Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Je-li zvlhčovač v provozu, nikdy jej nenaklánějte, nehýbejte jím a 

nepokoušejte se jej vyprázdnit.

Po použití zvlhčovač vždy odpojte ze sítě. 

Zvlhčovač nikdy nezakrývejte ručníkem nebo dekou. 

Hladina hluku: Lc = 35 dB (A)

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se 

elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu 

s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud 

dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Příprava k použití

 1 

Při prvním použití zvlhčovače jej půl hodiny před zapnutím spolu

se sestavou vlhkoměru/teploměru umístěte do pokoje, kde se bude

používat.

  

Přístroj postavte na hladký, rovný a stabilní povrch.

Nádoba na vodu musí být čistá a nesmí se v ní nacházet žádné cizí 

předměty.

Doporučená pokojová teplota pro děti je mezi 16 a 20 °C s relativní 

vlhkostí vzduchu mezi 40 a 60 %.

  

Na dodaném vlhkoměru zkontrolujte vlhkost vzduchu. Je-li hladina

vlhkosti nižší než 40 %, řiďte se pokyny v kapitole „Použití přístroje“.

Použití přístroje

 1 

Zajistěte, aby byl zvlhčovač odpojen od sítě a vypínač byl nastaven do

polohy „vypnuto“.

  

Z nádržky na vodu sejměte kryt.

  

Uchopte rukojeť nádržky a přímým pohybem ji svisle zvedněte ze

základny.

-

-

-

-

-

-

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Čeština1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline