Инструкция для PANASONIC SC-HT17EP-S

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

INPUT SELECTOR  2

 2

TUNE

MENU

%

DIGITAL %PL 

H. BASS

DOWN

VOLUME

PHONES

UP 

SC-HT17

bm

RQT7954-1R

ÊÞ¹²×³ð¾¦Č=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦

Instrukcja obsługi

Návod k obsluze

–Þ¹²×³ð¾—›=ž=šð¹−ݳ˛²˛¾—›

fi³Š¦þ¹¦¹²šý˛=ŠÝČ=Šþý˛ĞÞšłþ=ð¦Þþ²š˛²×˛

Zestaw audio do kina domowego

Sestava pro domácí kino

fi³Š—þ¹¦¹²šý˛=Šþý˛ĞÞşþłþ=ð—Þþ²š˛²×³

Model kçK

  SC-HT17

SC-HT15

ÒŁ˛Ž˛šýŞÐ=−þð³−˛²šÝş

flݲłþŠ˛×¦ý=‡˛¹=ž˛=−þð³−ð³=Ć²þÐ=¹¦¹²šýŞK
ÌךŽŠš= ₣šý= −þŠðÝć₣˛²ş= ¦¹−þÝşžþŁ˛²ş= ¦Ý¦= Þ˛¹²×˛¦Ł˛²ş
˛−−˛×˛²=ŁŞ=ŠþÝŽÞŞ=−þÝÞþ¹²şć=þžÞ˛ðþý¦²¹Č=¹=Þ˛¹²þČğšÐ
¦Þ¹²×³ð¾¦šÐK
β¹²þČğ³ć=¦Þ¹²×³ð¾¦ć=¹ÝšŠ³š²=¹þ¼×˛Þ¦²şK

Szanowny Nabywco

Dziękujemy za zakupienie niniejszego produktu.
Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją wyrobu prosimy o
przeczytanie w całości instrukcji obsługi.
Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi do korzystania z niej
w przyszłości.
Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie
oryginalnej publikacji firmy MATSUSHITA ELECTRIC
INDUSTRIAL CO., LTD.

Vážený zákazníku

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.
Před zapojením, zapnutím nebo nastavováním tohoto
produktu si laskavě přečtěte celý tento návod.
Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití.

ˆ˛ÞþŁÞ—=−þð³−¾—

‚Čð³ÿýþ=ž˛=−þð³−ð³=¾şþłþ=−×þŠ³ð²³K
̚ךŠ= −—Š∞ÿŠÞ˛ÞÞČýI= ŁðÝć₣šÞÞČý= ₣¦= Þ˛¹²×þÐðþć= Š˛Þþłþ
−צݲŠ³=−×þ¹¦ýþ=−þŁÞ—¹²ć=−×þ₣¦²˛²¦=¾ć=—Þ¹²×³ð¾—ćK
¡š×—ł˛Ð²š=››=ŠÝČ=−þŠ˛ÝşĞþłþ=ðþצ¹²³Ł˛ÞÞČK

„¹Ý¦= Þš= þłþŁþךÞþ= ¦Þ˛₣šI= Þ˛= ¦ÝÝć¹²×˛¾¦Č¼= −þð˛ž˛Þ˛
ýþŠšÝş=

SC-HT17K

Rysunki przedstawiają model SC-HT17, chyba że
zaznaczono inaczej.

Není-li uvedeno jinak, používá se v ilustracích model SC-
HT17.

SC-HT17= Ł¦ðþצ¹²þŁ³ÿ²ş¹Č= Ł= —Ýć¹²×˛¾—Č¼I= Čðğþ= Þš
Łð˛ž˛Þþ=—Þ˛ðĞšK

RU_SC-HT17E1.fm  Page 1  Wednesday, March 9, 2005  6:52 PM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 30
  RU_SC-HT17E1.fm Page 1 Wednesday, March 9, 2005 6:52 PM VOLUME %DIGITAL %PL 2 TUNE 2 INPUT SELECTOR MENU H. BASS DOWN UP PHONES SC-HT17 ÊÞ¹²×³ð¾¦Č=−þ=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦ Instrukcja obsługi Návod k obsluze –Þ¹²×³ð¾—›=ž=šð¹−ݳ˛²˛¾—› fi³Š¦þ¹¦¹²šý˛=ŠÝČ=Šþý˛ĞÞšłþ=ð¦Þþ²š˛²×˛ Zestaw audio do kina domowego Sestava
 • Страница 2 из 30
  RU_SC-HT17E2-3.fm Page 2 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM ÔþŠš×Ž˛Þ¦š ÌךŽŠš=₣šý= −þÝşžþŁ˛²ş¹Č=˛−−˛×˛²þý ͚ת=ˇšžþ−˛¹Þþ¹²¦ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO Ìצݲł˛šýŞš=−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP Ì³Ýş²=‚Ò KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP
 • Страница 3 из 30
  Ìצݲł˛šýŞš=−×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ ϹÞþŁÞþÐ=ˇÝþð SA-HT17 SA-HT15 ̚ךŠÞ¦š=Š¦Þ˛ý¦ð¦ SB-FS930 SB-FS880 SB-FS880 SB-FS15 SB-PC930 SB-PC15 Ô˛ˇŁ³½š× Ô¦¹²šýÞŞÐ=ð˛ˇšÝş SC-HT15 ÙšÞ²×˛ÝşÞŞÐ=Š¦Þ˛ý¦ð Ôš²šŁþÐ=ĞÞ³× SC-HT17 ‚¦Þ˛ý¦ð¦=þˇİšýÞþłþ=žŁ³ð˛ Ì×þŁš×ş²š=¦=¦ŠšÞ²¦½¦¾¦×³Ð²š=−צݲł˛šýŞš= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦K Ô¦¹²šý˛ SB-WA17
 • Страница 4 из 30
  RU_SC-HT17E4-14.fm Page 4 Wednesday, March 9, 2005 1 6:53 PM Ò¹²˛ÞþŁð˛=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ ˆ˛ł Ô²þÐð¦=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ=¹=ŠÝ¦ÞÞŞý¦=ð˛ˇšÝČý¦ Ìצݲł˛šýŞš= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ ϹÞþŁ˛Þ¦Č=¹²þšð Ô²þÐð¦=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ SC-HT17 (x 2) SC-HT17 (x 2) SC-HT17 (x 4) SC-HT15 (x 2) SC-HT15 (x 2) ˆ˛ł=N
 • Страница 5 из 30
  SC-HT15 (4 M x 1) (10 M x 2) 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xxx 4 4 3 xxxxxx xxx 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxx 5 xxxxxx xxx 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxx 4 xxxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxxxx xxx xxxxxx xxx 2 xxxxxx xxx 5 5 xxxxxx xxx 1 xxxxxx xxx 1 2 SC-HT15 (x 4) 3 SC-HT17 (4 M x 1)
 • Страница 6 из 30
  RU_SC-HT17E4-14.fm Page 6 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM Ò¹²˛ÞþŁð˛=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ Ìצݲł˛šýŞš= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ Óšž¦ÞþŁŞš=−þŠ³Ğð¦ SC-HT15 SC-HT17 Ó˛žýšğšÞ¦š=¦=−þŠðÝć₣šÞ¦š=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ 1 Ó˛¹¹²˛Łş²š=Š¦Þ˛ý¦ð¦K Ìצýš×W=SC-HT17 ˆ˛ł=N ̚ךŠÞ¦Ð=Š¦Þ˛ý¦ð Ei-ÝšŁŞÐF ÙšÞ²×˛ÝşÞŞÐ=Š¦Þ˛ý¦ð ̚ךŠÞ¦Ð= Š¦Þ˛ý¦ð Eo-−ײŁŞÐF
 • Страница 7 из 30
  2 Page 7 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E4-14.fm ÌþŠðÝć₣¦²š=ð˛ˇšÝ¦=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ=ð=¹˛ˇŁ³½š×³K Ô˛ˇŁ³½š× Ò¹²˛ÞþŁð˛=Š¦Þ˛ý¦ðþŁ ˆ˛ł=N SC-HT17 SC-HT15 ÍšŠÞþ-ðײ¹ÞŞÐ Ԛךˇ×ČÞŞÐ 4 1 FRONT (L) FRONT (R) 6Ω FRONT 2 4Ω SURROUND 4Ω CENTER 3 ÍšŠÞþ-ðײ¹ÞŞÐ Ԛךˇ×ČÞŞÐ 5 2 1 4 3 R L R 5
 • Страница 8 из 30
  RU_SC-HT17E4-14.fm Page 8 Wednesday, March 9, 2005 2 ˆ˛ł 6:53 PM ‚þý˛ĞÞ¦Ð=ð¦Þþ²š˛²×I=−þŠðÝć₣šÞ¦š ˲ˇšÝş=ŠÝČ=¹²š×šþ=¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF ÈšŁŞÐ ÌײŁŞÐ ‚׳ł¦š= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ ˲ˇšÝş=ŠÝČ=−þŠðÝć₣šÞ¦Č=Ł¦Ššþ E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF ˲ˇšÝş=p-sfabl E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF
 • Страница 9 из 30
  Page 9 Wednesday, March 9, 2005 Ìצݲł˛šýŞš= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ 6:53 PM Ô¦¹²šýÞŞÐ=ð˛ˇšÝş ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E4-14.fm Ôš²šŁþÐ=ĞÞ³× (x 1) (x 1) ÊžýšÞšÞ¦š=Þ˛¹²×þšð=¾¦½×þŁþłþ=Ł¼þŠ˛ „¹Ý¦=Þšþˇ¼þŠ¦ýþI=ýþŽÞþ=¦žýšÞ¦²ş=Þ˛¹²×þÐð¦=Ł¼þŠ˛=¾¦½×þŁŞ¼ ײžİšýþŁK=‚ÝČ=¦žýšÞšÞ¦Č=Þ˛¹²×þšð=Þ³ŽÞþ=׳ðþŁþŠ¹²ŁþŁ˛²ş¹Č
 • Страница 10 из 30
  RU_SC-HT17E4-14.fm ˆ˛ł Page 10 3 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM ‚׳ł¦š=−þŠðÝć₣šÞ¦Č ˲ˇšÝş=ŠÝČ=¹²š×šþ=¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF ÈšŁŞÐ ÌײŁŞÐ ‚׳ł¦š= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ ˲ˇšÝş=ŠÝČ=−þŠðÝć₣šÞ¦Č=Ł¦Ššþ E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF ˲ˇšÝş=p-sfabl E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF ‡þÝþðþÞÞþ-þ−²¦₣š¹ð¦Ð=ð˛ˇšÝş
 • Страница 11 из 30
  Page 11 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E4-14.fm ÊžýšÞšÞ¦š=Þ˛¹²×þšð=¾¦½×þŁþłþ=Ł¼þŠ˛ „¹Ý¦= Þšþˇ¼þŠ¦ýþI= ýþŽÞþ= ¦žýšÞ¦²ş= Þ˛¹²×þÐð¦= Ł¼þŠ˛ ¾¦½×þŁŞ¼= ײžİšýþŁK= ‚ÝČ= ¦žýšÞšÞ¦Č= Þ˛¹²×þšð= Þ³ŽÞþ ׳ðþŁþŠ¹²ŁþŁ˛²ş¹Č= ²¦−þý= ˛−−˛×˛²³×ŞI= −þŠðÝć₣šÞÞþÐ= ð ײžİšý˛ý=Eè=¹²×K=NPFK
 • Страница 12 из 30
  RU_SC-HT17E4-14.fm Page 12 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM Ó˛ýþ₣Þ˛Č=^j-˛Þ²šÞÞ˛ ËþýÞ˛²Þ˛Č=cj-˛Þ²šÞÞ˛ Ìצݲł˛šýŞš= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ ‚׳ł¦š=−þŠðÝć₣šÞ¦Č (x 1) (x 1) ˲ˇšÝş=ŠÝČ=¹²š×šþ=¹þšŠ¦ÞšÞ¦Č= E−צþˇ×š²˛š²¹Č=þ²ŠšÝşÞþF ÈšŁŞÐ ÌײŁŞÐ ‚׳ł¦š= −×¦Þ˛ŠÝšŽÞþ¹²¦ ˲ˇšÝş=ŠÝČ=−þŠðÝć₣šÞ¦Č=Ł¦Ššþ=
 • Страница 13 из 30
  ˆ˛ł Page 13 4 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E4-14.fm β¹²×þÐð¦ ÊžýšÞ¦²š=Þ˛¹²×þÐð¦I=₣²þˇŞ=Ł˛Ğ˛=˛−−˛×˛²³×˛=ײˇþ²˛Ý˛=Ł=ךŽ¦ýšI=−þŠ¼þŠČğšý=ŠÝČ=³¹ÝþŁ¦Ð=Ćð¹−ݳ˛²˛¾¦¦K=̚ךŠ=¦žýšÞšÞ¦šý=Ý桪¼=Þ˛¹²×þšð
 • Страница 14 из 30
  RU_SC-HT17E4-14.fm Page 14 Wednesday, March 9, 2005 6:53 PM β¹²×þÐð¦ Óšł³Ý¦×þŁð˛=ŁŞ¼þŠÞþłþ=³×þŁÞČ=Š¦Þ˛ý¦ð˛ RECEIVER AV SYSTEM ^ ^ DVD PLAYER TV ANALOG 6CH DVD DRIVE SELECT RECORDER - TUNER/ -BAND VCR 1 2 3 4 5 6 CH VOLUME 7 8 9 -/-- DIRECT TUNING > 10 0 DISC = SLOW/SEARCH SKIP u i t y STOP PAUSE
 • Страница 15 из 30
  Page 15 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E15-22.fm ϹÞþŁÞŞš=þ−š×˛¾¦¦ ENTER SUB MENU/ PLAY LIST VOLUME %DIGITAL %PL 2 TUNE 2 INPUT SELECTOR MENU H. BASS UP DOWN TONE/ BALANCE 2 3 INPUT SELECTOR ‡ðÝć₣¦²šK ‡Şˇš×¦²š=Ł¼þŠK TUNER DVD GAME/AUX TV TV VOL TV TV/AV MUTING - H.BASS/
 • Страница 16 из 30
  RU_SC-HT17E15-22.fm Page 16 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM Ï׳˛ÞŞ=³−ײŁÝšÞ¦Č ϹÞþŁÞþÐ=ˇÝþð ÊÞŠ¦ð˛²þ×=ךŽ¦ý˛=þŽ¦Š˛Þ¦Č= x^z= Ìצ= −þŠðÝć₣šÞ¦¦= ˛−−˛×˛²˛= ð= ¹š²¦ −š×šýšÞÞþłþ= ²þð˛= Ć²þ²= ¦ÞŠ¦ð˛²þ× ž˛łþײš²¹Č=Ł=ךŽ¦ýš=þŽ¦Š˛Þ¦Č=¦=−צ ŁðÝć₣šÞ¦¦=˛−−˛×˛²˛=ł˛¹Þš²K= ‡ŞðÝć₣˛²šÝş=−¦²˛Þ¦Č=x8z=
 • Страница 17 из 30
  Page 17 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E15-22.fm Ì³Ýş²=‚Ò=¦=¹˛ˇŁ³½š× ˚²˛=¹²×˛Þ¦¾˛=þ−¦¹ŞŁ˛š²=ðÞþ−ð¦I=ðþ²þתš=¦¹−þÝşž³ć²¹Č=ŠÝČ=³−ײŁÝšÞ¦Č=Þ˛¹²þČğ¦ý=˛−−˛×˛²þýK= ÔýK=¹²×K=OP=Þ˛¹²þČğšłþ=׳ðþŁþŠ¹²Ł˛I=łŠš=þ−¦¹˛ÞŞ=ðÞþ−ð¦I=ðþ²þתš=³−ײŁÝČć²=Š×³łþÐ=˛−−˛×˛²³×þÐK x^I=ob`bfsboz SC-HT17
 • Страница 18 из 30
  RU_SC-HT17E15-22.fm Page 18 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM Ó˛Š¦þ MENU RECEIVER AV SYSTEM ^ ^ DVD PLAYER TV ANALOG 6CH DVD DRIVE SELECT RECORDER 3 4 5 6 7 8 9 -/-- DIRECT TUNING DISC 0 VCR 1 2 3 4 5 6 7 CH 8 - TUNER/ -BAND VOLUME CH %DIGITAL %PL VOLUME 0 DISC u = g y PLAY h q FUNCTIONS TOP MENU 1
 • Страница 19 из 30
  Page 19 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E15-22.fm Ó˛Š¦þ MENU 2 2 TUNE VOLUME %DIGITAL %PL 2 TUNE 2 INPUT SELECTOR MENU H. BASS DOWN UP PHONES ‡šğ˛Þ¦š=oap NK βŽý¦²š=xjbkrz=ŠÝČ=ŁŞˇþײ=?afpmi^v?K OK βŽý¦²š=xqrkb=2=¦Ý¦=1z=ŠÝČ=ŁŞˇþײ=?cobn?I= ?oap=mp?I=¦Ý¦=?oap=mqv?K PK
 • Страница 20 из 30
  RU_SC-HT17E15-22.fm Page 20 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM ‚׳ł¦š=½³Þ𾦦 SLOW/SEARCH SKIP u i t STOP g y PLAY PAUSE h q FUNCTIONS DIRECT NAVIGATOR TOP MENU ENTER SUBWOOFER H. BASS MUTING SUB MENU/ PLAY LIST RETURN TV VOL DVD REC REC REC MODE INPUT MODE MUTING - H.BASS/ INPUT MODE SUBWOOFER
 • Страница 21 из 30
  Page 21 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E15-22.fm ‚׳ł¦š=½³Þ𾦦 2 TUNE 2 INPUT SELECTOR ENTER MENU INPUT MODE SUB MENU/ PLAY LIST RETURN TV VOL DVD REC REC REC MODE TV VOL TV TV/AV MUTING - H.BASS/ INPUT MODE SUBWOOFER -C.FOCUS TONE/ BALANCE VOLUME OFF EFFECT %PL -LEVEL/
 • Страница 22 из 30
  Page 22 Wednesday, March 9, 2005 6:55 PM ²−¦¹ş ‚׳ł¦š=½³Þ𾦦 ENTER INPUT SELECTOR SUB MENU/ PLAY LIST RETURN TV VOL DVD REC REC REC MODE TV VOL TV TV/AV MUTING - H.BASS/ INPUT MODE SUBWOOFER -C.FOCUS EFFECT TONE/ BALANCE OFF /L EFFECT %PL -LEVEL/ -TEST -LEVEL/ -TEST /R SFC MUSIC %DIGITAL %PL
 • Страница 23 из 30
  Page 23 Wednesday, March 9, 2005 6:56 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E23-25.fm Ô−ײŁþ₣Þþš=׳ðþŁþŠ¹²Łþ=−þ=−³Ýş²³=‚Ò Î˛¹²þČğ¦Ð=−³Ýş²=‚Ò=ýþŽš²=³−ײŁÝČ²ş=˛³Š¦þ-=¦=Ł¦Ššþ˛−−˛×˛²³×þÐ=m~å~ëçåáÅI=qÉÅÜåáÅë=¦=Š×³ł¦ý¦=ýþŠšÝČý¦I=¦ýšćğ¦ý¦=¹šÞ¹þ×=−³Ýş²˛=‚Ò K= ‡þžýþŽÞþ=Ł˛ý=−þ²×šˇ³š²¹Č=¹ýšÞ¦²ş=ðþŠ=−³Ýş²˛=‚Ò
 • Страница 24 из 30
  RU_SC-HT17E23-25.fm Page 24 Wednesday, March 9, 2005 6:56 PM Ô−ײŁþ₣Þþš=׳ðþŁþŠ¹²Łþ=−þ=−³Ýş²³=‚Ò ÒšÝšŁ¦žþ×LŁ¦Ššþý˛łÞ¦²þ½þÞ Ì×þ¹ýþ²×=²šÝšŁ¦žþײ= RECEIVER AV SYSTEM ^ ^ ‡ðÝć₣¦²š DVD PLAYER TV ANALOG 6CH DVD DRIVE SELECT RECORDER - TUNER/ -BAND VCR AV SYSTEM TV TV TV/AV ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Страница 25 из 30
  Page 25 Wednesday, March 9, 2005 6:56 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E23-25.fm Ìצ=−þýþğ¦=Þ˛¹²þČğšłþ=−³Ýş²˛=‚Ò=ýþŽÞþ=³−ײŁÝČ²ş=˛−−˛×˛²³×þÐI=¦žłþ²þŁÝšÞÞþÐ= ½¦×ý˛ý¦=m~å~ëçåáÅI=qÉÅÜåáÅëI=¦=Š×³ł¦ý¦ ÏÞ=ýþŽš²=²˛ðŽš=³−ײŁÝČ²ş=Þšðþ²þתý¦=Š×³ł¦ý¦=ý˛×ð˛ý¦=²šÝšŁ¦žþ×þŁI=Ł¦Ššþ−Ýšš×þŁ=¦=asa=−×þ¦ł×ŞŁ˛²šÝšÐK=Î˛ÐŠ¦²š=Ł
 • Страница 26 из 30
  RU_SC-HT17E26-28.fm Page 26 Wednesday, March 9, 2005 6:56 PM Ìþ¦¹ð=¦=³¹²×˛ÞšÞ¦š=Þš−þݲŠþð ̚ךŠ=þˇ×˛ğšÞ¦šý=Ł=¹Ý³Žˇ³=¹š×Ł¦¹˛=−×þŁš×ş²š=¹ÝšŠ³ćğššK= „¹Ý¦= ŁŞ= Þš= ýþŽš²š= ³¹²×˛Þ¦²ş= Þš−þݲŠð³= ˛−−˛×˛²˛= ¹þłÝ˛¹Þþ= þ−¦¹˛ÞÞŞ¼= žŠš¹ş= −×þ¾šŠ³×I= ݦˇþ= ¹Ý³₣¦Ýþ¹ş= ₣²þ-²þI= ₣²þ= Þš
 • Страница 27 из 30
  Page 27 Wednesday, March 9, 2005 6:56 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë RU_SC-HT17E26-28.fm Òš¼Þ¦₣š¹ð¦š=¼˛×˛ð²š×¦¹²¦ð¦=Eafk=QR=RMMF Ù¦½×þŁþÐ=Ł¼þŠ===lmqf`^i = ===`l^uf^i O N n Ô„ËÙÊ˝=‡Ê‚„Ï=ESC-HT17F= ‡Ş¼þŠÞþš=Þ˛−×ČŽšÞÞšš=−צ=N=‡=Ł¼þŠÞþłþ=Þ˛−×ČŽšÞ¦Č =EÞš¹¦ýýš²×¦₣ÞŞÐF NœMIN=sé-é Ͳð¹¦ý˛ÝşÞþš=Ł¼þŠÞþš=Þ˛−×ČŽšÞ¦š NIR=sé-é
 • Страница 28 из 30
  RU_SC-HT17E26-28.fm Page 28 Monday, March 14, 2005 2:13 PM Для России “Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей
 • Страница 29 из 30
  2:13 PM ÓÒÔÔËÊÁ=˝Â˘Ë Monday, March 14, 2005 Ô−ײŁþ₣ÞŞÐ=ý˛²š×¦˛Ý Page 29 onqTVRQ RU_SC-HT17E26-28.fm OV 29
 • Страница 30 из 30