Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

  

Vnitřek nádržky na vodu čistěte tak, že nádržku naplníte vodou,

pevně utáhnete uzávěr a nádržku opakovaně protřepete.

Poznámka: Ujistěte se, že jste v nádržce na vodu ani v jejím krytu nezanechali 

žádný mycí prostředek.

  

Povrch základny vyčistěte navlhčeným hadříkem.

Tip: Pravidelné čištění snižuje usazování vodního kamene. 

odstranění vodního kamene

Jak se vyhnout vodnímu kameni

Používejte převařenou, filtrovanou nebo destilovanou vodu. Zajistěte, 

aby teplota vody nepřesáhla hodnotu 40 °C.

Každý týden čistěte kryt nádržky, nádržku na vodu, generátor páry a 

nádobu na vodu.

Při každém použití zvlhčovače naplňte nádržku na vodu čistou vodou.

Nechystáte-li se zvlhčovač použít delší dobu, vyčistěte všechny části 

zvlhčovače, vyprázdněte nádržku i nádobu na vodu a vysušte všechny 

části měkkým suchým hadříkem.

odstraňování vodního kamene

 1 

Zvlhčovač odpojte od sítě a nastavte knoflík zapnuto/vypnuto do

pozice „vypnuto“.

  

Nádobu na vodu naplňte 100 ml octa (4% kyselina octová) na

každých 200 ml vody.

Nechte vodu s octem v nádobě minimálně 4 hodiny (nejlépe přes noc).

  

Vyprázdněte nádobu a odstraňte vodní kámen měkkým hadříkem.

  

Na generátor páry naneste trochu octa (4% kyselina octová) a pak

ocet otřete vlhkým hadříkem.

 5 

Všechny části opláchněte čistou vodou.

Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, 

ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit 

životní prostředí.

-

-

-

-

-

Čeština

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline