Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

garancija in servis

Za servis, informacije ali v primeru težav obiščite spletno stran Philips 

AVENT na naslovu www.philips.com/AVENT ali pa se obrnite na center 

Philips AVENT za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko 

najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega 

centra ni, se obrnite na lokalnega prodajalca izdelkov Philips AVENT.

odpravljanje težav

Če imate z aparatom težave in jih ne morete odpraviti s pomočjo spodnjih 

informacij, se obrnite na najbližji Philipsov servisni center.

Težava

Možni vzrok

Rešitev

Lučka vklopa ne zasveti in 

vlažilnik ne deluje. 

Vlažilnik ni (pravilno) priključen 

na električno omrežje.

Vtikač mora biti pravilno vključen v 

omrežno vtičnico in vtičnica mora biti 

pod napetostjo.

Lučka vklopa sveti, vendar 

iz odprtine za pršec ni 

pršca.

Zbiralnik za vodo je prazen ali 

pa je nivo vode prenizek.

Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo.

Nastavitev je prenizka.

Poskusite z višjo nastavitvijo.

Vlažilnik stoji na nestabilni 

površini.

Vlažilnik postavite na gladko, ravno in 

stabilno površino.

Vlažilnik oddaja neprijeten 

vonj.

Vlažilnik je nov.

Odstranite čep zbiralnika za vodo in 

zbiralnik pustite vsaj 12 ur odprt v 

hladnem prostoru.

Voda v zbiralniku za vodo ni 

čista ali je predolgo stala v 

njem.

Očistite zbiralnik in ga napolnite s svežo 

vodo.

Lučka vklopa sveti, 

vendar vlažilnik ne deluje.

V posodi za vodo je preveč 

vode.

Vodo zlijte iz posode. Močno privijte čep 

zbiralnika za vodo.

Vlažilnik ne proizvede 

dovolj močnega pršca.

Na generatorju pare je vodni 

kamen.

Z generatorja pare odstranite vodni 

kamen.

Voda v zbiralniku za vodo je 

umazana ali je predolgo stala 

v njem.

Očistite zbiralnik in ga napolnite s svežo 

vodo. 

Ko je vlažilnik vklopljen, 

proizvaja nenavaden zvok.

Vlažilnik prenehajte uporabljati in se 

obrnite na Philipsov servisni center.

sLovenšČina

109

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline