Инструкция для PHILIPS 42PFL3604H/12, 32PFL3404D/12, 19PFL3404D/05, 42PFL3604D/12, 26PFL3404D/05, 22PFL3404D/05, 26PFL3404H/12, 32PFL3404H/12

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

UK 

Посібник користувача

19PFL3404H/12 
22PFL3404H/12 
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12

 19PFL3404D/12 

22PFL3404D/12 
26PFL3404D/12 
32PFL3404D/12 
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Оглавление инструкции
 • Страница 1 из 50
  Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3404H/12 22PFL3404H/12 26PFL3404H/12 32PFL3404H/12 42PFL3604H/12 19PFL3404D/12 22PFL3404D/12 26PFL3404D/12 32PFL3404D/12 42PFL3604D/12 19PFL3404D/05 22PFL3404D/05 26PFL3404D/05 UK Посібник користувача
 • Страница 2 из 50
  Model Serial www.philips.com/support Österreich 0810 000205 €0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 €0.06 Per minuut/Par minute България +3592 489 99 96 Местен разговор Hrvatska 01 6403 776 Lokalni poziv Česká republika 800142840 Bezplatný hovor Danmark 3525 8759 Lokalt opkald Estonia 6008600
 • Страница 3 из 50
  Зміст 2 2 Важливо 4 6 Встановлення каналів 3 Огляд телевізора Елементи керування та індикатори на бічній панелі Пульт дистанційного керування 4 Використання пристрою 7 7 7 9 Вмикання/вимикання телевізора та перемикання у режим очікування 9 Перемикання каналів 9 Перегляд зображення з підключених
 • Страница 4 из 50
  1 Примітка 2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено. Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. Товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V або їх відповідних власників. Компанія Philips залишає за собою право змінювати продукцію
 • Страница 5 из 50
  2 3 Зніміть кришку запобіжника і сам запобіжник. Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby та символ подвійної літери “D” є торговими марками компанії Dolby Laboratories. Примітка • Стосується лише телевізорів, які підтримують стандарт MPEG4-HD. Усі інша зареєстровані та
 • Страница 6 из 50
  2 Важливо • Перед тим, як використовувати телевізор, прочитайте та зрозумійте всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов’язання не будуть застосовуватись. Безпека • Ризик ураження електричним струмом чи пожежі! • Слідкуйте, щоб на телевізор не
 • Страница 7 из 50
  • • • • • • • • навушниках або протягом тривалого часу. Якщо телевізор транспортували за температури, нижчої 5°C, розпакуйте його і зачекайте, доки температура телевізора не вирівняється з кімнатною температурою; лише після цього під’єднайте телевізор до електромережі. Догляд за екраном • • • • •
 • Страница 8 из 50
  Утилізація старого виробу і батарей Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно. Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ EC. Дізнайтеся
 • Страница 9 из 50
  3 Огляд телевізора Пульт дистанційного керування 1 2 У цьому розділі стисло описані основні елементи керування та функції телевізора. Елементи керування та індикатори на бічній панелі 22 21 3 4 5 6 7 20 19 4 8 2 17 10 11 16 12 1 a POWER: Вмикає або вимикає пристрій. Пристрій не вважається повністю
 • Страница 10 из 50
  a (Увімкнення режиму очікування) Перемикає телевізор у режим очікування, якщо його увімкнено. • Вмикає телевізор, якщо він перебуває в режимі очікування. l P +/- (програми +/-) Дозволяє перемикати на наступний чи попередній канал. Якщо увімкнено меню телевізора, працює як кнопка переходу на
 • Страница 11 из 50
  » Індикатор режиму очікування вимкнеться. 4 Використання пристрою Порада • Хоча телевізор в режимі очікування споживає дуже мало електроенергії, енергія все ж продовжує подаватись. Якщо телевізор не використовується впродовж тривалого часу, від’єднайте кабель живлення телевізора від розетки. У
 • Страница 12 из 50
  Примітка • Якщо використовується список вибраних каналів, можна вибрати тільки канали із цього списку. Перегляд зображення з підключених пристроїв Примітка • Увімкніть пристрій, перед тим як вибрати його як джерело сигналу телевізора. Збільшення або зменшення рівня гучності • Натисніть кнопку +/-.
 • Страница 13 из 50
  Доступ до меню телевізора За допомогою меню можна встановити канали, змінити налаштування зображення і звуку, а також отримати доступ до інших функцій. 1 Видалення пристроїв із меню “дім” Якщо пристрій від’єднано від телевізора, видаліть його з меню “дім”. 1 2 Натисніть кнопку MENU. За допомогою
 • Страница 14 из 50
  Використання режиму “розумного зображення” (Smart Picture) Використовуйте режим “розумного зображення”, щоб застосувати попередньо встановлені налаштування. 1 Натисніть кнопку PICTURE. » З’явиться меню [Інтел. зображення]. 2 За допомогою кнопок виберіть одне з поданих нижче налаштувань режиму
 • Страница 15 из 50
  • • • • [Змен. дефек. MPEG]Згладжує перехід кольорів у цифровому зображенні. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути. • [Покращ. кольору]Робить кольори насиченішими та покращує роздільну здатність яскравих деталей. Цю функцію можна увімкнути або вимкнути. [Режим ПК]Дозволяє налаштувати зображення,
 • Страница 16 из 50
  [Кіноформат 16:9](не для режимів високої чіткості і ПК) Збільшення формату 4:3 до формату 14:9. [Широкий екран] Розтягує класичний формат 4:3 до 16:9. [Без зміни масшт.]Лише для режиму високої чіткості і ПК та лише для певних моделей. Дозволяє використовувати максимальне значення чіткості. Залежно
 • Страница 17 из 50
  • • • • • • • • [Гуч.д/люд. з вад.]Налаштовує поєднання аудіо для людей із вадами зору і звичайного аудіо. Якщо аудіо для людей із вадами зору доступне, воно, зазвичай, включає звукові описи екранних дій. Його також можна увімкнути, натиснувши кнопку AD (Аудіодескриптор). [Баланс]Дозволяє
 • Страница 18 из 50
  Вибір підсторінок телетексту Вибір списку вибраного Сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Підсторінки відображаються на панелі після номера головної сторінки. 1 Під час перегляду телевізійних програм натисніть кнопку OK, щоб відобразити таблицю каналів. 1 Натисніть кнопку
 • Страница 19 из 50
  Порада 2 Натисніть кнопку OPTIONS. » Відобразиться меню параметрів каналу. 3 За допомогою кнопок виберіть пункт [Пок. список вибр.] і натисніть кнопку OK. 4 За допомогою кнопок виберіть список вибраного, після чого натисніть кнопку OK, щоб змінити його. » Відобразиться таблиця вибраних каналів. 5
 • Страница 20 из 50
  • Примітка • • • • • • Дані ЕДП доступні лише у певних країнах і для їх завантаження може знадобитися певний час. Порада • Щоб перемикати між ЕДП і таблицею каналів, натискайте кнопку GUIDE. 4 Щоб відкрити або увімкнути параметр, натисніть кнопку OK. 5 Щоб вийти з меню ЕДП, натисніть кнопку BACK.
 • Страница 21 из 50
  4 Натисніть кнопку OK, щоб увімкнути таймер сну. » Телевізор перейде в режим очікування у встановлений час. Автоматичне вмикання телевізора (таймер увімкнення) Телевізор може увімкнутися з режиму очікування або режиму увімкненого живлення на визначений канал у визначений момент часу. 1 2 3 4
 • Страница 22 из 50
  Блокування або розблокування телевізора 5 6 Блокування телевізора дозволяє запобігти доступу до усіх каналів і під’єднаних пристроїв дітьми. 1 2 Натисніть кнопку MENU. За допомогою кнопок виберіть [Налаштування] > [Функції] > [Блокування ТВ]. » Відобразиться вікно з пропозицією ввести код. Введіть
 • Страница 23 из 50
  Деякі телекомпанії цифрового мовлення встановлюють для своїх програм рейтинг відповідно до віку глядачів. Можна налаштувати телевізор на показ лише програм із віковим рейтингом, що є вищим за вік вашої дитини. 1 2 3 4 5 6 Натисніть кнопку 4 Щоб вимкнути телетекст, натисніть кнопку MHEG/TELETEXT. 5
 • Страница 24 из 50
  Вибір мови субтитрів для цифрових телеканалів Примітка • Щоб вимкнути годинник, повторіть ще раз дії, наведені вище. Примітка • Якщо користуватись описаним нижче способом вибору мови субтитрів для цифрового телеканалу, стандартну мову субтитрів, вказану в меню встановлення, буде тимчасово змінено.
 • Страница 25 из 50
  4 За допомогою кнопок виберіть [Стандартний час] або “[Перех. на “”літній час””]”. 5 Щоб активувати вибір, натисніть кнопку OK. Примітка 4 Щоб підтвердити, натисніть OK. » З’явиться браузер мініатюр пристрою USB. Порада • За допомогою кнопок GUIDE перемикайте між режимами перегляду мініатюр і
 • Страница 26 из 50
  Зміна параметрів показу слайдів Параметри музики 1 Під час перегляду показу слайдів натисніть кнопку OPTIONS. » Відкриється меню налаштування параметрів показу слайдів. 2 За допомогою кнопок виберіть одну з таких можливостей. • [Пуск/стоп слайдів]Дозволяє розпочати чи зупинити показ слайдів. •
 • Страница 27 из 50
  Оновлення програмного забезпечення телевізора Примітка • Після завершення оновлення програмного забезпечення телевізор перезапуститься. Оновлення за допомогою технології оновлення через сигнал 1 У разі використання цифрового мовлення (DVB-T) телевізор отримує оновлення програмного забезпечення
 • Страница 28 из 50
  Зміна вподобань перегляду телевізійних програм 1 2 3 Натисніть кнопку MENU. За допомогою кнопок виберіть [Налаштування] > [Встановлення] > [Вподобання]. За допомогою кнопок OK або відкрийте [Вподобання]. • [Розташування]Дозволяє встановити оптимальні налаштування для середовища - “дім” чи
 • Страница 29 из 50
  Запуск демонстраційного ролика телевізора 1 Натисніть кнопку DEMO на пульті дистанційного керування. 2 За допомогою кнопок виберіть режим демонстрації, після чого натисніть кнопку OK, щоб переглянути його. 3 Щоб вийти, натисніть DEMO. Скидання до заводських налаштувань 1 2 Натисніть кнопку
 • Страница 30 из 50
  6 Встановлення каналів Під час першого налаштування роботи телевізора вам буде запропоновано вибрати потрібну мову меню та здійснити налаштування телевізійних каналів та каналів цифрового радіо (якщо такі наявні). У цьому розділі подано інструкції щодо переустановлення та точного налаштування
 • Страница 31 из 50
  Крок 3 Встановіть канали Автоматично встановіть наявні аналогові та цифрові телеканали, а також цифрові радіоканали. 1 На екрані (див. ‘Крок 2 Виберіть країну’ на сторінці 28) посібника зі встановлення каналів виберіть пункт [Повне встановлення], щоб автоматично встановити усі телевізійні канали та
 • Страница 32 из 50
  Крок 2 – виконайте пошук і збереження нових телеканалів за допомогою кнопок OK або відкрийте [Точна настройка]. 4 За допомогою кнопок частоту. 5 Після завершення натисніть кнопку OK. 6 За допомогою кнопок виберіть пункт [Пошук], після чого за допомогою кнопок OK або відкрийте [Пошук]. Щоб зберегти
 • Страница 33 из 50
  Зміна послідовності каналів 4 Після встановлення каналів, можна змінити послідовність їх відображення. За допомогою кнопок введіть частоту каналу, який потрібно перевірити. 5 Натисніть кнопку OK, щоб підтвердити частоту, після чого натисніть ще раз кнопку OK, щоб підтвердити налаштування пункту
 • Страница 34 из 50
  7 Під’єднання інших пристроїв a PC IN (VGA та AUDIO IN) Аудіо- та відеовхід з комп’ютера. PC IN(AUDIO) У цьому розділі описано процедуру під’єднання різноманітних пристроїв до різних роз’ємів і він доповнює приклади, наведені у Короткому посібнику. VGA Примітка • Залежно від наявності та потреб,
 • Страница 35 из 50
  c EXT 1 (CVBS та RGB) Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі. AUDIO IN f SPDIF OUT Цифровий аудіовихід для домашніх кінотеатрів та інших цифрових аудіосистем. d TV ANTENNA Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового
 • Страница 36 из 50
  Роз’єми на задній панелі для 26-дюймових або більших телевізорів b EXT 3 (Y Pb Pr та AUDIO L/R) Аналоговий аудіо- та відеовхід від аналогових або цифрових пристроїв, таких як DVD-програвачі або ігрові консолі. SPDIF OUT a HDMI 1 (HDMI та AUDIO IN) Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв
 • Страница 37 из 50
  d TV ANTENNA Вхід для сигналу від антени, кабелю або супутникового телебачення. a COMMON INTERFACE Гніздо для модуля умовного доступу (CAM). TV ANTENNA b AUDIO L/R Аудіовхід від аналогових пристроїв, які під’єднані до роз’єму VIDEO. Українська e SPDIF OUT Цифровий аудіовихід для домашніх
 • Страница 38 из 50
  d USB Вхід для даних з USB-накопичувача. Кабель HDMI • e HDMI (лише для 26-дюймових і більших телевізорів) Цифровий аудіо- та відеовхід від цифрових пристроїв високої чіткості, таких як програвачі Blu-ray. • Кабель DVI-HDMI For TV of size 19-22 inch PC IN(AUDIO) For TV of size 26 inch and larger
 • Страница 39 из 50
  • Кабель VGA For TV of size 19-22 inch only PC IN(AUDIO) 3 4 VGA VGA Вставте модуль до упору. Увімкніть телевізор і зачекайте, поки модуль активується. Це може зайняти декілька хвилин. Не виймайте CAM із гнізда під час його використання. В іншому разі, цифрові послуги буде вимкнено. Послуги модуля
 • Страница 40 из 50
  Використання функції Philips Easylink Ваш телевізор підтримує систему Philips EasyLink, яка у разі підключення пристроїв із підтримкою стандарту EasyLink дає змогу виконувати увімкнення і перехід у режим очікування одним дотиком. Примітка Використання функції переходу в режим очікування одним
 • Страница 41 из 50
  Інформація про виріб може бути змінена без попередження. Детальнішу інформацію про виріб шукайте на сторінці www.philips. com/support. Підтримувані формати роздільної здатності Комп’ютерні формати • Роздільна здатність - частота оновлення: • 640 x 480 - 60 Гц • 800 x 600 - 60 Гц • 1024 x 768 - 60
 • Страница 42 из 50
  Живлення • • • Живлення від електромережі: 220-240 В, 50 Гц Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,3 Вт Температура зовнішнього середовища: 5 - 40°C Підтримуване кріплення телевізора Щоб встановити телевізор, придбайте кріплення для телевізора Philips або кріплення для телевізора,
 • Страница 43 из 50
  У цьому розділі описано типові неполадки та способи їх вирішення. Основні неполадки телевізора Телевізор не вмикається: • Від’єднайте кабель живлення від розетки. Зачекайте одну хвилину та під’єднайте його знову. • Перевірте, чи кабель живлення надійно під’єднано. Пульт дистанційного керування не
 • Страница 44 из 50
  можливо, спробуйте покращити якість прийому, змінивши напрямок антени або забравши пристрої, які створюють перешкоди, якомога далі від телевізора. • Якщо прийом лише одного каналу є неякісним, спробуйте виконати його точне налаштування. Неякісне зображення з під’єднаних пристроїв. • Перевірте, чи
 • Страница 45 из 50
  Контактна інформація Якщо не вдається вирішити проблему, що виникла, див. сторінку з частими запитаннями стосовно цього телевізора за адресою www.philips.com/support. Якщо проблема залишається невирішеною, зверніться до служби підтримки клієнтів Philips у вашій країні відповідно до списку у
 • Страница 46 из 50
  В 10 Register E EasyLink вимкнення увімкнення функція переходу в режим очікування одним дотиком функція увімкнення одним дотиком 38 38 38 38 З заводські налаштування Замок Kensington з’єднання HDMI усунення несправностей технічні характеристики усунення несправностей шнур живлення 27 38 42 39 42 32
 • Страница 47 из 50
  меню головне меню телетекст Модуль умовного доступу (CAM) музика USB Цифрове радіо Мультимедійний технічні характеристики мультимедійний вміст відтворення музики перегляд фотографій 11 15 37 24 24 39 24 23 Т Таблиця сторінок таймер режим очікування таймер увімкнення таймер вимкнення Телевізор
 • Страница 48 из 50
  46 UK
 • Страница 49 из 50
  © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
 • Страница 50 из 50