Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

8  Платформа

9  Регулятор “увімк./вимк.” із можливістю налаштування інтенсивності 

розпилення 

10  Інгібітор 

11  Заглушка резервуара з виходом для води 

12  Водозбір 

13  Генератор пари 

14  Шнур живлення 

15  Перекидний перемикач 

B  гігрометр/термометр

1  Покажчик вологості

2  Покажчик температури

Важлива інформація 

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як 

використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.
небезпечно

Не занурюйте платформу зволожувача у воду і слідкуйте, щоб вода 

не потрапила всередину.

Щоб запобігти ураженню електричним струмом, ніколи не 

відкривайте платформу.

Попередження

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи 

збігається напруга, вказана на таблиці з даними, із напругою у 

мережі.

Цей пристрій може працювати з напругою від 220 до 240 В.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки 

його необхідно замінити, звернувшись до сервісного центру, 

уповноваженого Philips, або фахівців із належною кваліфікацією.

Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь. 

Цей пристрій не призначено для користування особами 

(включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи 

розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім 

випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка 

відповідає за безпеку їх життя.

Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Заборонено торкатися генератора пари, якщо пристрій увімкнений.

увага

Негайно вимкніть пристрій у разі появи незвичайного запаху 

або шуму і від’єднайте його від мережі. Див. розділ “Усунення 

несправностей”. Якщо проблема виникає й далі, зверніться до 

сервісного центру Philips.

Перед тим, як переносити, чистити зволожувач або наповнювати 

водою, вимкніть його і від’єднайте від мережі.

Не вмикайте зволожувач, якщо в резервуарі немає води.

Не використовуйте для чищення генератора пари металевих чи 

жорстких предметів.

Не скеровуйте отвір для розпилення на меблі чи електропристрої.

Зберігайте зволожувач за нормальної кімнатної температури і не 

використовуйте його за дуже низьких температур (нижче 0°C).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

українська

118

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline