из 49
  Control Panel Gain Control (GAIN) - Butonul gain control ajuta la armonizarea amplificatorului cu sursa. Se poate folosi o variatie intre 100mv si 6V. Cum folosim butonul Gain Control 1. Rasuceste butonul gain control pana jos (invers sensului acelor de ceas). 2. Ridica volumul unitatii centrale
 • Страница 36 из 49
  Manualul proprietarului - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Instalare si Montare MTX recomanda instalarea unui amplificator Thunder nou de catre instalatorii autorizati MTX. Orice abatere de la specificatiile de instalare recomandate poate cauza defectiuni serioase amplificatorului Dvs.,
 • Страница 37 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 38 из 49
  Omistajan käsikirja - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Esipuhe Kiitos, että valitsit MTX:n auttamaan autosi pääsemään parhaalle tasolle. MTX vahvistimen käyttäminen yhdessä sopivien kaiuttimien, bassokaiuttimien ja StreetWires johtimien kanssa mahdollistaa, että voit kuulla tuntea ja
 • Страница 39 из 49
  Ohjauspaneeli : Gainin tasonsäätö (GAIN) - Tätä säätöä käytetään sovittamaan vahvistimen herkkyys parhaillaan käyttämäsi ohjelmalähteen antamaan signaaliin. Toiminta-alue vaihtelee 100mV ja 6V välillä. Gainin asettaminen 1. Käännä Gainin säätö täysin vastapäivään 2. Käännä ohjelmalähteen
 • Страница 40 из 49
  Omistajan käsikirja - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Kytkeminen ja asennus MTX suosittelee, että annat uuden RoadTHUNDER vahvistimesi asennuksen valtuutetun jälleenmyyjän tehtäväksi. Mikä tahansa poikkeama kytkentäsuosituksista saattaa aiheuttaa vakavaa vahinkoa vahvistimella,
 • Страница 41 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 42 из 49
  Podręcznik użytkownika - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Wprowadzenie Dziękujemy za wybór produktów MTX Audio. Połączenie wzmacniaczy i głośników MTX z akcesoriami StreetWires pozwoli slyszeć, czuć i doświadczać muzykę w sposób zamierzony przez artystę. Specyfikacja : • 1-kanałowy
 • Страница 43 из 49
  Panel sterowania - Panel podłączeniowy Sterowanie podbiciem (GAIN) - stosowane jest do ustawienia poziomu czułości wzmacniacza do jednostki sterującej, której używasz. Zakres regulacji : 100mV do 6V. Regulacja podbicia 1. Ustaw regulacje podbicia (Gain) w pozycji minimum (kierunek przeciwny do
 • Страница 44 из 49
  Podręcznik użytkownika - RT500.1D www.mtxaudio.com - www.mtxaudio.eu Montaż i podłączanie Rekomendujemy instalacje wzmacniaczy RoadTHUNDER u autoryzowanego sprzedawcy produktów MTX Audio. Nieprawidłowe podłączenie może spowodować poważne uszkodzenie wzmacniacza, głośnika lub instalacji elektrycznej
 • Страница 45 из 49
  SPEAKER SPEAKER 2Ω 4Ω 4Ω SPEAKER 4Ω 4Ω SPEAKER 2Ω 2Ω 2Ω 2Ω
 • Страница 46 из 49
 • Страница 47 из 49
 • Страница 48 из 49
  MTX is proud to be an American Audio Company. MTX is a proud member of Mitek Corp high quality consumer audio product lines. Designed and Engineered by Mitek in Phoenix - AZ, USA Assembled in PRC © 2012 Mitek. All rights reserved MTX, COUSTIC, XTANT, STREETWIRES and RoadTHUNDER are registered
 • Страница 49 из 49