Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

Махнете капака от водния резервоар.

  

Ползвайте дръжката на водния резервоар, за да го повдигнете

вертикално право нагоре от основата.

  

Обърнете водния резервоар с дъното нагоре. Завъртете

запушалката на резервоара обратно на часовниковата стрелка, за

да я отворите (1), и напълнете резервоара с около 2 литра чиста

вода (2).

Съвет: Използвайте студена преварена или дестилирана вода. 

Погрижете се температурата на водата да не е над 40ºC.
Наливайте в резервоара само чиста вода. Не слагайте никакви

препарати в него, например за инхалация или етерични масла.

 5 

Сложете обратно запушалката на водния резервоар (1) и я

завъртете по посока на часовниковата стрелка (2), докато се

затегне добре.

 6 

Поставете водния резервоар на мястото му върху основата и

внимателно го наместете в първоначалното му положение.

Водният резервоар е правилно наместен, когато скалата за времето на 

работа е на една линия с бутона за вкл./изкл.

Водата веднага започва да се стича във ваничката за вода.

 7 

Поставете отново капака върху водния резервоар.

Можете да завъртите капака на резервоара, за да наместите отвора за 

влага на нужното място.

,

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

4

5

hr

4

5

hr

Български

16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline