Инструкция для PANASONIC CU-4E23JBE, CU-4E27CBPG, CU-3E23CBPG, CU-3E18JBE, CU-3E18EBE, CU-E21JKD, CU-E18JKD, CS-E21JKDW, CS-E18JKDW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

16

ДЛЯ УВІМКНЕННЯ 

АБО ВИМКНЕННЯ 

КОНДИЦІОНЕРА

•  Будь-ласка, пам’ятайте про індикатор “OFF” на дисплеї пульта 

дистанційного управління та не допускайте неправильного 

увімкнення/вимкнення агрегата.

ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

•  Температурний діапазон: 16°C ~ 30°C.

•  Можна зекономити електроенергію, додержуючись при 

експлуатації кондиціонера рекомендованого температурного 

діапазону.

РЕЖИМ ОБІГРІВУ (HEAT) : 20°C ~ 24°C.

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) : 26°C ~ 28°C.

РЕЖИМ М’ЯКОГО ОСУШЕННЯ (MODE) : на 1°C ~ 2°C нижче, 

ніж температура у приміщенні.

ДЛЯ ВИБОРУ РЕЖИМУ РОБОТИ

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ - Зручно для вас

•  Під час встановлення режиму роботи блимає індикатор 

увімкнення.

•  Блок обирає режим роботи кожні 30 хвилин в залежності від 

заданої температури, зовнішньої температури та температури у 

приміщенні (Для системи з одним внутрішнім блоком).

•  Блок обирає режим роботи кожні 3 години в залежності від 

заданої температури, зовнішньої температури та температури у 

приміщенні (Для системи з кількома внутрішніми блоками).

РЕЖИМ ОБІГРІВУ (HEAT) - Для одержання теплого повітря

•  Для нагрівання агрегату потрібен деякий час. У цьому режимі 

блимає індикатор увімкнення.

РЕЖИМ ОХОЛОДЖЕННЯ (COOL) - Для одержання 

прохолодного повітря

РЕЖИМ М’ЯКОГО ОСУШЕННЯ (MODE) - Для осушення 

повітря у приміщенні

•  Для легкого охолодження вентилятор агрегата обертається на 

низькій швидкості.

ВИБРАТИ ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ 

ВЕНТИЛЯТОРА

(5 ВАРІАНТІВ ВИБОРУ) 

• AUTO (Автоматичний режим): швидкість обертання вентилятора 

внутрішнього блока регулюється автоматично залежно від 

режиму роботи.

ВІДРЕГУЛЮВАТИ НАПРЯМОК ПОТОКУ 

ПОВІТРЯ (5 ВАРІАНТІВ ВИБОРУ)

  

  

•  Для вентиляції приміщення.

•  У режимі AUTO заслінки коливаються ліворуч-праворуч і вгору-вниз 

автоматично.

•  У режимі обігріву повітря подається деякий час горизонтально, а 

потім починає подаватися униз, у той час як заслінки регулювання 

напрямку потоку повітря починають коливатися ліворуч-праворуч з 

підвищенням температури.

СТВОРИТИ ЕФЕКТ 

ЧИСТОТИ ТА СВІЖОСТІ 

ПОВІТРЯ

•  Для генерації негативних іонів, що створюють ефект свіжості 

повітря та притягують пил, який буде видалений фільтрами 

системи іонізації з позитивним зарядом.

КОНТРОЛЮВАТИ

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ

Індикатор

Якість

повітря

Синій

Чисте

Оранжевий Середнє

Червоний Забруднене

•  Сенсор визначає якість

  повітря.

•  Якщо повітря забруднене, 

автоматично увімкнеться

  режим очищення повітря

  активними іонами.

ЩОБ ПІДВИЩИТИ 

РІВЕНЬ ВОЛОГОСТІ 

(Для системи з одним 

внутрішнім блоком)

•  Даний режим роботи знижує сухість повітря та забезпечує вам 

комфортні умови.

•  Якщо для вертикального потоку повітря встановлено значення 

АВТОМАТИЧНО, він зупиняється у нижньому положенні, 

щоб уникнути контакту з холодним повітрям. Проте, можна 
налаштувати напрям решітки вручну 

.

ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ ШУМУ

•  Цей режим знижує рівень шуму від потоку повітря.

ШВИДКО ДОСЯГТИ 

ПОТРІБНОЇ 

ТЕМПЕРАТУРИ

• 

 та 

 можна увімкнути в 

усіх режимах і скасувати натисненням відповідної 

кнопки знову.

• 

 може бути увімкнений тільки в режимі COOL 

(ОХОЛОДЖЕННЯ) та може бути скасований 

повторним натисканням кнопки.

• 

 та 

 або 

 та 

 не 

можуть бути вибрані одночасно.

• 

 та 

 можуть бути увімкнені, навіть 

коли блок вимкнений. У цьому стані швидкість 

вентилятора та коливання повітряного потоку не 

можуть регулюватись.

  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ

  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  F566703 Инструкции по эксплуатации Кондиционер Внутренний блок CS-E18JKDW CS-E21JKDW Наружный блок для одного внутреннего блока CU-E18JKD CU-E21JKD Наружный блок для нескольких внутренних блоков CU-3E18EBE CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG CU-4E23JBE 2 ~ 10 РУCCKИЙ Перед началом эксплуатации
 • Страница 2 из 21
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Инструкции, которые следует выполнять, обозначаются следующими символами: Этот символ обозначает действие как ЗАПРЕЩЕННОЕ. Эти символы обозначают действия как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. Для предотвращения получения травм, нанесения телесных повреждений
 • Страница 3 из 21
  Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями (включая детей) или лицами с отсутствием опыта или знания только при условии, что они находятся под надзором или получили от лица, ответственного за их безопасность,
 • Страница 4 из 21
  СИСТЕМА С НЕСКОЛЬКИМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ ВОЗДУХА Наружный блок для нескольких внутренних блоков (CU-3E18EBE, CU-3E18JBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG, CU-4E23JBE) ОПРЕДЕЛЕНИЕ Система с несколькими кондиционерами экономит место, позволяя вам подключить несколько внутренних блоков к одному наружному блоку.
 • Страница 5 из 21
  СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА с электро-ионами Не трогайте во время работы Провод для Фильтры для накопления активных электро-ионов ионов Генератор активных электро-ионов Передняя панель Приемное устройство потока воздуха Жалюзи направления потока • Не регулируйте вручную. Максимальное расстояние: 8м
 • Страница 6 из 21
  ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА • Пожалуйста, обращайте внимание на индикацию OFF (выключение), находящуюся на дисплее пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить неправильный запуск/ остановку устройства. ВЫРАБОТКА ЧИСТОГО И СВЕЖЕГО
 • Страница 7 из 21
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА При включении аппарата нажатием кнопки функция Patrol начинает работать автоматически. • Для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ блока в заранее заданное время. РУCCKИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, затем
 • Страница 8 из 21
  УХОД И ЧИСТКА УХОД И ЧИСТКА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ • Перед чисткой отключайте источник питания. • Не прикасайтесь к алюминиевому ребру, острая часть может причинить повреждения. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОМЫВАНИЮ • Не используйте бензол, разбавитель или чистящий порошок. • Используйте исключительно мыло ( pH7) или
 • Страница 9 из 21
  Следующие признаки не означают наличие неисправности: Признак Из внутреннего блока выделяется туман. Во время работы слышен звук льющейся воды. В помещении специфический запах. При установке скорости вращения вентилятора в автоматический режим вентилятор внутреннего блока время от времени
 • Страница 10 из 21
  Панасоник Корпорэйшн Website: http://panasonic.net/ Отпечатано в Малайзии
 • Страница 11 из 21
  Інструкція з експлуатації Кондиціонер Внутрішній блок CS-E18JKDW CS-E21JKDW Зовнішній блок для одного внутрішнього блока CU-E18JKD CU-E21JKD Наружный блок для нескольких внутренних блоков CU-3E18EBE CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG CU-4E23JBE Назва та адреса виробника вказані на упаковці та на
 • Страница 12 из 21
  ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ОЗНАЧЕННЯ Інструкції позначаються такими символами: Цей символ позначає дії, які вчиняти ЗАБОРОНЕНО. Ці символи позначають дії, які є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ. Для того, щоб запобігти травмуванню себе та інших і пошкодженню майна, необхідно дотримуватися викладених нижче
 • Страница 13 из 21
  Цей виріб не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які відчувають брак досвіду чи знань. Користування виробом такими особами дозволене лише у разі нагляду чи попереднього інструктування особою, яка
 • Страница 14 из 21
  СИСТЕМА З КІЛЬКОМА КОНДИЦІОНЕРАМИ ПОВІТРЯ Зовнішній блок для кількох внутрішніх блоків (CU-3E18EBE, CU-3E18JBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG, CU-4E23JBE) ОЗНАЧЕННЯ Система з кількома кондиціонерами заощаджує місце, даючи вам змогу під’єднати кілька внутрішніх блоків до одного зовнішнього. ВНУТРІШНІЙ
 • Страница 15 из 21
  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ Не торкайтеся під час роботи Фільтри системи Дріт для нагромадження іонізації e-ion активних іонів Джерело активних е-іонів Передня панель Кнопка авто УВІМК/ВИМК • Використовується, коли пульт
 • Страница 16 из 21
  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДЛЯ УВІМКНЕННЯ АБО ВИМКНЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА • Будь-ласка, пам’ятайте про індикатор “OFF” на дисплеї пульта дистанційного управління та не допускайте неправильного увімкнення/вимкнення агрегата.
 • Страница 17 из 21
  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ Контроль розпочинається автоматично після увімкнення пристрою за допомогою . • Щоб увімкнути (ON) або вимкнути (OFF) агрегат у заданий час. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, тоді відпустіть,
 • Страница 18 из 21
  ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА ОБЕРЕЖНО • Перед тим, як чистити кондиціонер, вимкніть електроживлення. • Не торкайтеся алюмінієвої пластини, гостра частина може призвести до травмування. ВКАЗІВКИ ЩОДО МИТТЯ КОНДИЦІОНЕРА • Не використовуйте бензол, розчинники та порошки для чищення. •
 • Страница 19 из 21
  УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Симптом Із внутрішнього блока виходить туман. Робота супроводжується звуком, що нагадує шум води. У приміщенні відчувається специфічний запах. У режимі автоматичного регулювання швидкості обертання вентилятор внутрішнього блока час від часу зупиняється.
 • Страница 20 из 21
  КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Подготовка Пульта Дистанционного Управления К Работе • Підготовка пульта Дистанційного Керування 1 2 3 Закройте крышку • Закрийте відділення для батарейок кришкою 3 4 1 Сдвиньте • Витягнути 2
 • Страница 21 из 21