Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

11  Čep zbiralnika za vodo z odprtino za vodo 

12  Posoda za vodo 

13  Generator pare 

14  Omrežni kabel 

15  Stikalo nagiba 

B  ročni higrometer/termometer

1  Indikator vlažnosti

2  Indikator temperature

Pomembno 

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga 

shranite za poznejšo uporabo.
nevarnost

Podstavka vlažilnika ne potapljajte v vodo in ne pustite, da voda teče v 

podstavek.

Podstavka ne odpirajte, saj lahko pride do električnega udara.

Opozorilo

Pred priključitvijo aparata preverite, ali na omrežnem vtikaču označena 

napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Aparat je primeren za omrežno napetost od 220 do 240V.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov 

pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Omrežnega kabla ne hranite v bližini vročih površin. 

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi 

fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi 

izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje 

oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Ne dotikajte se generatorja pare, ko je aparat priključen na električno 

omrežje.

Pozor

Če aparat oddaja nenavaden vonj ali hrup, ga takoj izklopite in izključite 

iz električnega omrežja. Oglejte si poglavje “Odpravljanje težav”. Če 

težave ne uspete odpraviti, se obrnite na Philipsov servisni center.

Vlažilnik pred premikanjem, čiščenjem ali polnjenjem izklopite in 

izključite iz električnega omrežja.

Vlažilnika ne vklapljajte, ko v zbiralniku za vodo ni vode.

Generatorja pare ne čistite s kovinskimi ali trdimi predmeti.

Izhodnega pršca ne usmerjajte v pohištvo ali električne aparate.

Vlažilnik naj bo v prostoru z običajno sobno temperaturo in ga ne 

uporabljajte pri zelo nizkih temperaturah (pod 0 °C).

Vlažilnik in omrežni kabel morata biti izven dosega otroka (vsaj en 

meter stran).

Vlažilnika ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali blizu vode. 

Vlažilnika ne uporabljajte v prostorih, kjer stopnja vlažnosti presega 50 

%. 

Vlažilnika ne izpostavljajte vročini, mrazu ali neposredni sončni svetlobi. 

Vlažilnika ne uporabljajte na prostem. 

Vlažilnik je namenjen le za domačo uporabo. 

Vlažilnika ne nagibajte, premikajte ali poskušajte prazniti med 

delovanjem.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

sLovenšČina

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline