Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu. 

Nikada nemojte naginjati, pomerati ili prazniti aparat dok radi.

Nakon upotrebe isključite aparat iz napajanja. 

Nemojte da pokrivate aparat za vlaženje vazduha peškirom ili ćebetom. 

Nivo buke: Lc = 35 dB (A)

elektromagnetna polja (eMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa 

elektromagnetnim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući 

način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za 

upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Pre upotrebe

 1 

Pre prve upotrebe , aparat sa higrometrom i termometrom stavite u

sobu u kojoj će se koristiti pola sata pre nego što ga uključite.

  

Postavite uređaj na glatku, ravnu i stabilnu podlogu.

Pazite da voda u posudi za vodu bude čista i bez stranih predmeta.

Preporučena temperatura sobe za bebe je između 16 i 20ºC sa 

relativnom vlažnošću između 40 i 60 %.

  

Proverite vlažnost vazduha pomoću higrometra koji se nalazi u

kompletu. Ako nivo vlažnosti padne ispod 40 %, postupite prema

uputstvima iz poglavlja “Upotreba aparata”.

upotreba aparata

 1 

Pazite da je aparat isključen iz napajanja i da je dugme za uključivanje/

isključivanje postavljeno na “off” (isključeno).

  

Skinite poklopac sa rezervoara za vodu.

  

Uhvatite dršku rezervoara za vodu i podignite ga vertikalno i pravo

sa baze.

-

-

-

-

-

-

-

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

srPski

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline