Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

„Toide sees” märgutuli ei 

hakka põlema ja õhuniisutaja 

ei tööta. 

Õhuniisutaja pole 

(korralikult) elektrivõrguga 

ühendatud.

Veenduge, et pistik on korralikult 

seinakontakti sisestatud ning 

seinakontaktis on pinge.

„Toide sees” märgutuli 

põleb, kuid udu ei välju 

uduväljumisavast.

Veepaak on tühi või 

veetase on liiga madal.

Täitke veenõu külma värske veega.

Seadistus on liiga madal.

Proovige kõrgemat seadistust.

Õhuniisutaja seisab 

ebastabiilsel pinnal.

Paigaldage õhuniisutaja siledale, tasasele ja 

kindlale pinnale.

Õhuniisutajast tuleb 

ebameeldivat lõhna.

Õhuniisutaja on uus.

Võtke veepaagi kork ära ja jätke paak 

vähemalt 12 tunniks jahedasse kohta 

avatuna seisma.

Vesi veepaagis pole puhas 

või on veepaaki liiga pikaks 

ajaks jäetud.

Puhastage veepaak ja täitke see puhta 

veega.

„Toide sees” märgutuli põleb, 

kuid õhuniisutaja ei tööta.

Veenõus on liiga palju vett. Valage veenõust osa vett välja. Keerake 

veepaagi kork tihedamalt kinni.

Õhuniisutaja ei tooda 

küllaldaselt udu.

Aurugeneraatoril on 

katlakivi.

Eemaldage aurugeneraatorilt katlakivi.

Vesi veepaagis pole puhas 

või on veepaaki liiga pikaks 

ajaks jäetud.

Puhastage veepaak ja täitke see puhta 

veega. 

Sisselülitatud õhuniisutaja teeb 

imelikku häält.

Lõpetage õhuniisutaja kasutamine ja võtke 

ühendust Philipsi teeninduskeskusega.

eesti1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline