Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 10 

Izaberite željeno isparavanje okretanjem dugmeta za uključivanje/

isključivanje u smeru kretanja kazaljke na satu ili u suprotnom smeru.

 11 

Ostavite aparat da radi dok soba ne dostigne potreban nivo vlažnosti

(između 40 i 60 %).

Indikator vlažnosti na higrometru i termometru pokazuje nivo

vlažnosti.

 1 

Higrometar i termometar postavite u blizini bebe. Aparat za vlaženje

postavite na određenom rastojanju od higrometra i termometra.

 1 

Da biste isključili aparat okrenite dugme za uključivanje/isključivanje

u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu dok ne čujete klik.

Gasi se indikator napajanja.

 1 

Izvucite utikač iz zidne utičnice.

 15 

Ispraznite rezervoar za vodu i bazu i očistite ih tkaninom i mekim

sunđerom ukoliko aparat za vlaženje nećete koristiti dva ili više

dana. Rezervoar za vodu ostavite otvorenim kako bi se u potpunosti

osušio.

Ovo sprečava rast algi i bakterija.
Napomena: Uvek isključite aparat iz električne mreže pre punjenja rezervoara 

za vodu. 
Skala sa vremenom rada
Skala sa vremenom rada na rezervoaru za vodu pokazuje približno 

minimalno vreme rada aparata za vlaženje vazduha u satima do sledećeg 

punjenja. Ova skala pokazuje samo okvirne vrednosti. Pre nego što uključite 

aparat, proverite skalu sa vremenom rada.
Napomena: Približno minimalno vreme rada dobija se kada aparat daje maglu 

izlaznog nivoa 3 u prostoriji u kojoj je vlažnost ispod 40% a temperatura 

40°C. 
automatsko zaustavljanje pare

Bezbednosni prekidač automatski isključuje posudu za paru da bi se

zaustavio izlaz pare kada je u aparatu premalo vode.

Prekidač pri prevrtanju automatski isključuje posudu za paru da bi se

zaustavio izlaz pare kada je aparat za vlaženje vazduha u nagnutom

položaju.

Napomena: Automatsko zaustavljanje pare štiti posudu za paru od 

pregrevanja. U oba slučaja aparat je uključen i ventilator nastavlja da radi.

Čišćenje

Nemojte da koristite deterdžente ni abrazivna sredstva za čišćenje.
Bazu, kabl za napajanje ili utikač nemojte nikada da uranjate u vodu ili

neku drugu tečnost.
Nemojte da koristite metalne ili tvrde predmete za čišćenje posude za

paru.

,

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

srPski

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline