Инструкция для PANASONIC CU-4E23JBE, CU-4E27CBPG, CU-3E23CBPG, CU-3E18JBE, CU-3E18EBE, CU-E21JKD, CU-E18JKD, CS-E21JKDW, CS-E18JKDW

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

19

УКРАЇНСЬКА

Симптом

Симптом

Перевірка

Перевірка

Функція обігріву/охолодження не працює належним чином.

•  Установіть відповідну температуру.

•  Закрийте всі двері та вікна.

•  Очистіть або замініть фільтри.

•  Заберіть перешкоди поблизу отворів для входу і виходу повітря.

Шум під час роботи.

•  Перевірте чи кондиціонер не змонтовано на нерівній поверхні.

•  Правильно закрийте передню панель.

Не працює пульт дистанційного управління.

(Дисплей матовий або сигнал передачі слабкий.)

•  Правильно установіть батареї.

•  Замініть старі батареї.

Блок не працює.

•  Перевірте чи не спрацював автоматичний вимикач.

•  Перевірте чи не встановлено таймери.

Агрегат не реагує на сигнал з пульту дистанційного керування.

•  Переконайтеся, що перед приймачем немає перешкод.

•  Деякі люмінесцентні лампи можуть створювати перешкоди передавачу сигналу. Будь 

ласка, проконсультуйтесь у авторизованого дилера.

Режим PATROL (ПАТРУЛЬ) не працює.

•  Натисніть та утримуйте кнопку 

 протягом 15 секунд, доки не почуєте 

звуковий сигнал, натисніть кнопку 

 знову.

Блимає сенсор контролю або індикатор “e-ion” внутрішнього блока.

•  Натисніть кнопку 

 або 

 двічі. Якщо датчик контролю або індикатор 

активних іонів продовжує мигати, будь ласка, проконсультуйтесь у авторизованого дилера.

Симптом

Симптом

Причина

Причина

Із внутрішнього блока виходить туман.

•  Конденсація внаслідок роботи в режимі охолодження.

Робота супроводжується звуком, що нагадує шум води.

•  Поток холодоагенту в системі.

У приміщенні відчувається специфічний запах.

•  Причиною цього може бути запах вогкості, джерелом якого можуть бути стіни, килими, 

меблі або одяг, що знаходяться у приміщенні.

У режимі автоматичного регулювання швидкості обертання вентилятор 

внутрішнього блока час від часу зупиняється.

•  Це допомагає усунути запах під час роботи кондиціонера.

Кондиціонер не починає роботу протягом кількох хвилин після 

перезапуску.

•  Це запобігає пошкодженню компресора агрегата.

Із зовнішнього блока виходить вода/пара.

•  На поверхні труб відбувається конденсація або випаровування.

Індикатор таймера постійно горить.

•  Таймер спрацьовує щоденно з одними і тими самими настроюваннями.

У режимі роботи індикатор ввімкнення блимає, а вентилятор внутрішнього 

блока не працює.

•  Блок знаходиться у режимі розмороження, і тала вода зливається через зовнішній блок.

У режимі обігріву вентилятор внутрішнього блока час від часу зупиняється. •  Це допомагає уникнути небажаного охолодження.
Перед увімкненням кондиціонера починає блимати індикатор увімкнення. •  Це – попередній етап підготовки до роботи, коли установлено таймер увімкнення “ON”.
Звук тріскотіння під час роботи.

•  Зі зміною температури відбувається розширення або звуження агрегата.

У режимі PATROL (КОНТРОЛЬ) потік повітря непостійний.

•  У режимі контролю швидкість обертання вентилятора регулюється автоматично. Умикає 

режим ТИША (QUIET) для підтримання постійного потоку повітря.

  Наведені далі симптоми не свідчать про несправність.

  Наведені далі симптоми не свідчать про несправність.

  Перед тим, як звертатися до фахівця, перевірте таке.

  Перед тим, як звертатися до фахівця, перевірте таке.

  УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

  УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Інформаційний центр Panasonic

Miжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98

Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України : 8-800-309-8-800

Робота кондиціонера припиняється, і починає блимати індикатор таймера.

Робота кондиціонера припиняється, і починає блимати індикатор таймера.

Використовуйте дистанційне керування для відновлення коду помилки. 

1

Натискайте на 

кнопку протягом 

5 секунд.

3

Натискайте кнопку 

протягом 5 секунд, 

щоб вийти з 

режиму перевірки.

2

Натискайте 

до звукового 

сигналу, а потім 

запишіть код 

помилки.

4

  Вимкніть блок та повідомте код помилки авторизованому дилеру.

Примітка:

•  Для деяких типів помилок 

під час запуску можна 

перезапустити блок 

у режимі обмеженої 

функціональності з 4 

сингалами.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 21
  F566703 Инструкции по эксплуатации Кондиционер Внутренний блок CS-E18JKDW CS-E21JKDW Наружный блок для одного внутреннего блока CU-E18JKD CU-E21JKD Наружный блок для нескольких внутренних блоков CU-3E18EBE CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG CU-4E23JBE 2 ~ 10 РУCCKИЙ Перед началом эксплуатации
 • Страница 2 из 21
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Инструкции, которые следует выполнять, обозначаются следующими символами: Этот символ обозначает действие как ЗАПРЕЩЕННОЕ. Эти символы обозначают действия как ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. Для предотвращения получения травм, нанесения телесных повреждений
 • Страница 3 из 21
  Данное устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями (включая детей) или лицами с отсутствием опыта или знания только при условии, что они находятся под надзором или получили от лица, ответственного за их безопасность,
 • Страница 4 из 21
  СИСТЕМА С НЕСКОЛЬКИМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ ВОЗДУХА Наружный блок для нескольких внутренних блоков (CU-3E18EBE, CU-3E18JBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG, CU-4E23JBE) ОПРЕДЕЛЕНИЕ Система с несколькими кондиционерами экономит место, позволяя вам подключить несколько внутренних блоков к одному наружному блоку.
 • Страница 5 из 21
  СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА с электро-ионами Не трогайте во время работы Провод для Фильтры для накопления активных электро-ионов ионов Генератор активных электро-ионов Передняя панель Приемное устройство потока воздуха Жалюзи направления потока • Не регулируйте вручную. Максимальное расстояние: 8м
 • Страница 6 из 21
  ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА • Пожалуйста, обращайте внимание на индикацию OFF (выключение), находящуюся на дисплее пульта дистанционного управления, чтобы предотвратить неправильный запуск/ остановку устройства. ВЫРАБОТКА ЧИСТОГО И СВЕЖЕГО
 • Страница 7 из 21
  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА При включении аппарата нажатием кнопки функция Patrol начинает работать автоматически. • Для ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ блока в заранее заданное время. РУCCKИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ И ФУНКЦИЙ Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, затем
 • Страница 8 из 21
  УХОД И ЧИСТКА УХОД И ЧИСТКА ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ • Перед чисткой отключайте источник питания. • Не прикасайтесь к алюминиевому ребру, острая часть может причинить повреждения. ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОМЫВАНИЮ • Не используйте бензол, разбавитель или чистящий порошок. • Используйте исключительно мыло ( pH7) или
 • Страница 9 из 21
  Следующие признаки не означают наличие неисправности: Признак Из внутреннего блока выделяется туман. Во время работы слышен звук льющейся воды. В помещении специфический запах. При установке скорости вращения вентилятора в автоматический режим вентилятор внутреннего блока время от времени
 • Страница 10 из 21
  Панасоник Корпорэйшн Website: http://panasonic.net/ Отпечатано в Малайзии
 • Страница 11 из 21
  Інструкція з експлуатації Кондиціонер Внутрішній блок CS-E18JKDW CS-E21JKDW Зовнішній блок для одного внутрішнього блока CU-E18JKD CU-E21JKD Наружный блок для нескольких внутренних блоков CU-3E18EBE CU-3E18JBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG CU-4E23JBE Назва та адреса виробника вказані на упаковці та на
 • Страница 12 из 21
  ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ОЗНАЧЕННЯ Інструкції позначаються такими символами: Цей символ позначає дії, які вчиняти ЗАБОРОНЕНО. Ці символи позначають дії, які є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ. Для того, щоб запобігти травмуванню себе та інших і пошкодженню майна, необхідно дотримуватися викладених нижче
 • Страница 13 из 21
  Цей виріб не призначений для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які відчувають брак досвіду чи знань. Користування виробом такими особами дозволене лише у разі нагляду чи попереднього інструктування особою, яка
 • Страница 14 из 21
  СИСТЕМА З КІЛЬКОМА КОНДИЦІОНЕРАМИ ПОВІТРЯ Зовнішній блок для кількох внутрішніх блоків (CU-3E18EBE, CU-3E18JBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG, CU-4E23JBE) ОЗНАЧЕННЯ Система з кількома кондиціонерами заощаджує місце, даючи вам змогу під’єднати кілька внутрішніх блоків до одного зовнішнього. ВНУТРІШНІЙ
 • Страница 15 из 21
  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ Не торкайтеся під час роботи Фільтри системи Дріт для нагромадження іонізації e-ion активних іонів Джерело активних е-іонів Передня панель Кнопка авто УВІМК/ВИМК • Використовується, коли пульт
 • Страница 16 из 21
  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ДЛЯ УВІМКНЕННЯ АБО ВИМКНЕННЯ КОНДИЦІОНЕРА • Будь-ласка, пам’ятайте про індикатор “OFF” на дисплеї пульта дистанційного управління та не допускайте неправильного увімкнення/вимкнення агрегата.
 • Страница 17 из 21
  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ ТА ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЮ Контроль розпочинається автоматично після увімкнення пристрою за допомогою . • Щоб увімкнути (ON) або вимкнути (OFF) агрегат у заданий час. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд, тоді відпустіть,
 • Страница 18 из 21
  ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА ОБЕРЕЖНО • Перед тим, як чистити кондиціонер, вимкніть електроживлення. • Не торкайтеся алюмінієвої пластини, гостра частина може призвести до травмування. ВКАЗІВКИ ЩОДО МИТТЯ КОНДИЦІОНЕРА • Не використовуйте бензол, розчинники та порошки для чищення. •
 • Страница 19 из 21
  УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Симптом Із внутрішнього блока виходить туман. Робота супроводжується звуком, що нагадує шум води. У приміщенні відчувається специфічний запах. У режимі автоматичного регулювання швидкості обертання вентилятор внутрішнього блока час від часу зупиняється.
 • Страница 20 из 21
  КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ Подготовка Пульта Дистанционного Управления К Работе • Підготовка пульта Дистанційного Керування 1 2 3 Закройте крышку • Закрийте відділення для батарейок кришкою 3 4 1 Сдвиньте • Витягнути 2
 • Страница 21 из 21