Инструкция для PANASONIC RR-XR800

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

RR-XR800

E

Bruksanvisning

Betjeningsvejledning

Návod k obsluze

Instrukcja obs³ugi

Manual de Instruções

Инструкция по эксплуатации

Інструкція з експлуатації

IC-inspelare

IC-optager

Digitální záznamník

Dyktafon cyfrowy

Gravador de IC

Цифровой диктофон

IC-рекордер

SVENSKA

DANSK

ÈESKY

POLSKI

PORTUGUÊS

Modelo Nº

Модель №
Модель №

VQT3C59

РУССКИЙ 

ЯЗЬІК

УКРАЇНСЬКА

Modellnr. 

Modelnr.
Model è.

Model 

RR-XR800-E(VQT3C59).indb   1

RR-XR800-E(VQT3C59).indb   1

2010/10/29   19:10:28

2010/10/29   19:10:28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 105
  Bruksanvisning Betjeningsvejledning Návod k obsluze Instrukcja obs³ugi Manual de Instruções Инструкция по эксплуатации Інструкція з експлуатації IC-inspelare IC-optager Digitální záznamník Dyktafon cyfrowy Gravador de IC Цифровой диктофон IC-рекордер Modellnr. Modelnr. Model è. Model E
 • Страница 2 из 105
  Denna bruksanvisning förklarar grundläggande operationer och funktioner. Medföljande tillbehör Att stänga av strömmen: 1 USB-kabel Skjut OPERATION/HOLD-omkopplaren till OFF-läget när enheten är stoppad. När OPERATION/HOLD-omkopplaren skjuts till OFF-läget under inspelning eller avspelning aktiveras
 • Страница 3 из 105
  och tryck på i. “ 24H ” och “ AM / PM ” visas för 24-timmarsvisning och 12-timmarsvisning. 8 Tryck på +, – för att ställa in timmar och tryck på i. 9 Tryck på +, – för att ställa in minuter. För att ändra inställningen, tryck på u, i för att bläddra bland alternativen och tryck sedan på +, – igen
 • Страница 4 из 105
  Radering av filer Indexfunktion 1 Tryck på [ERASE]. Lägga till index 2 Tryck på +, – för att välja “FILE” och tryck på q 1 Under inspelning eller avspelning eller medan för att mata in valet. 3 Tryck på u, i för att välja “YES” och tryck på q för att mata in. Inspelningsindikatorn blinkar och
 • Страница 5 из 105
  Välja inspelningsläge Byta mikrofonkänslighet 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC MENU” och tryck 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC MENU” och tryck 3 Tryck på +, – för att välja “REC MODE” och tryck 3 Tryck på +, – för att välja “MIC SENSITIVITY” och 4 Tryck på
 • Страница 6 из 105
  Ställa in inspelningsnivån manuellt Ställa in mikrofon ALC-inställning på OFF Ställa in maxinspelningsbegränsare på ON 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC MENU” och tryck 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC MENU” och tryck 3 Tryck på +, – för att välja “MIC ALC”
 • Страница 7 из 105
  Ställa in inspelnings-EQ 1 Håll in [REC */h] i 1 sekund eller mer. Enheten går in i beredskapsläge för inspelning. 2 Tryck på [MENU]. 3 Tryck på +, – för att välja “REC EQ” och tryck på q för att mata in valet. 4 Tryck på u, i för att välja EQ-läge för inspelning. När du väljer andra lägen än
 • Страница 8 из 105
  För att undvika onödig inspelning (VAS) Ändra avspelningshastighet 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC MENU” och tryck Tryck på [FOLDER/SLOW] under avspelning. på q för att mata in valet. 3 Tryck på +, – för att välja “VAS” och tryck på q för att mata in valet. 4 Tryck på u, i för
 • Страница 9 из 105
  1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “PLAY MENU” och tryck på q för att mata in valet. 3 Tryck på +, – för att välja “TIME SEARCH” och tryck på q för att mata in valet. 4 Ställ in uppspelningens startposition. (Ändra värdet för “NOW” för att ställa in startpositionen.) Tryck på u, i för
 • Страница 10 из 105
  Ställa in avspelnings-EQ (SOUND EQ) Ljud-EQ är endast effektivt vid lyssning med hörlurar. 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “PLAY MENU” och tryck på q för att mata in valet. 3 Tryck på +, – för att välja “SOUND EQ” och tryck på q för att mata in valet. 4 Tryck på u, i för att välja
 • Страница 11 из 105
  1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC MENU” och tryck på q för att mata in valet. 3 Tryck på +, – för att välja “INPUT” och tryck på q för att mata in valet. 4 Tryck på +, – för att välja “MIC” och tryck på q för att mata in valet. För att gå ur skärmen för inställningar, tryck på
 • Страница 12 из 105
  Att spela in från andra enheter 3 Tryck på +, – för att välja inställningsalternativ Inställning för inspelningssynkronisering 4 Tryck på u, i för att ändra inställningen och och tryck på q för att mata in valet. tryck på q för att mata in. 1 Tryck på [MENU]. 2 Tryck på +, – för att välja “REC
 • Страница 13 из 105
  Använd denna funktionen för att justera kontrasten på skärmen. Du kan välja mellan 10 nivåer. Kontrastjustering: 1 (L) till 10 (H) (Fabriksinställningen är “5”.) FORMAT Alla filer raderas fullständigt. Raderade filer kan inte återställas. Välj “YES”, tryck på q för att mata in, och det interna
 • Страница 14 из 105
  Systemkrav Dator Operativsystem VQT3C59 Gränssnitt IBM PC/AT-kompatibla maskiner, Macintosh • Windows® 2000 Professional SP4 • Windows® XP Home Edition/Professional och SP2, SP3 • Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate och SP1, SP2 • Windows® 7 Starter/Home Basic/Home
 • Страница 15 из 105
  Rengör enheten med en torr och mjuk tygduk. • Vrid ur en fuktad tygduk och torka av enheten om den är smutsig, och torka sedan av enheten med en torr tygduk. • Använd inte lösningsmedel, inklusive benzen, thinner, alkohol (etanol), köksrengöringsmedel, kemiska torkdukar, e.d. Det kan orsaka att
 • Страница 16 из 105
  Denne brugsvejledning beskriver de basale betjeninger og funktioner. Medfølgende tilbehør 1 USB-kabel Sådan slukker man for apparatet: Skyd knappen OPERATION/HOLD til OFF-siden, mens det er standset. Ved at skyde knappen OPERATION/HOLD til OFF-siden under optagelse eller afspilning, går enheden i
 • Страница 17 из 105
  For at ændre indstillingen, tryk på u, i for at skifte mellem punkterne, og tryk igen derefter på +, – for at lave indstillingen. Funktioner under afspilning Spring (overspring): Tryk på u, i. Hurtigt tilbage/hurtigt frem (søgning): Tryk på og hold u, i inde. 10 Tryk på q for at åbne. Dato og tid
 • Страница 18 из 105
  Sletning af filer Indeksfunktion 1 Tryk på [ERASE]. Tilføjelse af indeks 2 Tryk på +, – for at vælge “FILE”, og tryk på q for 1 Under optagelse eller afspilning eller når opta- at åbne. 3 Tryk på u, i for at vælge “YES”, og tryk på q for at åbne. Under sletning blinker indikatoren for optagelse, og
 • Страница 19 из 105
  Valg af optageindstilling Skift af mikrofonfølsomhed 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “REC MENU”, og tryk på 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “REC MENU”, og tryk på 3 Tryk på +, – for at vælge “REC MODE”, og tryk på 3 Tryk på +, – for at vælge “MIC SENSITIVITY”, og q for
 • Страница 20 из 105
  Manuel indstilling af optagelsesniveau Sådan indstilles mikrofonens ALC-indstilling til OFF 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “REC MENU”, og tryk på q for at bekræfte. 3 Tryk på +, – for at vælge “MIC ALC”, og tryk på q for at bekræfte. 4 Tryk på u, i for at vælge “OFF”, og tryk på q
 • Страница 21 из 105
  Indstilling af EQ 1 Tryk og hold [REC */h] inde i 1 sekund eller mere. Enheden går i optagelsesstandby. 2 Tryk på [MENU]. 3 Tryk på +, – for at vælge “REC EQ”, og tryk på q for at bekræfte. 4 Tryk på u, i for at vælge EQ-indstilling for optagelse. Ved valg af andre indstillinger end “USER”, gå til
 • Страница 22 из 105
  Forhindring af unødvendig optagelse (VAS) Ændring af afspilningshastigheden 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “REC MENU”, og tryk på Tryk på [FOLDER/SLOW] under afspilning. q for at bekræfte. 3 Tryk på +, – for at vælge “VAS”, og tryk på q for at bekræfte. 4 Tryk på u, i for at vælge
 • Страница 23 из 105
  Afspilning fra en angiven position (TIME SEARCH) 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “PLAY MENU”, og tryk på q for at bekræfte. 3 Tryk på +, – for at vælge “TIME SEARCH”, og tryk på q for at bekræfte. 4 Indstil startpositionen for afspilning. (Ret værdien for “NOW” for at indstille
 • Страница 24 из 105
  Indstilling af afspilnings-EQ (SOUND EQ) Lyd-EQ’en anvendes kun, hvis der benyttes høretelefoner. 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “PLAY MENU”, og tryk på q for at bekræfte. 3 Tryk på +, – for at vælge “SOUND EQ”, og tryk på q for at bekræfte. 4 Tryk på u, i for at vælge indstilling
 • Страница 25 из 105
  Optagelse med tilslutning af en ekstern mikrofon 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “REC MENU”, og tryk på q for at bekræfte. 3 Tryk på +, – for at vælge “INPUT”, og tryk på q for at bekræfte. 4 Tryk på +, – for at vælge “MIC”, og tryk på q for at bekræfte. For at afslutte skærmbilledet
 • Страница 26 из 105
  Optagelse fra andre enheder 3 Tryk på +, – for at vælge indstillingspunkt, og tryk Indstilling for synkronoptagelse 4 Tryk på u, i for at ændre indstillingen, og på q for at bekræfte. 1 Tryk på [MENU]. 2 Tryk på +, – for at vælge “REC MENU”, og tryk på q for at bekræfte. 3 Tryk på +, – for at vælge
 • Страница 27 из 105
  Anvend denne funktion til at justere skærmens kontrast. Du kan vælge mellem 10 niveauer for justeringen. Kontrastjustering: 1 (L) til 10 (H) (Fabriksindstillingen er “5”.) FORMAT Alle filer slettes helt. Slettede filer kan ikke gendannes. Vælg “YES”, tryk på q for at bekræfte, og den interne
 • Страница 28 из 105
  Systemkrav Computer Operativsystemet VQT3C59 Grænseflade IBM PC/AT-kompatible maskiner, Macintosh • Windows® 2000 Professional SP4 • Windows® XP Home Edition/Professional og SP2, SP3 • Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate og SP1, SP2 • Windows® 7 Starter/Home Basic/Home
 • Страница 29 из 105
  Rengør apparatet med en tør, blød klud. • Hvis apparatet er meget snavset, skal du tørre snavset af med en klud, som er fugtet med vand, tørre det af og derefter tørre efter med en tør klud. • Anvend ikke opløsningsmidler inklusive rensebenzin, fortynder, alkohol, rengøringsmidler til køkkenet,
 • Страница 30 из 105
  Tento návod k obsluze popisuje základní operace a funkce. Dodávané pøíslušenství 1 kabel USB Pokud neprobíhá žádná operace, posuòte pøepínaè OPERATION/HOLD do polohy OFF. Pokud posunete pøepínaè OPERATION/HOLD do polohy OFF bìhem nahrávání nebo pøehrávání, jednotka bude ve stavu zajištìní. Pøístroj
 • Страница 31 из 105
  8 Stisknìte +, – pro nastavení hodiny a stisknìte i. 9 Stisknìte +, – pro nastavení minuty. Pro zmìnu nastavení stisknìte u, i pro pohyb mezi položkami a poté stisknìte znovu +, – pro nové nastavení. Èinnosti bìhem pøehrávání Pøeskoèit (vynechat): Stisknìte u, i. 10 Stisknìte q pro potvrzení.
 • Страница 32 из 105
  Mazání souborù Funkce indexu 1 Stisknìte [ERASE]. Pøipojení indexu 2 Stisknìte +, – pro výbìr možnosti „FILE“ a 1 Bìhem záznamu nebo pøehrávání, nebo pokud stisknìte q pro potvrzení. 3 Stisknìte u, i pro výbìr možnosti „YES“ a stisknìte q pro potvrzení. Bìhem mazání bliká indikace nahrávání a
 • Страница 33 из 105
  Výbìr režimu záznamu Pøepnutí citlivosti mikrofonu 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MODE“ a 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „MIC 4 Stisknìte +, –, u, i
 • Страница 34 из 105
  Manuální nastavení úrovnì záznamu Vypnutí automatického øízení úrovnì mikrofonu Zapnutí omezovaèe extrémních úrovní nahrávání 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky
 • Страница 35 из 105
  Nastavení EQ 1 Stisknìte a podržte [REC */h] po dobu 1 sekundy a déle. Pøístroj pøejde do pohotovostního nahrávacího režimu. 2 Stisknìte [MENU]. 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC EQ“ a stisknìte q pro potvrzení. 4 Stisknìte u, i a vyberte režim EQ pro nahrávání. Pokud si vyberete režimy jiné
 • Страница 36 из 105
  Zamezení nadbyteènému záznamu (VAS) Zmìna rychlosti pøehrávání 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a Stisknìte [FOLDER/SLOW] bìhem pøehrávání. stisknìte q pro potvrzení. 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „VAS“ a stisknìte q pro potvrzení. 4 Stisknìte u, i pro výbìr
 • Страница 37 из 105
  Pøehrávání od stanoveného èasu (TIME SEARCH) 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „PLAY MENU“ a stisknìte q pro potvrzení. 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „TIME SEARCH“ a stisknìte q pro potvrzení. 4 Nastavte poèáteèní pozici pøehrávání. (Poèáteèní pozici nastavíte zmìnou
 • Страница 38 из 105
  Nastavení EQ pøehrávání (SOUND EQ) EQ zvuku je úèinné pouze bìhem poslouchání se sluchátky. 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „PLAY MENU“ a stisknìte q pro potvrzení. 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „SOUND EQ“ a stisknìte q pro potvrzení. 4 Stisknìte u, i a vyberte režim EQ
 • Страница 39 из 105
  1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a stisknìte q pro potvrzení. 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky „INPUT“ a stisknìte q pro potvrzení. 4 Stisknìte +, – pro výbìr položky „MIC“ a stisknìte q pro potvrzení. Pro výstup z programu nastavení stisknìte [MENU]. 5 Pøipojte
 • Страница 40 из 105
  Záznam z jiných zaøízení 3 Stisknìte +, – pro výbìr položky pro nastavení a Nastavení pro synchronizaci záznamu 4 Stisknìte u, i pro zmìnu nastavení a stisknìte q pro potvrzení. 1 Stisknìte [MENU]. 2 Stisknìte +, – pro výbìr položky „REC MENU“ a stisknìte q pro potvrzení. 3 Stisknìte +, – pro výbìr
 • Страница 41 из 105
  Tuto funkci použijte pro úpravu kontrastu obrazovky. Lze volit z 10 stupòù úpravy. Úprava kontrastu: 1 (L) až 10 (H) (Výrobní nastavení je „5“.) FORMAT Slouží k vymazání všech souborù. Vymazané soubory nelze obnovit. Vyberte „YES“, stisknìte q pro potvrzení a vnitøní pamìť bude naformátována. *
 • Страница 42 из 105
  Požadavky na systém Poèítaè Operaèní systém VQT3C59 Rozhraní Poèítaèe kompatibilní s IBM PC/AT, Macintosh • Windows® 2000 Professional SP4 • Windows® XP Home Edition/Professional a SP2, SP3 • Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate a SP1, SP2 • Windows® 7 Starter/Home Basic/Home
 • Страница 43 из 105
  Pøístroj èistìte suchou a mìkkou látkou. • Jestliže je pøístroj pøíliš zneèištìný, omoète látku ve vodì a vyždímejte, otøete s ní špínu a vyèistìte suchou látkou. • Nepoužívejte rozpouštìdla vèetnì benzenu, øedidla, alkoholu, kuchyòských èisticích prostøedkù, chemické èisticí pøípravky apod. Jejich
 • Страница 44 из 105
  Niniejsza instrukcja obs³ugi opisuje podstawowe czynności i funkcje. Do³¹czone wyposa¿enie Wk³adanie baterii 3 2 4 Po w³¹czeniu blokady przyciski przestaj¹ dzia³aæ. U¿ycie funkcji blokady: 1 bateria AAA LR03 (brak w zestawie) Upewnij siê, czy bateria jest prawid³owo ustawiona. * Nale¿y u¿ywaæ
 • Страница 45 из 105
  8 Naciśnij przyciski +, –, aby ustawiæ godzinê, i naciśnij przycisk i. 9 Naciśnij przyciski +, –, aby ustawiæ minuty. Aby zmieniæ ustawienia, u¿yj przycisków u, i do przemieszczania siê miêdzy elementami, a nastêpnie naciśnij przyciski +, –, aby zmieniæ ustawienia. Operacje w trakcie odtwarzania
 • Страница 46 из 105
  Kasowanie plików Funkcja indeksu 1 Naciśnij przycisk [ERASE]. Dodawanie indeksu 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „FILE”, i 1 Podczas nagrywania lub odtwarzania, a tak¿e naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 3 Naciśnij przyciski u, i, aby wybraæ „YES”, a nastêpnie naciśnij przycisk q, aby
 • Страница 47 из 105
  Wybieranie trybu nagrywania Ustawianie czu³ości mikrofonu 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MENU”, 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MENU”, 3 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MODE”, 3 Naciśnij przyciski +, –, aby
 • Страница 48 из 105
  Manualne ustawianie poziomu nagrywania Wy³¹czanie ustawienia ALC mikrofonu 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MENU”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 3 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „MIC ALC”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 4
 • Страница 49 из 105
  1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [REC */h] przez 1 sekundê lub d³u¿ej. Urz¹dzenie przejdzie w stan oczekiwania na nagrywanie. 2 Naciśnij przycisk [MENU]. 3 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC EQ”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 4 Naciśnij przyciski u, i, aby wybraæ tryb
 • Страница 50 из 105
  Zapobieganie niepotrzebnemu Zmiana prêdkośæ odtwarzania Naciśnij przycisk [LIST/FAST] podczas odtwarzania. nagrywaniu (VAS) Po ka¿dym naciśniêciu przycisku prêdkośæ odtwarzania 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MENU”, a nastêpnie naciśnij przycisk q, aby
 • Страница 51 из 105
  Odtwarzanie od wyznaczonego miejsca (TIME SERACH) 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „PLAY MENU”, i Aby opuściæ ekran ustawieñ, naciśnij przycisk [MENU]. ”i„ ” dla Wyświetlaj¹ siê wskaźniki „ odpowiednio ONE i ALL. Brak wyświetlanego wskaźnika dla OFF. naciśnij
 • Страница 52 из 105
  Ustawienia korektora odtwarzania (SOUND EQ) Korektor dźwiêku dzia³a tylko w przypadku ods³uchiwania dźwiêku za pomoc¹ s³uchawek. 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „PLAY MENU”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 3 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „SOUND
 • Страница 53 из 105
  1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MENU”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 3 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „INPUT”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 4 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „MIC”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ
 • Страница 54 из 105
  Nagrywanie z innych urz¹dzeñ 3 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ element menu, i Ustawienie nagrywania synchronicznego 4 Naciśnij przyciski u, i, aby zmieniæ 1 Naciśnij przycisk [MENU]. 2 Naciśnij przyciski +, –, aby wybraæ „REC MENU”, i naciśnij przycisk q, aby wprowadziæ wybór. 3 Naciśnij
 • Страница 55 из 105
  U¿yj tej funkcji, aby dopasowaæ kontrast ekranu. Mo¿esz wybieraæ miêdzy 10 poziomami kontrastu. Dostosowanie kontrastu: Od 1 (L) do 10 (H) (Fabrycznie ustawiono „5”.) FORMAT Wszystkie pliki zostan¹ ca³kowicie usuniête. Usuniêtych plików nie bêdzie mo¿na odzyskaæ. Wybierz „YES”, naciśnij przycisk q,
 • Страница 56 из 105
  Wymaganie systemowe Komputer System operacyjny VQT3C59 Interfejs 14 Komputery kompatybilne z IBM PC/AT, Macintosh • Windows® 2000 Professional SP4 • Windows® XP Home Edition/Professional i SP2, SP3 • Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate i SP1, SP2 • Windows® 7 Starter/Home
 • Страница 57 из 105
  Czyśæ urz¹dzenie such¹, miêkk¹ szmatk¹. • Je¿eli urz¹dzenie silnie siê zabrudzi, wy¿mij zwil¿on¹ wod¹ szmatkê, zetrzyj ni¹ brud i przetrzyj such¹ szmatk¹. • Nie u¿ywaj rozpuszczalników, takich jak benzyna, rozcieñczalniki, alkohol, detergenty kuchenne ani impregnowanych chemicznie szmatek. Mog¹ one
 • Страница 58 из 105
  Desligar o aparelho: Este manual descreve funções e operações básicas. Deslize o interruptor OPERATION/HOLD para o lado desligado (OFF) enquanto parado. Quando deslizar o interruptor OPERATION/HOLD para o lado desligado (OFF) durante a gravação ou reprodução, a unidade entra em modo de bloqueio. O
 • Страница 59 из 105
  8 Pressione +, – para definir a hora e pressione i. 9 Pressione +, – para definir o minuto. Para alterar a definição, pressione u, i para se mover entre os itens e pressione depois +, – novamente para confirmar a definição. Operações durante a reprodução Saltar (Omitir): Pressione u, i.
 • Страница 60 из 105
  Eliminar ficheiros Função índice 1 Pressione [ERASE]. Acrescentar índice 2 Pressione +, – para seleccionar “FILE” e 1 Durante a gravação ou reprodução ou enquanto pressione q para confirmar. 3 Pressione u, i para seleccionar “YES” e pressione q para confirmar. Enquanto a apagar, o indicador de
 • Страница 61 из 105
  Seleccionar o modo de gravação Alterar a sensibilidade do microfone 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e 3 Pressione +, – para seleccionar “REC MODE” e 3 Pressione +, – para seleccionar “MIC 4 Pressione
 • Страница 62 из 105
  Definir manualmente o nível de gravação Configurar a definição ALC do microfone para desligada (OFF) Configurar o limitador do pico de gravação para ligado (ON) 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e 3
 • Страница 63 из 105
  Definir o EQ de gravação 1 Pressione e mantenha [REC */h] durante 1 ou mais segundos. A unidade entra em espera da gravação. 2 Pressione [MENU]. 3 Pressione +, – para seleccionar “REC EQ” e pressione q para confirmar. 4 Pressione u, i para seleccionar o modo de EQ de gravação. Quando seleccionar
 • Страница 64 из 105
  Evitar gravações desnecessárias (VAS) Alterar a velocidade de reprodução 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e Pressionar [LIST/FAST] durante a reprodução. pressione q para confirmar. 3 Pressione +, – para seleccionar “VAS” e pressione q para confirmar. 4 Pressione u, i
 • Страница 65 из 105
  Reprodução a partir de uma posição especificada (TIME SEARCH) 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “PLAY MENU” e pressione q para confirmar. 3 Pressione +, – para seleccionar “TIME SEARCH” e pressione q para confirmar. 4 Ajuste a posição inicial de reprodução. (Mude o valor para
 • Страница 66 из 105
  Definir o EQ de reprodução (SOUND EQ) O EQ de som é efectivo apenas quando se ouve com os auriculares. 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “PLAY MENU” e pressione q para confirmar. 3 Pressione +, – para seleccionar “SOUND EQ” e pressione q para confirmar. 4 Pressione u, i para
 • Страница 67 из 105
  1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e pressione q para confirmar. 3 Pressione +, – para seleccionar “INPUT” e pressione q para confirmar. 4 Pressione +, – para seleccionar “MIC” e pressione q para confirmar. Para sair do ecrã de definição, pressione [MENU]. 5 Ligue o
 • Страница 68 из 105
  Gravar a partir de outros dispositivos 3 Pressione +, – para seleccionar o item definido e Definição de gravação sincronizada 4 Pressione u, i para alterar a definição e 1 Pressione [MENU]. 2 Pressione +, – para seleccionar “REC MENU” e pressione q para confirmar. 3 Pressione +, – para seleccionar
 • Страница 69 из 105
  Utilize esta função para ajustar o contraste do ecrã. Pode escolher entre 10 níveis para o ajuste. Ajuste de contraste: 1 (L) a 10 (H) (A programação de fábrica é “5”.) FORMAT Todos os ficheiros são apagados completamente. Os ficheiros apagados não podem ser recuperados. Seleccione “YES” e
 • Страница 70 из 105
  Requisitos do sistema Computador SO Manutenção Máquinas compatíveis com IBM PC/AT, Macintosh Limpe o aparelho com um pano seco macio. • Windows® 2000 Professional SP4 • Windows® XP Home Edition/Professional e SP2, SP3 • Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate e SP1, SP2 • Windows®
 • Страница 71 из 105
  Informações sobre a eliminação de resíduos para utilizadores de equipamentos eléctricos e electrónicos (utilizadores particulares) Este símbolo nos produtos e/ou documentos anexos significa que os produtos eléctricos e electrónicos usados não devem ser misturados com os resíduos urbanos
 • Страница 72 из 105
  Это руководство содержит описание основных операций и функций. Прилагаемые принадлежности 1 кабель USB 4 3 1 Батарейка AAA LR03 (не прилагается) Убедитесь в том, что батарейка правильно ориентирована. * Используйте щелочную батарейку. Включение/выключение питания Переключатель OPERATION/HOLD: ON
 • Страница 73 из 105
  Для изменения настроек нажмите u, i, чтобы перемещаться между пунктами, и затем нажимайте +, - снова, чтобы произвести настройки. 10 Нажмите q для ввода. Дата и время установлены и часы начинают работать. Чтобы покинуть экран настройки, нажмите [MENU]. Запись 1 Нажмите [FOLDER/SLOW]. 2 Нажмите u,
 • Страница 74 из 105
  Удаление файлов Функция установки метки 1 Нажмите [ERASE]. Добавление метки 2 Нажмите +, – для выбора “FILE” и нажмите q 1 Во время записи или воспроизведения, или для ввода. 3 Нажмите u, i, чтобы выбрать “YES” и нажмите q для ввода. Во время удаления мигает индикатор записи и отображается
 • Страница 75 из 105
  Выбор режима записи 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “REC MENU” и нажмите q для ввода. 3 Нажмите +, – для выбора “REC MODE” и нажмите q для ввода. 4 Нажмите +, –, u, i для выбора настройки (PCM, MP3, скорость передачи данных и т.д.) и нажмите q для ввода. (Заводская настройка “MP3, 128
 • Страница 76 из 105
  Настройка уровня записи вручную Установка настройки микрофона ALC в положение OFF Установка ограничителя записи в положение ON 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “REC MENU” и 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “REC MENU” и 3 Нажмите +, – для выбора “MIC ALC” и нажмите 3 Нажмите +,
 • Страница 77 из 105
  Настройка записи EQ 1 Нажмите и удерживайте [REC */h] в течение 1 секунды или дольше. Аппарат перейдет в режим ожидания записи. 2 Нажмите [MENU]. 3 Нажмите +, – для выбора “REC EQ” и нажмите q для ввода. 4 Нажмите u, i для выбора режимa записи EQ. Если выберите режим, отличный от “USER”, перейдите
 • Страница 78 из 105
  Функция диктофонной записи (VAS) Изменение скорости воспроизведения 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “REC MENU” и Нажмите [LIST/FAST] во время воспроизведения. нажмите q для ввода. 3 Нажмите +, – для выбора “VAS” и нажмите q для ввода. 4 Нажмите u, i, чтобы выбрать “ON” и нажмите q для
 • Страница 79 из 105
  Воспроизведение с установленной позиции (TIME SEARCH) 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “PLAY MENU” и нажмите q для ввода. 3 Нажмите +, – для выбора “TIME SEARCH” и нажмите q для ввода. 4 Задайте место, с которого будет начинаться воспроизведение. (Измените значение для “NOW”, чтобы
 • Страница 80 из 105
  Настройка воспроизведения EQ (SOUND EQ) Звук EQ эффективен только при прослушивании в наушниках. 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “PLAY MENU” и нажмите q для ввода. 3 Нажмите +, – для выбора “SOUND EQ” и нажмите q для ввода. 4 Нажмите u, i для выбора режим звука EQ. Если выберите режим,
 • Страница 81 из 105
  Запись при помощи подключения Запись с других устройств 1 Нажмите [MENU]. внешнего микрофона нажмите q для ввода. 3 Нажмите +, – для выбора “INPUT” и нажмите q для ввода. 4 Нажмите +, – для выбора “MIC” и нажмите q для ввода. Чтобы покинуть экран настройки, нажмите [MENU]. 5 Подсоедините внешний
 • Страница 82 из 105
  Запись с других устройств 3 Нажмите +, – для выбора пункта настройки и Настройка синхронизации записи 4 Нажмите u, i, чтобы изменить настройку и 1 Нажмите [MENU]. 2 Нажмите +, – для выбора “REC MENU” и нажмите q для ввода. 3 Нажмите +, – для выбора “SYNCHRO REC” и нажмите q для ввода. 4 Нажмите u,
 • Страница 83 из 105
  Используйте эту функцию для регулировки контрастности экрана. Можно выбрать из 10 уровней настройки. Регулировка контраста 1 (L) до 10 (H) (Заводская настройка “5”.) FORMAT Все файлы удалены полностью. Удаленные файлы восстановить нельзя. Выберите “YES”, нажмите q для ввода и внутренняя память
 • Страница 84 из 105
  Требования к системе Компьютер ОС VQT3C59 Интерфейс 14 84 IBM PC/AT-совместимые устройства, Macintosh • • • • Windows® 2000 Professional SP4 Windows® XP Home Edition/Professional и SP2, SP3 Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate и SP1, SP2 Windows® 7 Starter/Home Basic/Home
 • Страница 85 из 105
  Уход и использование g Аппарат • Избегайте использования или расположения этого аппарата вблизи источников тепла. • Чтобы избежать повреждения продукта, не подвергайте его воздействию дождя, воды или других жидкостей. • Динамик аппарата не имеет магнитного экранирования. Не помещайте аппарат около
 • Страница 86 из 105
  Технические характеристики Питание Pазмеры (Ш × В × Г) 38,3 мм × 106,5 мм × 17,6 мм (Макс.) Батарейка Постоянный ток 1,5 В (1 батарейка AAA LR03) 37,3 мм ×106,5 мм × 13,5 мм (Корпуса) Масса Аудио Частота выборки (В квадратных скобках [ ] указан режим записи.) 44,1 кГц 44,1 кГц 44,1 кГц 44,1 кГц
 • Страница 87 из 105
  Ýòî èçäåëèå ìîæåò ïðèíèìàòü ðàäèî ïîìåõè, îáóñëîâëåííûå ïåðåíîñíûìè òåëåôîíàìè. Åñëè òàêèå ïîìåõè ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè, óâåëè÷üòå, ïîæàëóéñòà, ðàññòîÿíèå ìåæäó èçäåëèåì è ïåðåíîñíûì òåëåôîíîì. -Если Вы увидите такой символ- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Использование неподходящего аккумулятора сопряжено с
 • Страница 88 из 105
  Цей довідник з роботи пристрою містить опис лише основних операцій. Комплектація Вимкнення пристрою: Пересуньте перемикач OPERATION/HOLD в положення OFF, коли робота пристрою зупинена. Якщо перемикач OPERATION/HOLD установити в положення OFF під час запису або під час відтворення, пристрій перейде
 • Страница 89 из 105
  натисніть i для підтвердження. 9 Натисніть +, –, щоб встановити хвилини. Щоб змінити налаштування, натисніть u, i для навігації по пунктах меню, а потім за допомогою +, – встановіть нові значення. 10 Натисніть q для підтвердження. Таким чином дата та час встановлені, і годинник починає відлік часу.
 • Страница 90 из 105
  Видалення файлів Операції з позначками 1 Натисніть [ERASE]. Встановлення позначки 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “FILE”, та 1 Під час запису, відтворення або паузи натисніть q, щоб відкрити меню. 3 Натисніть u, i, щоб обрати “YES”, та натисніть q, щоб її відкрити. Під час видалення блимає індикатор
 • Страница 91 из 105
  Вибір режиму запису Налаштування чутливості мікрофона 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MENU”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 3 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MODE”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 4 Натисніть +, –, u, i, щоб вибрати параметр (PCM, MP3, бітрейт тощо),
 • Страница 92 из 105
  Налаштування рівню запису вручну Встановлення значення OFF для параметру ALC мікрофону Встановлення значення ON для обмежувача максимальної амплітуди запису 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MENU”, та 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MENU”, та 3 Натисніть
 • Страница 93 из 105
  1 Натисніть та утримуйте [REC */h] протягом 1 Режим еквалайзера FLAT секунди або довше. SUPER BASS Пристрій перейде в режим очікування запису. BASS MIDDLE BASS & TREBLE TREBLE SUPER TREBLE 2 Натисніть [MENU]. 3 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC EQ”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 4 Натисніть u,
 • Страница 94 из 105
  Запобігання запису зайвих звуків (VAS) 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MENU”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 3 Натисніть +, –, щоб вибрати “VAS”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 4 Натисніть u, i, щоб обрати “ON”, та натисніть q, щоб її відкрити. (Заводське налаштування
 • Страница 95 из 105
  1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “PLAY MENU”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 3 Натисніть +, –, щоб вибрати “TIME SEARCH”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 4 Задайте місце, з якого буде починатися відтворення. (Змініть значення для “NOW”, щоб задати місце, з якого буде
 • Страница 96 из 105
  Налаштування еквалайзера для відтворення (SOUND EQ) Еквалайзер для звукового сигналу є ефективним тільки у разі прослуховування у навушниках. 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “PLAY MENU”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 3 Натисніть +, –, щоб вибрати “SOUND EQ”, та натисніть q,
 • Страница 97 из 105
  Запис з використанням зовнішнього мікрофона 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MENU”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 3 Натисніть +, –, щоб вибрати “INPUT”, та натисніть q, щоб відкрити меню. 4 Натисніть +, –, щоб вибрати “MIC”, та натисніть q, щоб відкрити меню. Щоб вийти з
 • Страница 98 из 105
  Запис із інших пристроїв 3 Натисніть +, –, щоб обрати параметр налаштування, та натисніть q, щоб відобразити доступні опції. 4 Натисніть u, i, щоб змінити параметр, та натисніть q для підтвердження. Налаштування синхронізації запису 1 Натисніть [MENU]. 2 Натисніть +, –, щоб вибрати “REC MENU”, та
 • Страница 99 из 105
  За допомогою даної функції можна налаштовувати контрастність екрану. Можна вибрати один з 10 ступенів контрасту для налаштування слушного зображення. Налаштування контрасту: від 1 (L) до 10 (H) (Заводське налаштування — “5”.) FORMAT (ФОРМАТУВАННЯ) Дана функція видалить усі файли повністю. Видалені
 • Страница 100 из 105
  Вимоги до системи Комп’ютер ОС IBM PC/AT-сумісне обладнання, Macintosh • Windows® 2000 Professional SP4 • Windows® XP Home Edition/Professional та SP2, SP3 • Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate та SP1, SP2 • Windows® 7 Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
 • Страница 101 из 105
  Догляд та використання g Пристрій • Не використовуйте та не розташовуйте цей пристрій поряд із джерелами тепла. • Щоб уникнути пошкодження пристрою, запобігайте потраплянню на нього дощових крапель, води та іншої рідини. • Динамік пристрою не обладнаний магнітним екраном. Не залишайте пристрій
 • Страница 102 из 105
  Технiчнi характеристики Живлення Батарея Розміри (Ш × В × Г) 38,3 мм × 106,5 мм ×17,6 мм (Макс.) 1,5 В постійного струму (1 батарея AAA, LR03) 44,1 кГц 44,1 кГц 44,1 кГц 44,1 кГц 22,05 кГц 16 кГц Частота вибірки (У квадратних дужках [ ] зазначено режим запису.) [PCM, 44.1] [MP3, 320] [MP3, 192]
 • Страница 103 из 105
  Цей виріб може приймати радіоперешкоди, що створюються мобільними телефонами під час їх використання. Якщо такі перешкоди є помітними, будь ласка, збiльшiть відстань між виробом та мобільним телефоном. УВАГА Якщо батарейка встановлена неправильно, існує небезпека вибуху. Замінюйте ії тільки на
 • Страница 104 из 105
  STOP INDEX /DIVIDE REC OFF OPR ON HOLD MENU ERASE EU FOLDER SLOW LIST FAST Web Site: http://panasonic.net EU Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany © Panasonic Corporation 2010
 • Страница 105 из 105