Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 10 

Otočením knoflíku zapnuto/vypnuto ve směru nebo proti směru

pohybu hodinových ručiček zvolte požadovaný výstup mlhy.

 11 

Nechte zvlhčovač v chodu, dokud v pokoji není požadovaná hladina

vlhkosti (mezi 40 a 60 %).

Indikátor vlhkosti na vlhkoměru/teploměru ukazuje hladinu vlhkosti.

 1 

Sadu vlhkoměru/teploměru umístěte v blízkosti dítěte. Zvlhčovač

umístěte do určité vzdálenosti od sady vlhkoměru/teploměru.

 1 

Pro vypnutí zvlhčovače otočte knoflíkem zapnuto/vypnuto proti

směru pohybu hodinových ručiček, dokud neuslyšíte klapnutí.

Kontrolka zapnutí přístroje zhasne.

 1 

Odpojte síťovou zástrčku od zásuvky ve zdi.

 15 

Pokud nebudete zvlhčovač používat dva nebo více dnů, vyprázdněte

nádržku na vodu i základnu a vytřete je hadříkem nebo houbičkou.

Nádržku na vodu ponechejte otevřenou, aby úplně vyschla.

Tím se zabraňuje růstu řas a bakterií.
Poznámka: Před naplněním nádržky na vodu vždy přístroj odpojte ze sítě. 
ukazatel provozní doby
Ukazatel provozní doby na nádržce na vodu zobrazuje v hodinách 

přibližnou minimální dobu provozu zvlhčovače do dalšího doplnění. 

Ukazatel zobrazuje pouze pomocný časový odhad. Před zapnutím přístroje 

však ukazatel zkontrolujte.
Poznámka: Přibližná minimální doba provozu je odvozena od nastavení 

výstupní úrovně mlhy přístroje na stupeň 3 a teplotu 40 °C v místnosti 

s vlhkostí vzduchu nižší než 40 %. 
automatický vypínač produkce mlhy

Bezpečnostní vypínač automaticky vypne generátor páry a produkci

mlhy, jakmile je hladina vody příliš nízká.

Vypínač při překlopení automaticky vypne generátor páry a produkci

mlhy, jakmile se zvlhčovač nakloní.

Poznámka: Automatický vypínač produkce mlhy chrání generátor páry před 

přehřátím. V obou případech je zvlhčovač stále zapnutý a ventilátor běží.

Čištění

Nepoužívejte čisticí nebo abrazivní prostředky.
Neponořujte základnu, síťový kabel ani elektrickou zástrčku do vody ani

jiné kapaliny.
K čištění generátoru páry nepoužívejte kovové ani tvrdé předměty.

 1 

Zvlhčovač odpojte od sítě a nastavte knoflík zapnuto/vypnuto do

pozice „vypnuto“.

  

Nádržku na vodu a uzávěr nádržky čistěte v horké vodě s přídavkem

vhodného mycího prostředku nebo v myčce nádobí.

,

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Čeština

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline