Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

 10 

A be/ki forgókapcsolót jobbra vagy balra forgatva válassza ki a kívánt

párakibocsátást.

 11 

Hagyja bekapcsolva a párologtatót, amíg a szoba páratartalma el nem

éri a 40 - 60% szintet.

A nedvességmérő/hőmérő készlet kijelzője mutatja a páratartalmat.

 1 

Tegye a Légnedvességmérő/hőmérő készüléket közel a babához. A

párologtató és a légnedvességmérő/hőmérő készülék között hagyjon

némi távolságot.

 1 

A be/ki forgókapcsolót forgassa balra, amíg kattanást nem hall; ekkor

a párologtató kikapcsol.

A működésjelző fény kialszik.

 1 

Húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.

 15 

Ürítse ki a víztartályt és a talpazatot, majd tisztítsa meg őket puha

szivaccsal vagy nedves ruhával, ha két napnál hosszabb ideig nem fogja

használni a készüléket. Hogy a tartály teljesen kiszáradjon, hagyja

nyitva.

Ez megelőzi az algásodást és a baktériumok elszaporodását.
Megjegyzés: A víztartály újratöltése előtt mindig húzza ki a berendezést a 

hálózatból. 
Működésjelző csík
A működésjelző csík mutatja azt a minimális időmennyiséget, ahány óra 

a következő újratöltésig el fog telni a párologtató folyamatos működése 

mellett. A működésjelzőn egy becsült érték jelenik meg. A készülék 

bekapcsolásakor ellenőrizze a működésjelző csíkot.
Megjegyzés: A becsült legrövidebb működési időt 3-as párakibocsátási 

fokozaton, 40°C-nál alacsonyabb kőmérsékleti körülmények között és 

egy 40%-osnál alacsonyabb páratartalmú szobához képest kalkulálja ki a 

készülék. 
automatikus párakikapcsolás

A párakibocsátás leállítása érdekében a biztonsági kapcsoló

automatikusan kikapcsolja a gőzfejlesztőt, amint a vízszint túl

alacsonyra csökken.

A párakibocsátás leállítása érdekében a billenőkapcsoló

automatikusan kikapcsolja a gőzfejlesztőt, amint a párologtatót

megdöntik.

Megjegyzés: Az automatikus párakikapcsolás megakadályozza az gőzfejlesztő 

túlmelegedését. A párologtató mindkét esetben továbbra is be van kapcsolva, és 

a ventilátor forog.

tisztítás

Ne használjon súroló vagy folyékony tisztítószereket.
Ne merítse a talpazatot, a hálózati vezetéket és a hálózati

csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.

,

,

,

,

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Magyar

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline