Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 5 

Pange kork veepaagile tagasi (1) ja keerake paagi korki päripäeva (2),

kuni see tihedalt sulgub.

 6 

Asetage veepaak tagasi alusele ja paigutage see hoolikalt esialgsesse

asendisse.

Veepaak asetseb õigesti, kui tööaja mõõdik on sisse-välja lülitiga ühel joonel.

Vesi võib hakata kohe veenõusse voolama.

 7 

Pange veepaagi kate peale tagasi.

Saate paagi katet keerata nii, et udu väljumisava jääks soovitud asendisse.

 8 

Sisestage pistik seinakontakti.

Ärge kasutage pikendusjuhet.

 9 

Keerake sisse-välja lüliti nuppu päripäeva, kuni kuulete õhuniisutaja

sisselülimise klõpsu.

Toite märgutuli süttib põlema.

 10 

Keerates nuppu päri- või vastupäeva, valige soovitud uduväljundi

asend.

 11 

Jätke õhuniisutaja tööle, kuni ruumi niiskus on nõutud tasemel (40%

ja 60% vahel).

Kaugjuhtimispuldi hügromeetri/termomeetri näidik näitab niiskuse

taset.

 1 

Paigutage hügromeetri/termomeetri kaugjuhtimispult lapse lähedusse.

Paigutage õhuniisutaja hügromeetri/termomeetri kaugjuhtimispuldist

teatud kaugusele.

,

,

,

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

eesti

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline