Инструкция для PETSAFE Staywell Original_сменная заслонка

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

FI

  Vaihtoluukun asennusohjeet

Vaihe 1. Poista sulkupaneeli talon sisäpuolelta käsin (jos asennettu).
Vaihe 2. Nosta talon ulkopuolelta käsin muovista U-kappaletta 

paljastaaksesi neljä ruuvinkantaa.
Vaihe 3. Irrota ruuvit ulkopuolelta käsin ristipäämeisselillä ja 

sisäpuolella olevat mutterit. Sisä- ja ulkokehikkojen tulisi nyt 

irrota ovesta.
Vaihe 4. Väännä lujasti mutta varoen luukku ja U-kappale irti 

ulkokehikosta.
Vaihe 5. Poista luukku U-kappaleesta poistamalla luukun saranat 

U-kappaleen laakereista.
Vaihe 6. Laita uusi luukku U-kappaleeseen varmistaen, että 

PetSafe

®

-sana on luettavissa oikein vasemmalta oikealle.

Vaihe 7. Laita luukku ja U-kappale takaisin paikalleen ulkokehikkoon.
Vaihe 8. Suuntaa sisä- ja ulkokehikot oven kanssa ja kiinnitä takaisin 

paikalleen neljällä ruuvilla ja mutterilla. Laita sulkupaneeli takaisin 

paikalleen, jos tarpeen.

Jos tarvitset lisäapua, ota yhteys asiakaspalvelukeskukseemme. Katso 

luettelo lähialueidesi asiakaspalvelukeskuksiemme puhelinnumeroista 

osoitteessa www.petsafe.net.

SV

  Monteringsanvisningar för reservlucka

Steg 1. På kåpans insida, avlägsna forslutningspanelen (om 

sådan används).
Steg 2. Från utsidan av kåpan, lyft upp den U-formade plastbiten 

för att se de fyra skruvhuvudena.
Steg 3. Använd en krysskruvmejsel och lossa skruvarna från utsidan 

och muttrarna från insidan. Den invändiga och den utvändiga ramen 

ska nu lossna från dörren.
Steg 4. Bänd kraftigt men försiktigt loss luckan och U-biten från den 

utvändiga ramen.
Steg 5. Lossa luckan från U-biten genom att luckans gangjarn tas ur 

U-bitens axlar.
Steg 6. Sätt den nya luckan i U-biten och se till att ordet PetSafe

®

 

står rätt, från vänster till höger.
Steg 7. Sätt tillbaka luckan och U-biten i den utvändiga ramen.
Steg 8. Sätt tillbaka den utvändiga och invändiga ramen på dörren 

och sätt fast dem med de fyra skruvarna och muttrarna. Satt tillbaka 

forslutningspanelen om sa onskas.

Kontakta kundsupport för att få hjälp. Besök vår webbsida på 

www.petsafe.net för en lista över telefonnummer till kundsupport i 

närheten av dig.

NO

  Monteringsinstruksjoner for erstatningsluke

Trinn 1. Fjern panelet fra innsiden av huset hvis den er i bruk.
Trinn 2. Løft opp den U-formede plasten fra utsiden av huset for å 

avdekke de fire skruehodene.
Trinn 3. Bruk et stjerneskrujern til å fjerne skruene fra utsiden og 

mutterne fra innsiden. Den indre og ytre rammen skal nå løsne 

fra huset.
Trinn 4. Vipp bestemt, men forsiktig luken og den U-formede delen 

fra den ytre rammen.
Trinn 5. Fjern luken fra den U-formede delen ved å ta hengslene på 

luken ut av lagrene.
Trinn 6. Sett den nye luken inn i U-formen slik at ordet PetSafe

®

 kan 

leses fra venstre til høyre.
Trinn 7. Sett luken og den U-formede delen tilbake på den 

ytre rammen.
Trinn 8. Juster den indre og ytre rammen tilbake i døren og fest den 

med de fire skurene og mutrene. Sett tilbake panelet hvis aktuelt.

Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte vårt kundeservicesenter. Gå til 

www.petsafe.net for en komplett liste med telefonnummer til alle våre 

kundeservicesenter i ditt område.

Asennusohjeet

Installationsanvisningar

Monteringsinstruksjoner

Installationsvejledning

Инструкции по установке

Installation Instructions

1
2
Оглавление инструкции
  • Страница 1 из 3
    Asennusohjeet Installationsanvisningar Monteringsinstruksjoner Installationsvejledning Инструкции по установке Installation Instructions FI Vaihtoluukun asennusohjeet Vaihe 1. Poista sulkupaneeli talon sisäpuolelta käsin (jos asennettu). Vaihe 2. Nosta talon ulkopuolelta käsin muovista U-kappaletta
  • Страница 2 из 3
    Asennusohjeet Installationsanvisningar Monteringsinstruksjoner Installationsvejledning Инструкции по установке Installation Instructions DA Monteringsvejledning til erstatningslem Trin 1. Fra indersiden af huset fjernes lukkepanelet (hvis en sådan anvendes). Trin 2. Fra ydersiden af huset løftes
  • Страница 3 из 3