Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

elektromagnetska polja (eMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču 

elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s 

ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran 

za korištenje.

Priprema za korištenje

 1 

Kada ovlaživač koristite prvi put, stavite ga zajedno s higrometrom/

termometrom u prostoriju gdje će se koristiti pola sata prije

uključivanja.

  

Stavite ovlaživač na glatku, ravnu i stabilnu površinu.

Posuda za vodu mora biti čista i u njoj ne smije biti stranih predmeta.

Preporučena sobna temperatura za bebe je između 16 i 20ºC s 

relativnom vlažnošću između 40 i 60%.

  

Provjerite vlagu u zraku pomoću isporučenog higrometra. Ako

razina vlage padne ispod 40%, slijedite upute u poglavlju “Korištenje

aparata”.

korištenje aparata

 1 

Provjerite je li ovlaživač isključen iz mrežnog napajanja i gumb za

uključivanje/isključivanje postavljen na ‘off’ (isključeno).

  

Skinite poklopac sa spremnika za vodu.

  

Pomoću drške podignite spremnik za vodu okomito i ravno iz

podnožja.

  

Spremnik za vodu okrenite naopako. Poklopac spremnika okrenite u

smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga (1) te napunite s

otprilike 2 litre čiste vode (2).

Savjet: Koristite hladnu prokuhanu vodu ili destiliranu vodu. Temperatura 

vode ne smije prelaziti 40ºC.
Vodu stavljajte samo u spremnik za vodu. Nikada nemojte dodavati neke

aditive, npr. sredstva za inhalaciju ili eterična ulja u spremnik za vodu.

-

-

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Hrvatski

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline