Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Čistenie

Na čistenie ohrievača nepoužívajte čistiace prostriedky ani prostriedky

na drhnutie.
Základnú jednotku, sieťový kábel alebo sieťovú zásuvku neponárajte do

vody ani žiadnej inej kvapaliny.
Na čistenie generátora pary nepoužívajte žiadne kovové alebo tvrdé

predmety.

 1 

Zvlhčovač vzduchu odpojte zo siete a vypínač nastavte do polohy

vypnuté (off).

  

Nádobu na vodu a kryt nádoby umyte horúcou vodou s malým

množstvom saponátu alebo v umývačke na riad.

  

Vnútro nádoby na vodu vyčistite tak, že ju naplníte vodou, pevne

dotiahnete jej uzáver a opakovane ňou zatrasiete.

Poznámka: Skontrolujte, či ste nenechali v nádobe na vodu alebo v kryte 

nádoby čistiaci prostriedok.

  

Základnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.

Tip Pravidelné čistenie spomalí usadzovanie vodného kameňa. 

odstraňovanie vodného kameňa

tipy na predchádzanie usadzovania vodného kameňa

Používajte studenú prevarenú, filtrovanú alebo destilovanú vodu. Uistite 

sa, že teplota vody neprekračuje 40 °C.

Každý týždeň očistite kryt nádoby, nádobu na vodu, generátor pary a 

misku na vodu.

Pri každom použití zvlhčovača vzduchu naplňte nádobu čerstvou 

vodou.

Ak zvlhčovač vzduchu nebudete dlhší čas používať, očistite všetky jeho 

súčiastky, vylejte vodu z nádoby a z misky na vodu a potom všetky 

súčiastky dosucha poutierajte jemnou tkaninou.

odstraňovanie vodného kameňa zo zvlhčovača vzduchu

 1 

Zvlhčovač vzduchu odpojte zo siete a vypínač nastavte do polohy

vypnuté (off).

  

Misku na vodu naplňte 100 ml octu (4% kyselina octová) na 200 ml

vody.

Vodu a ocot nechajte v miske na vodu pôsobiť aspoň 4 hodiny (najlepšie 

cez noc).

  

Obsah misky na vodu vylejte a jemnou tkaninou odstráňte vodný

kameň.

  

Na generátor pary nalejte trochu octu (4% kyselina octová) a potom

ho utrite vlhkou tkaninou.

 5 

Všetky diely opláchnite v čistej vode.

-

-

-

-

sLovensky

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline