Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Po uporabi vlažilnik izključite iz električnega omrežja. 

Vlažilnika ne pokrivajte z brisačo ali odejo. 

Raven hrupa: Lc = 35 dB(A)

elektromagnetna polja (eMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetnih 

polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem 

uporabniškem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne 

znanstvene dokaze varna.

Priprava za uporabo

 1 

Ko boste vlažilnik uporabili prvič, ga pol ure pred vklopom skupaj

s kompletom higrometra/termometra postavite v prostor, kjer ga

boste uporabljali.

  

Vlažilnik postavite na gladko, ravno in stabilno površino.

Posoda za vodo mora biti čista, v njej ne sme biti tujkov.

Priporočljiva sobna temperatura za dojenčke je med 16 in 20 ºC z 

relativno vlažnostjo med 40 in 60 %.

  

Na priloženem higrometru preverite vlažnost zraka. Če stopnja

vlažnosti pade pod 40 %, sledite navodilom v poglavju ‘Uporaba

aparata’.

uporaba aparata

 1 

Poskrbite, da bo vlažilnik izključen iz električnega omrežja in da bo

gumb za vklop/izklop nastavljen na ‘izklopljeno’.

  

Odstranite pokrov zbiralnika z zbiralnika za vodo.

  

Primite ročaj zbiralnika za vodo in ga navpično in naravnost dvignite s

podstavka.

-

-

-

-

-

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

sLovenšČina

105

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline