Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 1 

Keerake sisse-välja lüliti nuppu vastupäeva, kuni kuulete õhuniisutaja

väljalülimise klõpsu.

Toite märgutuli kustub.

 1 

Eemaldage pistik seinakontaktist.

 15 

Kui te ei kavatse õhuniisutajat kaks või enam päeva kasutada,

tühjendage veepaak ja alus ning pühkige need lapi ja pehme svammiga

puhtaks. Jätke veepaak lahti, et see saaks täielikult kuivada.

Nii väldite vetikate ja bakterite kasvu.
Märkus: Enne veepaagi puhastamist võtke seadme pistik seinakontaktist välja. 
tööaja mõõdik
Tööaja mõõdik näitab tundides õhuniisutaja umbkaudset minimaalset 

tööaega, mis on jäänud järgmise täitmiseni. Mõõdik on üksnes hinnanguline. 

Enne seadme sisselülitamist vaadake tööaja mõõdikut.
Märkus: Umbkaudne minimaalne tööaeg põhineb seadme kasutamisel 3. 

väljutustasemega, ruumis, mille niiskustase on alla 40% ja temperatuur 40 °C. 
udu automaatpeatus

Ohutuslüliti lülitab aurugeneraatori automaatselt välja, et madala

veetaseme korral udu väljutamine peatada.

Asenditundlik lüliti lülitab aurugeneraatori automaatselt välja, et

peatada udu väljutamine, kui õhuniisutaja on kallutatud.

Märkus: Udu automaatpeatus kaitseb aurugeneraatorit ülekuumenemise eest. 

Mõlemal juhul jääb õhuniisutaja sisselülitatuks ja ventilaator jätkab pöörlemist.

Puhastamine

Ärge kasutage puhastus- või küürimisvahendeid.
Ärge kastke alust, toitejuhet või toitejuhtme pistikut vette või mõne muu

vedeliku sisse.
Ärge puhastage aurugeneraatorit metallist või kõvast materjalist

esemetega.

 1 

Tõmmake õhuniisutaja pistik seinakontaktist välja ja keerake sisse-

välja lüliti nupp asendisse „off (väljas)”.

  

Peske veepaak ja veepaagi kate kuuma vee ning vähese

pesemisvahendiga või nõudepesumasinas puhtaks.

  

Veepaagi sisemuse puhastamiseks täitke see veega, sulgege veepaagi

kork tihedalt ja raputage veepaaki korduvalt.

Märkus: Veenduge, et te ei jätaks pesuvedelikku veepaaki või selle kattele.

  

Puhastage alus niiske lapiga.

Näpunäide: Korrapärane puhastamine vähendab katlakivi ladestumist. 

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

eesti1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline