Инструкция для OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm 1:3.5-6.3 EZ

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

SK  

53

* Zmena technických špecifikácií bez 

predchádzajúceho upozornenia vyhradená.

Výstrahy: Prečítajte si nasledujúce

 Varovania: Bezpečnostné opatrenia

•  Nedívajte sa objektívom do slnka. Mohlo by 

dôjsť k oslepnutiu alebo poškodeniu zraku.

•  Nenechávajte objektív bez krytu. Ak sa v 

objektíve zbieha slnečné svetlo, môže dôjsť 
k požiaru.

•  Nemierte objektívom fotoaparátu priamo na 

slnko. Slnečné lúče sa v objektíve sústredia 
a môžu fotoaparát poškodiť alebo spôsobiť 
požiar.

Micro Four Thirds a logo Micro Four Thirds sú 
ochrannou známkou a registrovanou ochrannou 
známkou spoločnosti OLYMPUS IMAGING 
Corporation.

Pre zákazníkov v Európe

Značka »CE« symbolizuje, že tento 
produkt spĺňa európske požiadavky 
na bezpečnosť, zdravie, životné 
prostredie a ochranu zákazníka. 
Výrobky nesúce značku CE sú 
určené na predaj v Európe.

Európska technická podpora zákazníkov

Navštívte naše domovské stránky 
http://www.olympus-europa.com
alebo volajte: 
Tel. 00800 - 67 10 83 00 (zdarma)
+49 180 5 - 67 10 83 alebo 
+49 40 - 237 73 4899 (spoplatnená linka)

25_L1033_E_sk.indd   53

25_L1033_E_sk.indd   53

2011/10/14   11:37:09

2011/10/14   11:37:09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58