Инструкция для NILFISK-ALTO 2-19 X, 2-28 XT, 2-28, 2-24, 2-21, 2-24 XT

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Nilfi sk-ALTO POSEIDON 2-19 X
Nilfi sk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT
Nilfi sk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT
Nilfi sk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Instruction manual.........................................  

3 -  8

Manual de Instrucciones ...............................  

9 - 14

Manual de Instruções....................................  

15 - 20

γχειριδιο οδηγιων ..........................................  

21  - 27

Instrukcja obsługi ..........................................  

28 - 33

Návod k obsluze ...........................................  

34 - 39

Üzemeltetési útmutató ..................................  

40 - 45

Ýþletme kýlavuzu ..........................................  

46 - 51

Руководство .................................................  

52  - 57

Priročnik z navodili za uporabo .....................  

58 - 63

Návod na používanie ....................................  

64 - 69

Priručnik za korisnike ....................................  

70 - 75

128470009

128470009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 12
  Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-21, 2-21 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-24, 2-24 XT Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruction manual......................................... Manual de Instrucciones ............................... Manual de
 • Страница 2 из 12
  Copyright © 2010 Nilfisk-ALTO
 • Страница 3 из 12
  Blahoželáme vám k vašej novej vysokotlakovej umývačke Wap ALTO Veríme, že nová vysokotlaková umývačka od firmy Wap ALTO uspokojí vaše nároky na rýchle a účinné čistenie. Teraz máte k dispozícii čistiace zariadenie, ktoré vám uľahčí vaše čistiace práce v budúcnosti a vďaka nemu bude čistenie
 • Страница 4 из 12
  1.0 Príprava SK Pred zapnutím vysokotlakovej umývačky vám odporúčame prečítať si pozorne túto užívateľskú príručku. Dodržujte všetky pokyny, aby ste minimalizovali riziko zranenia pri použití prístroja. Pred zapnutím Predtým, než váš nový prístroj zapnete po prvýkrát, musíte namontovať držiak
 • Страница 5 из 12
  Príprava • • • • SK pred zasiahnutím uvoľnenými nečistotami počas čistenia. Počas manipulácie noste bezpečnostné okuliare. Nikdy sa nepokúšajte čistiť oblečenie alebo obuv na osobách. Nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré si neprečítali návod na použitie, ovládať prístroj. Prístroj nikdy nepoužívajte
 • Страница 6 из 12
  Pokyny na použitie SK s detergentom. Ak vaša nádrž nemá štandardný závit, odpojte filter od sacej hadice a odstráňte kryt. Opätovne namontujte filter na saciu trubicu. Z prístroja možno vytiahnuť ešte jednu hadicu na čistiaci prostriedok. 2.5 Regulácia tlaku / objemu vody Prevádzkový tlak a objem
 • Страница 7 из 12
  5.0 Recyklácia umývačky Ak chcete, aby bola stará umývačka znefunkčnená. 1. Odpojte umývačku a odstrihnite el. kábel. Nevyhadzujte el. príslušenstvo do bežného odpadu z domácnosti. Ako uvádza Európska Smernica 2002/96/EC o starých elektrických a elektronických zariadeniach, použitý elektronický
 • Страница 8 из 12
  7.0 Sprievodca riešením problémov SK Aby nedošlo k nedorozumeniam, mali by ste vždy skontrolovať nasledovné body predtým, než budete kontaktovať servisnú organizáciu Wap ALTO: Príznak Príčina Odporúčané kroky Prístroj sa nechce zapnúť Nezapojený do zásuvky Chybná zásuvka Vypálená poistka Chybný
 • Страница 9 из 12
  8.0 Условия гарантии RU Nilfisk-ALTO предоставляет один год гарантию на бытовые моечные машины высокого давления. Если Ваши моечная машина высокого давления или принадлежности сдаются в ремонт, должна прилагаться копия чека. Гарантийный ремонт осуществляется в следующих условиях:  дефекты связаны с
 • Страница 10 из 12
  15
 • Страница 11 из 12
  FRANCE http://www.nilfisk-alto.com HEAD QUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100 E-mail: mail.com@nilfisk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfisk-Advance srl. Edificio Central Park Herrera 1855, Office 604 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: (+54) 11
 • Страница 12 из 12