Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným 

komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste 

oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Záruka a servis

Ak potrebujete servis, informácie alebo máte problém, navštívte webovú 

stránku spoločnosti Philips AVENT, www.philips.com/AVENT, prípadne sa 

obráťte na Centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo Vašej 

krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom 

záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte 

sa na miestneho predajcu výrobkov Philips AVENT.

riešenie problémov

Ak počas používania zariadenia vznikne problém, ktorý nedokážete vyriešiť 

pomocou nasledujúcich informácií, obráťte sa na najbližšie Servisné 

centrum Philips

Problém

Možná príčina

Riešenie

Kontrolné svetlo napájania sa 

nezaplo a zvlhčovač vzduchu 

nefunguje. 

Zvlhčovač vzduchu nie je 

(správne) pripojený do siete.

Skontrolujte, či je zástrčka správne 

zapojená v zásuvke a skontrolujte, či 

je zásuvka pod prúdom.

Kontrolné svetlo napájania 

je zapnuté, ale z výstupu 

nevychádza žiadna para.

Nádoba na vodu je prázdna, 

alebo hladina vody v nádobe je 

príliš nízka.

Do nádoby nalejte čerstvú vodu.

Nastavenie je príliš nízke.

Skúste vyššie nastavenie.

Zvlhčovač vzduchu je položený 

na nestabilnom povrchu.

Zvlhčovač vzduchu položte na pevný, 

rovný a stabilný povrch.

Zvlhčovač vzduchu vytvára 

nepríjemný zápach.

Zvlhčovač vzduchu je nový.

Odpojte uzáver nádoby na vodu 

a nechajte ju na chladnom mieste 

aspoň 12 hodín otvorenú.

Voda v nádobe na vodu nie je 

čistá, alebo bola v nádobe na 

vodu príliš dlho.

Vyčistite nádobu na vodu a naplňte 

ju čerstvou vodou.

Kontrolné svetlo napájania 

je zapnuté, ale zvlhčovač 

vzduchu nefunguje.

V miske na vodu je príliš veľa 

vody.

Z misky na vodu vypustite vodu. 

Poriadne dotiahnite uzáver nádoby 

na vodu.

Zvlhčovač vzduchu nevytvára 

dostatočné množstvo pary.

Na generátore pary je usadený 

vodný kameň.

Odstráňte z generátora pary vodný 

kameň.

-

sLovensky

101

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline