Инструкция для PANASONIC RR-QR230

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

9

RQT8842

УКРАЇНСЬКА

133

-За наявності цього знаку-

І

нформація щодо утилізації в країнах, які не входять 

в Європейський Союз

Даний символ дійсний тільки на території 

Європейського Союзу. 

При потребі утилізації даного виробу 

зверніться до місцевого керівництва 

або дилера щодо правильного методу її 

здійснення.

Назва виробу: IC-рекордер
Країна виробника:

Вироблено в Сінгапурі

Назва виробника:

Мацусіта Eлектрік Індастріал Ко., Лтд.

Зареєстрований офіс:

1006 Кадома, Осака, Японія

Дата виробництва: ви можете знайти рік і місяць виробництва у серійному номері,

вказаному на табличці. Приклад позначення–Серійний № XX6AXXXXXXX

(X-будь-яка цифра або літера)

Рік: третя цифра у серійному номері (6–2006, 7–2007, ...)

Місяць: четверта літера у серійному номері (A–січень, B–лютий, ...L–грудень)
Додаткова інформація: 

Просимо уважно прочитати інструкцію з

експлуатації.

Встановлений виробником згідно п. 2 ст. 5 Федерального Закону РФ “Про захист прав споживачів” 

термін служби виробу становить 7 рокв з дати виготовлення за умови, що виріб використовується в 

суворій відповідності до даної інструкції з експлуатції та застосовуваних технічних стандартів.

Інформація для покупця

•  

Для  зменшення  вірогідності  появи  радіоперешкод 

внаслідок  використання  кабелю  навушників  або 

мікрофона  використовуйте  лише  відповідні  аксесуари  з 
довжиною шнура меншою за 3 метри.

•  Цей виріб може приймати радіоперешкоди, що 

створюються мобільними телефонами під час їх 

використання. Якщо такі перешкоди є помітними, будь 

ласка, збiльшiть відстань між виробом та мобільним 

телефоном.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 20
  DEUTSCH ITALIANO Bruksanvisning IC-Recorder Registratore IC Magnétophone à puce IC-recorder Grabadora IC IC Bedienungsanleitung Istruzioni per l’uso Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones de funcionamiento SVENSKA Betjeningsvejledning DANSK Návod k obsluze ÈESKY FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL
 • Страница 2 из 20
  • Это руководство содержит описание основных операций и функций. Установка батареек (A) 3 1 Установка батареек (А) 2 Батарейки AAA, LR03 (не прилагаются) (B) * Убедитесь в том, что батарейки вставлены в правильном направлении. * Замените батарейки в течение 30 секунд, чтобы сохранить установки.
 • Страница 3 из 20
  Как использовать диск быстрого поиска g Основные операции Отмена звуковых сигналов управления 1 В режиме остановки нажмите и удерживайте кнопку JOYSTICK: [q/g] Нажмите, чтобы подтвердить пункт. * Не нажимайте слишком сильно при повороте диска быстрого поиска. [*FOLDER/– MENU] в течение 1 секунды
 • Страница 4 из 20
  Запись Запись собрания Используя различные комбинации режимов записи и уровней чувствительности микрофона, Вы может подрегулировать качество звука в соответствии с ситуацией записи. 1 Нажмите кнопку [*FOLDER/– MENU], чтобы выбрать папку записи собрания “A, B, C или S”. 2 1 Нажмите и удерживайте
 • Страница 5 из 20
  Воспроизведение g Запись по таймеру М о ж е т б ы ть уста н о в ле н а за п ись по т аймеру , чт об ы выполнить 1 запись в определенное время. После установки таймера Вы можете держать аппарат в режиме ожидания, активизировав функцию блокировки (➜ стр. 2). Подготовка: Выберите папку, в которую
 • Страница 6 из 20
  g Изменение скорости воспроизведения Управление файлами Имеется 5 разных скоростей воспроизведения. 1. Во время воспроизведения нажмите кнопку [*FOLDER/– MENU]. 2. Поверните диск [ ], чтобы выбрать “SPEED” (когда выбрано, индикация “SPEED” мигает), и нажмите кнопку [q/g], чтобы подтвердить, а затем
 • Страница 7 из 20
  g Папка S и пароль * Папка S используется для секретных файлов. Если пароль установлен, то он требуется для воспроизведения файлов в этой папке. * Паролем является 4-значное число. Вы можете установить пароль, используя любую комбинацию цифр. Чтобы воспроизводить файлы в папке S, введите
 • Страница 8 из 20
  Технические характеристики Уход и использование Требования к электропитанию: Постоянный ток 3 В (2 батарейки размера AAA/LR03) Выходная мощность: 300 мВт (макс.) Частотный диапазон: от 300 Гц до 5,000 Гц (Режим HQ) от 300 Гц до 3,400 Гц (Режим FQ) от 300 Гц до 2,700 Гц (Режим SP) Соотношение
 • Страница 9 из 20
  • Чтобы уменьшить риск возникновения радиопомех, вызванных кабелями головных телефонов, ушных телефонов или микрофонов, используйте тольк о соответствующие принадлежности с длиной кабеля меньше 3 м. • Это изделие может принимать радио помехи, обусловленные переносными телефонами. Если такие помехи
 • Страница 10 из 20
  • Цей довідник з роботи пристрою містить опис лише основних операцій. Вставляння батарей (A) 3 1 Вставляння батарей (А) 2 Батарея типу AAA, LR03 (не входить до комплекту) (B) * Перевірте, щоб батареї були розташовані у правильному напрямку. * Щоб зберегти налаштування, виконайте заміну батарей
 • Страница 11 из 20
  Як користуватися диском швидкого пошуку g Основні операції Вимкнення робочого сигналу 1 При зупиненому відтворенні натисніть кнопку [ FOLDER/ * JOGDIAL (ДИСК ВИБОРУ): [ ] Поверніть диск вправо чи вліво, щоб вибрати елемент. JOYSTICK (ДЖОЙСТИК): [q/g] Натисніть, щоб підтвердити вибір елемента. * Не
 • Страница 12 из 20
  Запис Запис в режимi конференцïi Використовуючи різноманітні комбінації режимів запису та рівнів чутливості мікрофона, ви можете налаштувати якість звуку відповідно до ситуації запису. 1 Натисніть [*FOLDER/– MENU], щоб вибрати папку запису конференцій A, B, C чи S. 2 1 Нат исніть кнопку [ *
 • Страница 13 из 20
  Відтворення g Запис за таймером Щоб зробити 1 запис у зазначений час, можна встановити таймер запису. Після налаштування таймера ви можете встановити режим очікування для пристрою вмиканням блокування (➜ стор. 2). Підготовка: Оберіть папку для запису та виконайте налаштування запису (➜ стор. 4). 1
 • Страница 14 из 20
  Впорядкування файлів g Зміна швидкості відтворення Відтворення можна здійснювати з 5 різними коефіцієнтами швидкості. 1. Натисніть кнопку [*FOLDER/– MENU] під час відтворення. 2. Поверніть [ ], щоб вибрати “SPEED” (після вибору “SPEED” блиматиме), натисніть [q/g] для підтвердження, а потім
 • Страница 15 из 20
  g Папка S та пароль * Папка S використовується для збереження файлів у безпеці. Для відтворення файлів з цієї папки потрібен пароль, якщо він був встановлений. * Пароль являє собою 4-значне число. Ви можете встановити пароль із будь-якої комбінації цифр. Для відтворення файлів із папки S введіть
 • Страница 16 из 20
  Технічні характеристики Догляд та використання Вимоги до електроживлення: 3 В постійного струму (2 батареї розміру AAA/LR03) Вихідна потужність: 300 мВт (макс.) Частотна характеристика: 300 Гц до 5000 Гц (Режим HQ) 300 Гц до 3400 Гц (Режим FQ) 300 Гц до 2700 Гц (Режим SP) Сигнал/шум: 37 дБ (Режим
 • Страница 17 из 20
  • Для зменшення вірогідності появи радіоперешкод внаслідок використання кабелю навушників або мікрофона використовуйте лише відповідні аксесуари з довжиною шнура меншою за 3 метри. • Цей виріб може приймати радіоперешкоди, що створюються мобільними телефонами під час їх використання. Якщо такі
 • Страница 18 из 20
  VARNINGAR Explosionsrisk förekommer om batteriet inte sätts i korrekt. Ersätt endast med samma eller likvärdig sort som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar. FORSIGTIG Fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Udskift kun med
 • Страница 19 из 20
  Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Web Site: http://panasonic.net Ge It Fr Du Sp Cn Ar Sw Da Cz Po Pr Ru Ur RQT8842-E H0107RF0
 • Страница 20 из 20