Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

За почистване на генератора на пара не използвайте метални и 

твърди предмети.

Не насочвайте струята с влага към мебели и електроуреди.

Дръжте овлажнителя при нормална стайна температура и не го 

ползвайте при много ниски температури (под 0°C).

Убедете се, че овлажнителят и захранващият кабел ще са винаги 

далече от достъпа на бебето (поне на 1 метър от него).

Не използвайте овлажнителя на влажни места или в близост до 

вода. 

Не използвайте овлажнителя на места, където относителната 

влажност е над 50%. 

Не излагайте овлажнителя на твърде високи или твърде ниски 

температури и на директна слънчева светлина. 

Не използвайте овлажнителя на открито. 

Овлажнителят е предназначен за използване в домашни условия. 

Не накланяйте, не местете и не изпразвайте овлажнителя по 

време на работа.

След употреба изключвайте овлажнителя от контакта. 

Не покривайте овлажнителя с одеяла или кърпи. 

Ниво на шума: Lc= 35 dB(A)

Електромагнитни излъчвания (eMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение 

на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно 

и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за 

използване според наличните досега научни факти.

Подготовка за употреба

 1 

Когато ползвате овлажнителя за първи път, поставете го заедно

с хигрометъра/термометъра в стаята, където възнамерявате да го

използвате, половин час преди включването.

  

Поставяйте уреда върху плътна, равна и стабилна повърхност.

Проверете дали ваничката за вода е чиста и без външни предмети.

Препоръчителната стайна температура за бебета е между 16 и 

20ºC с относителна влажност между 40 и 60%.

  

Проверявайте относителната влажност на въздуха с приложения

хигрометър. Ако стойността й падне под 40%, следвайте

указанията в раздел “Използване на уреда”.

използване на уреда

 1 

Убедете се, че овлажнителят е изключен от контакта и ключът за

вкл./изкл. е в положение “Изкл.”.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Български

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline