Инструкция для PHILIPS AVENT SCH580

(скачивание инструкции бесплатно)
Формат файла: PDF
Доступность: Бесплатно как и все руководства на сайте. Без регистрации и SMS.
Дополнительно: Чтение инструкции онлайн
background image

Elektromagnetiniai laukai (EMl)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) 

standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove 

pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu 

naudoti.

Paruošimas naudoti

 1 

Pirmą kartą naudodami drėkintuvą, prieš įjungdami, palaikykite jį

kartu su termometru / drėgmėmačiu pusę valandos kambaryje,

kuriame jis bus naudojamas.

  

Pastatykite drėkintuvą ant kieto, plokščio, stabilaus paviršiaus.

Įsitikinkite, kad vandens dubuo yra švarus ir be pašalinių objektų.

Rekomenduojama kambario temperatūra kūdikiams yra nuo 16 iki 20 

ºC, kai santykinė oro drėgmė yra nuo 40 iki 60%.

  

Drėgmę pamatuokite pridedamu drėgmėmačiu. Jei drėgmė

nukrinta žemiau nei 40%, vykdykite skyrelio „Prietaiso naudojimas“

instrukcijas.

Prietaiso naudojimas

 1 

Įsitikinkite, kad drėkintuvas neįjungtas į maitinimo tinklą ir kad

įjungimo/išjungimo rankenėlė yra padėtyje „išjungta“.

  

Nuo vandens bakelio nuimkite dangtį.

  

Naudodami vandens bakelio rankeną pakelkite jį vertikaliai nuo stovo

tiesia linija.

  

Apverskite vandens bakelį. Norėdami nuimti bakelio dangtelį, pasukite

jį prieš laikrodžio rodyklę (1) ir pripildykite bakelį maždaug 2 litrais

švaraus vandens (2).

Patarimas: Naudokite virintą ar distiliuotą vandenį. Įsitikinkite, kad vandens 

temperatūra neviršija 40 ºC.
Į vandens bakelį pilkite tik vandenį. Niekada nepilkite jokių priedų,

pavyzdžiui, purškalų ar eterinių aliejų, į vandens bakelį.

-

-

4

5

hr

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

1

2

3

4

5

hr

Lietuviškai

59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Оглавление инструкции

Document Outline